Bijgewerkt: 2 september 2014

Gemeente

Nieuws

De rekenkamercommissie van Amstelveen start onderzoek naar project A9
Hoe is het besluit van de 100 miljoen euro voor de A9 door de gemeenteraad genomen in 2007 en later in 2013 het besluit van de 40 miljoen? Dat vraagt de rekenkamercommissie Amstelveen zich af lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen biedt collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met beperking
Inwoners uit Amstelveen met hoge zorgkosten in verband met chronische ziekte, of beperking en een laag inkomen krijgen een tegemoetkoming lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De herinrichting van de Amstelzijde van start
Herinrichting van de Amstelzijde, creëren van een nieuwe verbindingsweg tussen Amstelzijde en Amstelslag en extra parkeergelegenheid aan de achterzijde. Dit zijn de concrete maatregelen die plaatsvinden bij de herinrichting, noodzakelijk lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Tegemoetkoming voor Amstelveense minima met schoolgaande kinderen
350 euro bij aanschaf van een fiets en een tegemoetkoming van maximaal 100 euro bij aanschaf van kleding voor Amstelveense minima met schoolgaande kinderen lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Gratis uitgifte van Sedum dakbedekking bij Stadstuinen Amstelveen
Maak een mooi groen dak op uw schuur, of verfraai uw tuin met Sedum! Op woensdag 10 september 2014 van 16.00 19.00 uur kunt u gratis Sedum matten afhalen aan de Van Heuven Goedhartlaan tegenover de Stadstuinen lees
01-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Bartho Boer directielid van de gemeente Amstelveen vertrekt naar de NS
Herbert Raat, (VVD) wethouder Personeelszaken meldt het, dat Bartho Boer naar de NS vertrekt lees
01-09-2014, Bron: Herbert Raat

Buitenlandse reizen leden college van B en W van Amstelveen in 2014
In het najaar nemen de leden van het college van B en W deel aan reizen naar het buitenland. Het leek ons goed om u daarover te informeren lees
27-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Huishoudhulp bij 2000 Amstelveense inwoners in 2015
De huidige contracten van de hulp bij het huishouden lopen op 31 december 2014 af. Op 1 oktober besluit de gemeenteraad naar verwachting over het overgangsrecht en het toekomstig budget voor de hulp bij het huishouden lees
27-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

PvdA wethouder Brandes vordert 57.514 euro terug van Vita
Uit de onlangs ingediende jaarrekening 2013 van Vita welzijn en advies is duidelijk geworden, dat afgesproken taken niet, of bijna niet werden uitgevoerd, terwijl aan andere taken veel meer tijd werd besteed dan oorspronkelijk gepland lees
26-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Roeien in het Stadshart van Amstelveen
In Amstelveen zelf is ten tijde van het WK roeien ook het nodige te doen. Zo kunt u op donderdag 28 en zaterdag 30 augustus in het Stadshart zelf het roeien uitproberen op een roeimachine lees
26-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Flitspaal op de Handweg is niet afgesteld op 30 km per uur
Het afgelopen weekend zijn op verschillende sociale media berichten verschenen over de flitspaal op de Handweg in Amstelveen. Vanwege werkzaamheden aan de weg is de toegestane maximumsnelheid daar tijdelijk 30 km per uur lees
26-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De scholen zijn weer begonnen ook in Amstelveen!
Dinsdag 19 augustus 2014 heeft Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer het startsein gegeven voor de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' lees
21-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Stand van zaken decentralisaties in Amstelveen
De voorbereidingen voor de implementatie van de taken in het kader van de 3 decentralisaties zijn in volle gang. Per 1 januari 2015 moet onze organisatie zijn toegerust om de taken die het Rijk overhevelt uit te voeren lees
19-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Start bouw van het crematorion op begraafplaats Zorgvlied
Het college van B en W van Amstelveen keurde op 19 augustus 2014 de kredietaanvraag van een crematorion op begraafplaats Zorgvlied goed, waardoor na toestemming van de gemeenteraad, in oktober begonnen kan worden met de bouw ervan lees
19-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Bereikbaarheid van de huisartsen in Westwijk
Tijdens de raadscommissie Burgers en Samenleving van 18 juni 2014 heeft raadslid Ellermeijer (VVD) gevraagd, welke maatregelen de huisartsen in Westwijk nemen om goed bereikbaar te blijven voor ouderen na de verhuizing naar de Geïntegreerde Eerste lees
14-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Stand van zaken aanpak hennepplantages in Amstelveense woningen
Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad op 12 augustus 2014 over de hennepteelt in Amstelveense woningen lees
13-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Straatnamenbesluit Tussen de Banen in Amstelveen
Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend, dat zij aan een nog aan te leggen weg de naam Tussen de Banen hebben gegeven lees
13-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Onderzoek naar Voor- en Vroegschoolse Educatie in Amstelveen
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 15 juli 2014 per brief laten weten het VVE-beleid van de gemeente Amstelveen nader te willen inspecteren lees
08-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voortgang van het Goudsmit project
Op 15 juli 2014 heeft het college van B en W besloten medewerking te verlenen aan het initiatief van de heer Goudsmit om zijn pand aan de Parelvisserslaan 1 te verduurzamen lees
05-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Europese jury met 12 leden beoordeelt, hoe groen is Amstelveen
Op 4 augustus 2014 is de jury dag van de Groenste stad van Europa verkiezing. 12 juryleden uit 12 Europese landen beoordelen Amstelveen op haar verschillende landschapsstijlen, de parken en soorten beplanting lees
04-08-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Blauwe parkeerzone voor het raadhuis van Amstelveen
Vanaf vrijdag 25 juli 2014 hoeven bezoekers van het raadhuis van Amstelveen niet meer te betalen voor het parkeren op het plein direct voor het gebouw lees
31-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Amstelveen stelt grens terrasgebruik aan de Amstelzijde
Amstelveen heeft afspraken gemaakt met ondernemers en bewoners over de terrassen van de restaurants aan de Amstelzijde. Helaas zijn er een aantal ondernemers die hun terras groter maken dan is afgesproken lees
29-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Ingetogen herdenkingsdienst voor de Amstelveense slachtoffers vlucht MH17
De Amstelveense samenleving is diep getroffen door de ramp met vlucht MH17. Voor zover bekend, maakten zes Amstelveners deel uit van de fatale vlucht van Malaysia Airlines die op gruwelijke wijze eindigde lees
24-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveen Dichtbij/Amstelveenweb

Bijeenkomst in Amstelveen om de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne te herdenken
Op woensdag 23 juli 2014 om 19.00 uur organiseert de gemeente Amstelveen een bijeenkomst om de slachtoffers van de vliegramp te herdenken lees
20-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Eigenaar maakt kantoorpand energieneutraal met zon- en windenergie
Het kantoorpand met garage aan de Parelvisserslaan 1 in Amstelveen wordt een van de meest duurzame panden van Amstelveen. Eigenaar Goudsmit maakt zijn pand energieneutraal lees
18-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat in gesprek met Stadshart eigenaar Unibail Rodamco
Dinsdag 15 juli 2014 heb ik een gesprek gevoerd met Unibail-Rodamco over de toekomstige ontwikkeling van het Stadshart. Het was een constructief gesprek, waarin vooral gesproken is over, hoe we nu samen verder gaan met het Stadshart lees
16-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Beëdiging van de nieuwe burgemeester van Amstelveen, Mirjam van 't Veld
Verslag van de buitengewone vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in de Schouwburg aan het Stadsplein, op donderdag 3 juli 2014 om 20.00 uur lees
16-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De stand van zaken op het Westwijkplein
We willen u informeren over de stand van zaken rondom wijkcentrum Westend en de uitbreiding van winkelcentrum Westwijk. De koopovereenkomst Westwijkplein is nu ook door Delta Lloyd getekend onder voorbehoud van goedkeuring door de tenderboard lees
10-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voortgang van de woonwagenaanpak in Amstelveen
In de vorige collegeperiode is in 2011 gestart met een integrale woonwagenaanpak. Aanleiding hiervoor was, dat er op woonwagenlocaties in het verleden meer gedoogd werd dan elders in Amstelveen lees
08-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het kruispunt Groenelaan en Laan van de Helende Meesters wordt een rotonde
Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben op 8 juli 2014 een voorlopig ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van de Laan van de Helende Meesters en een deel van de Groenelaan lees
08-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Internationale aandacht voor de groene stad Amstelveen
In het feestjaar 'Amstelveen 50 jaar' dingt Amstelveen namens Nederland mee naar de titel van groenste stad van Europa lees
08-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voortgang aanpak illegaal woongebruik in Amstelveen
Op 17 maart 2014 heeft u een brief ontvangen, waarin wij u informeerden over de voortgang rond de aanpak van woonfraude en woonoverlast. Inmiddels ligt er een nieuw college programma, waarin aandacht wordt gevraagd voor veiligheid en veilig wonen lees
05-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Mirjam van 't Veld beëdigd als burgemeester van Amstelveen
Op 3 juli 2014 is mevrouw drs. Mirjam van 't Veld in de buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd tot burgemeester van Amstelveen lees
04-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Vergunningaanvraag Vodafone UMTS-mast aan de Noorddammerweg
Op 24 mei 2014 informeerde ik u middels een brief over de door Vodafone aangevraagde WABO-vergunning voor het plaatsen van een UMTS-mast in de nabijheid van de Noordammerweg 50C lees
03-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten ook in Amstelveen
Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten' aangenomen en wordt hiermee overgedragen aan de gemeenten lees
02-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Speciale parkeervergunning voor medische zorgprofessionals in Stadshart Amstelveen
In en rond het Stadshart Amstelveen zijn huisartsen, tandartsen, orthodontisten en fysiotherapeuten werkzaam. De praktijken van deze medische zorgprofessionals liggen meestal net binnen het gebied, waar betaald parkeren geldt lees
01-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Bewoners en projectontwikkelaar ontwikkelen gebied in Zonnestein
Amstelveen is één van de eerste gemeenten in Nederland die meedoet aan een landelijk project, waarbij bewoners en projectontwikkelaar samen de mogelijkheid krijgen om een gebied te ontwikkelen. De keuze is gevallen op locatie Zonnestein lees
01-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het cameratoezicht op het Westwijkplein stopt
De burgemeester van Amstelveen heeft besloten het cameratoezicht met ingang van 1 juli 2014 te beëindigen. Dit is ook de datum, waarop het project afloopt. In de praktijk betekent dit, dat de camera’s worden uitgezet lees
01-07-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het aantal inbraken daalt spectaculair in Amstelveen
Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de strijd tegen woninginbraken lees
28-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Prof. dr. M.A. Keyzer werd Officier in de Orde van Oranje- Nassau
De heer Herbert Raat, tijdens een afscheid seminar in de aula van de Vrije Universiteit een Koninklijke onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje- Nassau) uitgereikt aan de heer Michiel Alexander Keyzer lees
27-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen sluit opnieuw contract met textielinzamelaar Humana
Op maandag 23 juni 2014 tekenden de gemeente Amstelveen en textielinzamelaar Humana een nieuw contract voor de inzameling van textiel in Amstelveen voor de komende drie jaar lees
25-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen is namens regiogemeenten neemt deel aan de Alderstafel
Wethouder Maaike Veeningen (D66) is gekozen als vaste vertegenwoordiger aan de onderhandelingstafel rond Schiphol, de Alderstafel. Ze vertegenwoordigt de gemeenten in het binnen gebied rond Schiphol lees
17-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het College van Amstelveen wil het contract met Welzorg ontbinden
In de brief van 20 mei 2014 bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de problemen met Welzorg, de leverancier van hulpmiddelen. Met deze brief informeer ik u over het voornemen van het college om het contract met Welzorg te beëindigen lees
16-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Prijs voor de meest duurzame ondernemer in Amstelland
De gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn in samenwerking met de lokale ondernemersverenigingen nodigen ondernemers uit mee te doen met de Duurzaam MKB Award 2014 lees
16-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Tegemoetkoming Amstelveen BNG Bank-leningen RKAVIC
Met een brief van 17 december 2013 informeerde het college u over haar besluit om voetbalvereniging RKAVIC financieel tegemoet te komen mits de voetbalvereniging al haar BNG Bank-leningen zou afkopen lees
05-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil een andere contract met Vita welzijn en advies
De gemeente Amstelveen heeft in een brief naar Vita welzijn en advies, aangegeven voor een aantal diensten een inkooprelatie aan te willen gaan lees
04-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Opvoedpoli in Amstelveen is geopend
Op woensdag 28 mei 2014 heeft Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg de Opvoedpoli aan de Amsterdamseweg geopend lees
04-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Verhuur parkeerplaatsen aan de Stroombaan
Herbert Raat, wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de looptijd van huurcontracten voor de parkeerplaatsen aan de Stroombaan lees
03-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen moet in 2015 10,9 miljoen euro bezuinigen
Voor 2015 ligt er een bezuinigingsopgave voor Amstelveen van 10.9 miljoen euro. Daarnaast krijgt de gemeente te maken met een groot aantal onzekerheden. Hoe de gemeente uitkomt met het budget voor alle zorgtaken is nog niet duidelijk lees
03-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen betaald parkeren meer voor het raadhuis van Amstelveen
Zoals in het collegeprogramma al werd aangekondigd, is het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen van plan een blauwe zone bij het raadhuis in te stellen met een maximale parkeerduur van 1,5 uur lees
02-06-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De Amstelveense Veteranendag is op 7 juni 2014
In Amstelveen eren we op zaterdag 7 juni 2014 onze eigen veteranen. Wij zijn trots op ze en we willen graag onze waardering en respect voor hen tonen lees
28-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat zoekt meer samenwerking
De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben begin vorig jaar hun ambtelijke organisaties samengevoegd. De beide gemeenten bleven daarbij zelfstandig, met een eigen burgemeester, eigen wethouders en een eigen raad lees
27-05-2014, Bron: Amstelveens Weekblad

32 extra parkeerplaatsen in het Oude Dorp van Amstelveen
Maandag 26 mei 2014 zijn de werkzaamheden begonnen om 32 extra parkeerplaatsen te regelen op de locatie, waar nu de skatevoorziening en het basketbalveld liggen in het Oude Dorp van Amstelveen lees
27-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Expositie en open dagen op begraafplaats Zorgvlied
Op de zondagen 1 en 8 juni 2014 houdt begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk 273 tussen 11.00 en 17.00 uur Open Huis met een wandelroute langs de mogelijkheden op Zorgvlied lees
23-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal van de nieuwe Roelof Venemaschool is geslagen
Op donderdagmiddag 22 mei 2014 is de eerste paal van de nieuwbouw van de Roelof Venemaschool geslagen aan de Vlielandstraat in de aanwezigheid van Maaike Veeningen (D66), wethouder Onderwijs lees
22-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Vergunningaanvraag UMTS-mast aan de Noorddammerweg
Recentelijk is de gemeente Amstelveen benaderd door Vodafone voor het plaatsen van een UMTS-mast in de nabijheid van de Noorddammerweg 50c lees
22-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Mevrouw Mirjam van 't Veld is de nieuwe burgemeester van Amstelveen
De gemeenteraad van Amstelveen heeft op woensdagmiddag 21 mei 2014 mevrouw drs. M. M. (Mirjam) van 't Veld (44 jaar, CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Amstelveen lees
21-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia

College stelt onderzoek in naar aanbestedingsproces Welzorg Amstelveen
Het College van Amstelveen laat onderzoek doen naar het aanbestedingsproces, dat is doorlopen voor de inkoop van hulpmiddelen en het contractbeheer bij Welzorg. Aanleiding zijn de vele klachten over onder andere levertijden van hulpmiddelen lees
20-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Afronding van de Koningsdag in Amstelveen
Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de financiële afwikkeling van Koningsdag lees
19-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkeerspraktijkles voor leerlingen Michiel de Ruyterschool
Leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool Michiel de Ruyter hebben dinsdag 13 mei 2014 praktijkles gehad om te leren omgaan met verschillende verkeerssituaties lees
19-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Digitaal parkeren in Amstelveen heeft gevolgen voor de handhaving
In 2013 is de gemeente Amstelveen overgegaan tot invoering van betaald parkeren in diverse gebieden. Dit heeft ook gevolgen voor de handhaving lees
13-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voordracht nieuwe burgemeester van Amstelveen
Op woensdag 21 mei 2014 is er om 18.00 uur een extra vergadering van de gemeenteraad. Het enige agendapunt is de voordracht van de burgemeester van Amstelveen lees
13-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Ruimte voor vleermuizen in de wijk rond Tulpenburg
Afgelopen vrijdag 9 mei 2014 stapte wethouder Peter Bot (BBA) op de fiets voor een kennismakingsronde langs diverse nieuwbouwprojecten, zoals de woningbouwprojecten van Eigen Haard aan de Graaf Aelbrechtlaan en aan de Olmenlaan lees
12-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgerparticipatie moet met constantere kwaliteit in Amstelveen
De gemeente Amstelveen overlegt over het beleid met burgers. Dat heet burgerparticipatie. De gemeente moet dat niet per se beter doen, maar moet wel met een constantere kwaliteit gaan presteren lees
08-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

'Toegang tot zorg en welzijn' in Amstelveen
In de motie 'We doen het anders' heeft de vorige gemeenteraad gevraagd om een vervolgbijeenkomst te organiseren op de bijeenkomst 'Het moet anders' van 12 december 2013 lees
06-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Kunnen Amstelveense ouderen zelfstandig thuis blijven wonen?
Steeds meer ouderen in Amstelveen maken zich zorgen over hun toekomst: kunnen zij zelfstandig blijven wonen in de huidige woning? En als dit niet meer gaat, waar kunnen ze dan heen? lees
06-05-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Rotonde op het kruispunt Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg
Het college van B en W van Amstelveen is van plan om op het kruispunt Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg de verkeerslichten te verwijderen en een rotonde aan te leggen lees
29-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Definitieve ontwerp voor het fietspad langs Startbaan Oost
Het college van B en W van Amstelveen heeft het definitieve ontwerp voor het fietspad langs de Startbaan Oost vastgesteld lees
29-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Amstelveense bedrijfsleven steunde fors de Koningsdag
Het bedrijfsleven in Amstelveen heeft een forse bijdrage geleverd aan de organisatie van Koningsdag op 26 april 2014 lees
28-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De perfecte Koningsdag in Amstelveen
De titel klopt niet, er zou moeten staan: Een perfecte dag voor royalisten, republikeinen en onpartijdigen in Amstelveen. Want het feest was ondanks de stevige politiecontrole en het afbakenen van het centrum van Amstelveen, een geweldige dag lees
27-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb/Rijksoverheid

24 gedecoreerden tijdens de Lintjesregen 2014 in Amstelveen
Op vrijdag 25 april 2014 reikte burgemeester Fred de Graaf uit naam van Zijne Majesteit de Koning aan 24 Amstelveners de versierselen uit die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding lees
25-04-2014, Bron: Rijksoverheid / Gemeente Amstelveen

Het Koningsdag programma in Amstelveen
Op zaterdag 26 april 2014 ontvangt Amstelveen de Koninklijke familie voor de viering van de eerste Koningsdag. Het wordt een mooie feestdag voor Amstelveen lees
24-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw van de 1ste Montessorischool Amstelveen begonnen
Dinsdagmiddag 15 april 2014 was het zover om de feestelijke kleurrijke betonpaal voor de gezamenlijke nieuwbouw voor de 1e Montessorischool Amstelveen en de buitenschoolse opvang Haspelslaan van kinderopvang organisatie KinderRijk, in de grond te slaan lees
16-04-2014, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Nieuwe wethouders van Amstelveen en hun politieke programma bekend gemaakt
Op maandagmiddag 14 april 2014 werden in de wijngaard De Amsteltuin, de leden van het nieuwe College van Amstelveen geïntroduceerd, althans de wethouders. Hoewel de burgemeester van Amstelveen, Fred de Graaf, ook bij het college hoort, was hij bi lees
14-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

VVD, D66, BBA en PvdA in het nieuwe College B en W van Amstelveen
Naar aanleiding van de gesprekken, en ruggespraak met onze fracties hebben we (VVD, D66 en BBA) vandaag besloten om verder te onderhandelen met de PvdA lees
04-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Programma en de route zijn bekend van de eerste Koningsdag
Op donderdagmiddag 3 april 2014 is in het provinciehuis van Haarlem het programma en de route bekendgemaakt van de eerste Koningsdag in Graft-De Rijp en Amstelveen lees
04-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

70.000 euro voor Guggenheim expositie in het Cobra Museum
Vanaf 5 april tot en met 31 augustus 2014 is in het Cobra Museum in Amstelveen een selectie te bewonderen van ruim 50 internationale topwerken uit de collectie van het vermaarde Guggenheim Museum in New York lees
02-04-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Vertrouwenscommissie burgemeestersprocedure van Amstelveen aan de slag
In de raadsvergadering op 27 maart 2014 is de vertrouwenscommissie voor de burgemeestersprocedure benoemd. De commissie gaat aan de slag en zal volgens planning eind mei de voordracht aan de gemeenteraad voor de nieuwe burgemeester van Amstelveen gereed lees
31-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Overschot in het budget leerlingenvervoer in Amstelveen
In de brief van 30 augustus 2013 heb ik u geïnformeerd over een verwacht tekort op het budget leerlingenvervoer 2013 van 25.000. Inmiddels is duidelijk, dat dit verwachtte tekort is omgebogen naar een overschot van 78.000 euro lees
29-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Ontwikkelingen in het Gemeentefonds
De Rijksbijdrage uit het Gemeentefonds is voor de gemeenten een belangrijke inkomstenbron. Amstelveen ontvangt jaarlijks ruim 70 miljoen euro. De bijdrage die een gemeente ontvangt, wordt bepaald door een zogenaamd objectief verdeelmodel lees
29-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Coalitievorming van VVD, D66 en BBA in Amstelveen
Begin deze week hebben we jullie bericht, dat de eerste gesprekken met alle partijen wat meer tijd in beslag namen. Inmiddels hebben we met alle partijen een gesprek gevoerd lees
28-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

20 raadsleden verlaten de gemeenteraad van Amstelveen
Op woensdag 26 maart 2014 nam de gemeenteraad van Amstelveen afscheid van 20 raadsleden. Vier raadsleden werden in het bijzonder in het zonnetje gezet lees
27-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Oranje actie voor het raadhuis van Amstelveen
Op vrijdag 21 maart 2014 om 11 uur heeft de burgemeester van Amstelveen Fred de Graaf, voor de ingang van het raadhuis van Amstelveen de vlag van de Koningsdag gehesen. Dit deed hij samen met Cor Aarts, de voorzitter van Amstelveen Oranje lees
22-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Wethouder Raat bezocht het MBO College Amstelland
In verband met de Dag van de Leerplicht zette wethouder Herbert Raat (VVD) van Onderwijs donderdagmorgen 20 maart 2014, Younes El Haddar in het zonnetje. Younes werkt op het MBO College Amstelland (ROCvA) als docent lees
22-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amstelveen
Woensdagavond 19 maart 2014 heeft Fred de Graaf, de burgemeester van Amstelveen de aantallen stemmen vastgesteld die zijn uitgebracht op de kandidaten en lijsten in Amstelveen lees
21-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Isolatie woningen van start aan de Professor Lorenzlaan
Maandag 10 maart 2014 is in Amstelveen in een woning aan de Professor Lorenzlaan een begin gemaakt met de eerste isolatiewerkzaamheden binnen de campagne 'Winst uit je Woning' lees
15-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Door drugshandel is een woning aan de Brederode gesloten
Op donderdag 13 maart 2014 is op last van de burgemeester een woning aan de Brederode in Amstelveen Westwijk voor drie maanden gesloten. In de woning zijn aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen gevonden lees
13-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen is een mantelzorgvriendelijke werkgever
De Stichting Werk en Mantelzorg heeft de gemeente Amstelveen erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever. Wethouder Herbert Raat (VVD) van personeelszaken en raadslid Esther Veenboer (PvdA) bevestigde donderdagmiddag 12 maart 2014 een bordje ter erkenning lees
13-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Eigenaren kantoren Kronenburg en gemeente tegen kantorenleegstand
Woensdag 5 maart 2014 hebben de eigenaren van de kantoorpanden op kantorenpark Kronenburg en wethouder Jan-Willem Groot, namens de gemeente Amstelveen, een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk de leegstand van kantoren op Kronenburg aan te pakken lees
13-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

32 koopappartementen worden gebouwd aan de Suze Groeneweglaan
Het College van B en W van Amstelveen heeft overeenstemming bereikt met Bouwfonds Ontwikkeling B.V. over de locatie Suze Groeneweglaan fase 2 voor de bouw van een appartementencomplex met 32 koopappartementen lees
12-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Social return vergroot kans op werk voor Amstelveners
Social return blijkt succesvol. Social return houdt in, dat de gemeente Amstelveen afspraken maakt over arbeids- en stageplaatsen als zij contracten sluit met leveranciers en opdrachtnemers lees
12-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Rode asfaltverharding op fietsroute Bovenkerkerweg
Op korte termijn worden de betonplaten op het fietspad langs de Bovenkerkerweg (ten zuiden van de Beneluxbaan) vervangen door rode asfaltverharding en/of gestort beton lees
12-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Woningen op het voormalig scoutingterrein Machineweg
Het college van Amstelveen heeft de tender voor de gronduitgifte aan de Machineweg van de Middelpolder, waar voorheen de scouting was gevestigd, gegund aan bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad uit Amstelveen lees
11-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Minister Schultz ondertekende wijzigingsovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft maandagmiddag 10 maart 204 in Amstelveen haar handtekening gezet onder de wijzigingsovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere lees
11-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Maximum snelheid op A9 100 km/uur en de Annakerk blijft
Op 23 januari 2014 informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot de ondertekening van de 'Overeenkomst wijziging op onderdelen van de Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere' lees
08-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops over de beveiliging van Suwinet
In de Commissie Burgers en samenleving van 27 november 2013 heeft mevrouw Mijksenaar vragen gesteld over Suwinet (het systeem voor uitwisseling van persoonsgegevens van burgers voor uitkeringsverstrekking en handhaving) lees
07-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voortgang woningverbouwing Thomas a Kempislaan 8 in Amstelveen
In mijn brief van 24 december 2013 informeerde ik u over klachten omtrent de verbouwing aan de Thomas à Kempislaan 8. Ik deelde u mee, dat er een h lees
05-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De evaluatie van de pilot jeugdzorg Amstelland
Zoals toegezegd, doe ik u bijgaand de evaluatie van de pilot jeugdzorg 'Van indiceren naar verwijzen' toekomen. De pilot liep van februari 2012 tot en met december 2013 lees
05-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het aannamebeleid van het basisonderwijs in Amstelveen
Aan de commissie Burgers en Samenleving (B en S) is toegezegd om de raad in maart 2014 te informeren over de ervaringen met de invoering van het aannamebeleid voor het basisonderwijs van Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs lees
04-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Woningbouw op voormalig terrein Amstelveen College aan Tulpenburg
Het college van Amstelveen heeft de tender voor de gronduitgifte aan de Tulpenburg 1-3, waar voorheen het Amstelveen College ( en daarvoor het Casimir Lyceum/ het Snellius Lyceum) was gevestigd, gegund aan bouwbedrijf Trebbe lees
04-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen bestrijdt woonoverlast en woonfraude
Het college van B en W van Amstelveen heeft in 2013 fors ingezet op het bestrijden van woonfraude en woonoverlast. Zo zijn 11 woningen gesloten, omdat er hennepteelt plaats vond. Dit blijkt uit de Evaluatie Toezicht en Handhaving 2013 lees
03-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw hotel en appartementen in Amstelveen
Op woensdag 19 februari 2014 hebben wethouder Economische Zaken Jan-Willem Groot, namens de gemeente Amstelveen en een vertegenwoordiger namens het bedrijf Zhonghongjian Holland BV, hun handtekening gezet onder het koopcontract voor de Van Heuven Goedhart lees
27-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Jeugdoverlast in Amstelveen is enorm gedaald
Het aantal meldingen rondom jeugdoverlast is de afgelopen jaren in Amstelveen enorm gedaald, dit blijkt uit de periodieke rapportage 'Jeugd, Veiligheid en Handhaving' lees
24-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Bizar einde van huisbezoek voor controle uitkering
Vrijdagochtend 7 februari 2014 liep ik mee met onze afdeling Werk en Inkomen. Hier kom je terecht als je een uitkering nodig hebt. Ik wilde graag met mijn eigen ogen zien, hoe het in de praktijk gaat lees
24-02-2014, Bron: Herbert Raat

Risicoanalyse Planschade SAOZ inzake Stadshart Amstelveen
Bijgaand vindt u de risicoanalyse planschade van Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) naar aanleiding van schadeclaims van een aantal bewoners van de Schildersbuurt en Buitenplein lees
21-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

'Succesvol Netwerken voor startende ondernemers' 2014
Na het succes van Zaai 2013 hebben de gemeentes Aalsmeer en Amstelveen besloten ook in 2014 een programma 'Succesvol Netwerken voor ondernemers' te organiseren lees
20-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

The Global Village Day 2014 op de Internationale School in Amstelveen
The Global Village Day op woensdag 19 februari 2014 de Internationale School of Amsterdam in Amstelveen (ISA) is al een feest op zich. Leerlingen van de school, afkomstig uit zo'n 50 verschillende landen, presenteerden zich in hun eigen cultuur lees
20-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Amstelveense echtpaar Wakker is 60 jaar geleden getrouwd!
Dinsdag 18 februari 2014 was het groot feest aan het Wimbledonpark. Echtpaar Wakker vierde maar liefst 3 feestjes lees
19-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Gaslevering is geblokkeerd aan de Mont Blanc in Amstelveen
Sinds zondagavond 16 februari 2014 uur konden bewoners van 84 woningen aan de Mont Blanc nummers 2 tot en met 168 in Amstelveen geen gebruik maken van gas lees
19-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De Koningsdag is een unieke gebeurtenis voor Amstelveen
Op 26 april 2014 viert de Koninklijke familie de eerste Koningsdag mee in Amstelveen. Het belooft een feestelijke dag te worden lees
18-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

KPN gaat het kabelnetwerk in Amstelveen verbeteren
Om hogere internetsnelheden te kunnen regelen voor zijn klanten, gaat Telecomaanbieder KPN vanaf maart 2014 zijn kabelnetwerk in Amstelveen sterk verbeteren. In nieuwe wijken worden glasvezelnetwerken aangelegd lees
17-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanpak van de leegstand kantoorpand De Bovenlanden in Amstelveen
Gezien de vragen die regelmatig aan ons worden gesteld over onze activiteiten om de leegstand van het kantoorpand De Bovenlanden (het oud KPMG gebouw aan de Burgemeester Rijnderslaan red.) aan te pakken, leek het ons zinvol u daarvan een overzicht te geve lees
13-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Chique bungalow vol met hennep in Amstelveen
Op woensdag 12 februari 2014 is er in een chique bungalow aan de Kringloop in Amstelveen een hennepplantage ontmanteld. De huur van de bungalow was € 2500 per maand lees
13-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Herbert Raat

Led-verlichting bij het raadhuis van Amstelveen en in Uilenstede
In januari 2014 heeft de gemeente Amstelveen de heringerichte parkeerplaats bij het raadhuis voorzien van led-verlichting. Het vervangen van 'reguliere' lampen door led, is onderdeel van de gemeentelijke aanpak om de buitenverlichting te verduurzamen lees
11-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Komend weekend gratis naar de Speelstuif in De Meent
De eerste 100 kinderen tussen de 4 en 12 jaar die een Amstelveenpas hebben, kunnen op zaterdag 15, of zondag 16 februari 2014 gratis naar de Speelstuif in wijkcentrum De Meent op vertoon van hun pas lees
11-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijzigingsovereenkomst A9 getekend
Handtekening gezet onder wijzigingsovereenkomst A9. Amsterdamdam heeft ook al getekend lees
10-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voordeel door collectieve inkoopactie woningisolatie in Amstelland
Vrijdag 31 januari 2014 zijn bijna 3.000 isolatiemaatregelen in Haarlemmermeer, Diemen en Amstelveen geveild. Hiermee zijn de prijzen bekend geworden voor de aanschaf van gevel- en vloerisolatie uit de collectieve inkoopactie lees
10-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

In 2014 ook OZB-compensatie voor startende Amstelveense ondernemers
Net zoals in 2013, kunnen startende ondernemers in Amstelveen ook dit jaar een subsidie kunnen krijgen als compensatie voor de OZB-gebruikersbelasting, waarvan de aanslagen vorige week zijn verstuurd lees
10-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Alle leerlingen van de Michiel de Ruyterschool in een gebouw
In onze brief aan u van 17 januari 2014 informeerden wij u over een tijdelijke inpandige oplossing voor de uitbreiding van de huisvestingscapaciteit van de Michiel de Ruyterschool lees
07-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijziging van de paspoortwet en de gevolgen
Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen bestuur en Middelen over de wijziging van de paspoortwet en de gevolgen, die dat heeft voor gemeenten lees
07-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal van Brede School Martin Luther King geslagen
De feestelijke eerste paal geslagen voor het nieuw schoolgebouw van de Martin Luther Kingschool lees
07-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voortgang van het woonwagenaanpak in Amstelveen
Sinds 2011 besteden wij extra aandacht aan de woonwagenlocaties. Aansturing vindt plaats vanuit een vierwekelijks Bestuurlijk Overleg Woonwagenzaken (BOW). lees
06-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Overzicht taxikosten College B en W van Amstelveen 2011-2013
Bij de Kadernota 2012 is op voorstel van het college door uw raad besloten een structurele bezuiniging op de vervoerskosten van het college door te voeren. Deze bezuiniging zou kunnen worden gerealiseerd door de dienstauto faciliteit te schrappen lees
04-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het 50ste elektrische laadpunt van Amstelveen is aan de Thorbeckelaan
Met het opladen van een van de elektrische auto's van de gemeente heeft wethouder Jan-Willem Groot afgelopen dinsdag in de Thorbeckelaan het 50ste elektrische laadpunt van Amstelveen in gebruik genomen lees
04-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Examenfraude op het ROC van Amsterdam
Afgelopen donderdag (29 januari 2014) heeft een leerling op RTV Amstelveen verklaard, dat op het MBO College Amstelland in Amstelveen (eveneens een vestiging van het ROC van Amsterdam) ook examens gestolen en doorverkocht werden lees
04-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De kosten van de Koningsdag in Amstelveen
Naar aanleiding van vragen van de SP en berichtgeving in de media is het college van B en W van mening, dat het goed is om enige duidelijkheid te verschaffen over de kosten van Koningsdag die voor rekening komen van de gemeente lees
04-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Volgens de VNG heeft Amstelveen haar financiën op orde
De gemeente Amstelveen heeft de financiën op orde, dit blijkt uit een onlangs gehouden test 'houdbare gemeentefinanciën' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lees
04-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Koreaans Dio Implant vestiging in Amstelveen
Dio Implant, een Koreaans bedrijf uit Seoul, dat gespecialiseerd is in tandimplantaten, vestigt maart 2014 zijn Europese hoofdkantoor voor Marketing and Sales in het kantoorgebouw aan de Veteranenlaan op Kronenburg lees
04-02-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Aankoop inventaris van de wijkcentra van Stichting Cardanus
Zoals u weet, zijn in het najaar van 2013 Vita Welzijn & Advies en Participe onder de werknaam AanZ geselecteerd om in Amstelveen het wijkwelzijnswerk en het beheer van de wijkcentra uit te voeren lees
30-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Fred de Graaf start campagne gemeenteraadsverkiezingen
Burgemeester Fred de Graaf van Amstelveen heeft donderdag ochtend 30 januari 2014 de feestelijke aftrap verricht van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014 lees
30-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

College B en W Amstelveen stelt prioriteiten bij handhaving
In het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving kiest het College B en W van Amstelveen voor zaken die essentieel zijn voor de stad en die van levensbelang kunnen zijn lees
30-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Decentralisatie heeft grote gevolgen voor gemeentelijke organisatie
In de raadscommissie Algemeen bestuur en Middelen van 23 januari 2014 is gesproken over compenserende inhuur. In de discussie bleek, dat nog vele vragen hieromtrent leven lees
28-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer dan 1500 deelnemers collectieve inkoop woningisolatie
Ruim 1.500 inwoners uit Diemen, Amstelveen en Haarlemmermeer doen mee aan de gezamenlijke inkoopactie voor gevel- en vloerisolatie 'Winst uit je woning' lees
28-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Campus Uilenstede wordt gemoderniseerd
Campus Uilenstede in Amstelveen ondergaat de komende jaren een metamorfose om de campus voor te bereiden op de toekomst. Een essentieel onderdeel van deze verandering is het ontwikkelen van een goed plein, de kern van de campus lees
28-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester De Graaf las voor bij KinderRijk Amstelveen
Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen las voor uit het sprookje over Prinses Arabella bij KinderRijk lees
28-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen is op schema met uitvoering verkeersprojecten
Het College van B en W van Amstelveen heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van de verkeersprojecten in Amstelveen. Met deze projecten wil het college onder andere de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling ve lees
27-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Online meldpunt voor minder regels in Amstelveen
De gemeente Amstelveen wil ook burgers en bedrijven actief betrekken bij het verminderen en versimpelen van de regels. Vanaf 28 januari 2014 is daarom op www.amstelveen.nl/minderregels een speciaal meldpunt beschikbaar lees
27-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Dwalen door betoverend Amstelveens heemgroen
Een wandeling door de Amstelveense heemparken De Braak, het Dr. Koos Landwehrpark en het Dr. Jac. P. Thijssepark. De Amstelveense heemparken zijn eilanden van nostalgie, waarin u veel planten uit uw jeugd in de mooiste composities kunt tegenkomen lees
27-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Brief aan de gemeenteraad over samenwerkingsovereenkomst A9
Op 6 november 2013 heeft u besloten in te stemmen met de 'Overeenkomst wijziging op onderdelen van de Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere' lees
23-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester De Graaf onthulde het logo voor Koningsdag 2014
Op donderdagochtend 23 januari 2014 heeft burgemeester Fred de Graaf het logo voor Koningsdag onthuld in de Muziek- en Dansschool in het bijzijn van inwoners en ondernemers van het Stadshart lees
23-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De Ben Goudsmit sporthal is onthuld in Amstelveen
Op 22 januari 2014 om 14.00 uur vond de onthulling van de naam van de nieuwste sporthal van Amstelveen aan de Sportlaan 29 plaats, de Ben Goudsmithal. De sporthal staat er naast het nieuwe Amstelveen College lees
23-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Wob verzoeken per e-mail, of fax niet behandeld in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten om de elektronische weg te blokkeren voor het indienen van verzoeken met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) lees
20-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen doet mee aan Europese Entente Florale 2014
Amstelveen gaat graag de groene strijd aan met 11 andere Europese landen om de Groenste Stad van Europa 2014 te zijn lees
20-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen heeft 57 openbare elektrische laadpunten
Via een subsidieregeling van de Metropool Regio Amsterdam heeft de gemeente Amstelveen in 2013 maximaal 25 elektrische laadpalen afgenomen, waarbij de gemeente een bijdrage levert van 1.000 euro per laadpaal lees
20-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Tijdelijke jongerenhuisvesting in lege verzorgingshuis De Olmenhof
In het oude verzorgingshuis van de Stichting Brentano 'De Olmenhof' in Amstelveen wordt binnenkort tijdelijke jongerenhuisvesting gerealiseerd lees
20-01-2014, Bron: Woonzorg Nederland

Tijdelijke huisvesting van de Michiel de Ruyterschool
Zoals wellicht bij u bekend, is het gebouw van de Michiel de Ruyterschool te klein om alle groepen leerlingen te huisvesten. De school zal daarom in het schooljaar 2015/2016 enige lokalen in het gebouw Catharina van Clevepark in gebruik nemen lees
17-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Onderzoek naar verklaarbaarheid van inzet Buitenveldertbaan
Hierbij bied ik u de reactie van Staatssecretaris Mansveld op het onderzoek naar 'De verklaarbaarheid van de inzet van de Buitenveldertbaan in 2011' van Helios aan lees
15-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

2de voortgangsrapportage decentralisaties jeugd, zorg en werk
In deze brief bieden wij u de tweede voortgangsrapportage aan van de drie decentralisaties per 1 januari 2015 op het gebied van jeugd, zorg en werk lees
14-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Hotels op Kronenburg?
Het college van B en W van Amstelveen staat positief tegenover de transformatie van twee kantoorpanden naar hotels op Kronenburg en is bereid om alle benodigde procedures te doorlopen teneinde de benodigde vergunningen af te kunnen geven lees
11-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Snorscooters van het fietspad ook in Amstelveen
'Snorscooters van fietspad' kopten landelijke kranten naar aanleiding van een uitspraak van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Eerder al deed mijn Amsterdamse collega Eric Wiebes de nodige uitspraken over de overlast door (snor)scooters lees
09-01-2014, Bron: John Levie

Exploitatietekort op begraafplaats Zorgvlied in 2013
Middels deze brief willen wij u, in aanvulling op de eerste en tweede tijdvakrapportage 2013, informeren over een verwacht tekort op de exploitatie van begraafplaats Zorgvlied. Op het product begraven wordt een tekort van 260.000 euro verwacht lees
08-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Plannen voor rotonde aan de kruising Van der Hooplaan-Sportlaan
Het College van B en W van Amstelveen is van plan om op het kruispunt Van der Hooplaan-Sportlaan de verkeerslichten te verwijderen en een rotonde aan te leggen lees
07-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het beeldkwaliteitsplan van Amsteldijk is vastgesteld
Het College van B en W van Amstelveen heeft het beeldkwaliteitsplan Amsteldijk vastgesteld. Het plan is een aanvulling op de gemeentelijke Welstandsnota lees
07-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Sobere nieuwjaarsreceptie 2014 in het raadhuis van Amstelveen
Donderdagavond 2 januari 2014 vond de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen in het raadhuis plaats. De avond verliep op een totaal andere manier dan, waar de meeste Amstelveners al jaren aan gewend waren lees
03-01-2014, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

JOP aan de Noordelijke Poeloever in Amstelveen
Aan de Noordelijke Poeloever, in nabijheid van het raadhuis van Amstelveen, komt een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) lees
02-01-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Moeizaam lopende verbouwing van woning aan de Kempislaan
Klachten inzake verbouwing Thomas à Kempislaan 8 in Amstelveen lees
30-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Jan van Zanen is de tweede ereburger van Amstelveen
'Straks ben je niet meer onze burgemeester en ben je, als je nog eens in Amstelveen komt, weer gewoon 'burger'. Dat vond onze gemeenteraad niet kunnen en heeft besloten jou tot ereburger te benoemen' lees
23-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Jan van Zanen nam van Amstelveen officieel afscheid
Burgemeester Jan van Zanen nam van Amstelveen officieel afscheid in de schouwburg lees
21-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Voortgang overdracht welzijnswerk 18 december 2013
Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2013 bent u geïnformeerd over de mogelijkheid, dat AanZ geen activiteiten zou aanbieden in wijkcentrum 't Open Hof lees
19-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

'We moeten van de papieren schijnwereld af'
De finish van het bijna vier jaar geleden door zittend wethouder Herbert Raat (VVD) geformeerde college is in zicht. In maart 2014 zijn er verkiezingen lees
18-12-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

Fred de Graaf is de waarnemend burgemeester van Amstelveen
De Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland, de heer Johan Remkes heeft in overleg met de fractievoorzitters van de Amstelveense gemeenteraad op 17 december 2013 de heer Fred de Graaf benoemd tot waarnemend burgemeester. lees
17-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Hoe het is gesteld met de participatie in Amstelveen?
Bij brief van 19 december 2012 bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het proces van participatie in Amstelveen en de acties die zijn ingezet om het, waar nodig te verbeteren lees
17-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Koningsdag 2014 in Amstelveen
Zoals bekend, komt op 26 april 2014 de Koninklijke familie de eerste Koningsdag meevieren in Graft-De Rijp en Amstelveen. Wij zijn zeer verheugd met dit bezoek lees
17-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Basisschoolleerlingen Michiel de Ruyter tijdelijk in Pandora
Herbert Raat, (VVD wethouder Onderwijs heeft deze brief gestuurd naar Ben Wilshaus, directeur van OBS Michiel de Ruyter lees
16-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Rembrandtschool en Amstelveen College behalen energielabel A
De Brede School Rembrandt en het Amstelveen College hebben beide zeer goed gescoord bij het behalen van het energielabel, respectievelijk een A en een A+ lees
16-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De 85.000ste inwoner van Amstelveen is verwelkomd
Op maandagochtend 16 december 2013 bereikte de gemeente Amstelveen het inwoneraantal van 85.000. Burgemeester Jan van Zanen heeft de 85.000ste inwoner, de heer Vosveld, persoonlijk verwelkomd lees
16-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelcentrum Waardhuizen kreeg haar 3de KVO-ster
Het centrum criminaliteitspreventie veiligheid (CCV) heeft zaterdag 14 december 2013 de 3de ster toegekend aan winkelcentrum Waardhuizen. Deze ster is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen verschillende instanties lees
16-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen nam afscheid van burgemeester Jan van Zanen
De leden van de gemeenteraad van Amstelveen namen afscheid van burgemeester Jan van Zanen op 11 december 2013 tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar. Hij heeft het besloten na 8 jaar verdienstelijk te zijn voor Amstelveen de overstap te maken en lees
14-12-2013, Bron: Amstelveenweb

Achtergronden van de verkoop 'De Bajes'
Op 10 december heeft ons college besloten tot verkoop van het pand Ouderkerkerlaan 1-3, beter bekend als 'De Bajes'. De koper is Market Discovery B.V., gevestigd te Amsterdam lees
14-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen nam afscheid
Op woensdagavond 11 december 2013 tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar, nam Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen na 4 jaar en 50 gedichten afscheid lees
13-12-2013, Bron: Amstelveenweb / Jan van Zanen

Afscheidstoespraak van Jan van Zanen
Jan van Zanen, was sinds 2005 burgemeester van Amstelveen en tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 december 2013 sprak hij de raadsleden toe lees
12-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe bestemming voor het voormalige jongerencentrum De Bajes
Het voormalige jongerencentrum aan de Ouderkerkerlaan, De Bajes, krijgt een nieuwe eigenaar. Het Amsterdamse bedrijf Market Discovery neemt zijn intrek in het karakteristieke pand, dat plaats biedt aan 50 werknemers lees
11-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

3de zomerstop voor leerplichtambtenaren is onacceptabel
In juni 2012 is tijdens het ambtswoninggesprek besloten tot een 'zomerstop' voor het aanleveren van processen-verbaal door de leerplichtambtenaren uit de hele regio, ter verbetering van de doorlooptijden van leerplichtzaken lees
11-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Afvalscheiding in Amstelveen is prestatie van formaat
Het afvalbeleid in Amstelveen werpt zijn vruchten af. Het afvalscheidingspercentage is gestegen van 42% in 2009 naar 52% in 2013, aldus de Rekenkamer lees
10-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester start Donkere Dagen Offensief in Amstelveen
Op maandag 9 december 2013 heeft burgemeester Jan van Zanen de aftrap gedaan van het Donkere Dagen Offensief. Dit is een gezamenlijk initiatief van enkele stadsdelen van Amsterdam, de gemeente Amstelveen, de woningbouwcorporaties en de politie lees
09-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense politiek maakt zich zorgen over de Amstelveenlijn
In een brief aan de Stadsregio Amsterdam vragen de Amstelveense politieke fracties aandacht voor hun zorgen over de Amstelveenlijn. Ze maken zich vooral zorgen over de sterk verouderde en niet altijd goed onderhouden treinstellen lees
06-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

50 asielzoekers tijdelijk in de Handwegkerk
Vanmiddag ben ik door dominee Bogaard van de Handwegkerk geïnformeerd, dat vannacht, 4 december 2013, en morgennacht een groep van ongeveer 50 asielzoekers onderdak zal worden geboden in de leegstaande Handwegkerk aan de Handweg 117 te Amstelveen. lees
05-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Taxichauffeurs willen de busstrook van de Oranjebaan gebruiken
Naar aanleiding van de invoering van de Taxiverordening Amsterdam en de (mogelijke) effecten daarvan op de Amstelveense taximarkt heb ik een aantal oriënterende bezoeken gebracht aan de taxibranche in Amstelveen en Amsterdam. Tijdens deze bezoeken lees
04-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Inbraakpreventie blijft prioriteit in Amstelveen
Het college van B en W heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2014. In dit plan zijn gemeentelijke veiligheidsprojecten en veiligheidsacties opgenomen die volgend jaar worden uitgevoerd lees
04-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Zorgvuldige en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen door AanZ-Amstelveen
Zoals afgelopen woensdag (27 november 2013) in de commissie Burgers en Samenleving uitgebreid besproken, hecht het college veel waarde aan een zorgvuldige overdracht van het welzijnswerk van Cardanus naar AanZ-Amstelveen lees
03-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

The International School of Amsterdam krijgt groene gevel
De gemeente Amstelveen doet een eenmalige investering van 8.000 euro in het aanbrengen van een groene gevel op de International School of Amsterdam (ISA) lees
03-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Succesvolle proef preventieve schuldhulpverlening in Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft een succesvolle proef gedaan met het tijdig ingrijpen bij huurachterstand door schuldhulpverleners lees
03-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen digitaliseert duurzaam alle informatie
In de raadsvergadering van 25 september 2013 heeft u de nieuwe archief- en organisatieverordening vastgesteld. De actualisatie was nodig om er voor te zorgen, dat informatie goed bewaard en toegankelijk blijft voor toekomstig gebruik en daarmee digitaal d lees
02-12-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Stedenband met een stad in Peru, zin of onzin?
Afgelopen maand (november 2013) was ik samen met drie Amstelveense ambtenaren in Villa El Salvador in Peru, een stad waar Amstelveen al 16 jaar een stedenband mee heeft lees
02-12-2013, Bron: John Levie

Meldingen van jeugdoverlast in Amstelveen worden niet minder
Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Amstelveen neemt niet verder meer af. Dit jaar zijn er tot en met augustus meldingen binnengekomen, ongeveer evenveel als in de eerste acht maanden van 2012 lees
28-11-2013, Bron: Amstelveens Weekbald / Amstelveenweb

Start gezamenlijke inkoopactie woningisolatie in Amstelveen
Met de overhandiging van het zogenaamde 'Voordeel Woningmenu' aan de Balie Bouwen in het Amstelveense raadhuis gaf wethouder Jan-Willem Groot het startschot voor de pilot-actie voor de gezamenlijke inkoop van gevel- en vloerisolatie lees
27-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

MetDeZon mag zonnepanelen leveren aan SamenZonneEnergie
Op 14 november 2013 heeft de veiling plaatsgevonden van de 3de groepsaankoop zonnepanelen in Noord-Holland. Na een veiling met 8 rondes heeft leverancier MetDeZon de veiling in Noord-Holland voor de 3de keer gewonnen lees
27-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat over Jongeren Ontmoetingsplaats in Oude-Dorp
Uit de periodieke handhavingrapportage jeugd en veiligheid en handhaving blijkt, dat de jeugdoverlast na jaren te zijn afgenomen nu stabiliseert. Het Oude Dorp is hier echter een uitzondering op lees
26-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

College reageert op brief Stichting Villa Randwijck
Het door de raad vastgestelde beleid sociale samenhang is er op gericht meer ruimte te geven aan onze inwoners voor het wijkgericht organiseren van activiteiten voor volwassenen en kinderen lees
26-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Feestelijke uitreiking 1ste Amstelveense Architectuurprijs
Woensdag 20 november 2013 zijn in het raadhuis van de gemeente Amstelveen de winnaars bekendgemaakt van de 1ste Amstelveense Architectuurprijs lees
26-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Aantal meldingen jeugdoverlast in Amstelveen stabiliseert
In Amstelveen zijn tot en met augustus 2013 272 meldingen jeugdoverlast binnengekomen. Dit aantal is vrijwel gelijk aan de eerste acht maanden van 2012 lees
22-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Stand van zaken overdracht welzijn AanZ
Herbert Raat, wethouder Financiën en Welzijn stuurde deze brief AanZ Amstelveen per adres Vita welzijn en advies t.a.v. de heer D. de Leuw op 19 november 2013 lees
19-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Inkoopactie gevel- en vloerisolatie in Amstelveen en Diemen
Vanaf 27 november 2013 start in Diemen en in Amstelveen een pilot-actie, waarbij inwoners zich vrijblijvend inschrijven voor de gezamenlijke inkoop van gevel- en vloerisolatie lees
19-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Gratis programma Succesvol Netwerken voor ondernemers gestart
Het programma Succesvol Netwerken voor ondernemers faciliteert startende ondernemers in het ondernemerschap door individuele coaching lees
19-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Petitie: Hoe MOC de vernieling in wordt geholpen
Petitie aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen. Amstelveen, 8 november 2013 lees
18-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw aannamebeleid Amstelveense basisscholen
Sinds dit schooljaar geldt een nieuw aannamebeleid voor het basisonderwijs in Amstelveen. Kinderen uit de wijk krijgen voortaan voorrang op kinderen van buiten de wijk lees
18-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen krijgt een waarnemend burgemeester
De Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland, Johan Remkes is op zoek naar een waarnemer voor Amstelveen lees
14-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

OZB-tarief 2014 van Amstelveen naar beneden bijgesteld
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil het tarief voor de Onroerend Zakenbelasting (OZB) naar beneden bijstellen nu de definitieve WOZ-waarden bekend zijn lees
12-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Herinrichting van de Amstelzijde in de eerste fase
Het verbeteren van de uitstraling van de Amstelzijde. Het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers en passanten. Het makkelijker maken voor boten om aan te leggen aan de kade. Dit zijn de belangrijkste doelen van de eerste fase van de herinrichting van lees
12-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De Amstelveense Milieuhelden van 2013 zijn bekend
De Joost van den Vondelschool-leerlingen wonnen de eerste plaats van de Milieuhelden-wedstrijd 2013 in de gemeente Amstelveen lees
12-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

1% MC lid niet in dienst van de gemeente Amstelveen
Het College van B en W van Amstelveen vindt, dat het lidmaatschap van de 1% Motor Clubs (1% MC) onverenigbaar kan zijn met het in dienst zijn, of komen van de gemeente Amstelveen lees
12-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Amstelveen gestart
Nu burgemeester Jan van Zanen is voorgedragen in Utrecht en eind van het jaar vertrekt, moet Amstelveen op zoek gaan naar een waardige opvolger lees
11-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Engelstalige Amstelveens Magazine voor toeristen en expats
Amsterdam Marketing heeft in opdracht van de gemeente Amstelveen een Engelstalige Amstelveen Special gemaakt die als bijlage in het nieuwe A-mag wordt verspreid lees
11-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Kunst voor kunst op het Stadsplein van Amstelveen
Zoals bekend, bezit de gemeente een kunstcollectie met zowel werken voor de buitenruimte als werken op doek en papier. In de afgelopen twee jaren is de collectie vergaand opgeschoond lees
07-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen is opgelucht over besluit gemeenteraad over A9
De gemeenteraad van Amstelveen heeft woensdagavond 6 november 2013 ingestemd met de door het College en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgestelde nieuwe plannen rondom de verbreding van de rijksweg A9 lees
07-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Toezicht Waarderingskamer, voortgang samenwerkingsverband
In deze brief informeer ik u over het toezicht van de Waarderingskamer in het kader van de Wet WOZ. De Waarderingskamer is het toezichthoudend orgaan op de uitvoering en de kwaliteit van de WOZ-taxaties lees
05-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De leerplicht bus is weer ingezet in Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft maandag 4 november 2013 in samenwerking met Scholengemeenschap Panta Rhei en Bureau Leerplicht Plus Amsterdam de leerplicht bus ingezet lees
05-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Ons raadhuis van en voor de Amstelveners
Vrijdag 1 november 2013 was weer de traditionele Chinese lunch voor Amstelveense 75-plussers. Burgemeester Jan van Zanen hield een prachtige speech lees
04-11-2013, Bron: Herbert Raat

Gratis Chinese lunch voor ouderen werd druk bezocht
Op 1 november 2013 vond de jaarlijkse lunch plaats die de Chinese gemeenschap in Amstelveen ouderen van 75 jaar en ouder aanbiedt uit respect. De gasten werden verwelkomd door burgemeester Jan van Zanen lees
04-11-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Huisvesting Stichting Villa Randwijck
Stichting Villa Randwijck is in 2011 opgericht en bezig met de ontwikkeling van activiteiten voor sociale samenhang, vooral met als doelstelling in een eigen gebouw, 'Villa Randwijck', een sociaal centrum te beheren van waaruit activiteiten ontplooid kunn lees
30-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Overdracht welzijnswerk naar AanZ Amstelveen
Zoals inmiddels bekend, is AanZ Amstelveen (de werknaam van het: band tussen Vita welzijn en advies en Participe) onze nieuwe aanbieder per 1 januari 2014 voor het welzijnswerk en het beheer van de wijkcentra lees
30-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen is klaar voor de winter van 2013-2014
De komende maanden staan het personeel en het materieel van de gemeente Amstelveen klaar voor de bestrijding van gladheid lees
29-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra 800 arbeidsplaatsen in Amstelveen
Uit de onlangs verschenen Monitor Amstelveense Economie 2012-2013 blijkt, dat de gemeente Amstelveen ondanks de economisch ongunstige tijden het relatief goed blijft doen lees
29-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Jacqueline Koops bevallen van dochter Emmelie
Jacqueline Koops, ChristenUnie-wethouder (Zorg en Welzijn) en haar man Stephan Koops hebben een gezonde dochter, Emmelie lees
29-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Overlast jongeren in de wijk Groenelaan fors gedaald
De overlast door jongeren in de wijk Groenelaan is fors gedaald. In 2009 waren er 60 meldingen van overlast. Vorig jaar is dit afgenomen naar 38 en dit jaar hebben we tot augustus nog maar 15 meldingen lees
26-10-2013, Bron: Herbert Raat

Wethouder Raat wil geen uitstel besluit over A9
Wethouder Herbert Raat voelt niets voor uitstel van de beslissing over de nieuwe plannen voor de A9. Dat schrijft hij bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg, die zich door de plannen overvallen voelen lees
23-10-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

Stadspeiling 2013: het is prettig en veilig wonen in Amstelveen
Het veiligheidsgevoel is in de afgelopen jaren verbeterd. Dat blijkt uit de Stadspeiling 2013 die door ruim 2500 mensen is ingevuld lees
23-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Succesvol Netwerken voor ondernemers in Aalsmeer en Amstelveen
De gemeentes Aalsmeer en Amstelveen organiseren een programma Succesvol Netwerken voor ondernemers. Dit programma faciliteert (startende) ondernemers in het ondernemerschap door individuele coaching, masterclasses en netwerken gedurende drie maanden lees
22-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

3de ronde SamenZonneEnergie van start in Noord-Holland
Na de twee eerdere succesvolle groepsaankopen zonnepanelen, organiseren 22 Noord-Hollandse gemeenten (waaronder Amstelveen) samen met iChoosr de derde groepsaankoop lees
22-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense onderscheiding voor gastdocent de heer Aussen
Maandag 21 oktober 2013 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, in het raadhuis een gemeentelijke onderscheiding (Bronzen Legpenning) uitgereikt aan de heer Hans Jo Aussen vanwege zijn langdurige vrijwillige inzet als gastdocent op schole lees
21-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De 1e Amstelveense Montessorischool krijgt 51.000 euro subsidie
Op 13 september 2013 bent u geinformeerd over gestelde vragen in de commissie Burgers en Samenleving van 11 september over de 1e Amstelveense Montessori school en het project Montessori voor een Nieuwe tijd lees
21-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat beantwoordt vragen van Bewonersbeweging Van Hallt!
Herbert Raat (VVD) wethouder Financien beantwoordt de brief van de Bewonersbeweging Van Hallt! lees
18-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveenweb

Mobilisatie Oorlogskruis voor mevrouw Nora Groenendijk-Oostenbroek
Vrijdag 18 oktober 2013 reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, namens het ministerie van Defensie, in het raadhuis van Amstelveen het Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan mevrouw Nora Groenendijk-Oostenbroek lees
18-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Elektrische laadpaal onthuld bij Restaurant Kronenburg
Onder toeziend oog van een groot aantal Amstelveense ondernemers hebben wethouder Jan-Willem Groot en directeur Restaurant Kronenburg Anton Cuntz afgelopen woensdag 16 oktober 2013 op feestelijke wijze het nieuwe laadstation bij het restaurant geopend lees
18-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Jaap Prent overhandigde zijn gift aan burgemeester Van Zanen
Jaap Prent (76), burgerlid van Burger Belangen Amstelveen en gepensioneerde slager met een bijna levenslange hobby: modelschepen bouwer - overhandigde een van zijn schepen, de 'Hr. Ms. Zeeland' aan Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen op 16 oktober lees
16-10-2013, Bron: Amstelveeenweb

Aan Z Amstelveen is de nieuwe welzijnsaanbieder vanaf 2014
In 2014 zal het beheer van de wijkcentra en de organisatie van welzijnsactiviteiten worden uitgevoerd door Aan Z Amstelveen, een samenwerkingsverband van VITA Welzijn en Advies en Participe lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijziging Stroomlijnovereenkomst A9
Herbert Raat (VVD) wethouder Financien beantwoordt de vragen van de heer Obbe Modderman, voorzitter van de Belangenvereniging Meanderbewoners Amstelveen lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Ruim 1 miljoen euro voor onderhoud Amstelveense scholen
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen investeert in 2014 ruim 1 miljoen euro aan het onderhoud van schoolgebouwen lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Vereniging van oud-raadsleden Amstelveen opgericht
Op 4 oktober 2013 vond in de Schouwburg Amstelveen de oprichtingsvergadering plaats van de vereniging van oud-raadsleden Amstelveen. Oud-raadsleden hebben ervaring, kennis en netwerken die ze ook na hun raadslidmaatschap willen blijven inzetten voor de ge lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Permanent OV-servicepunt komt op het Busstation Amstelveen
Medio december 2013 zal het OV Chipkaart-servicebusje op het midden perron van Busstation Amstelveen vervangen worden door een permanent OV Chipkaart servicepunt. Deze wordt opgenomen in 'Ben's Corner', die hiervoor eerst zal worden verbouwd lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Hennepgeurkaart voor de bewoners van Amstelveen
Het thuis telen van hennep leidt tot levensgevaarlijke situaties. Telers knoeien met elektriciteitsaansluitingen, waardoor er dagelijks overlast en branden ontstaan. Een nieuw middel in de strijd tegen hennepteelt is de hennepgeurkaart lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

2de voortgangsrapportage project vernieuwing Stadshart Amstelveen
De ambitie van het college is en blijft de versterking van het Stadshart. Samen met Unibail-Rodamco, bewoners en andere betrokkenen wil het college zich blijven inzetten om te komen tot een zowel financieel-economisch haalbaar als een maatschappelijk aanv lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Stageplaatsen MBO College Amstelland bij de gemeente Amstelveen
Het MBO College Amstelland verzorgt een toenemend aantal opleidingen in Amstelveen. Voor de opleidingen Openbaar Bestuur, onderdeel van de opleiding Juridische Dienstverlening heeft het MBO college Amstelland de gemeente om hulp gevraagd. Voor vijf van hu lees
15-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

52 bruggen in het Amsterdamse Bos worden gemeentelijke monument
Op advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Bureau OOM (Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten) advies zijn wij voornemens 52 bruggen in het Amsterdamse Bos, aan te wijzen als gemeentelijk monument lees
14-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Ontdek je talent op Neverland bij Scouting Kantankye
Zaterdag 19 oktober 2013 vindt voor de derde keer het avontuurlijke evenement Neverland plaats. Van 11.00 tot 18.00 uur in het jeugddorp op scoutingterrein Kantanky aan de Princesselaan 5-6 in Amstelveen lees
14-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Aquarel van Z.K.H. Koning Willem Alexander in het raadhuis
Op maandag 14 oktober 2013 heeft de Amstelveense kunstenares Ingrid Rovekamp (1958) een art print van het door haar gemaakte aquarel van Z.K.H. Koning Willem Alexander aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen lees
14-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wordt 50 jaar in 2014
In 2014 draagt de gemeente de naam Amstelveen 50 jaar. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan lees
14-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Kragtwijk Catering won Duurzaam MKB Award in regio Amstelland
Na het winnen van de Amstelveense voorronde van de Duurzaam MKB Award is Kragtwijk Catering er nu ook in geslaagd om de Award voor de hele Amstelland regio in de wacht te slepen lees
11-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

2de debatwedstrijd is door de gemeenteraadsleden gewonnen
Raadsleden net iets sterker dan leerlingen bij 2de debatwedstrijd Amstelveen. Op initiatief van de Rotaryclub Amstelveen-Amstel werd op woensdag 9 oktober 2013 voor de 2de keer een debatwedstrijd gehouden tussen leerlingen van de drie VWO-scholen van Amst lees
11-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De maquette van het nieuwe A9 plan in het raadhuis
Nu de informatiebijeenkomsten over de A9 achter de rug zijn verhuist de maquette van het congrescentrum naar het raadhuis van Amstelveen lees
11-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

5de editie Diwali festival op het Stadsplein Amstelveen
Indiaas Diwali festival in Amstelveen: een kleurrijk spektakel. Na het grote succes van de vorige jaren organiseert amsterdam inbusiness in samenwerking met KPMG en de Indiase gemeenschap, op zaterdag 26 oktober 2013 alweer de 5de editie van het India Diw lees
08-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Degelijke begroting van Amstelveen voor 2014
In de programmabegroting 2014 geeft het College B en W van Amstelveen aan, hoe zij de gevolgen van de economische recessie en de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II wil opvangen lees
08-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De MKB-vriendelijkste gemeente van NH is Amstelveen
Leendert-Jan Visser, algemeen directeur van MKB-Nederland heeft 1 oktober 2013 de 12 provinciale winnaars bekendgemaakt van de verkiezing voor de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland lees
02-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De beste (leerling) debater van Amstelveen 2013
Op initiatief van de Rotaryclub Amstelveen-Amstel is er voor de 2de keer een debatwedstrijd tussen leerlingen van de drie VWO-scholen van Amstelveen en raadsleden lees
01-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense woningbouwproductie bleef op peil tussen 2011-2012
De Amstelveens woningbouwproductie is de afgelopen jaren goed op gang gebleven. Uit de voortgangsrapportage Woonvisie 2012 blijkt, dat zowel in 2011 als in 2012 meer dan 600 woningen zijn gebouwd lees
01-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen wil energiezuinige woonwijk aan Startbaan 12
Het gebied van het voormalige Amstelveen College is vrij gekomen. Het College van B en W ziet mogelijkheden in het plan van Dura Vermeer om hier een energiezuinige woonwijk te realiseren lees
01-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Week van de Veiligheid 2013 in Amstelveen
Elk jaar wordt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid gehouden (dit jaar van 7 tot en met 12 oktober). Doel van de week is, het thema preventie extra onder de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkhe lees
01-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Tuinen voor klanten Voedselbank Amstelveen ook in 2014
De afgelopen maanden hebben klanten van de Voedselbank vol enthousiasme hun eigen groenten verbouwd op schooltuinen Akkerbloem en Amstelflora lees
01-10-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Amstelveense Egelpad is officieel geopend
Op maandagmiddag 30 september 2013 heeft John Levie, wethouder Groen samen met Manfred van der Heijde, lid Dagelijks Bestuur bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het nieuwste wandelpad van Amstelveen onthuld: het Egelpad, dat parallel loopt met het Zw lees
30-09-2013, Bron: Amstelveenweb

KLM schonk 7.500 tulpenbollen aan Amstelveen
Op donderdagochtend 26 september 2013 vond de symbolische overdracht plaats van 7.500 tulpenbollen in het Broersepark in Amstelveen. De heer Erik Varwijk, Managing Director KLM overhandigde een aantal tulpenbollen aan de scholieren van groep 3 van de Piet lees
26-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

De ovondes aan de Keizer Karelweg zijn officieel geopend
Na maanden van hard werken zijn afgelopen donderdag 19 september 2013 de gerenoveerde kruisingen Keizer Karelweg- Graaf Aelbrechtlaan en Keizer Karelweg- Mr. G. Groen van Prinstererlaan officieel in gebruik genomen lees
24-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Informatie over de overeenstemming verbreding Rijksweg A9
De gemeente Amstelveen informeert haar bewoners over de overeenstemming tussen gemeente Amstelveen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat ivm de gedeeltelijke overkapping en verbreding van Rijksweg A9 lees
24-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Buitenruimte van Campus Uilenstede wordt verbeterd
Met het plaatsen van een eerste schop in de grond is donderdag 19 september 2013 de start gemaakt met de aanpak van de buitenruimte in Uilenstede lees
23-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Japan Tobacco International vestigt zich in Amstelveen
JTI (Japan Tobacco International) heeft voor haar hoofdkantoor in Nederland een langjarige huurovereenkomst gesloten voor circa 3400 m2 kantoorruimte aan de Bella Donna 4 te Amstelveen lees
23-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitnodiging informatieavond verbreding rijksweg A9
Wij sturen u deze brief, omdat u eigenaar bent van een pand, of vastgoedobject in de directe buurt van de A9 lees
22-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Rijkswaterstaat

Amstelveense millennium bamboe dome in het Stadshart
Burgemeester Jan van Zanen en stichting SENS (Stichting Empowerment Nederland Suriname) openden vrijdagavond 13 september 2013 het Amstelveense Millennium Festival lees
15-09-2013, Bron: Conchita Willems/Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb

Wethouder Raat beantwoordt vragen over de 1e Amstelveense Montessorischool
In de commissie Burgers en Samenleving van woensdag 11 september 2013 zijn een aantal vragen gesteld over de 1e Amstelveense Montessorischool en het project Montessori voor een Nieuwe tijd(M4NT) lees
14-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Jan van Zanen: 'Het is, en blijft mensenwerk'
Hoewel al in gebruik sinds 2005, is het pluche op zijn stoel nog lang niet versleten. Burgemeester Jan van Zanen (52), hij maakte al onderdeel uit van drie colleges, is vermoedelijk een van de meeste actieve en beweeglijke burgemeesters uit de geschiedeni lees
14-09-2013, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Informatie over stapprogramma's en laaggeletterdheid
Amstelveen en Aalsmeer hebben een nieuwe aanbieder van de Stapprogramma's (educatieve programma's voor kinderen en ouders van buitenlandse afkomst) en wel Ons Tweede Thuis lees
12-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De waterkwaliteit van de Amstelveense Poel moet beter
In uw brief van 31 juli 2013 nodigt u ons uit mee te denken over de tweede Planfase van de Kader Richtlijn Water (KWR). We zijn ons er zeer van bewust met de Amstelveense Poel een KRW-waterlichaam in de gemeente te hebben, dat al geruime tijd niet aan de lees
10-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Kragtwijk Catering won voorronde Duurzaam MKB Award
De Amstelveense voorronde van de Regionale Duurzaam MKB Award, georganiseerd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn is gewonnen door Kragtwijk Catering lees
10-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Vrijwilligers Vrienden van Bovenkerkse Urbanuskerk onderscheiden
Zaterdag 7 september 2013 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, in het Rijksmuseum in Amsterdam twee gemeentelijke onderscheidingen (Bronzen Legpenning) uitgereikt lees
10-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

86.000 Amstelveners in 2020
Het aantal inwoners van Amstelveen groeit nog steeds. De komende jaren blijft dit zich voortzetten. De verwachting is, dat het aantal inwoners in 2013 (84.377) zal doorgroeien naar 86.000 in 2020 lees
10-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Aftrap 'Week van de Alfabetisering 2013' in Amstelveen
Een Voorleesestafette op maandag 9 september 2013 op basisscholen in het hele land was dit jaar de start van de Week van de Alfabetisering. In Amstelveen deed de 2e Montessorischool hier aan mee lees
10-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De Rekenkamercommissie Amstelveen onderzoekt burgerparticipatie
Hoe kan participatie bijdragen tot betere overheidsbeslissingen en tot meer draagvlak bij burgers? Dit is de centrale vraag van het rekenkameronderzoek, dat in september 2013 van start gaat lees
06-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen beantwoordt PvdA vragen ivm Steve Jobs-school
Op 28 augustus 2013 heeft u op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Amstelveen aan ons een aantal vragen gesteld over subsidiering Openbaar Onderwijs lees
04-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder John Levie: 'Je moet heel rechtlijnig zijn'
Na 16 jaar oppositie voeren, kreeg de lokale politieke beweging Burger Belangen Amstelveen (BBA) in 2010 de kans om zitting te nemen in het college van B en W. De toen 64-jarige John Levie, nog maar twee jaar als raadslid actief, mocht de BBA-belofte inlo lees
04-09-2013, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Open dag schooltuinen Amstelveen 2013
Zaterdag 7 september 2013 is het open dag op de vier schooltuincomplexen van de gemeente Amstelveen lees
03-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester start wervingsactie Burgernet in het Stadshart Amstelveen
Op vrijdag 6 september 2013 om 10.00 uur geeft burgemeester Jan van Zanen het startsein voor de lokale aftrap van de landelijke campagne 'Meld je aan bij Burgernet' lees
03-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De kwaliteit van de Amsteldijk moet gehandhaafd
Behouden wat goed is aan de Amsteldijk en daar waar kan, versterken lees
03-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe regels voor alcoholverstrekking bij stichting, of vereniging
Het College van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met een voorstel voor nieuwe regels die voortvloeien uit de nieuwe Drank- en Horecawet lees
03-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Derde netwerkbijeenkomst 'Starten in crisistijd'
Je bent ondernemer en na 1 juni 2010 gestart met je bedrijf? Dan nodigen wij je graag uit voor het Startersplatform Aalsmeer en Amstelveen op donderdag 26 september 2013 in The Beach in Aalsmeer lees
03-09-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

The ISA gaat uitbreiden
De International School of Amsterdam (ISA), gevestigd aan de Sportlaan in Amstelveen, gaat uitbreiden lees
31-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Voortgang project vernieuwing Stadshart Amstelveen
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over voortgang project vernieuwing Stadshart Amstelveen lees
30-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Druk bezochte raadhuisontmoeting over de zorg in Amstelveen
De eerste raadhuisontmoeting met burgemeester en burgers van Amstelveen over de toekomst van zorg was een succes op donderdag 29 augustus 2013 lees
29-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste pot raadhuishoning uitgereikt aan burgemeester Van Zanen
Imkervereniging Amstelland en NME Amstelveen hadden samen een idee verwezenlijkt van de gemeenteraad en in juni van 2013 op het dak van het raadhuis van Amstelveen, twee bijenkassen en een bijenkorf neergezet lees
28-08-2013, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Bijeenkomst sociaal verantwoord ondernemen in Amstelveen
Sociaal verantwoord ondernemen. Dat was het thema van de avond die de gemeente organiseerde voor Amstelveense ondernemers op 26 augustus 2013 lees
28-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

'Alles draait om het werk-werk-werk'
Zijn portefeuille is niet de meeste eenvoudige in tijden van recessie, maar desalniettemin ziet wethouder Jan-Willem Groot (Economische Zaken, CDA) veel positieve zaken in Amstelveen gebeuren lees
28-08-2013, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nestlé Nederland huurt kantoorcomplex in Amstelveen
Nestle Nederland heeft voor haar Nederlandse vestiging ruim 6.500 m2 kantoorruimte gehuurd in het kantorencomplex The Garden in Amstelveen, nabij het Stadshart aan de Stroombaan 10-16 lees
28-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Invoering SEPA ook in Amstelveen en Aalsmeer
SEPA is een Europees project, dat ten doel heeft om voor 1 februari 2014 al het Europese betalingsverkeer te standaardiseren. Onderdelen van de nieuwe wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld, dat er nieuwe eisen aan acceptgiro's en machtigingskaarten worden lees
24-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Sociaal verantwoord ondernemen in Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft een verantwoordelijkheid om mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Vanaf januari 2015 wordt deze groep groter lees
22-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

'Welzijn Nieuwe Stijl is inmiddels alweer achterhaald'
Zitten op het pluche met wethouder Jacqueline Koops met portefeuille: Werk en Inkomen, Met maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Sociale voorzieningen, Gezinsbeleid, Ouderenbeleid, Zorg en volksgezondheid, Jeugdzorg lees
22-08-2013, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveense rotondes verkeersveiliger door aanpassingen
Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten vijf rotondes in Amstelveen Noord op eenzelfde herkenbare manier aan te passen lees
20-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

278.000 euro in projecten Amstelveense basisscholen
Net als vorig jaar hebben burgemeester en wethouders van Amstelveen basisscholen gevraagd projecten te ontwikkelen voor de verbetering van de Brede School en de onderwijskwaliteit lees
20-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

1100 nieuwe zonnepanelen in Amstelveen
De tweede groepsaankoop zonnepanelen in Noord-Holland is afgerond en levert weer heel wat extra zonnepanelen op lees
16-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat: 'De transparantie kan nog beter'
Zitten op het pluche (deel 1): wethouder Herbert Raat (VVD) lees
15-08-2013, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveen vergoedt computer scholieren van minima
Amstelveners met een laag besteedbaar inkomen en kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar kunnen bij de gemeente een computer en een internetvergoeding aanvragen lees
13-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanmoedigingsprijs tuinenwedstrijd Groen Groener Groenst is uitgereikt
De aanmoedigingsprijs van juli 2013 van tuinenwedstrijd Groen Groener Groenst is gewonnen door mevrouw Els Mooij uit Amstelveen lees
12-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Update aanhouding persoon aan de Fluweelboomlaan
In de nacht van dinsdag 18 juni op woensdag 19 juni 2013 is een buurtbewoner aangehouden door de politie voor het gooien met stenen en het openzetten van de gaskraan lees
09-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops beantwoordt brief BIG-koepel
Jacqueline Koops, (CU) wethouder onder andere Welzijn en Sociale voorzieningen beantwoordt de vragen van de leden van de zogenaamde BIG-koepel, het centrale platform van Bewonersinitiatief Groepen in Amstelveen lees
08-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Briefwisseling Amstelveense kunstenaars over het atelierbeleid
Briefwisseling tussen de huurders van gemeentelijke ateliers en wethouder John Levie lees
07-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops bezocht Zomer Odensehuis Amstelveen
het Zomer Odensehuis Amstelveen. Het Odensehuis opende in juni dit jaar haar deuren. Het is een inlooppunt voor mensen met (beginnende) dementie en hun familie en vrienden lees
06-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Update sloop Martin Luther Kingschool
Bij brief van 24 juli 2013 hebben we u op de hoogte gebracht van de ingediende spoedaanvraag bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van EL en I tot ontheffing van de Flora- en faunawet i.v.m. de aanwezigheid van twee vleermuizen in de te slopen voorm lees
06-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen verlengt het contract met het Afval Energie Bedrijf
Het college van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor het contract met het Afval Energie Bedrijf (AEB) met vijf jaar te verlengen lees
05-08-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops gaat half september met zwangerschapsverlof
Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) gaat half september met zwangerschapsverlof. Medio januari 2014 hoopt zij haar taken weer op te pakken lees
30-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Belangenvereniging Meanderbewoners wil antennes laten verwijderen
De heer Obbe Modderman, secretaris van de Belangenvereniging Meanderbewoners stuurde een brief naar de wethouders Raat en Levie lees
26-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Invoering van het 14+ netnummer in Amstelveen
John Levie, (BBA) wethouder onder andere Fysieke Infrastructuur van de gemeente Amstelveen informeert de gemeenteraad in verband met de invoering van het 14+ netnummer in Amstelveen lees
26-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Update sloop voormalige Martin Luther Kingschool
Dinsdag 23 juli 2013 heeft in de namiddag telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische zaken en de gemeente inzake de spoedprocedure ontheffing Flora en Faunawet lees
24-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Subsidiewijziging maatschappelijke instellingen in Amstelveen per 2015
In de komende jaren komt een groot aantal taken vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Het gaat om de jeugdhulp, de begeleiding en verzorging uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (de Part lees
20-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanvullende info over de sloop van de voormalige MLK school
Dinsdag informeerden wij u al over de sloop van de Martin Luther Kingschool en de problematiek voortkomend uit de Flora- en Faunawet. Naar aanleiding van opgekomen vragen van diverse zijden geven wij nadere informatie lees
19-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Mogelijke effecten nieuwe taxiverordening in Amstelveen
Herbert Raat, (VVD) Wethouder Handhaving en vergunningen informeert de gemeenteraad van Amstelveen over de aanpak (mogelijke) effecten invoering van de Taxiverordening Amsterdam lees
18-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Twee vleermuizen vertragen sloop schoolgebouw in Amstelveen
Herbert Raat, (VVD) Wethouder Onderwijs informeert de gemeenteraadsleden van Amstelveen in verband met de sloop van het schoolgebouw van de Martin Luther Kingschool lees
17-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia

'Spoorboekje' afronding regionalisering van de brandweer
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de gemeenteraad over de stand van zaken over de afronding regionalisering brandweer lees
16-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense vrijwilligers Veilig Verkeer Nederland onderscheiden
Dinsdag 9 juli 2013 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, op het raadhuis een gemeentelijke onderscheiding (Bronzen Legpenning) uitgereikt aan de heer Johannes Cornelis Hazebroek (Hans) en een oorkonde aan de heer Jacob Martinus Jonker lees
15-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanvraag vergunning zendmasten Noorddammerweg en De Aanloop
Recentelijk is de gemeente Amstelveen benaderd door een aantal aanbieders van mobiele telefonie voor het plaatsen van een tweetal UMTS-masten in Amstelveen lees
12-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Naar steenkoolgas boren in Amstelveen?
Op 28 mei 2013 heeft u op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Amstelveen aan ons een aantal vragen gesteld over 'Steenkoolgas in Amstelveen'. In deze brief gaan wij in op de g lees
12-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat voert nachtelijk onderzoek uit naar taxi's
Herbert Raat, VVD) wethouder Handhaving is zaterdagnacht 6 juli 2013 meegereden met taxi's om te zien, wat voor effecten het nieuwe Amsterdamse taxibeleid voor gevolgen heeft voor Amstelveen lees
10-07-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf 1 juli
Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Voortaan zijn de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg verplicht met de meldcode te werken lees
09-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

2de maandprijs tuinenwedstrijd Groen Groener Groenst uitgereikt
De heer Schinkel nam deze week de 2de maandprijs in ontvangst van tuinenwedstrijd Groen Groener Groenst 2013. De jury was gecharmeerd van de enthousiaste plannen van de heer Schinkel voor zijn voortuin lees
08-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Dialoog over de Toekomst van de Zorg in het Noorddamcentrum
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 4 juli 2013 over de Toekomst van de Zorg werd door de medewerkers van de Amstelveense en Aalsmeerse maatschappelijke instellingen gediscussieerd in het Noorddamcentrum in Amstelveen over de veranderingen, de nieuwe lees
05-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Europese hoofdkantoor van Canon blijft in Amstelveen
Canon heeft besloten het grootste deel van haar magazijn activiteiten, die nu ondergebracht zijn in diverse distributiecentra in Nederland, te verplaatsen naar de Maasvlakte in Rotterdam lees
05-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Anti inbraak offensief in Amstelveen
Sinds begin van dit jaar is het aantal woninginbraken in Amstelveen weer gestegen. Burgemeester Van Zanen zet in overleg met politie en justitie een aantal nieuwe maatregelen in. Ook in de gemeenteraad van afgelopen woensdag 3 juli 2013 is hier nadrukkeli lees
05-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Hoe verder met het Stadshart?- een brief aan de bewoners
Een brief die vandaag 4 juli 2013 bezorgd is bij de bewoners van de Schildersbuurt en Buitenplein in Amstelveen lees
04-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Opstap diploma's uitgereikt in wijkcentrum Alleman
Woensdag 26 juni 2013overhandigde Jacqueline Koops (CU) wethouder Welzijn en Zorg aan ruim 48 kinderen een diploma uit in wijkcentrum Alleman, omdat zij hadden meegedaan aan de programma's Opstap, Opstapje en VVE Thuis lees
02-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw burgerparticipatiedrama in de maak op het Stadshuis
Drie bewoners van het Stadshart Amstelveen hebben deze brief gestuurd aan wethouder Herbert Raat op 30 juni 2013. Aan het einde van deze brief staat er ook het antwoord van de wethouder lees
02-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Een gastvrij Amstelveen
Het College van B en W van Amstelveen stemt in met de uitwerking van het initiatiefvoorstel 'Gastvrij Amstelveen'. Met de uitwerking geeft het college invulling aan de opdracht van de gemeenteraad lees
02-07-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen Haagse toestanden in Amstelveen
Deze week wordt de laatste 'Kadernota' van deze collegeperiode besproken in de gemeenteraad. Klinkt saai, is het ook, maar toch is de Kadernota belangrijk lees
01-07-2013, Bron: Herbert Raat

Veenschuur en avontuurlijke speelplaats op Elsenhove geopend
De nieuwe veenschuur en avontuurlijke speelplaats op het terrein van Speelboerderij Elsenhove geopend lees
27-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Brandveiligheid verbeteren in wooncomplexen Marne I en III
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het verbeteren van de brandveiligheid van de wooncomplexen Marne I en III in Amstelveen lees
26-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw van twee scholen begint later
Nieuwbouw Martin Luther Kingschool en 1e Montessorischool begint later lees
26-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Cursus Home-Start is afgerond
Jacqueline Koops (CU) wethouder Werk en Inkomen reikte op 24 juni 2013 certificaten uit aan nieuwe vrijwilligers die de cursus Home-Start met succes hebben afgerond lees
25-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Campagne om jeugdwerkloosheid aan te pakken in Amstelveen
In Amstelveen is komende weken de campagne 'Je bent jong en je wilt werk' te zien om de jeugdwerkloosheid aan te pakken lees
25-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Voedselbank Amstelveen krijgt extra 2000 euro van de gemeente
De gemeente Amstelveen kent de Voedselbank Amstelveen in 2013 een extra subsidie van 2.000 euro toe lees
25-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Handelsmissie van regio naar Taiwan is waardevol
Afgelopen week (25-2013) heeft een Amsterdamse delegatie onder leiding van burgemeester Van Zanen van Amstelveen en wethouder Scholten van Almere een bezoek gebracht aan Taiwan lees
24-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nu weglopen van de onderhandelingstafel is 'kamikaze politiek'
Vanmorgen las ik, dat de SP per direct wil stoppen met de onderhandelingen over A9 lees
24-06-2013, Bron: Herbert Raat

Doe mee met de Millenniumdome in Amstelveen
Tijdens de opening van het culturele seizoen (13-15 september 2013) presenteren wij ons als millenniumgemeente. Naast het grote podium en de eettentjes van Amstelveen Culinair wordt op het Stadsplein een 'Millenniumdome' opgebouwd lees
21-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Ruim 500 huishoudens in Amstelveen willen zonnepanelen
Op 11 juni 2013 vond de veiling plaats van de groepsaankoop zonnepanelen Noord-Holland: SamenZonneEnergie lees
21-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Antwoord College Amstelveen op de vragen van D66 ivm ateliers
Rien Alink, raadslid van D66-Amstelveen stelde zijn schriftelijke vragen op 21 mei 2013 aan het College B en W van Amstelveen lees
20-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Start gratis Natuuroudercursus in 2013
De Werkgroep Natuur- en Milieueducatie (NME) van de regio Amstelland-Meerlanden organiseert in augustus en september 2013 weer een gratis Natuuroudercursus lees
20-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat wil met adviseur Oudkerk op pad
Wethouder Herbert Raat wil programmamanager Rob Oudkerk achter zijn bureau vandaan trekken, opdat die zich persoonlijk op de hoogte stelt van de situatie rond Amstelveense jongeren lees
19-06-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

Winnaar prijsvraag campus Uilenstede is bekend
Sera Schutijser is de winnaar van de prijsvraag voor het beste idee voor de nieuwe pleinen op Uilenstede lees
19-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Olmenhof is nog voor de zomer opgeknapt
Woonzorg Nederland laat in een brief aan omwonenden van de Olmenhof weten nog voor de zomervakantie te starten met onderhoud om het gebied leefbaar en veilig te houden lees
19-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe subsidieregeling duurzame energie voor particulieren
Particuliere huiseigenaren in Amstelveen kunnen vanaf 15 juni 2013 weer subsidie aanvragen voor duurzame energiemaatregelen voor hun bestaande eigen woning lees
18-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Verloop proces in het Stadshart Amstelveen
De voorgestane aanpak van de vernieuwing en uitbreiding van het Stadshart is een fundamenteel andere dan die van de jaren '90. Toen was de gemeente mede-ontwikkelaar als participant in de Stadshart Ontwikkelingsmaatschappij en deelgenoot in winst en risic lees
18-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer hulpverlening aan kinderen bij huiselijk geweld in Amstelland
Amstelveen heeft samen met andere Amstellandgemeenten besloten om hulp te bieden aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De afgelopen jaren was hulpverlening aan deze kinderen beperkt lees
17-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Chalet en aula vernieuwd op begraafplaats Zorgvlied
Woensdag 12 juni 2013 was de feestelijke (her)opening van de Aula en het Chalet van begraafplaats Zorgvlied lees
17-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Investeringsdelegatie van de regio Amsterdam bezoekt Taiwan
Van 15 tot 21 juni 2013 brengt een investeringsdelegatie van de regio Amsterdam onder aanvoering van burgemeester Van Zanen (Amstelveen) en wethouder Scholten (Almere) een bezoek aan Taiwan lees
14-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen, KPN en Panta Rhei tegen graffiti
Na de zomervakantie starten leerlingen van scholengemeenschap Panta Rhei met een groot anti-graffiti project in Amstelveen lees
14-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Zeldzame huisdierrassen op Speelboerderij Elsenhove
Speelboerderij Elsenhove is officieel Educatief Centrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen geworden. De stichting zet zich in om oude landbouwhuisdierrassen in stand te houden lees
13-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijzigingen Drank- en Horecawet ter inzage op het raadhuis
Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. De gewijzigde wet is er met name op gericht het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan lees
13-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen start een nieuw project in Villa El Salvador
Amstelveen start samen met de andere Europese partnersteden van Villa El Salvador (VES) (Peru) - Santa Coloma (Spanje) en Reze (Frankrijk) een nieuw project starten. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst met genoemde steden lees
13-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen wil toch geen uitbreiding Stadshart in Schildersbuurt
Het college trekt daarom de conclusie, dat medewerking aan een plan, waarin woningen in de Schildersbuurt nodig zijn voor de uitbreiding van het winkelcentrum, niet meer aan de orde is lees
12-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

College van Amstelveen laat kwetsbare kinderen niet in de kou staan
Reactie van de gemeente Amstelveen en haar standpunt in verband met het programma voor ouders/verzorgers met kinderen van 2- 4 jaar 'Opstapje' van de Stichting Cardanus. Het is een reactie op het bericht van GroenLinks-Amstelveen op 11 juni 2013 met de ti lees
12-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense Voortgezet Onderwijs scholen werken samen aan kwaliteit
In antwoord op het rapport van de Verkenningscommissie Voortgezet Onderwijs hebben de schoolleiders van de vier Amstelveense scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Amstelveen een gezamenlijke verklaring opgesteld lees
10-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste maandprijs Groen Groener Groenst 2013 uitgereikt
Mevrouw Greetje Ferguson nam deze week de eerste maandprijs in ontvangst van tuinenwedstrijd Groen Groener Groenst 2013. De wedstrijd richt zich dit jaar speciaal op alle voortuinen van Amstelveen lees
10-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Ondernemen, is dat iets voor mij?
Ondernemen iets voor u? Kom naar de gratis Startersavond lees
10-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Opties organisatie welzijnswerk 2014 in Amstelveen liggen klaar
Het College van Amstelveen stelt de gemeenteraad op 3 juli 2013 voor om het welzijnswerk in Amstelveen per januari 2014 uit te laten voeren door een, of meer welzijnsorganisaties. Dan eindigt namelijk de subsidierelatie met Cardanus lees
10-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Jongerenwerk weet, wat er speelt in Amstelveen
Vrijdagavond ben ik weer een avond op pad geweest met ons Jongeren- en Tienerwerk Amstelveen. Zij zijn op straat tussen de jongeren. Praten, helpen, en horen alles. Over school, hulpverlening, zorgtrajecten, mooie en moeilijke momenten van jongeren lees
09-06-2013, Bron: Herbert Raat

Onderzoek naar inzet en functioneren handhavers in Amstelveen
Binnen de afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving en met name het team Buitenruimte is er de afgelopen periode veel veranderd. Zo zitten we als college onder andere veel dichter op de uitvoering lees
07-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Kadernota 2014 van de gemeente Amstelveen
Hoewel de consequenties en gevolgen van de beleidsvoornemens van Kabinet Rutte II nog niet helemaal duidelijk zijn, houdt het College van Amstelveen er in de Kadernota 2014 zoveel mogelijk rekening mee lees
07-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Dilemma met het leerlingenvervoer in Amstelveen
Deze week ligt er een dilemma met het leerlingenvervoer op tafel. Een jongen van 14 die gebruik maakt van leerlingenvervoer intimideert jongere kinderen in de bus lees
06-06-2013, Bron: Herbert Raat

Actie tegen auto-inbrekers in Amstelveen
Onder de noemer 'Niets erin, niets eruit' willen Amstelveen en de politie automobilisten bewust maken van het leegmaken van hun auto om de kans op een inbraak te verkleinen. Ook wordt hen gevraagd om op te letten en verdachte situaties te melden bij de po lees
05-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Reacties op het plan supermarkt aan de Van der Hooplaan
De periode om te reageren op het plan van de firma Netjes Beheer BV voor de supermarkt aan de Van der Hooplaan, is voorbij. De meeste ingekomen reacties gaan over het verkeer en het parkeren dat rond een grotere supermarkt verwacht wordt lees
04-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen neemt wijkcentrum De Bolder over
B en W van Amstelveen zijn met Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan overeengekomen, dat de gemeente het wijkcentrum De Bolder van de Stichting overneemt. Hiermee kan het gebruik van De Bolder voor de wijk voor minimaal 10 jaar gegarandeerd worden lees
04-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Scholen willen de lokalen van Orion 19 gebruiken
De scholen aan de Orion hebben, samen met de muziek- en dansschool en de kinderopvanginstelling, de gemeente verzocht Orion 19 (deels) te mogen gebruiken voor een combinatie van leslokalen en ruimte voor activiteiten ten behoeve van de brede schoolgedacht lees
04-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Mogelijk wordt het Stadshart Amstelveen uitgebreid
Om de regionale functie van het Stadshart Amstelveen te behouden en te versterken heeft Unibail-Rodamco, de eigenaar van het grootste deel van de winkelruimte in het Stadshart, een plan ontwikkeld lees
04-06-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil zorg lokaal houden, waar het kan
Met samen 115.000 inwoners voldoen Amstelveen en Aalsmeer ruimschoots aan de eis van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om groot genoeg te zijn om taken aan te kunnen die per 1 januari 2015 aan gemeenten worden gedecentraliseerd lees
31-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Rekenkamercommissie onderzoekt afvalinzameling in Amstelveen
Bij de inzameling van huishoudelijk afval richt Amstelveen zich op een scheidingspercentage van 55%. De centrale vraag van het nieuwe onderzoek van de rekenkamercommissie is of dat lukt lees
31-05-2013, Bron: Gemeenteraad Amstelveen

9de factsheet woninginbraken in Amstelveen
Hierbij treft u de 9de factsheet (pdf) woninginbraken aan. De factsheet geeft aan, dat de positieve trend die vorig jaar is ingezet, zich niet heeft voortgezet lees
28-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Woonzorg Nederland laat Amstelveen verloederen
Woonzorg Nederland laat de oude Olmenhof in de wijk Groenelaan bewust verloederen. Het pand is compleet dichtgespijkerd lees
24-05-2013, Bron: Herbert Raat / Gemeente Amstelveen

Groep 8 scholieren bezochten de raadzaal van Amstelveen
Om kinderen te betrekken bij de gemeente en de werking van de gemeenteraad, nodigde de Amstelveense gemeenteraad leerlingen en hun leerkrachten uit voor een bezoek. Leerlingen van de basisschool De Pionier in Middenhoven brachten op donderdagochtend 23 me lees
23-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Voortgang woonwagenaanpak in Amstelveen
Herbert Raat (VVD), wethouder Handhaving en Vergunningen informeert de gemeenteraad van Amstelveen over de voortgang woonwagenaanpak in Amstelveen lees
22-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Presentatie ICT en nieuwe website gemeente Amstelveen
In aanvulling op de presentatie ICT en Website, tijdens de commissie ABM van 16 mei 2013 bericht ik u het volgende lees
22-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Laatste stand van zaken Taxiverordening Amsterdam per 1 juni 2013
Hierbij willen we u nader informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanpak van (mogelijke ongewenste) effecten als gevolg van de invoering van de Taxiverordening Amsterdam per 1 juni 2013 lees
22-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Groep 8 scholieren bezoeken het raadhuis van Amstelveen
Leerlingen van de basisscholen Pionier, de Piet Hein, Palet Noord en de Cirkel zetten op 23 en 24 mei 2013 het Raadhuis op stelten. Om kinderen te betrekken bij de gemeente nodigt de Amstelveense gemeenteraad leerlingen en hun leerkracht uit voor een bezo lees
18-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Quiz over alcohol voor jongeren in Amstelveen
Op vrijdagochtend 17 mei 2013 heeft burgemeester Jan van Zanen samen met de GGD Amsterdam en Brijder Verslavingszorg een gastles verzorgd voor jongeren onder de 16 jaar op scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen lees
17-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen/ Amstelveenweb

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Martel
Op 8 mei 2013 heeft burgemeester Van Zanen aan mevrouw Sasja Martel de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding lees
13-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Veiling van groepsaankoop zonnepanelen is uitgesteld
De veiling van de groepsaankoop zonnepanelen in Noord-Holland; SamenZonneEnergie, is verplaatst van 21 mei naar 11 juni 2013. Het uitstel van de veiling heeft te maken met de onzekerheid omtrent de importheffingen lees
13-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Smaaklessen, pannenkoeken en biodiversiteitsspel bij NME
Vanaf 21 mei 2013 kunnen scholen en Buitenschoolse Opvang (BSO) zich inschrijven voor het aanbod van natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar 2013-2014 lees
13-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Schooltuinen beschikbaar voor de Amstelveense Voedselbank
Tientallen Amstelveners hebben het financieel moeilijk en krijgen steun van de Voedselbank. Op 6 mei 2013 kreeg een aantal van hen een stuk grond op schooltuincomplex De Akkerbloem. Zo kunnen zij hun eigen groenten gaan verbouwen lees
06-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Het College B en W van Amstelveen wil niet bezuinigen op sport
Sportnota zet in op het behouden van kwaliteit en diversiteit lees
06-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Dodenherdenking 2013 gehouden in Amstelveen
Op zaterdagavond 4 mei 2013 heeft in het Broersepark in Amstelveen de jaarlijkse dodenherdenking plaatsgevonden lees
05-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Conchita Willems

De meeste 65 plussers in Amstelland voelen zich gezond
Het merendeel van de 65 plussers in de regio Amstelland en Diemen voelt zich gezond lees
02-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijkbewoners willen meer eigen verantwoordelijkheid
Op 29 april 2013besloot het College B en W van Amstelveen een pilot toe te kennen aan de bewonersinitiatiefgroep in de wijk Keizer Karelpark lees
02-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Plan renovatie en uitbreiding basisschool Piet Hein vastgesteld
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft het Programma van Eisen voor de renovatie en uitbreiding van basisschool Piet Hein vastgesteld lees
01-05-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Koninginnedag 2013 vieren in Amstelveen
Koninginnedag 2013 is op dinsdag 30 april lees
29-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveen Oranje

Amstelveense plan voor McDonald's vestiging aan de Zijdelweg
B en W van Amstelveen willen meewerken aan een plan om een McDonald's vestiging te realiseren op een kavel van het toekomstige bedrijventerrein Amstelveen Zuid lees
29-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw van het Amstelveen College op schema
Het college van B en W van Amstelveen bracht afgelopen week een bezoek aan het nieuwe Amstelveen College aan de Sportlaan. Vanaf augustus 2013 neemt de school zijn intrek in het nieuwe gebouw lees
29-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Minder bezuinigingen op huishoudelijke hulp
Op 24 april 203 hebben kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden hun handtekening onder een akkoord over de zorg gezet. Partijen spraken onder meer af, dat het kabinet 40% bezuinigt op het budget voor hulp bij het huishouden lees
27-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Lintjesregen 2013 in Amstelveen
Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3.016 Koninklijke onderscheidingen verleend. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 15 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3.001 personen lees
26-04-2013, Bron: Rijksoverheid / Gemeente Amstelveen

Het oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg is gerenoveerd
Het monument 'Aan hen die vielen' aan de Amsterdamseweg, waar Dodenherdenking plaatsvindt, is gerenoveerd lees
26-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Herdenking bij het oorlogsmonument aan de Nesserlaan
Het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan Antoon de Lange aan de Nesserlaan in Amstelveen, is door de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool 'De Zwaluw' in Nes aan de Amstel bezocht. Zij hebben op donderdagochtend 25 april 2013 hun eigen gedichten vo lees
25-04-2013, Bron: Amstelveenweb

Wethouder Koops komt op stoom
Al geruime tijd is de gemeente Amstelveen hard bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe taken die zij komende jaren van het Rijk overneemt lees
23-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerbetoon aan wielrenner Peter Post in Amstelveen
Als eerbetoon aan wielrenner en ploegleider Peter Post gaat het wielercircuit in de knik Startbaan-Beneluxbaan vanaf heden De Peter Postbaan heten lees
23-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Woning aan de Van Heuven Goedhartlaan drie maanden gesloten
Vandaag (22 april 2013) is op last van burgemeester Van Zanen een woning aan de Van Heuven Goedhartlaan voor drie maanden gesloten. De woning werd niet bewoond, maar was ingericht om hennep te kweken lees
22-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Cijfers buurtbemiddeling in 2012 zijn bekend
Het totaal aantal meldingen is in 2012 afgenomen. Wat opvalt is, dat pesten en treiteren in 2012 meer voorkomt lees
18-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops bezocht kinderopvang Hestia in Amstelveen
Op dinsdag 16 april 2013 bezocht Jacqueline Koops (ChristenUnie) wethouder Zorg en Welzijn kinderopvang Hestia in Amstelveen lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer burgers maken melding van woonfraude in Amstelveen
De Actie Schijnwerper die november 2012 is gestart, heeft geleid tot een forse stijging van het aantal telefonische meldingen over woonfraude. Naar aanleiding van deze meldingen wordt nu onderzoek gedaan op meer dan 200 adressen in Amstelveen lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgerraadsman heeft 269 meldingen gekregen in 2012
In 2012 heeft burgerraadsman Wim Beckers 269 meldingen gekregen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2011 (253 meldingen) lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Bijna 500.000 euro beschikbaar voor Amstelveense verkeersprojecten
Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft 4 april 2013 besloten een kleine half miljoen beschikbaar te stellen voor een aantal Amstelveense projecten op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Tiener- en jongerenwerkers spreken met jongeren over pesten
Vrijdag 19 april 2013 is de nationale dag tegen pesten. Het Tiener- en jongerenwerk van de gemeente Amstelveen grijpt deze dag aan om met jongeren op school en straat in gesprek te gaan over pesten en de gevolgen ervan lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops ontving taalambassadeurs in raadhuis
Op 12 april 2013 organiseerde de gemeente Amstelveen samen met de provincie Noord-Holland, Stichting ABC Noord-Holland en Stichting Lezen en Schrijven een bijeenkomst voor taalambassadeurs in het raadhuis van Amstelveen lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Van Zanen over de Koninginnenacht en troonswisseling
Aanvankelijk zou HM de Koningin en haar familie dit jaar op dinsdag 30 april 2013 een bezoek brengen aan Graft-de Rijp en Amstelveen. Dit bezoek kon helaas geen doorgang vinden, aangezien op 30 april de troonswisseling plaatsvindt in Amsterdam lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Licht aan het eind van de tunnel
In 2007 tekende Amstelveen een contract om 100 miljoen euro bij te dragen aan een tunnel voor de A9. Toen dacht iedereen, dat dit door grondopbrengsten makkelijk betaald kon worden lees
16-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

4.275 ton GFT-afvalverwerking levert duurzame energie op
In 2012 heeft afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden 4.275 ton GFT-afval uit Amstelveen verwerkt lees
12-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops feliciteert de eerste netwerkcoaches
Op 8 april 2013 reikte Jacqueline Koops, ChristenUnie wethouder certificaten uit aan de eerste officiele netwerkcoaches in Amstelveen en Aalsmeer lees
09-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Vrije beleidsruimte sociale huurwoningen komende 2 jaar naar 50%
De Stadsregio Amsterdam is in overleg met de regionale corporaties akkoord met het voorstel van het college van B en W van Amstelveen om de vrije beleidsruimte voor sociale huurwoningen de komende twee jaar te verhogen naar 50% lees
09-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen investeert in uitbreiding scholengemeenschap Panta Rhei
Scholengemeenschap Panta Rhei heeft in de afgelopen jaren steeds meer leerlingen gekregen. Om hen allemaal een plek binnen de school te bieden is uitbreiding nodig lees
09-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Informatieavond groepsaankoop zonne-energie in Amstelveen en Aalsmeer
Vanaf 1 april tot en met 20 mei 2013 kunnen inwoners van 19 Noord-Hollandse gemeenten (waaronder Amstelveen en Aalsmeer) zich inschrijven voor de tweede en vernieuwde grootschalige groepsaankoop voor zonnepanelen lees
08-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Jacqueline Koops is zwanger
ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops (43) verwacht half oktober 2013 haar tweede kindje. In september zal zij met zwangerschapsverlof gaan lees
08-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Ondergrondse plastic afval perscontainers in Amstelveen
Op zaterdagochtend 6 april 2013 was John Levie (BBA) wethouder Groen en Reiniging en initiatiefnemer Paul Feenstra, raadslid van VVD-Amstelveen met de medewerkers van de beheertaken van de gemeente in winkelcentrum Groenhof aanwezig en werd de eerste onde lees
06-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Het beeld 'De Stormramp' is herplaatst!
Het bronzen beeld 'De Stormramp' heeft lange tijd op de Fokkerlaan bij de voormalige GGD kantoor gestaan. Vanaf vandaag staat het beeld op een nieuwe prominente plek, de kruising Asserring/ Schweitzerlaan in Westwijk lees
03-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops bezocht inloopatelier (ex)kankerpatiënten
Op dinsdag 2 april 2013 bezocht Jacqueline Koops (ChristenUnie), wethouder zorg en welzijn het wekelijkse creatieve inloopatelier voor (ex)kankerpatienten en hun naasten in Wijkcentrum Alleman lees
03-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Woning in Grote Beer voor drie maanden gesloten
Vandaag (2 april 2013) is op last van burgemeester Van Zanen een woning aan de Grote Beer in de wijk Middenhoven in Amstelveen voor drie maanden gesloten. De woning werd niet bewoond, maar was ingericht om hennep te kweken lees
02-04-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen introduceert geboorteboekjes
De gemeente Amstelveen is de eerste gemeente in Nederland die een geboorteboekje uitgeeft lees
29-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Bibobtoets bij vechtsportgala's in Amstelveen
Ons college wil voor vechtsportgala's in Amstelveen voortaan een Bibob toets kunnen toepassen. Wij achten het nodig om vergunningaanvragen voor dergelijke evenementen op deze manier te kunnen toetsen lees
26-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Digitale rekenklas in basisschool 'De Pionier' in Amstelveen
Om aansluiting te houden bij de digitale maatschappij en kinderen op eigen niveau optimaal te laten ontwikkelen, werkt de Pionier in de groepen 5 en 6 met een aanvullende digitale rekenmethode lees
26-03-2013, Bron: De Pionier / Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Het Amstelveense gehandicapten parkeerbeleid wordt aangepast
Na constructief overleg met de Amstelveense gehandicaptenraad vindt een verruiming plaats aan het parkeerbeleid gehandicapten lees
26-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Supermarkt aan de Van der Hooplaan in ontwikkeling
De firma Netjes Beheer BV heeft een nieuw plan ontwikkeld voor een grote supermarkt aan de Van der Hooplaan. Het gaat om de voormalige Volvo garage op de hoek met de Ambrosiuslaan lees
26-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Het College van Amstelveen maakt schoon schip
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen sluit de rekening van 2012 af met een tekort van 5,7 miljoen euro lees
26-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Gezondheidsnota 'Samen gezond leven' 2013-2016
De meeste Amstelveners voelen zich gezond, blijkt uit onderzoek. Positief is, dat Amstelveners minder roken en drinken dan enkele jaren geleden lees
22-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De Dag van de Leerplicht ook in Amstelveen
In verband met de Dag van de Leerplicht zette wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs donderdagmorgen 21 maart 2013, Esther van Leeuwen in het zonnetje lees
21-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Onrechtmatig gebruik van Amstelveense woningen aangepakt
Loco-burgemeester Herbert Raat heeft woensdag 20 maart 2013 een woning gesloten aan de Fluweelboomlaan, vanwege hennepteelt. De woning is gesloten op grond van de Opiumwet lees
21-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

ProDemos Lentetour 2013 in Amstelveen
In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om uw volksvertegenwoordigers op lokaal niveau te kiezen. Maar weet u hoe de lokale politiek werkt? Of wilt u misschien zelf politiek actief worden? Kom dan naar de ProDemos Lentetour lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Opstelwedstrijd voor alle kinderen t/m 12 jaar in Amstelveen
De gemeenteraad van Amstelveen organiseert een opstelwedstrijd voor alle kinderen in Amstelveen tot en met 12 jaar lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Regionale veiligheidsrapportage 2012
Op 18 maart 2013 heeft het regionale Veiligheidsbestuur gesproken over de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2012 lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Huisvesting scholen voortgezet onderwijs in Amstelveen
Door het Amstelveen College is aandacht gevraagd voor de huisvestingssituatie van deze school. Als gemeente hebben wij ook hier onze verantwoordelijkheid voor goede en voldoende onderwijshuisvesting genomen lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

11 kg plastic afval per huishouden ingezameld
De inzameling van plastic verpakkingen in Amstelveen verloopt voorspoedig: in 2012 zijn ongeveer 400.000 volle zakken ingezameld lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen verlengt contract met het Afval Energie Bedrijf
De gemeente Amstelveen heeft haar contract met het Afval Energie Bedrijf (AEB) met vijf jaar verlengd lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Zendmast naast Amsterdamseweg blijft op de huidige plek
De gemeente Amstelveen neemt het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften omtrent de zendmast naast de Amsterdamseweg in zijn geheel over lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Sociale kaart van de Amstelland gemeenten online
De website Centrum voor Jeugd en Gezin van Amstelland (CJG) is uitgebreid met de sociale kaart van de Amstelland gemeenten lees
19-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Beantwoording Kamervragen ivm uitschrijving GBA
Bij brief van 8 februari 2103 hebben wij u geinformeerd over de situatie rondom de uitschrijving van mevrouw Jacobs uit de gemeentelijke persoonsgegevens (GBA). Hierbij informeren wij u over de voortgang lees
18-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen zoekt nieuwe leerlingenvervoerders
De gemeente Amstelveen is op zoek naar vervoerders voor het leerlingenvervoer in de gemeente. Het contract met de huidige vervoerder loopt af op 1 augustus 2013, waardoor vanaf 13 maart 2013 een nieuwe aanbestedingprocedure loopt lees
15-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw energiebeleidsplan Amstelveen is effectief en efficiënt
Het College Amstelveen heeft in haar nieuwe Energiebeleidsplan 2013-2016 aangegeven, hoe zij wil bijdragen aan de regionale ambitie van een energieneutrale regio in 2040 lees
15-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

3de bestuurlijke rapportage 'Jeugd en Veiligheid' 2012 Amstelveen
Herbert Raat, (VVD) wethouder van onder andere Jeugd en Handhaving heeft met zijn ambtenaren een stevig rapport samengesteld over alle mogelijke aspecten van 'Jeugd en Veiligheid' van 2012 lees
12-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

673 nieuwe Amstelveense mantelzorgers
Maar liefst 673 nieuwe Amstelveense mantelzorgers maakten zich bekend naar aanleiding van een huis-aan-huis-mailing die wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) eind 2012 verspreidde lees
11-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Rob Oudkerk ingehuurd door de gemeente Amstelveen
Oud-Tweede Kamerlid en ex-hoofdstedelijk wethouder Rob Oudkerk gaat op projectbasis aan de slag bij gemeente Amstelveen als manager in het 'sociale domein' lees
07-03-2013, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Collegeleden van Amstelveen aan de slag tijdens NLdoet 2013
Op 15 en 16 maart 2013 organiseert het Oranje Fonds voor de 9de keer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land lees
05-03-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Van Zanen zet handtekening voor uniek sierhek
Donderdagochtend 28 februari 2013 zette de Amstelveense burgemeester Jan van Zanen zijn handtekening onder de eerste bestelling voor een sierhek lees
28-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Een asociaal parkeersysteem in Amstelveen
'Iemand moest het een keer durven aanpakken' - zei verkeerswethouder John Levie dinsdagavond 26 februari 2013 tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur lees
27-02-2013, Bron: Johan Th. Bos

Een Steve Jobs school in Amstelveen?
Vandaag een inspirerend gesprek gehad met Maurice de Hond en Frans Cornet van Amstelwijs. Zij zijn druk bezig om een zogenaamde Steve JobsSchool in Amstelveen van de grond te krijgen lees
26-02-2013, Bron: Herbert Raat

Gemeente Amstelveen scoort een 7,8 in de Benchmark Publiekszaken
Amstelveen heeft in 2012 voor de 8ste keer deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. Bij dit onderzoek zijn de klantcontacten van 70 gemeenten onder de loep genomen lees
26-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Van Zanen bij de herdenking Februaristaking
De Februaristaking was een staking 72 jaar geleden op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam. Om deze moedige verzetsdaad te herdenken kwamen veel mensen op maandag 25 februari 2013 weer bijeen in Amsterdam, bij 'De Dokwerker' lees
25-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Comité Herdenking Februaristaking

Bijdrage 100 miIjoen aan A9 tunnel is ramp voor Amstelveen
De effecten van een Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro aan de ondertunneling van de rijksweg A9 zouden momenteel rampspoedig zijn voor de gemeentelijke financien lees
20-02-2013, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

College Amstelveen wil bezuinigingen in de zorg zorgvuldig invoeren
De Rijksoverheid hevelt de komende jaren een aantal zorgtaken over naar gemeenten lees
20-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveenpas is weer beschikbaar tot 125% van de bijstandsnorm
Staatssecretaris Jette Kleinsma heeft op 12 december 2012 besloten, dat met onmiddellijke ingang stadspassen weer mogen worden verstrekt aan mensen met een inkomen tot maximaal 125% van de bijstandsnorm lees
19-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijziging beleidsregels categoriale bijzondere bijstand
Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten, dat de standaard tegemoetkoming voor 'verborgen kosten' van mensen met een minimuminkomen is verhoogd van 225 euro,- naar 300,- euro per twaalf maanden lees
19-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

OZB stijging valt nog mee in Amstelveen
De OZB is in 220 gemeenten meer gestegen in vijf jaar dan wettelijk is toegestaan. De landelijke norm is, dat het niet meer mag zijn dan 15% in 5 jaar lees
19-02-2013, Bron: Herbert Raat

Applicatie gelanceerd om de beslagvrije voet te berekenen
Als beslag wordt gelegd op het inkomen, dan moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Dit is het inkomensdeel, waarop de deurwaarder geen beslag mag leggen lees
18-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Goede samenwerking van de Rekenkamercommissie in 2012
Naast het onderzoek naar Topsport heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen haar expertise in 2012 kunnen inzetten bij de totstandkoming van de nota Risicobeleid en Reservebeleid en de opzet van het raadsonderzoek naar de subsidierelatie me lees
15-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Betere controle tegen fraude bijstandsuitkeringen in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen wil, dat bijstandsuitkeringen rechtmatig worden verstrekt. B en W vindt ook, dat Amstelveners die een uitkering ontvangen, bijbehorende verplichtingen moeten naleven lees
14-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

62.000 euro aan taxikosten
In de loop van 2011 hebben we besloten de dienstauto met ingang van januari 2012 af te schaffen. Omdat we flink moesten bezuinigen voelden wij ons genoodzaakt ook naar onze eigen uitgaven te kijken lees
13-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat bezocht de Inspectie van Onderwijs in Utrecht
Wethouder Herbert Raat (VVD) is met zijn beleidsmedewerker Onderwijs 28 januari 2013 op bezoek geweest bij de Inspectie van Onderwijs in Utrecht lees
13-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Basisschool De Wereldbol moet sluiten
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen is akkoord met het voorstel van schoolbestuur Amstelwijs om per 1 augustus 2013 de openbare basisschool De Wereldbol te sluiten lees
12-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Kruispunten van de Keizer Karelweg krijgen ovonde
De kruispunten Keizer Karelweg-Graaf Aelbrechtlaan en Keizer Karelweg-Mr. G. Groen van Prinstererlaan behoren tot de meest onveilige kruisingen van Amstelveen lees
12-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Parkeerpasjes voor bezoekers in en rond Stadhart Amstelveen
Op 12 februari 2012 heeft het College van B en W van Amstelveen ingestemd met het nieuwe voorstel voor bezoekersvergunningen in en rond het Stadshart. Deze vergunning maakt het voor bewoners van deze gebieden mogelijk om bezoek te laten parkeren in hun wi lees
12-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De vakdocent is weer terug in Amstelveen
De Rotaryclub Amstelveen is met de Muziek- en Dansschool het Zing'es project begonnen. Alle basisscholen hebben een prachtig aanbod gekregen. Er wordt samen gezongen in de klas onder begeleiding van een vakdocent van de muziekschool lees
11-02-2013, Bron: Herbert Raat

Gemeenteraad besluiten van Amstelveen op 6 februari 2013
Beknopte besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen van 6 februari 2013 lees
07-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen had 9 ontdekte wietplantages in 2012
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de handhaving inzake wietplantages lees
07-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Feiten en cijfers van de inbraken in Amstelveen in 2012
Burgemeester Jan van Zanen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) over de inbraken in Amstelveen t/m 2012 lees
07-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Media aandacht ivm uitschrijving van GBA
Dezer dagen hebben de media aandacht besteed aan de uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van mevrouw Jacobs. Naar aanleiding van de berichtgeving zijn er op 5 februari 2013 Kamervragen gesteld door de heer Gerard Sc lees
06-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal in de grond van nieuwbouw AVOKoenen in Amstelveen
Dinsdagmiddag 5 februari 2013 werd op bedrijventerrein De Loeten in Amstelveen, op de grens Aalsmeer en Amstelveen, de eerste paal geslagen van het nieuwe bedrijfspand van AVOKoenen bouwbedrijven lees
06-02-2013, Bron: Amstelveenweb / AVOKoenen / Gemeente Amstelveen

Burgemeester Van Zanen informeert de raadscommissie over Burgernet
In het pilot jaar 2012 zijn in de hele regio 77 Burgernet acties geweest. Zeven daarvan waren in Amstelveen, zes in verband met een vermissing en een bij een inbraak. In de eerste maand van 2013 is Burgernet voortvarend van start gegaan. Er hebben 21 burg lees
04-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Compensatie OZB-gebruikersbelasting voor startende ondernemers
Op 29 januari 2013 heeft B en W van Amstelveen besloten, dat startende ondernemers een subsidie kunnen krijgen als compensatie voor de OZB-gebruikersbelasting lees
03-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Monumentale status St. Annakerk in Amstelveen niet langer betwist
Op woensdag 30 januari 2013 sprak het college van B en W van Amstelveen met het parochiebestuur over het verwijderen van de kerkklokken uit de Heilige Annakerk. Het parochiebestuur betreurde de gang van zaken en heeft hiervoor ook welgemeende excuses aang lees
01-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Van Zanen ontving vijf 75 jarigen op het raadhuis
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, nodigde vijf mensen uit die net als Koningin Beatrix ook op 31 januari 1938 waren geboren, om naar het raadhuis te komen en hun 75-ste verjaardag een extra feestelijk tintje te geven lees
01-02-2013, Bron: Amstelveenweb

Amstelveense scholieren feliciteren de Koningin
Op donderdag 31 januari 2013 feliciteerden kinderen van basisschool Palet Noord in Amstelveen, Hare Majesteit de Koningin met haar 75e verjaardag lees
01-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Bloementaart voor HM Koningin Beatrix
Met een bijzonder bloemstuk feliciteerden burgemeesters Ria Oosterop (Graft-De Rijp) en Jan van Zanen (Amstelveen) op 31 januari 2013 Hare Majesteit de Koningin met haar 75e verjaardag lees
01-02-2013, Bron: Gemeente Amstelveen en Graft-De Rijp

Wethouder Raat wil graag zijn werk voortzetten
Nog ruim een jaar te gaan, dan zijn er alweer raadsverkiezingen. VVD-wethouder Herbert Raat maakt na bijna drie jaar de balans op van zijn beleidsgebieden Financien, Onderwijs en Handhaving lees
30-01-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

KPN komt praten over graffiti verwijdering
Telecombedrijf KPN komt binnenkort met wethouder Herbert Raat (handhaving) praten over de aanpak van graffiti op KPN-eigendommen lees
30-01-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

Fietsroute tussen Gondel-Parlevinker-Punter wordt veiliger
Het fietspad tussen de Gondel en de Punter is een doorgaande, vrijliggende fietsroute waar veel fietsers overheen gaan. Ter hoogte van het winkelcentrum aan de Parlevinker gaat het fietspad tijdelijk over in een fietsstrook op de rijbaan lees
29-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De eerste Koningsdag wordt in 2014 in Amstelveen gehouden
HM de Koningin heeft op maandag 28 januari 2013 bekend gemaakt, dat zij op dinsdag 30 april aftreedt. Burgemeester Van Zanen: 'Natuurlijk zijn we verrast, dat de Koningin haar verjaardag niet in Amstelveen zal meevieren. Maar de waardering voor de Koningi lees
29-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen heeft bijna 85.000 inwoners
Na een gestage groei in de afgelopen jaren, begint het aantal inwoners van Amstelveen per 1 januari 2013 de 85.000 te naderen. Het aantal zit nu op 84.377 lees
28-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Succesvol samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland
Op donderdag 24 januari 2013 hebben vijf gemeenten in Amstelland het eerste resultaat van hun samenwerkende gemeentelijke belastingen gevierd lees
25-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Elsenhove heeft Keurmerk Kinderboerderijen gekregen
Donderdag 24 januari 2013 heeft Speelboerderij Elsenhove het Keurmerk Kinderboerderijen ontvangen. De speelboerderij toont hiermee aan, dat ze voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en is daarmee een veilige en verantwoorde plek voor bezoekers, dieren, lees
25-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Vragen over het toelatingsbeleid van het Amstelveen College
Afgelopen week (03-2013) kreeg de gemeente Amstelveen veel e-mails van ouders van toekomstige scholieren uit de regio (vooral Ouder-Amstel) over het toelatingsbeleid van het Amstelveen College lees
23-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveen College

Het kruispunt Olympiadelaan-Oostelijk Halfrond werd aangepast
In 2012 is de kruising Olympiadelaan-Oostelijk Halfrond aangepast lees
22-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Herinrichting kruising Van Heuven Goedhartlaan en Onderuit
In het kader van de verkeersveiligheid heeft het College besloten tot de herinrichting van de kruising van de Van Heuven Goedhartlaan met Onderuit lees
22-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen is goed op schema met uitvoering verkeersprojecten
Het College heeft de raad geinformeerd over de voortgang in de uitvoering van de verkeersprojecten 2012-2015 in Amstelveen lees
22-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Gratis deurkierstandhouder geplaatst in woning in Keizer Karelpark
Burgemeester Jan van Zanen en Jan van den Berg Jeths, vice voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Eigen Haard, hebben op 16 januari 2013 de eerste gratis deurkierstandhouder aangebracht in het kader van een nieuwe actie lees
17-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

College van Amstelveen beantwoordt de vragen ivm RTV-Amstelveen
Op 8 januari 2013 stelde u een aantal schriftelijke vragen met betrekking tot RTV Amstelveen. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen lees
15-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Veenschuur op Speelboerderij Elsenhove wordt herbouwd
Groengebied Amstelland en de gemeente Amstelveen hebben in overleg besloten de in 2011 afgebrande veenschuur Geertruida te herbouwen op het terrein van Speelboerderij Elsenhove lees
15-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Inzet op inbraken blijft noodzakelijk in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2013. In dit plan zijn gemeentelijke veiligheidsprojecten en veiligheidsacties opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd lees
15-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Levie maakt zich zorgen ivm RTV-Amstelveen
Wethouder Levie dringt aan op snelle oplossing van problemen bij RTV Amstelveen lees
14-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

KPN en het vervolg
Een bekende theorie om criminaliteit en verloedering tegen te gaan is de broken windows theory. Normen en regels hebben veel invloed hebben op gedrag, mits je zorgt dat de normen en regels worden ondersteund door de omgevingskwaliteit lees
13-01-2013, Bron: Herbert Raat

Burgemeester en wethouder houden verfactie
Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Herbert Raat brachten samen een verflaag aan op het met graffiti bespoten KPN-huisje op het Veenendaalplein lees
12-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Bushaltes van Amstelveen worden rolstoelvriendelijker
De Stadsregio Amsterdam heeft 6 december 2012 besloten de gemeente Amstelveen een subsidie van 383.394 euro- te verstrekken voor het project 'Toegankelijke Bushaltes 5e tranche Amstelveen' lees
11-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Gronduitgifte Amsterdamseweg 441 aan Smit's bouwbedrijf
Het College van Amstelveen heeft de aanbesteding voor de gronduitgifte aan de Amsterdamseweg 441 (het terrein van het voormalige Aemstelle) gegund aan Smit's bouwbedrijf BV uit Beverwijk lees
11-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Van Zanen over opvang asielzoeker
Burgemeester Van Zanen informeert de leden van de gemeenteraad over opvang asielzoeker lees
10-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat over concept notitie voortgezet onderwijs
Reactie van wethouder Herbert Raat (VVD) over concept notitie voortgezet onderwijs in Amstelveen lees
10-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Het College van Amstelveen stelt prioriteiten bij handhaving
Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben in het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2013 bepaald aan welke eisen het handhavingsbeleid en de uitvoering moet voldoen lees
08-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

De Amstelveense vrijwilligers zijn goed verzekerd
De vrijwillige inzet van bewoners bij sociaal maatschappelijke activiteiten wordt steeds belangrijker. Vrijwilligers zijn meer dan ooit onmisbaar lees
08-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Callcenter geopend voor inwoners van Aalsmeer en Amstelveen
Met het aannemen van het eerste Aalsmeerse telefoontje stelden Theo van Eijk burgemeester van Aalsmeer en Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen op maandag 7 januari 2013 het Amstelveense callcenter open voor Aalsmeerse burgers lees
07-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen

Pas op voor de hond!
'Nieuwjaarsdag kijk ik uit raam en zie, dat de achter- en tuindeur van de overbuurvrouw open staat. Het slot blijkt opengebroken en alle kasten staan open. De politie komt snel en neemt de schade op. Later blijkt, dat andere buren ook 'bezoek' hebben geha lees
03-01-2013, Bron: Herbert Raat

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen 2013
Op woensdagavond 2 januari 2013 organiseerde de gemeente Amstelveen de traditionele Nieuwjaarsreceptie voor de burgers van de stad en geinteresseerden van de buurgemeenten. Er kwamen honderden mensen naar het Raadhuis en werden bij binnenkomst direct ver lees
03-01-2013, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Landsbanki update december 2012
'Afgelopen week verscheen in het nieuws, dat de kans bestaat dat de Noord Holland groep een kwart van de vordering van Landsbanki niet terugkrijgt lees
24-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Alle activiteiten voor jongeren in Amstelveen op een website
Op internet was het best lastig om een duidelijk overzicht te krijgen van alle activiteiten voor jongeren in Amstelveen lees
24-12-2012, Bron: Herbert Raat

Zilveren Pluim voor redders van verkeersslachtoffer
Op donderdag 20 december 2012 zijn twee mensen geeerd met een Zilveren Pluim. Zij kregen deze uitgereikt door Eric van den Boogaart en Onno Brens van politie Amsterdam-Amstelland lees
21-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeentelijke onderscheiding aan mevrouw Koningen
Op maandag 17 december om 12.00 uur heeft de burgemeester de gemeentelijke bronzen legpenning van verdiensten uitgereikt aan mevrouw E. Koningen-Leschot lees
21-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Cameratoezicht in het Stadshart Amstelveen vanaf maart 2013
Om te zorgen dat het Stadshart een aantrekkelijke locatie is en blijft voor het winkelend publiek en de ondernemers is het van belang dat het Stadshart ook een veilige plek is lees
21-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Lichtjesnacht op Zorgvlied op 24 december 2012
Op maandagavond 24 december 2012 vindt van 17.00 tot 20.00 uur de traditionele lichtjesnacht op de begraafplaats Zorgvlied plaats lees
21-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Kerstboodschap van burgemeester Jan van Zanen
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen sprak op woensdag 19 december 2012 een Kerst/Nieuwjaarsboodschap uit in het radioprogramma RTV Amstelveen viert de Kerst lees
20-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Kerstsamenzang in Oude Dorp gaat gewoon door!
Vorig jaar besloten ondernemers in het Oude Dorp van Amstelveen wat groter uit te pakken met de samenzang, al jarenlang een geliefd kerstmoment onder Amstelveners lees
19-12-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Verslag van de Regionale Veiligheidsrapportage 2012-2
Op 10 december 2012 heeft het Regionaal College gesproken over de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2012-2 lees
19-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

'Kinderen niet opleiden voor de bijstand'
Tot op heden waren gemeenten verplicht het vervoer van gezonde leerlingen naar religieuze scholen buiten de gemeente te betalen. Dit verandert vanaf 1 augustus 2014 lees
19-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Het is druk op de basisscholen in Amstelveen-Noord
Tijdens de vergadering van uw commissie van dd. 28 november 2012 heb ik u kort geinformeerd over de druk op de basisscholen in Amstelveen-Noord. De afgelopen maanden ontvingen we meerdere signalen van ouders die moeite hadden om hun kinderen te plaatsen o lees
18-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De actie SamenZonneEnergie is succesvol afgerond
De groepsaankoop zonnepanelen in Noord-Holland, SamenZonneEnergie.nl, is succesvol afgerond. Meer dan 20% van de 12556 deelnemers aan dit project heeft het aanbod van MetDeZon geaccepteerd lees
18-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Cameratoezicht op het Stadsplein Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen zet, in navolging van het Westwijkplein, cameratoezicht in op het Stadsplein lees
18-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe Drank- en Horecawet ook in Amstelveen
Op 1 januari 2013 gaat de vernieuwde Drank- en Horecawet (DHW) in. De belangrijkste verandering is, dat het toezicht wordt overgedragen aan de gemeenten lees
18-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De Amstelveenpas is weer terug voor de minima
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft gemeenten ruimere mogelijkheden om kortingspassen te verstrekken aan bewoners met een laag inkomen lees
18-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

'Maak werk van uzelf' bijeenkomst in Amstelveen
Op 10 december 2012 vonden bijna 60 vrouwen van 50+ de tijd om naar de MaakWerk-bijeenkomst te komen lees
17-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Alternatief pakket van Alders is positief voor Amstelveen
Aan de Alderstafel is onlangs overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen als alternatief voor de invoer van glijvluchten op Schiphol tussen 20:30 en 23:00. Het alternatieve maatregelpakket valt gunstig uit voor de gemeente Amstelveen lees
14-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkels mogen open op zondag in Amstelveen
Een meerderheid van de gemeenteraad van Amstelveen heeft op woensdag 12 december 2012 tijdens de gemeenteraad ingestemd met het voorstel, dat winkels in Amstelveen vanaf 1 februari 2013 op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur open mogen zijn lees
13-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nadere toelichting op Milieuplan 2013 van Amstelveen
Tijdens de vergadering van de commissie ABM op 29 november 2012 is het Milieuplan 2013 behandeld. Voor een tweetal punten, de Hortus Botanicus en het gebruik van de laadpalen voor elektrische voertuigen, volgt hierbij een nadere toelichting lees
12-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe website van de gemeente Amstelveen
Op 2 januari 2013 zal tijdens de Nieuwjaarsontvangst aandacht aan de nieuwe website van de gemeente Amstelveen worden gegeven. De site is gebouwd na een uitgebreide benchmark en na raadpleging van het Digipanel lees
12-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Stand van zaken leerlingenvervoer in Amstelveen eind 2012
In de brief van 31 januari 2012 heb ik u geinformeerd over de kosten van het leerlingenvervoer. In de commissie ABM van 18 oktober 2012 heb ik toegezegd u nader te informeren over de financiering van het leerlingenvervoer. In deze brief informeer ik u hie lees
11-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Capaciteitsproblemen huisvesting Voortgezet Onderwijs
In een recent overleg hebben de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs bij de gemeente aangegeven, dat in de toekomst en mogelijk al in het komende schooljaar, capaciteitsproblemen in huisvesting ontstaan lees
11-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Desastreus huurbeleid studentenhuisvesting in Amstelveen
Bij brief van 19 november 2012 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het Rijkshuurbeleid voor de studentenhuisvesting in Amstelveen lees
11-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeentebelastingen Amstelland start op 1 januari 2013
De gemeentelijke belastingenteams van Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn werken vanaf 2013 samen onder de naam Gemeentebelastingen Amstelland lees
10-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Buurtsportcoaches aan het werk in Amstelveen
De gemeente wil meer mensen aanzetten tot bewegen en een gezonde levensstijl. In februari 2012 hebben het Rijk, gemeenten, werkgevers en de sport hun handtekening gezet onder het programma 'Sport en Bewegen in de buurt' 2012-2016 lees
10-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Dimbare led-verlichting langs de Beneluxbaan
De gemeente Amstelveen gaat de gehele Beneluxbaan voorzien van led-verlichting lees
07-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Oud elektrisch speelgoed inleveren bij de Groene Piet!
Op Pakjesavond krijgen veel kinderen nieuw elektrisch speelgoed. Het oude elektrische speelgoed belandt vaak in de vuilnisbak. Zonde, want dan wordt het niet gerecycled lees
05-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Boetebepaling in huurcontracten Unibail-Rodamco
Bij de behandeling van het voorstel inzake zondagopenstelling in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van donderdag op 29 november 2012 is de vraag gesteld, of het juist is, dat in de huurcontracten tussen Unibail en huurders in het Stadshart een boe lees
05-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Vechtsportgala's in Amstelveen krijgen Bibob-onderzoek
Zogenaamde 'vechtsportgala's gaan onder de wet Bibob vallen in Amstelveen. Zo kunnen we de organisatoren controleren op een mogelijke criminele achtergrond lees
04-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Herbert Raat

10 keer subsidie verleend aan monumenten in Amstelveen
Tot dusver heeft het College van Burgmeester en Wethouders van Amstelveen ongeveer 30.000 euro verleend aan subsidie voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten lees
04-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Amstelveense bedrijfsleven houdt stand
Uit de onlangs verschenen Monitor Amstelveense Economie 2011-2012 blijkt, dat de gemeente Amstelveen ondanks de economisch ongunstige tijden het op economisch gebied relatief goed doet lees
04-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen investeert 244.000 euro in projecten basisscholen
Net als vorig jaar hebben burgemeester en wethouders van Amstelveen basisscholen gevraagd projecten te ontwikkelen voor de verbetering van de onderwijskwaliteit lees
04-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Samenwerking gemeentelijke belastingdiensten
Tijdens de raadsvergadering van 9 mei 2012 is ingestemd met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn met betrekking tot samenwerking belastingen Amstelland lees
01-12-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe rotonde Van der Hooplaan-Lindenlaan officieel geopend
Op donderdagochtend 29 november 2012 opende John Levie wethouder verkeer (BBA) samen met de voorzitter van het wijkplatform Keizer Karelpark, Paul Stolwijk, de nieuwe rotonde aan de Van der Hooplaan-Lindenlaan lees
29-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Zonnepanelen op Speelboerderij Elsenhove en Escapade
De gemeente Amstelveen wil zonnepanelen plaatsen op de daken van Speelboerderij Elsenhove, het gebouw van Wijkbeheer aan de Amsterdamseweg en op Escapade 2 lees
29-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

669 woningen opgeleverd in Amstelveen in 2011
Uit de onlangs verschenen Voortgangsrapportage Woonvisie 2011 blijkt, dat de woningbouwproductie, ondanks de recessie, ook voor Amstelveense begrippen hoog is te noemen lees
29-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Schoolzones rond Amstelveense basisscholen
Om de verkeersveiligheid rondom Amstelveense basisscholen verder te verbeteren heeft de gemeente plannen om bij scholen gelegen aan 50 km per uur wegen schoolzones in te stellen lees
29-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

1 miljoen euro voor het Amsterdamse Bos
De Amstelveense gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2012 ingestemd met het voorstel van het college van B en W een bedrag van 1 miljoen euro bij te dragen aan het Amsterdamse Bos lees
27-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Duurzaam klimaatbeleid bij ABN-AMRO Amstelveen
B en W van Amstelveen wil meewerken aan een aanpassing van het bestemmingsplan voor de Eleanor Rooseveltlaan 1. ABN AMRO Bank wil hier het klimaatbeleid voor het computercentrum duurzamer maken lees
27-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

KlikM voor plastic zakken
Afgelopen zomer heeft de gemeente in verschillende straten in Amstelveen een proef gedaan met een ophangsysteem aan lantarenpalen voor plastic zakken, de zogenaamde KlikM's lees
27-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

KKC leerlingen winnen debatwedstrijd van gemeenteraadsleden
Op initiatief van de Rotaryclub Amstelveen-Amstel was er op 21 november 2012 een debatwedstrijd tussen leerlingen van de drie VWO-scholen van Amstelveen en gemeenteraadsleden lees
26-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

PvAA en AJP in discussie in het raadhuis van Amstelveen
Op donderdag 15 november 2012 bracht een groep van 24 leerlingen van het Amstelveen College een bezoek aan het raadhuis van Amstelveen lees
23-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Bed-bad-brood voor drie uitgeprocedeerden in Amstelveen
In totaal 88 uitgeprocedeerde asielzoekers die woonden in een tentenkamp in de Amsterdamse wijk Osdorp, kunnen tijdelijk terecht in opvang voor dak- en thuislozen lees
22-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Martinez Chocolatier breidt uit in Bovenkerk
B en W van Amstelveen wil chocoladeproducent Martinez uit Amstelveen een vergunning verlenen om de productiehal te vergroten op bedrijventerrein Bovenkerk Legmeer lees
20-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente heeft de St. Josephschool verkocht
De oude St. Josephschool aan de Amsteldijk Zuid nabij Nes aan de Amstel is verkocht en krijgt een woonbestemming lees
20-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkeerssnelheid in Amstelveense woonwijken kan lager
Om de verkeersveiligheid te verbeteren hebben het College Burgemeester en Wethouders het Amstelveense wegennet opnieuw bekeken op snelheid en inrichting lees
20-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen betaalt in de regel op tijd
In 2012 is tot nu toe ruim 94% van de facturen die de gemeente ontvangt, binnen 30 dagen betaald lees
19-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Hogere boete bij frauderen met bijstandsuitkeringen
Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente verplicht om hogere boetes op te leggen als sprake is van fraude bij een bijstandsuitkering lees
19-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Aannemersbedrijf AVO Koenen opent bedrijfsruimte in Amstelveen
Het College van Amstelveen wil aannemersbedrijf AVO Koenen uit Aalsmeer een vergunning verlenen om een bedrijfsruimte te realiseren op het bedrijventerrein de Loeten lees
16-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Met elkaar aan de slag in de wijken van Amstelveen
Een samenleving, waarin bewoners problemen zelf en met elkaar oplossen, dat is waar het College van B en W van Amstelveen naar streeft. Daarom is het belangrijk, dat wijkbewoners elkaar kennen en - waar nodig - helpen lees
16-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Belangrijke stap gezet voor de herontwikkeling Westwijkplein
Het College van Amstelveen legt de gemeenteraad een voorstel voor, waarin akkoord wordt gevraagd voor het vaststellen van de grondexploitatie Westwijkplein en het bouwkrediet voor de vernieuwing van wijkcentrum Westend lees
15-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen en Eigen Haard pakken woonfraude aan
De gemeente Amstelveen en woningcorporatie Eigen Haard hebben het startsein gegeven voor de Actie Schijnwerper lees
14-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Ruim 1 miljoen euro voor onderhoud van schoolgebouwen
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen investeert in 2013 ruim 1 miljoen euro aan het onderhoud van schoolgebouwen lees
13-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

B en W van Amstelveen wil OZB-tarief naar beneden bijstellen
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil het tarief voor de Onroerend Zakenbelasting (OZB) naar beneden bijstellen nu de definitieve WOZ-waarden bekend zijn lees
13-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

In leegstaande kantoortoren komen startersappartementen
Het College van Amstelveen wil meewerken aan de transformatie van de leegstaande kantoortoren op het winkelcentrum Kostverlorenhof naar startersappartementen. De eigenaar van het gebouw is dit met de gemeente overeengekomen lees
13-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Voorstel om winkelopenstelling in Amstelveen te verruimen
B en W van Amstelveen heeft de motie van de gemeenteraad uitgevoerd met het voorstel dat winkels in Amstelveen vanaf 1 februari 2013 op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur open mogen zijn lees
13-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Groot informeert de gemeenteraad over visie Stadshart
Jan-Willem Groot (CDA) wethouder economische zaken informeert de gemeenteraad over Visie Stadshart en verlevendiging Stadsplein lees
08-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De 'Beste debater van Amstelveen 2012'
Op initiatief van de Rotaryclub Amstelveen-Amstel is er een debatwedstrijd tussen leerlingen van de drie VWO-scholen van Amstelveen en raadsleden lees
07-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra stageplekken nodig voor MBO-leerlingen
MBO-leerlingen kunnen moeilijk een geschikte stageplek vinden lees
06-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De starterslening wordt per 15 november tijdelijk stopgezet
Vanaf 15 november 2012 kan er bij de Gemeente Amstelveen geen Starterslening voor een koopwoning worden aangevraagd lees
06-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen en Aalsmeer willen de jeugdzorg verbeteren
Het komt voor, dat jongeren of gezinnen meerdere problemen hebben, waar ze zelf niet uitkomen. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer willen hen hier zo goed mogelijk bij helpen lees
06-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

DUWO en SLS Wonen gaan fuseren
DUWO, specialist in studentenhuisvesting wil per 1 januari 2013 gaan fuseren met SLS Wonen, Stichting Leidse Studentenhuisvesting met circa 5000 woningen voor studenten lees
05-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense 'Milieuhelden' van 2012 bekendgemaakt
NME (Natuur- en Milieueducatie Amstelveen bood vanaf maandag 17 t/m vrijdag 21 september 2012 tien groepen van zeven lokale basisscholen, gratis de voorstelling en workshop aan 'Hoe word ik een milieuheld?' van de Stichting Milieubende lees
02-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Stichting Milieubende / Amstelveenweb

Wethouder Koops bezocht RTV Amstelveen
Wethouder Jacqueline Koops (CU) bezocht op 31 oktober 2012 in de RTV-Amstelveen studio de scholieren die daar een week lang maatschappelijke stage liepen lees
01-11-2012, Bron: RTV Amstelveen / Amstelveenweb

Praat met de Raad bijeenkomst op donderdag 15 november
Op donderdag 15 november 2012 is de bijeenkomst Praat met de Raad lees
01-11-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Hoogste punt nieuwbouw van Amstelveen College is bereikt
Dinsdagmiddag 30 oktober 2012 werd er letterlijk een hoogtepunt bereikt in het nieuwbouwproces van het Amstelveen College aan de Sportlaan 27-29 lees
31-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Onrechtmatig gebruik van woningen aangepakt in Amstelveen
Gemeente Amstelveen sluit een convenant met politie Amsterdam-Amstelland, woningcorporaties Eigen Haard en Duwo en netwerkbeheerder Liander om het criminele gebruik van woningen gezamenlijk aan te pakken lees
31-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen is klaar voor de winter van 2012-2013
De komende maanden staan het personeel en het materieel van de gemeente klaar voor de bestrijding van gladheid lees
30-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Beeld 'Meisje op paard' is verplaatst
Het bronzen beeld, het 'Meisje op paard' is onlangs door de gemeente Amstelveen verplaatst lees
30-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Weer bijna een miljoen euro terug uit IJsland
Er is er vanuit IJsland weer bijna een miljoen euro overgemaakt naar de Amstelveen lees
28-10-2012, Bron: Herbert Raatdd

Eerste paal nieuwe sporthal in Westwijk is geslagen
Donderdag 25 oktober 2012 ging wethouder John Levie (BBA) de eerste paal slaan voor de nieuwe sporthal in Amstelveen aan de Jane Addamslaan in de Westwijk-Zuid lees
26-10-2012, Bron: Amstelveenweb / Onderwijsgroep Amstelland / Gemeente Amstelveen

Verzelfstandiging van de Stichting Cardanus
De gemeentesecretaris en de burgemeester informeren de Gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken rond de verzelfstandiging dan wel overdracht van enkele onderdelen van de Stichting Cardanus lees
25-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Cijfers van inbraken in Amstelveen tot en met september 2012
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de raadcommissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) over de inbraken in Amstelveen t/m september 2012 lees
25-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Aantal Amstelveenpashouders wordt minder
Het klopt inderdaad, dat de beslissing van de regering om de inkomensgrens te verlagen naar 110% van de bijstandsnorm ook een groep minima in Amstelveen raakt lees
23-10-2012, Bron: Amstelveenweb/Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen

Bouw wooncomplex De Ontmoeting is opgestart
Donderdag 18 oktober 2012 is met een feestelijke handeling de bouw van het wooncomplex project De Ontmoeting in Amstelveen op het terrein achter het Zonnehuis Amstelveen aan de Laan van de Helende Meesters officieel van start gegaan lees
23-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

15 jaar lang gratis Chinese lunch voor 75 plussers
De traditionele gratis Chinese lunch voor Amstelveense 75-plussers in het bedrijfsrestaurant van het raadhuis van Amstelveen, vond plaats op vrijdagmiddag 19 oktober 2012 lees
21-10-2012, Bron: Amstelveenweb

Met 50, of 70 km per uur op de Beneluxbaan?
Tijdens de Raadscommissie voor Ruimte, Wonen en Natuur van Amstelveen op dinsdagavond 16 oktober 2012 werd over de snelheid van het verkeer op de Beneluxbaan gediscussieerd lees
19-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Hooijmaijers was indirect actief in A9-verbreding
De van fraude verdachte oud-gedeputeerdeTon Hooijmaijers is indirect ook actief rond de gebiedsontwikkeling van de A9-verbreding geweest lees
17-10-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Het verloop van een geplande Project X in Amstelveen
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert in een brief de gemeenteraad over het verloop van de avond van een geplande Project X in de wijk Middenhoven lees
16-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Veel belangstelling voor de bomenexcursie
Amstelveen staat bekend als een groene gemeente. De gemeente huisvest ruim 31.000 bomen. Deze bomen worden jaarlijks gecontroleerd op ziekte en waar nodig onderhouden lees
16-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Veiling zonnepanelen in Amstelveen
Goed aanbod voor deelnemers groepsaankoop zonnepanelen lees
16-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Bouwproject Elsenbuiten in Amstelveen opgestart
Maandag 15 oktober 2012 was de officiele start van het bouwproject Elsenbuiten lees
15-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De heer Bauduin kreeg Koninklijke onderscheiding
Op vrijdag 12 oktober 2012 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Frans G. Bauduin lees
15-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Project X feest in Middenhoven is voorkomen
Via social media werd opgeroepen tot een Project X feest in de wijk Middenhoven in Amstelveen op zaterdag 13 oktober 2012. Extra politie-inzet op deze dag heeft voorkomen, dat dit evenement tot een ernstige verstoring van de openbare orde heeft geleid lees
14-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Archeologische middag in het Oude Dorp van Amstelveen
Naar aanleiding van de diverse archeologische vondsten die vorig jaar zijn gedaan tijdens de herinrichting van het Dorpsplein organiseerde de gemeente Amstelveen in samenwerking met archeologische bureau IDDS op donderdag 11 oktober 2012 een archeologisch lees
14-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Noodbevel afgekondigd in Amstelveen
Op zaterdag 13 oktober 2012 om 19 uur is een noodbevel afgekondigd door de gemeente Amstelveen in verband met een oproep tot een project X 'feest' in Middenhoven lees
13-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelcentrum Groenhof kreeg haar 3de KVO ster
Vrijdagochtend 12 oktober 2012 heeft winkelcentrum Groenhof uit handen van de heer Maarten Duijn van Hoofdbedrijfschap Detailhandel de 3de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) ster ontvangen lees
12-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Speelboerderij Elsenhove kiest voor duurzaam
Woensdag 10 oktober 2012 tekende wethouder Herbert Raat, op de Dag van de Duurzaamheid, de intentieverklaring 'Kinderboerderijen voor Duurzaamheid' lees
11-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De rioolheffing wordt niet verhoogd in Amstelveen
De rioolheffing in de gemeente Amstelveen blijft de komende twee jaar 2013 en 2014 gelijk lees
09-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal geslagen in Westwijk Zuid-West
Op 3 oktober 2012 heeft wethouder John Levie (BBA) de eerste paal geslagen voor de bouw van 45 woningen in Westwijk lees
09-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Stadsregio investeert 3 ton in lokale verkeersprojecten
De Stadsregio Amsterdam heeft besloten om meer dan 300.000 euro te investeren in een aantal Amstelveense verkeersprojecten lees
09-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste bijeenkomst van de BROEM cursus
Op donderdag 4 oktober 2012 organiseerde de gemeente Amstelveen (afdeling verkeer) samen met VVN afdeling Amstelveen en Amstelland, de eerste bijeenkomst van de BROEM cursus lees
09-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amerikanen ontdekken fietsend Amstelveen
Ieder jaar bezoekt een groep Amerikanen die onder andere bestaat uit stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit verschillende steden Nederland om hier te leren over hoe wij omgaan met fietsers en fiet lees
05-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Stand van zaken herontwikkeling winkelcentrum Westwijkplein
Wij zijn verheugd u te kunnen melden, dat wij met Delta Lloyd Vastgoed overeenstemming hebben bereikt over de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Westwijkplein lees
04-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Voorlopig geen categoraal gymnasium in Amstelveen
Woensdagavond 3 oktober 2012 heeft de Verkenningscommissie Voortgezet Onderwijs Amstelveen haar rapport over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs overhandigd aan wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs in wijngaard De Amsteltuin lees
04-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Topsportambities van Amstelveen zijn niet gerealiseerd
De oorspronkelijke topsportambities die de gemeenteraad van Amstelveen in 2007 vaststelde zijn niet gerealiseerd lees
03-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

HBO instelling in Amstelveen is een lange termijn doelstelling
Amstelveen wil een stad zijn die ambitie uitstraalt. Daarbij hoort onderwijs van een hoge kwaliteit en op verschillende niveaus. Het basis- en voortgezet onderwijs is van goede kwaliteit, met de ambitie deze kwaliteit nog verder te verbeteren lees
03-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

In leegstaand kantoor komt er een sportcentrum
Het college van Amstelveen wil meewerken aan de vestiging van een sportschool en een sportmedisch centrum in het leegstaande kantoor boven Parelvisserslaan 1 lees
02-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouwplannen klaar voor de Roelof Venema school
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft het programma van Eisen voor de nieuwe Roelof Venema school vastgesteld lees
02-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

1 miljoen euro voor verlevendiging Stadsplein
Op 4 september 2012 is er een drukbezochte inspraakavond geweest over de plannen voor de verlevendiging van het Stadsplein lees
02-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

120 arbeidsplaatsen van Canon gaan naar Den Bosch
De integratie van Canon NL en Oce heeft consequenties voor de Amstelveense vestiging van Canon. De Business Imaging Group verkoop- en marketingactiviteiten en supportfuncties worden gecentreerd in Den Bosch lees
02-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Woonlasten in Amstelveen stijgen minder dan inflatie
Ondanks de forse bezuinigingen die noodzakelijk zijn om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren blijven de gemiddelde woonlasten ook dit jaar achter bij de jaarlijkse inflatie (1,75%) in Amstelveen lees
02-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops overhandigde opvoedgeschenk
De week van 1 tot 7 oktober staat in het teken van de Week van de Opvoeding. Centrum voor Jeugd en Gezin Amstelland en de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer besteden deze week extra aandacht aan opvoeden en opgroeien lees
02-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Rekenkamercommissie onderzoekt kwaliteit beleidsinformatie Amstelveen
De gemeenteraad moet weten, wat er speelt binnen de gemeente om te beoordelen wat er moet gebeuren. De keuzes die de gemeenteraad maakt, zijn vaak gebaseerd op informatie die hij van het college van B en W krijgt lees
01-10-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Afscheidsreceptie van bode Hans Petrie
In het bedrijfsrestaurant van het raadhuis van Amstelveen op donderdag 27 september 2012 vond een drukbezochte afscheidsreceptie plaats van bode Hans Petrie, die op 1 oktober 2012 met FPU -pensioen gaat lees
28-09-2012, Bron: Amstelveenweb / M. Plooy / H. Kerkelaan

Leerlingen weer veilig naar school
Sinds de vakantie rijden ze al weer bijna drie weken. De busjes van het leerlingenvervoer lees
27-09-2012, Bron: Herbert Raat

Onderzoek afgerond gebruik bijgebouwen Nieuwe Karselaan
Van augustus tot december 2010 is door de afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving een inventarisatie gehouden naar de aanwezigheid en het gebruik van bijgebouwen op achtererven van woningen aan de Nieuwe Karselaan 44-82 en 9-59 lees
26-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De UMTS-mast wordt niet verplaatst
Een uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen, dat er in Amstelveen geen betere locatie is aan te wijzen voor de UMTS-mast aan de Jan Tooroplaan lees
26-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Start bouwwerkzaamheden woningen van Elsenbuiten
Deze week (39-2012) starten heiwerkzaamheden voor de bouw van het nieuwbouwplan Elsenbuiten lees
25-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Buslijn 186 wordt verlengd naar het Ziekenhuis Amstelland
Dankzij een eenmalig budget van de Stadsregio Amsterdam kan buslijn 186 vanaf 10 december 2012 verlengd worden van Busstation Amstelveen via de wijk Keizer Karelpark naar Ziekenhuis Amstelland lees
25-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Leesproject BoekStart voor ouders met jonge kinderen
Het college van B en W van Amstelveen vindt het belangrijk, dat ouders jonge kinderen stimuleren in hun taalontwikkeling. Het project BoekStart stimuleert lezen en boekjes kijken voor kinderen van 0-4 jaar lees
25-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Hoeveelheid ingezameld plastic gestegen in Amstelveen
In de maanden mei, juni en juli 2012 is er ruim 40 procent meer plastic ingezameld dan vorig jaar lees
24-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen stimuleert vraag naar groene stroom
Een aantal gemeenten in Noord-Holland, waaronder Amstelveen organiseert samen met Vereniging Eigen Huis de Collectieve Inkoop Energie Noord-Holland lees
24-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Scholieren in Westwijk maken de wijk schoon
De openbare basisscholen de Westwijzer en de Wending deden vrijdag 21 september 20112 mee met de landelijke Keep It Clean Day! Leerlingen van alle klassen gingen tegelijkertijd naar buiten en ruimden op in Amstelveen lees
24-09-2012, Bron: PvdA-Amstelveen / Gemeente Amstelveen

De grote graffiti schoonmaakronde begon in Amstelveen
Vrijdag 21 september 2012 gaven burgemeester Jan van Zanen, wethouder Herbert Raat (VVD) en wethouder John Levie (BBA) het startsein voor een grote graffiti schoonmaakronde in de gemeente Amstelveen lees
22-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

We leven niet in een papieren werkelijkheid
Vanochtend heb ik het officieel aangekondigd bij onze afdeling beleid. Ik wil geen advies meer van medewerkers, die geen binding hebben met Amstelveen lees
19-09-2012, Bron: Herbert Raat

Asbest in 11 Amstelveense scholen
Bij 11 plaatselijke schoolgebouwen en twee gymzalen is asbest aangetroffen lees
17-09-2012, Bron: Amstelveens Weekblad

Tuinadviseur deelt nieuwe tuinadviezen uit
De Amstelveners Ida Oosterhof en de familie Van Wayenburg zijn de winnaars van de laatste maandprijzen van Groen Groener Groenst lees
17-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Informatieavond voordelig aankopen zonnepanelen
Inwoners van Amstelveen kunnen nu voordelig zonnepanelen kopen door mee te doen aan een gezamenlijke groepsaankoop lees
14-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Opkomst verkiezingen in Amstelveen 78 %!
De definitieve verkiezingsuitslag op partijniveau voor Amstelveen is bekend lees
13-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer kunst op straat in plaats van graffiti
Vrijdag 21 september 2012 is het zover, dan beginnen we met de grote schoonmaak om graffiti van gemeentelijke panden en straatmeubilair te halen lees
12-09-2012, Bron: Wethouder H. Raat

Burgemeester Van Zanen stemt in wijkcentrum De Bolder
Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 12 september 2012 brengt burgemeester Jan van Zanen rond 10.00 uur zijn stem uit in wijkcentrum De Bolder lees
10-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Vandalisme is niet normaal
'Eind juli 2012 is in het college van B en W een voorstel goedgekeurd om iedere vier maanden een vandalismewijzer te publiceren met daarin een overzicht van de schades en vernielingen aan gemeentelijke eigendommen die in die periode zijn geconstateerd lees
10-09-2012, Bron: Wethouder John Levie

Ouderen genieten van de dagbesteding bij De Amsteltuin
Het college van B en W van Amstelveen vindt het welzijn van ouderen in Amstelveen belangrijk. Daarom heeft Dagcentrum De Amsteltuin vorig jaar projectsubsidie ontvangen lees
04-09-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen stelt gedragscode Flora- en faunawet vast
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft een gedragscode vastgesteld voor Flora- en faunawet lees
28-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Toekomstvisie van Stadshart Amstelveen 2025
De gemeente Amstelveen heeft een visie opgesteld voor de toekomst van het Stadshart lees
24-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitbouw Binnenhof ter hoogte van Pieter Lastmanweg
De eigenaar van het grootste deel van het Stadshart, Unibail Rodamco, wil een deel van het huidige Binnenhof vernieuwen lees
24-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra plaatsen beschikbaar voor peuteropvang
In vergelijking met 2011 is het aantal kinderen, dat voor- en vroegschoolse educatie (VVE) nodig heeft fors toegenomen lees
21-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Bijstandsuitkering aanvragen is weer mogelijk per gezinslid
De Wet werk en bijstand (WWB) is gewijzigd: de huishoudinkomenstoets is met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2012 lees
21-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Parkeerregulering verandert rondom het raadhuis van Amstelveen
Het huidige parkeerterrein bij het raadhuis van Amstelveen heeft onvoldoende capaciteit om bezoekers en medewerkers een parkeerplek te bieden lees
21-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Basisschool Piet Hein naar twee locaties
De afgelopen periode heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen samen met schoolbestuur Amstelwijs, directie en ouders nagedacht over betere huisvesting voor basisschool Piet Hein lees
20-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijkplatform Keizer Karelpark is blij met de nieuwe rotonde
Op vrijdagmiddag 17 augustus 2012 werd een deel van de makers van de rotonde tijdens een korte bijeenkomst door de bewoners van de buurt, getrakteerd op frisdrankjes en zoutjes lees
18-08-2012, Bron: Paul Stolwijk / Amstelveenweb

Directie Amstelveen College wil nieuwe school al uitbreiden
De directie van het Amstelveen College (AC) blijkt de wens te hebben het nu in aanbouw zijnde nieuwe schoolcomplex langs de Sportlaan al uit te breiden met nog eens vijf extra lokalen en een gymnastiekruimte lees
16-08-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Rotonde Lindenlaan is bijna klaar
Het kruispunt Van der Hooplaan-Lindenlaan is bijna omgetoverd in een rotonde lees
16-08-2012, Bron: Amstelveens Weekblad

De 67ste Indië-herdenking in Amstelveen
De Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indie hield haar jaarlijkse herdenking in het Broersepark op dinsdagavond 14 augustus 2012 lees
16-08-2012, Bron: Amstelveenweb -St. Herdenking Nederlands-Indië

Tweede maandprijs uitgereikt van tuinenwedstrijd
Op maandag 6 augustus 2012 nam de heer Cor Bakker de tweede maandprijs in ontvangst van Groen Groener Groenst, de wedstrijd natuurlijk tuinieren voor alle tuin- en balkonbezitters van Amstelveen lees
14-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Onderzoek steunt het nieuwe parkeerbeleid van Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft onderzoeksbureau Spark gevraagd een beoordeling (second opinion) uit te voeren op de maatregelen in de Parkeernotitie van mei 2012 lees
08-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Mogelijk zelf woning bouwen in Middenwaard, Amstelveen
In Middenwaard is plaats voor maximaal 130 woningen. Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft onderzocht, of het mogelijk is om een flexibel woningbouwprogramma te hanteren lees
07-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen pakt graffiti aan
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil graffiti de komende jaren flink aanpakken lees
07-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Blauwe zones in plaats van parkeermeters in Amstelveen
In augustus en september verdwijnen bij een aantal winkelstrips in Amstelveen de parkeermeters lees
07-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Taxikosten college blijven binnen de perken
De taxikosten van het college van B en W van Amstelveen blijven ook in het tweede kwartaal van 2012 binnen de perken lees
07-08-2012, Bron: Herbert Raat

Kruispunt Keizer Karelweg-Van der Hooplaan wordt aangepast
Op het kruispunt Keizer Karelweg-Van der Hooplaan zijn de afgelopen jaren veel ongevallen gebeurd. Om de verkeerssituatie veiliger te maken, past de gemeente binnenkort het kruispunt aan lees
04-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen heeft 83.336 bewoners
In de loop van 2009 is Amstelveen de grens van 80.000 inwoners gepasseerd, op 1 januari 2012 telde de stad 83.336 inwoners lees
02-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Leegstand kantoren in Amstelveen wordt aangepakt
Het College van Amstelveen is druk bezig de problemen met de kantorenleegstand aan te pakken. Om het eigenaren makkelijker te maken hun leegstaande kantoren te verhuren wordt in een aantal gevallen voorgesteld de bestemmingsmogelijkheid te verruimen lees
01-08-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen gaat ook tienerwerk zelf uitvoeren
De gemeente Amstelveen start na de zomer met de werving van een tienerwerker. Deze komt bij het team jongerenwerkers en richt zich specifiek op tieners van 10 tot 13 jaar lees
31-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Jongeren verdienen kansen
Ik weet het nog goed, in 1987 kon ik eindelijk mijn koffer pakken en het avontuur opzoeken. Ik was net 19 jaar oud geworden en ging op weg naar Tel Aviv lees
26-07-2012, Bron: Herbert Raat

Het Phanos project in Westhove wordt toch afgebouwd
Eind augustus 2012 start de afbouw van 180 woningen van gedupeerde kopers in de Amstelveense wijk Westwijk, Westhove lees
26-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe inrit International School of Amsterdam geopend
Ondanks de tropische temperaturen trotseerden toch een kleine 30 man op 24 juli 2012 de hitte op het terrein van ISA aan de Sportlaan voor de opening van 48 nieuwe parkeerplaatsen en een daarbij behorende inrit lees
26-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Stand van zaken zone A9
De afgelopen maanden hebben we samen met Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gezocht naar een goed alternatief voor de in het huidige tracebesluit-SAA opgenomen tunnel in Amstelveen lees
25-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Forse verliezen door overname Phanos boedel
Het woningbouwproject Westwijk Zuidwest van de failliete projectontwikkelaar Phanos zal in Amstelveen worden voortgezet door de andere betrokken partijen, waarbij alle (forse) verliezen meegenomen zullen moeten worden lees
21-07-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Amstelveenweb

Amstelveen en Eigen Haard formulieren hun doelstellingen
De gemeente en wooncorporatie Eigen Haard hebben afspraken gemaakt over wonen in Amstelveen lees
19-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Eigen Haard / Amstelveenweb

Amstelveen strijdt tegen vandalisme
Het college van B en W van Amstelveen gaat in de strijd tegen vandalen aan de slag met een vandalismewijzer lees
17-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw hotelcomplex in Kronenburg?
De Maarssengroep en Alexandriet BV heeft het College van Amstelveen het idee voorgelegd om de locatie prof. E. M. Meijerslaan 10 te ontwikkelen tot studentenhotel annex toeristenhotel via de formule Casa 400 lees
17-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitvaarten voor mensen met kleinere beurs op Zorgvlied
Het college van B en W van Amstelveen stemt in met het voorstel om particuliere graven op Zorgvlied ook voor een periode van 10 jaar aan te bieden. Na deze periode blijft de mogelijkheid aanwezig tot verlenging lees
16-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Start bouw van het Lindepark wooncomplex in Amstelveen
De start van de officiele bouw aan de Lindenlaan en Olmenlaan, het project 'Lindepark', vond plaats op woensdag 11 juli 2012. Wooncorporatie Eigen Haard gaat midden in de Amstelveense wijk Keizer Karelpark het project Olmenlaan en Lindenlaan verwezenlijke lees
15-07-2012, Bron: Amstelveenweb / Eigen Haard

De Majoor Bosshardtbrug onthuld in Amstelveen
Op woensdagmiddag 11 juli 2012 kreeg de brug in het Amstelveense Broersepark een naam: Majoor Bosshardtbrug lees
14-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb / Koos Hagen

Jonge Amstelveners opgeleid tot assistent badmeesters
Afgelopen week zijn 9 Amstelveners in de leeftijd van 18 tot 23 jaar opgeleid tot assistent badmeesters lees
13-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat laakt houding VNG rijksbankieren
Wethouder Herbert Raat (financien, VVD) laakt de houding van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de discussie rond het gedwongen bankieren bij de Nederlandse staat lees
12-07-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveense winkels mogelijk open ook op zondag
Amstelveense winkeliers kunnen mogelijk in de toekomst kiezen, of ze wel of niet op zondag open gaan lees
10-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops bezocht het wooncomplex de Kringloop
Vrijdag 6 juli 2012 heeft Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) een bewonersbijeenkomst bezocht in het Amstelveense wooncomplex de Kringloop in de wijk Groenhof lees
09-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester bezocht eindfeest basisschool Palet-Zuid
Burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen, bezocht op donderdag 5 juli 2012 om 17.00 uur het eindfeest van basisschool Palet-Zuid aan de Benderslaan lees
06-07-2012, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

De laatste bode van Amstelveen stopt
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 4 juli 2012 het laatste agendapunt was,om afscheid te nemen van de laatste bode van Amstelveen: Hans Petrie lees
05-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Jan van Zanen

Amstelveen geeft 10000 euro voor armoedebestrijding
Drie charitatieve instellingen die hulp bieden aan Amstelveners in nood, ontvangen een eenmalig bedrag van de gemeente om hun initiatieven te financieren lees
03-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wordt Amstelveen de groenste gemeente van Nederland?
Amstelveen neemt deel aan de verkiezing van groenste stad van Nederland, de 'Entente Florale'. Deze verkiezing vindt plaats in 2013 lees
03-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Social Return schept werkplekken in Amstelveen
Bewoners van Amstelveen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het arbeidsproces. Daarom creeert de gemeente Amstelveen, als inkoper van diensten, werken en producten, het instrument Social Return lees
03-07-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

2e Montessorischool voert actie voor versnellen nieuwbouw
Levende school verrijst op Raadhuisplein te Amstelveen woensdagmiddag 11 juli 2012 om 16:00 op het Raadhuisplein lees
03-07-2012, Bron: Huisvestingscommisie 2e Amstelveense Montessorischool

High Tea voor de 'buren' in Down Town
Op zaterdagmiddag 30 juni 2012 was er een high tea in jongerencentrum Club Down Town van 16 - tot 18 uur in de Westwijk lees
01-07-2012, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Hulp bij het huishouden scoort goed in Amstelveen
Inwoners van Amstelveen die bij de gemeente een aanvraag indienen voor Hulp bij huishouden, zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverdeling lees
26-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Presentatie 'Raadsonderzoek subsidierelatie Stichting Cardanus'
Op maandagavond 25 juni 2012 om 19.30 uur vond in het raadhuis van Amstelveen de presentatie plaats van het raadsonderzoek naar de subsidierelatie van de gemeente Amstelveen met welzijnsstichting Cardanus lees
26-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Grafkeldercomplex 't Lalibellum op Zorgvlied is onthuld
Als eerste in de wereld introduceerde begraafplaats Zorgvlied op woensdagmiddag 20 juni 2012 't Lalibellum. Dit is een grafkeldercomplex, waarin stoffelijke resten van overledenen worden samengebracht in een gezamenlijke grafheuvel en herdenkingsplek lees
21-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Rotonde op het kruispunt Van der Hooplaan-Lindenlaan
Het kruispunt Van der Hooplaan-Lindenlaan, al jaren de plek met de meeste ongevallen van Amstelveen, wordt omgebouwd naar een volwaardige rotonde. De uitvoering staat gepland in de zomervakantie van 2012 lees
20-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Cijfers jeugdoverlast blijven dalen in Amstelveen
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in de eerste vier maanden van 2012 met 17,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar in Amstelveen lees
19-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Raadsonderzoek presentatie over subsidierelatie Cardanus
Op maandag 25 juni 2012 om 19.30 uur vindt in het raadhuis van Amstelveen de presentatie plaats van het raadsonderzoek naar de subsidierelatie van de gemeente Amstelveen met welzijnsstichting Cardanus lees
18-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gaat Canon naar Venlo?
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de gemeenteraad in verband met een publicatie in het dagblad Het Parool over een eventuele verhuizing van Canon naar Venlo lees
17-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Voor het eerst in Amstelveen rijdt een leerplichtbus
Samen met de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher ben ik in de leerplichtbus op pad gegaan met onze leerplichtambtenaren lees
13-06-2012, Bron: Herbert Raat

Fors minder externen ingehuurd bij de gemeente
De afgelopen jaren heeft de gemeente Amstelveen fors minder externen ingehuurd. In 2009 gaf het college van burgemeester en wethouders hier nog 8,3 miljoen euro aan uit lees
12-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Kadernota 2013: degelijke uitgangspositie gemeente
Het College van Amstelveen is halverwege zijn zittingsperiode. Een goed moment om zowel voor- als achteruit te kijken lees
12-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Parkeren in vergunninggebieden in Amstelveen
De afgelopen tijd is er op het gemeentehuis keihard gewerkt aan een nieuwe parkeernotitie lees
11-06-2012, Bron: John Levie

Weer goed nieuws voor Amstelveen
'Vandaag op 6 juni 2012 ontvangen wij de tweede betaling uit de boedel van Landsbanki ter waarde van 2,1 miljoen euro lees
06-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Verwijsborden voor heemparken geplaatst
Om het Jac. P. Thijssepark en De Braak, beide heemparken en rijksmonumenten, beter vindbaar te maken voor bezoekers van buiten Amstelveen, zijn er verwijsborden opgehangen lees
05-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Japan festival 2012 in Amstelveen
Op 9 en 10 juni 2012 is het Stadsplein in Amstelveen in Japanse sferen. Het Japan festival staat dat weekend op het programma. Het publiek wordt twee dagen lang getrakteerd op gevarieerd Japans entertainment lees
04-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Natuur en milieulessen voor Amstelveense basisscholen
De gemeente Amstelveen biedt basisscholen lesmaterialen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid onder het motto 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' lees
04-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Vragen en kanttekeningen bij Parkeernotitie 2012
Tijdens de commissievergadering Ruimte Wonen en Natuur van de gemeente Amstelveen op 29 mei 2012 over het uitwerking raadsbesluit van december 2011 tot modernisering en digitalisering van de parkeerregulering waren er 6 insprekers in het raadhuis van Amst lees
01-06-2012, Bron: De insprekers / Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Convenant buurtbemiddeling ondertekend in Amstelveen
Op donderdag 31 mei 2012 werd op het raadhuis van de gemeente Amstelveen het nieuwe convenant tussen Beterburen buurtbemiddeling en de gemeenten Amstelveen en Uithoorn, het politiedistrict Zuid en woningcorporatie Eigen Haard ondertekend lees
01-06-2012, Bron: Beterburen / Amstelveenweb

Parkeerv(z)akken vullen
In de jaren zestig zijn er achter de Bos en Vaartflat, aan de Bos en Vaartlaan, een aantal parkeervakken gemaakt door de vakken te schilderen op de klinkers, in die tijd geen ongewone manier van het aangeven van een vak lees
01-06-2012, Bron: R. Switser

Twee elektrische bestelwagens voor de gemeente Amstelveen
Woensdag 30 mei 2012 werden de sleutels van twee fonkelnieuwe elektrische bestelwagens door Renault Nieuwendijk Aalsmeer overgedragen aan wethouder John Levie lees
31-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Explosieve stijging schuldhulp in Amstelveen
Sinds 2008 is het aantal mensen, dat met schulden bij de gemeente Amstelveen aanklopt met ongeveer 20 procent gestegen tot circa 300 in 2011 lees
31-05-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Gemeente Amstelveen

Woonfraude wordt aangepakt in Amstelveen
De gemeente Amstelveen gaat het illegaal bewonen van huizen en criminele activiteiten in woningen aanpakken. Dat heeft wethouder Herbert Raat (handhaving) aangekondigd lees
31-05-2012, Bron: Amstelveens Weekblad

Parkeerruimte bij het raadhuis wordt uitgebreid
De gemeente Amstelveen wil de parkeerruimte bij het raadhuis uitbreiden lees
24-05-2012, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen veilig en economisch aantrekkelijk volgens de Atlas
Amstelveen is als eerste geeindigd in de sociaal-economische index van de Atlas voor gemeenten 2012. Ook staat Amstelveen op de vierde plaats van aantrekkelijkste gemeenten om te wonen lees
24-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Legestarief festivals in Amsterdamse Bos explodeert
Het legestarief voor het organiseren van een groot evenement in het Amsterdamse Bos blijkt dit jaar met 1000% procent te zijn opgetrokken lees
23-05-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Aanpak woonfraude: 'beter goed gejat, dan slecht bedacht'
Woensdag kregen burgemeester Jan van Zanen en ik een presentatie over de projecten Doorzon en Zoeklicht door de politie. De projecten hebben als doel illegale bewoning en criminele activiteiten in woningen op te sporen en aan te pakken lees
23-05-2012, Bron: Herbert Raat

Het aangeboden GFT afval stijgt spectaculair in Amstelveen
In 2011 is er fors meer GFT afval aangeboden door de inwoners van Amstelveen lees
23-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Zoeken naar Robin Hood ook in Amstelveen
De zoektocht naar de nieuwe Robin Hood van Nederland heeft ook Amstelveen aangedaan lees
23-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkeersveiligheid voorop in Amstelveen
Burgemeester en Wethouders van Amstelveen hebben het Amstelveense wegennet opnieuw bekeken op snelheid en inrichting om de verkeersveiligheid verder te verbeteren lees
22-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Zonnepaneel actie in Amstelveen
De gemeente Amstelveen start medio juni 2012 met een zonnepanelenactie voor haar inwoners en lokaal midden en kleinbedrijf lees
22-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil team jongerenwerkers uitbreiden
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil een vierde jongerenwerker aanstellen voor de komende twee jaar lees
22-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

3de ster KVO voor winkelcentra Middenhoven en Westwijk
Woensdagmiddag 16 mei 2012 ontving wethouder Groot van economische zaken de derde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelcentra Middenhoven en Westwijk lees
21-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen wil de infrastructuur van de stad verbeteren
Aanleggen van rotondes, vervangen van verkeerregelinstallaties, plaatsen van fietsstallingen, verbeteren van de fietsinfrastructuur, veiliger maken van kruispunten en wegen lees
16-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Vernieuwde plein in winkelcentrum Augustinuspark geopend
De bestrating en groenvoorziening in het winkelcentrum Augustinuspark was aan een grondige opknapbeurt toe lees
16-05-2012, Bron: Hans de Weers / Cardanus

Het fijn stof reductiesysteem is een kansrijk instrument
De fijn stof proef aan de A9 is afgerond. Bij lage windsnelheden zoals op smogdagen levert het fijn stof reductiesysteem tot 30 procent reductie van fijn stof lees
14-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gratis workshop over cameratoezicht
Meer weten over het voorkomen van een overval? Kom naar de ondernemersavond over cameratoezicht! lees
14-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Huisvesting Michiel de Ruyterschool
Herbert Raat, wethouder onderwijs stuurde deze brief aan de Commissie voor Burgers en Samenleving van de gemeente Amstelveen op 3 mei 2012 lees
10-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen besteedt welzijnswerk uit aan Cardanus in 2013
De Stichting Cardanus heeft ingestemd met het voorstel van het College om offerte uit te brengen voor het uitvoeren van sociaal- culturele activiteiten en het beheer van de wijkcentra in 2013 lees
08-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nadere uitwerking plannen van atelierdorp in Amstelveen
Het College van B en W van Amstelveen werkt de plannen voor een atelierdorp aan de Zetterij verder uit lees
08-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Een leerzame Bevrijdingsdag 2012 in Amstelveen
Op zaterdag 5 mei 2012 vierde Nederland, maar ook Amstelveen de 67e Bevrijdingsdag lees
07-05-2012, Bron: Amstelveenweb

Dodenherdenking 2012 in Amstelveen
Op vrijdagavond 4 mei 2012 was het de 67ste Nationale Dodenherdenking in Nederland lees
06-05-2012, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen / Amstelveen Oranje / Koos H

Taxikosten binnen de perken
Vorig jaar hebben we besloten om de dienstauto de deur uit te doen in Amstelveen lees
03-05-2012, Bron: Herbert Raat

College Amstelveen vraagt Cardanus offerte uit te brengen voor 2013
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft welzijnsorganisatie Stichting Cardanus voorgesteld een offerte uit te brengen om de sociaal culturele activiteiten en het beheer van de wijkcentra gedurende 2013 te continueren lees
03-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Scholieren herdenken oorlogsheld
Het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan Antoon de Lange aan de Nesserlaan in Amstelveen, is door de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool 'De Zwaluw' in Nes aan de Amstel bezocht lees
01-05-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Lintjesregen 2012 in Amstelveen
Op vrijdagochtend 27 april 2012 werden de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen aan 29 Amstelveense burgers lees
29-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Uilenstede is opnieuw de beste Amstelveense klimaatstraat
Op zaterdag 12 mei 2012 viert Uilenstede met 499 andere Nederlandse straten feest voor een beter klimaat lees
26-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

'Optimistisch' B en W na topoverleg A9-miljoenen
Er is sprake van optimisme bij het college van B en W van Amstelveen na het bestuurlijk topoverleg, dat woensdagochtend 18 april 2012 plaatshad in het Haarlemse provinc lees
26-04-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

De ontwikkelingen rond de scholenbouw in Amstelveen
De ontwikkelingen rond de scholenbouw in Amstelveen staan niet stil. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken op dit moment lees
25-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Speurtocht naar je favoriete plek in Amstelveen
Iedereen die zich verbonden voelt met Amstelveen kan vanuit eigen huis, of werkplek meehelpen om in beeld te brengen welke straat, of plek mooi, of minder fraai is in Amstelveen lees
23-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Elektrische apparaten op Koninginnedag niet verkocht?
Gemeente Amstelveen wil samen met recycleorganisatie Wecycle haar inwoners stimuleren om na Koninginnedag elektrische apparaten in te leveren bij het Afvalbrengstation lees
23-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

'Jongensdromen uiteen gespat op ergens straat'
Reactie ouders op tragisch verkeersongeval Keizer Karelweg/Graaf Aelbrechtlaan lees
21-04-2012, Bron: Brief aan het gemeentebestuur van Amstelveen

Hou je buurt schoon en grijp de grijper!
Hou je buurt schoon en grijp de grijper! Is het zwerfafval bij u in uw straat ook voor u een doorn in het oog? En wilt u zich inzetten als Zapper (ZwerfAfvalPrikker) bij u in de buurt? lees
20-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Bewoners van Amstelveen aan zet
Vanuit de visie, dat wijkbewoners zelf het beste weten, wat er in hun wijk wel en niet werkt, wil het College van Amstelveen de sociale activiteiten meer in handen geven van wijkbewoners lees
17-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeentelijke belastingdiensten regio willen samenwerken
De colleges van burgemeester en wethouders van Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn willen vanaf 2013 de gemeentelijke belastingdiensten samenvoegen lees
17-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra geld voor leerlingenvervoer in Amstelveen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen wil voor 2012 en 2013 extra geld beschikbaar stellen voor het leerlingenvervoer lees
17-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen viert vrijheid en oranje
Op zondagavond 29 april 2012 wordt het Oranjefeest geopend met Koninginnenach. Vanaf 21:30 uur is op het Stadsplein The Real Hot Brassband aanwezig met opzwepende muziek lees
17-04-2012, Bron: Amstelveen Oranje

Burgemeester op Koninginnedag 2012 in de wijken
Op Koninginnedag bezoekt burgemeester Jan van Zanen een groot aantal wijken in Amstelveen. In onze gemeente vinden op maandag 30 april 2012 allerlei activiteiten plaats lees
17-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Dodelijke aanrijding in Amstelveen
De 12-jarige inwoner van Amstelveen, Jesper uit klas 1T1 van het K. K. C. is woensdagmiddag 11 april 2012 als gevolg van een verkeersongeval op het kruispunt Keizer Karelweg - Graaf Aelbrechtlaan helaas om het leven gekomen lees
17-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Ouderen enthousiast aan de slag bij 'Kook ook'
Ouderen zijn geneigd niet zo gezond voor zichzelf te koken. Een gebakken ei, of een broodje, daar blijft het vaak bij lees
16-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Kingsalmarkt in de race voor beste onderneming van NH
Maandag 16 april 2012 bezocht wethouder Groot supermarkt Kingsalmarkt aan de Rembrandtweg en wenste directeur/eigenaar Cartouche Veenbrink veel succes met de Ondernemingsverkiezing Noord Holland lees
16-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Digitaal parkeren in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen heeft 24 voorstellen uitgewerkt voor modernisering van de parkeerregulering in Amstelveen lees
16-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Spijkenisse op bezoek bij wethouder Raat
Donderdag was er hoog bezoek uit Spijkenisse in Amstelveen lees
16-04-2012, Bron: Herbert Raat

Nieuwe haltedisplays busstation Amstelveen
Dankzij een subsidie van de Stadsregio Amsterdam is busstation Amstelveen voorzien van twee nieuwe digitale haltedisplays lees
16-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe jeu de boules baan aan het Veenendaalplein geopend
Op donderdagmiddag 12 april 2012 is de nieuwe jeu de boulesbaan van Amstelveen aan het Veenendaalplein geopend door wethouder Jacqueline Koops (CU) en Paul Stolwijk, voorzitter van het Keizer Karelpark wijkplatform lees
13-04-2012, Bron: Amstelveenweb

Zandbakken
De heer Paul Stolwijk uit Amstelveen stuurde zijn opmerkingen naar onze redactie in verband met de 'zandbak-discussie' lees
12-04-2012, Bron: Paul Stolwijk

Amstelveen is opgewassen tegen financiële risico's
De gemeente Amstelveen beschikt over 49 miljoen euro om financiele risico's op te vangen lees
10-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen heeft 6,9 miljoen euro overgehouden uit 2011
In 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen 6,9 miljoen euro overgehouden lees
10-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste stappen gezet in samenwerking met Aalsmeer
Vlak voor het paasweekend worden alle Aalsmeerse ict-systemen overgedragen aan Amstelveen lees
05-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen vraagt offertes voor welzijnsactiviteiten
Het College Amstelveen heeft besloten in de tweede helft van 2012 meerdere offertes aan te vragen voor uitvoering van de welzijnsactiviteiten na januari 2013 lees
04-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen zoekt nieuwe aanbieder begeleiding inburgeraars
De gemeente Amstelveen is opzoek naar een bedrijf, dat per 1 mei 2012 de begeleiding van inburgeraars kan voortzetten lees
04-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Buurtbewoners kunnen meedenken voor behoud zandbak
In de raadsvergadering van 28 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Amstelveen een motie aangenomen, waarin staat dat het verwijderen van zandbakken tot nader order is uitgesteld lees
03-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Bronzen Legpenning van Amstelveen voor de heer Diazoni
Maandagavond 2 april 2012 reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen, de Gemeentelijke Onderscheiding (Bronzen Legpenning) uit aan de heer Burghard Jeronimo Diazoni lees
03-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Opnieuw gratis deurkierstandhouders voor Amstelveense ouderen
De gemeente Amstelveen en woningstichting Eigen Haard gaan opnieuw gratis deurkierstandhouders verstrekken aan ouderen lees
02-04-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Studenten MBO College Amstelland voerden raadsdebat
Studenten van het MBO College Amstelland, onderdeel van het ROC van Amsterdam, kwamen aangemoedigd door medestudenten op de publieke tribune op vrijdag 30 maart 2012, naar het raadhuis van de gemeente Amstelveen lees
30-03-2012, Bron: MBO College Amstelland

Alle ateliers in containerdorp aan Zetterij
Het college van B en W van Amstelveen heeft vergaande plannen voor de ontwikkeling van een 'Atelierdorp' aan de Zetterij. Het dorp moet voorzien in minimaal 18 atelierruimten opgebouwd uit creatief gestapelde 'containerunits' lees
29-03-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Meer agenten in Amstelveen door inbraken
Om de succesvolle aanpak van woninginbraken verder te effectueren, zal het aantal agenten in Amstelveen in de komende tijd gedurende enige maanden toenemen lees
29-03-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Huurflat Donjon II in Westwijk Zuidwest opgeleverd
In de nieuwbouwwijk Westwijk Zuidwest in Amstelveen in Westhove 350 werd op dinsdagmiddag 27 maart 2012 tijdens een officiele bijeenkomst van woningstichting Eigen Haard de eerste 68 huurappartementen zijn opgeleverd lees
28-03-2012, Bron: Amstelveenweb / Eigen Haard

Peuterspeelzaal Teddy wordt geopend
Op 5 maart opende peuterspeelzaal Teddy haar deuren lees
27-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw Martin Luther Kingschool stap dichterbij
In het nieuwbouwproces van de Martin Luther Kingschool kan het college van B en W van Amstelveen een volgende stap zetten lees
27-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Groen parkeren voor omgeving Olmenlaan
Het college van B en W van Amstelveen verstrekt een financiele bijdrage van 710.000 euro voor de realisatie van een parkeergarage als onderdeel van nieuwe sociale huurwoningen aan de Olmenlaan/Lindenlaan lees
27-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Geslaagde afsluiting informatieavonden sociale samenhang
Donderdag 22 maart 2012 vond de laatste van negen informatieavonden plaats in de bibliotheek in het Stadshart Amstelveen lees
27-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen stemt in met ontsluitingsweg Golfbaan
Het college van B en W van Amstelveen stemt in met de aanleg van een ontsluitingsweg voor de golfbaan Amsteldijk over het A3 trace lees
27-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Kersenbloesem Festival 2012 in teken van herdenken
Op zondagmiddag 25 maart 2012 vond in Amstelveen het jaarlijkse Kersenbloesem Festival plaats, onder grote belangstelling in het Kersenbloesempark in het Amsterdamse Bos lees
26-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Informatie over Koninginnedag 2012 in Amstelveen
Deze brief kreeg iedere inwoner en de wijkplatforms van Amstelveen per post toegestuurd rond 22 maart 2012 in verband met de gemeentelijke maatregelen op 30 april 2012 van burgemeester Van Zanen lees
24-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw Het Palet-Noord en KinderRijk van start
Woensdag 21 maart 2012 heeft wethouder Herbert Raat(VVD) samen met leerlingen Willem Wilmering en Chris Wilderwijs het startsein gegeven voor de nieuwbouw van basisschool Het Palet-Noord lees
22-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Verwijderen zandbakken stilgelegd
Het verwijderen van zandbakken in Amstelveen is op verzoek van wethouder John Levie (BBA) per direct stilgelegd lees
20-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen wil marktwerking welzijnsactiviteiten
Zoals eerder bekendgemaakt, wordt de subsidie vanuit de gemeente aan welzijnsorganisatie Cardanus per 1 januari 2013 stopgezet. Het college beoogt meer marktwerking in de welzijnsactiviteiten lees
20-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Collegeleden Amstelveen aan het vrijwilligerswerk
NL Doet is de naam van een jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag in Nederland. In de eerste vijf jaar heette deze dag Make a Difference Day. Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2012 vond de grootste vrijwilligersactie van het jaar plaats ook in Amstelveen lees
19-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Raadsonderzoek subsidierelatie welzijnsinstelling Cardanus
De gemeenteraad van Amstelveen heeft in november 2011 besloten om een raadsonderzoek uit te voeren naar de praktijkervaringen en leerpunten van de subsidierelatie met welzijnsstichting Cardanus lees
15-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Dag van de Leerplicht in Amstelveen
Op donderdag 15 maart 2012 bezocht wethouder Herbert Raat in het kader van 'De Dag van de Leerplicht' het Keizer Karel College lees
15-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Groot verrichte loting StartKoopwoningen Greenzzz
Maandag 12 maart 2012 verrichtte CDA-wethouder Jan-Willem Groot van Wonen de loting voor 22 nieuwbouwwoningen met een StartKoop Amstelveen regeling. Het betreft het Greenzzz-project, dat wordt gerealiseerd in Westwijk lees
12-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gratis digitale milieubarometer voor duurzame ondernemers
De gemeente Amstelveen verstrekt gratis jaarabonnementen op de digitale milieubarometer voor lokale ondernemers die de stap willen maken naar meer duurzaam ondernemen lees
08-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Onzekerheid uitbreiding winkelcentrum Westwijk
Het is onzeker, of de geplande uitbreiding van het winkelcentrum Westwijk met een tweede supermarkt doorgang zal vinden lees
07-03-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveen maakt bezwaar tegen terugvordering Sociale Zaken
De gemeente Amstelveen maakt bezwaar tegen het besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) tot terugvordering van een deel van het participatiebudget van 2010 lees
05-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanpak leegstand kantoorruimte in Amstelveen
drs. J. P. W. Groot CDA wethouder, economische zaken van de Gemeente Amstelveen informeert de gemeenteraadsleden ivm de leegstand van de kantoorruimte in Amstelveen lees
05-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Samenwerking revitalisering bedrijventerrein Legmeer voortgezet
De partijen ondertekenden op 29 februari 2012 de intentieovereenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein Legmeer lees
02-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanpak huisvesting arbeidsmigranten uit Oost-Europa
Het College van B en W van Amstelveen komt in het najaar van 2012 met een aanpak voor huisvesting van een steeds groter worden groep Oost-Europeanen, veelal werkzaam in glastuinbouw en Aalsmeerse veiling lees
02-03-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Kinderen protesteren tegen het weghalen van hun zandbak
De gemeente Amstelveen is van plan dit voorjaar de zandbak in het buurtspeeltuintje tussen de Maluslaan-Populierenlaan te laten verdwijnen lees
01-03-2012, Bron: Ingezonden

De meeste lokale fracties tegen minder raadsleden
Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil gemeenteraden met een kwart inkrimpen. Voor de Amstelveense raad zou dat betekenen, dat het aantal zetels afneemt van de huidige 37 naar waarschijnlijk 27 lees
29-02-2012, Bron: Amstelveens Weekblad

De spreekrecht bij de raadscommissies wordt verruimd
Er zijn verschillende manieren, waarop burgers, bedrijven en instellingen zaken die in Amstelveen spelen onder de aandacht kunnen brengen van de raad lees
29-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen kan 100 miljoen euro ondertunneling A9 niet opbrengen
De second opinion bevestigt: Amstelveen kan 100 miljoen euro ondertunneling A9 niet opbrengen. De afgelopen maanden heeft een onafhankelijk bureau een second opinion verricht over de Amstelveense businesscase voor de gebiedsontwikkeling rond de ondertunne lees
29-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Digitaal grondwaterloket in Amstelveen
Amstelveen gaat extra aandacht besteden aan grondwateroverlast. De gemeente wil dat de grondwaterstand geen structurele overlast veroorzaakt bij bewoners en bedrijven lees
28-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College beantwoordt vragen ChristenUnie over plastic afval
Hartelijk dank voor uw brief van 7 januari 2012, waarin u een aantal vragen ex artikel 33 van het Reglement van Orde stelt namens ChristenUnie Amstelveen lees
23-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Passie voor de buurt
Tientallen betrokken buurtbewoners op informatieavonden in Westwijk, Middenhoven en Waardhuizen lees
23-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Vijf fantastische dagen
Vorige week kwam Gideon van Bergen voor een week op snuffelstage bij mij op kantoor lees
22-02-2012, Bron: Herbert Raat

De eerste nieuwe studentenflats in Uilenstede geopend
Op dinsdagmiddag 21 februari 2012 opende studentenhuisvester DUWO onder grote belangstelling de eerste nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen lees
22-02-2012, Bron: Amstelveenweb / DUWO

De supermarkt aan de Amsterdamseweg 73-75 komt er wel
Resultaten uit onafhankelijk verkeerskundig onderzoek tonen aan, dat het mogelijk is een supermarkt te realiseren aan de Amsterdamseweg 73-75 lees
21-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

'Wij gaan toekomst maken'!
Op maandagochtend 20 februari 2012 werd de lokale en de regionale pers opgetrommeld, om naar het raadhuis van Amstelveen te komen, want de burgemeesters van Amstelveen en Aalsmeer zouden hun visie openbaren over deze in Nederland behoorlijke stap lees
20-02-2012, Bron: Amstelveenweb

Amstelveen heeft 83.336 inwoners
De nieuwe cijfers over de Amstelveense bevolking zijn bekend. Op 1 januari 2012 telde Amstelveen 83.336 inwoners, ruim 2.000 inwoners meer dan vorig jaar lees
16-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Koos Landwehrpark is gemeentelijk monumenten geworden
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het 'Koos Landwehrpark' op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen lees
14-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen roept bewoners op mee te praten over wijkcentra
Het college van B en W van Amstelveen wil bewoners graag een centrale rol geven bij de invulling van activiteiten in de wijkcentra lees
14-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Het kruispunt Van der Hooplaan-Lindenlaan wordt een rotonde
Het kruispunt Van der Hooplaan-Lindenlaan wordt omgebouwd tot een rotonde lees
14-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanleg oprit van Hoeksewaard naar Beneluxbaan
Om de verkeersveiligheid rondom de scholen aan Laan Rozenburg te vergroten en het noordelijk deel van de wijk Randwijck beter te ontsluiten stemt het college van B en W van Amstelveen in met de aanleg van een oprit van de Hoeksewaard naar de Beneluxbaan lees
14-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Groot verricht loting nieuwbouwproject Elsenbuiten
Wethouder Jan Willem Groot (CDA) verrichtte op woensdag 8 februari 2012 de loting voor de 25 woningen die in de 1e fase zullen worden gebouwd in Elsenbuiten lees
14-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wordt juist beter bereikbaar per OV
De afgelopen dagen is onrust ontstaan over de Amstelveenlijn en de bereikbaarheid van Amstelveen. Onnodig, daarom willen wij graag een en ander rechtzetten lees
14-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen dingt niet mee naar titel Europese Jongerenstad
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen verwacht in 2015 niet over grote budgetten te beschikken voor de organisatie van een Europees jongerenjaar lees
10-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

11 duurzame partners erbij voor Amstelveen
Dinsdag 7 februari 2012 was het KPMG-hoofdkantoor het toneel van het tweede klimaatevenement van Amstelveen voor lokale Midden- en Kleinbedrijf lees
10-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Club DownTown is geopend in Westwijk
Donderdagmiddag 9 februari 2012 werd de opening van Club DownTown in Westwijk door wethouder Herbert Raat (VVD) verricht. De afgelopen weken hebben veel vrijwilligers hard gewerkt aan het opknappen van jongerencentrum DownTown lees
10-02-2012, Bron: Amstelveenweb

Succesvolle inschrijving buitenlandse studenten in Amstelveen
Op vrijdag 3 februari 2012 konden buitenlandse studenten die aan de VU gaan studeren alle noodzakelijke zaken in een keer regelen in Cultuurcentrum Griffioen te Amstelveen lees
08-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste Burgernet acties in Amstelveen
De afgelopen dagen beleefde Burgernet zijn regionale start. Inwoners van Amstelveen ontvingen de eerste actieberichten vanuit de politiemeldkamer lees
07-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen versnelt het belastingproces
In 2011 heeft de gemeente Amstelveen het proces om belastinginkomsten binnen te halen verbeterd lees
07-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Koninklijke onderscheiding aan de heer Vogtschmidt
Op zaterdag 4 februari 2012 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Johannes Vogtschmidt lees
07-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanpak woonfraude in Amstelveen versterkt
Op woensdagmiddag 1 februari 2012 ondertekenden de gemeente Amstelveen en woningcorporatie Eigen Haard een convenant, dat automatische gegevensuitwisseling mogelijk maakt lees
01-02-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Budget leerlingenvervoer van Amstelveen is overschreden
Het budget voor leerlingenvervoer in Amstelveen is in 2011 met 109.000 euro overschreden lees
31-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Woonruimteverdeling 2012 in Amstelveen
Amstelveen maakt de afgelopen jaren gebruik van de mogelijkheid die de Stadsregio Amsterdam biedt om, binnen het kader van de regionale woonruimteverdelingafspraken, een eigen beleid te voeren lees
30-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen zet in op doorstromingsexperiment
Het college van B en W benut ook in 2012 weer maximaal de vrije beleidsruimte voor toewijzing van sociale huurwoningen beschikbaar gesteld door de Stadsregio Amsterdam lees
27-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Parkeren in het Amsterdamse Bos blijft gratis
Het college van B en W van Amstelveen weigert betaald parkeren in delen van het Amsterdamse Bos in te voeren, zoals door Amsterdam wordt gewenst lees
26-01-2012, Bron: Amstelveens-Nieuwsblad

De rust van de polder in het Stadshart Amstelveen?
'Klacht tegen wethouder', was de kop in het Amstelveen Nieuwsblad. Amstelvener Robert van Waning heeft een klacht ingediend tegen mij, omdat ik te weinig zou handhaven in het Stadshart lees
25-01-2012, Bron: Herbert Raat

Op 8 februari is er Gast van de Raad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Amstelveen. Maar wie zijn de raadsleden en wat doen ze eigenlijk? lees
25-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Onder de 12 jaar geen vragen meer over seks en drugs
Het College van Amstelveen betreurt, dat in de onlangs gehouden jongerenpeiling kinderen van 10 en 11 jaar zijn bevraagd over onderwerpen als seks en drugs lees
24-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen betaalt 120.000 euro frictiekosten aan Cardanus
B en W van de gemeente Amstelveen betalen 120.000 euro frictiekosten aan Cardanus. Dit als tegemoetkoming in kosten die ontstaan zijn door het weghalen van het jongerenwerk bij de welzijnsstichting in 2011 lees
24-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Het 'Buurt in beeld' project in Keizer Karelpark onthuld
Op maandagmiddag 23 januari 2012 vond de onthulling van het kunstwerk 'Buurt in Beeld' aan de Lindenlaan in Amstelveen plaats, onder grote belangstelling lees
24-01-2012, Bron: Amstelveenweb /Nicole van Buuren / Jeltje van Houten

Fijn stof proef langs de A9 verlengd
De proef met het fijn stof afvangsysteem aan de A9, ter hoogte van de afrit 4, wordt met een maand verlengd, tot 22 februari 2012 lees
24-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Jeugdoverlast in Amstelveen daalt
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in Amstelveen in 2011 18,6% gedaald ten opzichte van 2010 lees
24-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Klimaatevent Amstelveen 2012
Op dinsdag 7 februari 2012 vindt het Klimaatevent Amstelveen plaats in het KPMG-hoofdkantoor lees
23-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelgebied Van der Hooplaan kreeg haar 1e KVO ster
Op vrijdagmiddag 20 januari 2012 kreeg het winkelgebied Van der Hooplaan, de symbolische 1ste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) lees
21-01-2012, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Het 'groenste kantoorpand' van Amstelveen
Op maandagavond 16 januari 2012 zond de TV omroep VPRO een video opname uit, over het onderzoek van journalisten Teun van de Keuken, Roland Duong en Andrea van Pol over onder andere van de nieuwbouw van de internationale accountants- en adviesorganisatie lees
17-01-2012, Bron: Amstelveenweb / VPRO / Jan-Willem Groot

Nieuwbouw voor de Karel Eykman School en De Triangel
De gemeente Amstelveen en Stichting Onderwijsgroep Amstelland hebben afspraken gemaakt over nieuwbouw voor de Karel Eykman School en uitbreiding van 'De Triangel' lees
17-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Bijna een miljoen euro voor uitbreiding Schouwburg Amstelveen
Om voor Amstelveen een volwaardige schouwburgvoorziening te behouden moet Schouwburg Amstelveen flink gaan verbouwen lees
16-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen staat op 3de plaats Benchmark Publiekszaken
Amstelveen heeft voor de zevende keer deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. Bij dit onderzoek zijn de klantcontacten van 81 gemeenten onder de loep genomen lees
11-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops reageert op de open brief over de Voedselbank Amstelveen
In antwoord op de open brief van Dorien Mijksenaar van GroenLinks, inzake de Voedselbank reageert wethouder Jacqueline Koops, van ChristenUnie-Amstelveen lees
10-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Vragen over de Jongerenpeiling 2012 in Amstelveen
Rudolf Switser, een Amstelveense vader met drie jonge zonen heeft zijn kritische vragen aan de B en W van Amstelveen gestuurd in verband met de Jongerenpeiling 2012 in Amstelveen lees
09-01-2012, Bron: Rudolf Switser

'Kwaliteit scholen borgen'
Het streven van onderwijswethouder Herbert Raat naar een categoraal gymnasium in Amstelveen is niet ingegeven door de wens elitescholen te stichten lees
05-01-2012, Bron: Amstelveens Weekblad

Wethouder Raat: 'Het elan in de stad behouden'
Amstelveen moet flink bezuinigen om de komende jaren het hoofd boven water te houden. Wat wethouder Herbert Raat betreft mag dat niet ten koste gaan van de energie en het elan in de stad lees
04-01-2012, Bron: Amstelveens Weekblad

Een ontspannen nieuwjaarsreceptie 2012 op het raadhuis
Op maandagavond 2 januari 2012 waren de Amstelveense burgers uitgenodigd voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in het raadhuis lees
03-01-2012, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Prullenbakken en ondergrondse containers vernield
Op de oproep om je eigen vuurwerkresten op te ruimen hebben de Amstelveners positief gereageerd lees
03-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

30.000 euro voor taalcoachproject met vrijwilligers
De gemeenteraad besloot in 2011 om 30.000 euro beschikbaar te stellen voor het verlengen van het taalcoachproject in 2012 lees
03-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Inburgering en re-integratie ondergebracht bij de gemeente
De afdelingen Werk en Inkomen en Publiekszaken van de gemeente Amstelveen voeren met ingang van 2012 zelf taken uit op het gebied van Inburgering lees
03-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Complimententeller voor kersverse Amstelveense ouders
Bij de eerste geboorteaangifte van 2012 overhandigde wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie-Amstelveen) een complimententeller aan de familie Kokkelkoren-de Ruiter lees
03-01-2012, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen handhaaft nieuwjaarsreceptie
Op maandag 2 januari 2012 bent u van harte uitgenodigd voor de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 2012 in het Raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen lees
31-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveens Weekblad

Optrekken met Amsterdam
Amstelveen haalt momenteel met succes de banden met Amsterdam aan. 'We keken voorheen teveel alleen naar het zuiden, maar het huidige Amstelveense college kijkt ook weer meer de andere kant op,'- zegt wethouder Herbert Raat lees
28-12-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

775.000 euro voor onderwijshuisvesting KKC
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor 775.000 euro op te nemen in het programma onderwijshuisvesting 2013 voor het Keizer Karel College lees
28-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Einde aan juridische procedures bouwvergunningen golfbaan
Het hoger beroep, dat stichting Beschermers Amstelland indiende, is ongegrond verklaard door de Raad van State lees
23-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Groot loot woningen in project Green Court
Dat de interesse voor nieuwbouw in Amstelveen nog steeds groot is bleek afgelopen week tijdens de loting voor appartementen in project Green Court lees
23-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Dak repareren, nu de zon schijnt
De burger merkt er nagenoeg niets van, maar in de raadhuizen van Amstelveen en Aalsmeer is het een hot issue: de ambtelijke samenwerking die de buurgemeenten met elkaar willen aangaan lees
22-12-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Kruising Lindenlaan-Van der Hooplaan wordt rotonde
De gemeente Amstelveen is van plan een rotonde aan te leggen op de kruising Lindenlaan-Van der Hooplaan lees
22-12-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Ruim je vuurwerkresten op!
De jaarwisseling komt er aan. Een feest voor iedereen. Om ook 2012 veilig in te gaan is het belangrijk dat mensen hun vuurwerkresten opruimen lees
22-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen goedgekeurd
De colleges van B en W van Aalsmeer en Amstelveen hebben op 20 december 2011 besloten om de voorgenomen ambtelijke samenwerking goed te keuren lees
20-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Sanitaire voorzieningen worden verduurzaamd in Amstelveen
De gemeente Amstelveen zet weer een stap in het verduurzamen van haar organisatie. De gemeente wisselt binnenkort alle sanitaire voorzieningen om naar volledig duurzame varianten lees
20-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Succesvol CJG-symposium over gevolgen echtscheiding
Dinsdag 13 december 2011 organiseerde het Centrum voor Jeugd en Gezin Amstelland een symposium over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen lees
20-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkenningscommissie onderzoekt Voortgezet Onderwijs in Amstelveen
In 2012 brengt een onafhankelijke verkenningscommissie advies uit over het voortgezet onderwijs in Amstelveen. De commissie formuleert de komende weken haar eigen opdracht en zal deze naar verwachting in januari bekend maken lees
20-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops bezocht KinderRijk
Wethouder welzijn, Jacqueline Koops (CU) bracht op 15 december 2011 een bezoek aan kinderopvangorganisatie KinderRijk lees
16-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Kwaliteitsimpuls voor het Amstelveense primair onderwijs in 2011
Wethouder onderwijs, Herbert Raat (VVD) stuurde deze informatiebrief op 5 december 2011 naar de leden van de Commissie Burgers en Samenleving van de gemeente Amstelveen over de Kwaliteitsimpuls voor het primair onderwijs 2011 lees
14-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Actieplan integrale veiligheid 2012 Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2012 lees
13-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De heer Jannink kreeg de bronzen legpenning
Op zaterdagavond 10 december 2011 om 18.00 uur reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, een gemeentelijke onderscheiding (de bronzen legpenning van de gemeente Amstelveen,) uit aan de heer Johannes Anthonius Jannink lees
10-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense kinderen veilig naar school vervoerd
Sinds vorige week (48-2011) rijden de leerlingenbusjes van vervoerder Klomp met winterbanden lees
09-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bebouwing op Amsteleiland te groot
Bewoners en omwonenden van het Amsteleiland zijn niet gelukkig met de plannen om een 15 meter hoog appartementengebouw op het eiland neer te zetten. Voorheen stond er een loods van een scheepswerf op het eiland die 15 meter hoog was lees
08-12-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Fijn stof reductie proef langs rijksweg A9
Rond 20 december 2011 wordt langs de rijksweg A9 ter hoogte van afslag A4 een proef gestart met een fijn stof reductiesysteem lees
07-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Reactie bewoners Oostermeerweg ivm beukenhaag kwestie
Ingezonden brief van de bewoners van de Oostermeerweg naar aanleiding van reactie wethouder Raat, inzake beukenhaag geplant lees
07-12-2011, Bron: Bewoners Oostermeerweg

103-jarige viert haar verjaardag in Amstelveen
Op woensdagochtend 7 december 2011 bracht burgemeester Jan van Zanen in verzorgingshuis De Luwte, Wimbledonpark 361 een bezoek aan de oudste inwoner van Amstelveen lees
07-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Gemeente Amstelveen peilt gedrag en behoefte van jongeren
Medio januari 2012 ontvangen 5000 Amstelveense jongeren van 10 tot en met 23 jaar een brief met de vraag, mee te werken aan de 'Jongerenpeiling 2012' lees
06-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gedeputeerde Bond in Amstelveen
Wethouder John Levie (BBA) en gedeputeerde Jaap Bond (CDA) laten zich bijpraten over ontwikkelingen met betrekking tot de Groene As op maandag 5 december 2011 lees
06-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gratis vuurwerkbrillen voor 600 Amstelveense leerlingen
Op maandagmiddag 5 december 2011 reikte burgemeester Jan van Zanen vuurwerkbrillen uit aan leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Palet-Zuid lees
05-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb / Bureau Halt

Scholieren willen meer rechten, zachte stoelen en laptops
De eerste klas van het Amstelveen College kwam op vrijdagochtend 2 december 2011 naar het raadhuis van Amstelveen. Zij kregen les over het lokale bestuur en de gemeenteraad en hielden zelf een raadsdebat lees
02-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw leven op het voormalige kruitfabrieksterrein
CDA-wethouder Jan-Willem Groot (CDA) plaatste vrijdag 25 november 2011 een kanon op het voormalige fabrieksterrein van de Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek ter ere van de afronding van de saneringswerkzaamheden lees
01-12-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ateliers voor kunstenaars worden duurder in Amstelveen
Het College van B en W van Amstelveen willen, dat startende kunstenaars met een laag inkomen meer huur gaan betalen voor gesubsidieerde ateliers: 310 euro, in plaats van 200 euro per maand lees
30-11-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

'Beukenkwestie is burenruzie'
B en W van Amstelveen grijpen niet in tegen het planten van een beukenhaag door de eigenaar van een weiland langs de Oostermeerweg, nabij de Amsteldijk-Noord lees
30-11-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen investeert 1 miljoen euro in het Amsterdamse Bos
Op verzoek van de gemeente Amsterdam betaalt de gemeente Amstelveen in 2012 eenmalig 1 miljoen euro mee aan de fysieke infrastructuur van het Amsterdamse Bos lees
30-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen naar OR
De colleges van B en W van Aalsmeer en Amstelveen hebben gezamenlijk hun voornemen tot ambtelijke samenwerking aan de Ondernemingsraden van beide organisaties voorgelegd lees
29-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

12.5 miljoen euro voor openbaar vervoer Amstelveen
Het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen en het College van GS van de Provincie Noord-Holland hebben afspraken gemaakt rondom de besteding van de eerder toegekende 12.5 miljoen euro voor de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer in lees
29-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Peuters kunnen terecht in kinderopvang
De gemeente Amstelveen en kinderopvangaanbieders zijn er in geslaagd om voor het einde van 2011 peuters en leidsters van de door de gemeente gesubsidieerde peuterspeelzalen een plek te bieden lees
29-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Samen aan zet in de wijk 2012 - 2015
Bewoners in de wijk meer regie geven. Initiatieven vanuit de wijk stimuleren en versterken lees
29-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen haalt maximum uit GFT afval
Amstelveen laat groente-, fruit- en tuinafval (GFT) nog duurzamer verwerken. Naast compost vormt GFT ook de basis van 'groengas', een klimaatneutrale brandstof lees
28-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Vertaalbureau Concorde is sterk gegroeid
Wethouder Jan-Willem Groot van economische zaken (CDA) bezocht op maandag 21 november 2011 het sterk groeiende Amstelveense tolk- en vertaalbureau Concorde Group lees
25-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Het parkeerbeleid van Amstelveen gaat volledig op de schop
Het lokale parkeerbeleid gaat volledig op de schop in Amstelveen. Papieren vergunningen en het betalen met muntgeld worden afgeschaft, blauwe zones en cashless-parkeerplekken worden ingevoerd lees
24-11-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Campagne elektrische apparaten naar het afvalbrengstation
Afgelopen donderdag 17 november 2011 werd het startschot gegeven voor de campagne 'Lever ook uw kleine elektrische apparaten in bij 't Afvalbrengstation' lees
21-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Taalklas kreeg twee nieuwe beeldschermen
Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs overhandigde op donderdag 17 november 2011 twee beeldschermen aan kinderen van de taalklas. Maandagavond 14 november was in de school ingebroken en werden de oude monitoren gestolen lees
18-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Fractie 'Gezellig Amstelveen' wint raadssimulatie
Donderdag 17 november 2011 kwamen ongeveer 40 eindexamenleerlingen van het VMBO (Amstelveen College) naar het raadhuis voor een les lokaal bestuur en een raadssimulatie lees
17-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Vergaderingen gemeenteraad op RTV-Amstelveen te zien
De vergaderingen van de gemeenteraad worden vanaf nu live uitgezonden op RTV Amstelveen lees
17-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wmo kadernota 2012 - 2015
Meer vraaggericht werken, meer oplossingen bieden dan voorzieningen bieden, meer de zelfredzaamheid bevorderen, dat zijn enkele van de nieuwe speerpunten uit de nieuwe kadernota voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de periode 2012 - 2015 lees
15-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen stelt visie primair onderwijs vast
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft de visie op primair onderwijs 2011-2015 vastgesteld lees
15-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

P60 krijgt 100.000 euro extra voor cultureel jongerenaanbod
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil P60 in 2012, 2013 en 2014 jaarlijks een ton extra subsidie geven lees
15-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Mantelzorgdag 2011 in Amstelveen
Donderdag 10 november 2011 was de landelijke dag van de Mantelzorg. Aanleiding voor wethouder Jacqueline Koops (welzijn) (CU) om haar waardering te laten blijken aan alle 936 bij het Mantelzorg Steunpunt geregistreerde mantelzorgers lees
14-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal van het Amstelveen College en sporthal geslagen
Op vrijdagmiddag 11 november 2011 werd onder grote belangstelling de eerste paal voor de bouw van het nieuwe Amstelveen College en een nieuwe sporthal in de grond geslagen lees
12-11-2011, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Aftrap van de Klimaatstraatfeestcampagne 2012 op Elsenhove
Op 11-11-11, Dag van de Duurzaamheid, gaf milieuwethouder Jan-Willem Groot (CDA) de aftrap van de Klimaatstraatfeestcampagne 2012 lees
11-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Praat met de Raad op 24 november 2011
Op donderdag 24 november 2011 is de bijeenkomst Praat met de Raad. De gemeenteraadsleden willen deze keer graag met de inwoners van Amstelveen in gesprek gaan over onze stad lees
11-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgernet is opgestart in Amstelveen
Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen startte op donderdagmiddag 10 november 2011 het Burgernet met de eerste account van Amstelveen aan te maken op de website van Burgernet lees
10-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Burgernet

Uitvoering van het woonwagenbeleid in Amstelveen
Het college onderkent en respecteert het feit dat de vier woonwagenlocaties in Amstelveen een eigen dynamiek en identiteit kennen. Dit neemt niet weg dat ook de bewoners van woonwagenlocaties zich aan de regels dienen te houden lees
09-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen trekt opnieuw internationale bedrijven
De gemeente Amstelveen blijft interessant voor internationale bedrijven lees
08-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen kreeg 200.000 euro vervolgsubsidie luchtkwaliteit
De gemeente Amstelveen heeft een aanzienlijke financiele bijdrage voor het verbeteren van luchtkwaliteit binnengehaald lees
08-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Fietsstrook aan de Noorddammerlaan in gebruik genomen
Fietsstrook aan de Noorddammerlaan in gebruik genomen door wethouder Levie lees
04-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Restaurant 8cht kreeg een 'Gezond en Lekker' oorkonde
Restauranteigenaar Chris Severien van het Amstelveense restaurant 8cht heeft een 'Gezond en Lekker' oorkonde van de redactie van het tv-programma Apotheek en Gezondheid gekregen lees
03-11-2011, Bron: Amstelveenweb

Wethouders in gesprek met ondernemers in het Oude Dorp
Wethouders John Levie (BBA) van Ruimtelijke Ontwikkeling en Jan-Willem Groot (CDA) van Economische Zaken gingen maandagavond 31 oktober 2011 in gesprek met ruim twintig ondernemers en winkel-/horeca-eigenaren van het Dorpsplein, de Dorpstraat en de Statio lees
01-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Blauwe huisje op het Amsteleiland is geen monument
De rechter heeft op 23 september 2011 besloten, dat het besluit van het college om het blauwe huisje van de monumentenlijst af te voeren in het kader van de ontwikkeling van het Amsteleiland rechtsgeldig is lees
01-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De subsidie van monumenten is verdubbeld
Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten de subsidie voor kerken, boerderijen met agrarische functie, buitenplaatsen, molens en gemalen te verhogen naar een maximum van 20.000 euro lees
01-11-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Miljoenen euro's bij Landsbanki komen terug naar Amstelveen
De Hoge Raad in IJsland heeft, net als eerder de IJslandse bewindvoerders van Landsbanki en een lagere rechtbank besloten, dat de Nederlandse overheden een voorkeurspositie innemen bij het faillissement van Landsbanki lees
28-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw in Westwijk veiliger door politiekeurmerk veilig wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk, dat wordt afgegeven voor woningen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond (sociale) veiligheid en inbraakpreventie lees
26-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Bomenrenovatie Westwijk in het najaar 2011
Sinds lange tijd geeft een aantal bomen in Westwijk veel overlast, doordat wortels de bestrating opdrukken. Dit levert onveilige situaties op lees
25-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wegwerkzaamheden op het bedrijventerrein Legmeer
Op de kruising Zagerij, Bouwerij en Pletterij wordt momenteel aan de weg gewerkt om de onveilige verkeerssituatie te verbeteren voor lokaal en bestemmingsverkeer lees
25-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De Stichting Cardanus wil haar activiteiten opsplitsen
De Stichting Cardanus heeft voorgesteld om (een deel) van haar activiteiten gereguleerd en samen met de gemeente onder te brengen bij andere (welzijns)instellingen, of partijen in de stad lees
25-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Drukbezochte gratis Chinese lunch voor Amstelveense 75-plussers
De gratis Chinese lunch voor Amstelveense 75-plussers in het bedrijfsrestaurant van het raadhuis van Amstelveen, vond plaats op vrijdagmiddag 21 oktober 2011. Na de inloop vanaf 13.30 uur werd de lunch om 14.00 uur geopend door wethouder Jacqueline Koops lees
23-10-2011, Bron: Hans de Bie / Amstelveenweb

Uw eigen huis laten bouwen in Amstelveen?
Iedereen kan straks zijn eigen huis laten bouwen in Amstelveen. De gemeente biedt een deel van de locatie Middenwaard eerst aan voor het (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap lees
20-10-2011, Bron: Jelk Kruk, CPO Aanjaagteam

Uitstroom van gymnasium leerlingen is veel groter
Nader onderzoek naar de uitstroom van Amstelveense leerlingen die in Amsterdam een categoraal gymnasium bezoeken, heeft aangetoond dat er een veelvoud van het veronderstelde aantal jongeren dagelijks op en neer pendelt lees
20-10-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveners blijken wel meer te fietsen
Amstelveners blijken wel meer te fietsen dan voorgaande jaren, maar nog steeds minder dan in vergelijkbare steden lees
18-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

4de energiebesparende subsidieregeling wederom succes
Amstelveense huiseigenaren hebben tussen mei en oktober 2011 opnieuw massaal energiebesparende maatregelen aan hun woning toegepast en daarvoor een gemeentelijke subsidie ontvangen lees
18-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense scholieren in debat
Vrijdag 14 oktober 2011 bracht een groep van 24 Mavo-leerlingen (eerste klas) van het Amstelveen College een bezoek aan het raadhuis voor een praktijkles over de politiek. Zij voerden een debat over eigen voorstellen voor verbeteringen in Amstelveen lees
14-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Aantal politiemeldingen jeugdoverlast daalt in Amstelveen
Tot en met augustus 2011 zijn in Amstelveen 336 klachten over jeugdoverlast bij de politie binnengekomen. In dezelfde periode vorige jaar stond de teller op 405 lees
14-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Woonlasten gemiddelde woningbezitter niet omhoog in Amstelveen
Ondanks de forse bezuinigingsslagen van het afgelopen jaar stijgen de woonlasten voor de gemiddelde woningbezitter niet in Amstelveen lees
11-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Daling aantal bijstandsgerechtigden in Amstelveen
Het aantal bijstandsgerechtigden dat een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en bijstand of de Wet investeren in jongeren in Amstelveen is in de eerste helft van dit jaar met 2,5 procent gedaald lees
10-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De Noorddammerlaan is afgesloten van 17 t-m 22 oktober
Maandag 17 oktober 2011 start de gemeente met de aanleg van fietsstroken op de Noorddammerlaan lees
10-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Brede school Michiel de Ruyter geopend
De officiele opening van de Brede school Michiel de Ruyter vond plaats op vrijdagmiddag 7 oktober 2011 lees
08-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Michiel de Ruyterschool / Amstelveenweb

Herverdeling van het participatiebudget van Amstelveen
Het College van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor om de gesubsidieerde arbeid in de huidige vorm af te bouwen en per december 2013 te beeindigen. Het voorstel is het gevolg van forse rijksbezuinigingen op het zogenoemde participatiebudget lees
06-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Commotie om zendmast in Randwijck
Bewoners van Randwijck-West zijn vorige week onaangenaam verrast door het plotselinge verrijzen van een 40 meter hoge zendmast voor telecommunicatie lees
06-10-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr Lucassen
Zaterdag 1 oktober 2011, om 17.30 uur, reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, een Koninklijke onderscheiding, uit aan de heer Rene Lucassen lees
05-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ruim twee ton voor onderhoud Amstelveense scholen
Het College van Burgemeester en Wethouders stelt 211.000 euro beschikbaar voor onderhoud aan Amstelveense schoolgebouwen in 2012 lees
04-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Huidige en toekomstige situatie golfbaan Bovenkerkerpolder
Op dit moment wordt de Golfbaan Amsteldijk aangelegd. Voor de aanleg is een grote hoeveelheid grond nodig, die sinds juni 2010 via het A3-trace is aangevoerd lees
04-10-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De ouderen hebben de toekomst
Zonnige 'Dag van de ouderen' 2011 in Amstelveen lees
01-10-2011, Bron: ANBO / Jacqueline Koops / Amstelveenweb

Gemeente Amstelveen neemt verdere stappen naar deregulering
Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) van Economische Zaken is in overleg met vertegenwoordigers van ondernemend Amstelveen over het versoepelen van regels en vergunningen voor het bedrijfsleven lees
27-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense bedrijfsleven veerkrachtig ondanks crisis
Ondanks de economisch ongunstige tijden blijft de gemeente Amstelveen het op economisch gebied relatief goed doen lees
27-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense supermarkten verkopen te vaak drank aan jongeren
De gemeente Amstelveen heeft via mysteryshopping onderzocht, of supermarkten in de stad de wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verkoop van alcohol naleven lees
26-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Groot onderhoud aan de Amstelveenseweg afgerond
De Amstelveenseweg is geheel binnen de planning opgeleverd lees
21-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

CBS start landelijk woononderzoek ook in Amstelveen
De gemeente sluit aan bij een grootschalig landelijk onderzoek, dat om de drie/vier jaar worden gehouden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Min. BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voeren het WoON2012 samen uit lees
20-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen gaat wijkbudgetten Cardanus beheren
Op eigen initiatief neemt de gemeente Amstelveen per medio oktober 2011 het beheer en de administratie van de wijkplatformbudgetten over van Cardanus lees
20-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer flexibiliteit in keuze en aanbod welzijnsinstellingen Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen wil voor de subsidiering van welzijnsactiviteiten een andere subsidieringmethodiek met meer flexibiliteit in keuze van welzijnsinstellingen en hun lees
20-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De burgemeester informeert bewoners ivm de zedenzaak
In vervolg op mijn eerdere brieven over de twee verdachten in de Amsterdamse zedenzaak, informeer ik u over het volgende lees
20-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Open dag schooltuinen 2011 Amstelveen
Zaterdag 17 september 2011 was de open dag op de vier schooltuincomplexen van de gemeente Amstelveen lees
18-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

UPDATE: 'Openbaar vervoer blijft op niveau'
Op 9 augustus 2011 heeft de gemeente dit persbericht uit laten gaan. De zinsnede 'buslijnen 199 en 171 blijven volledig in stand' zorgt voor verwarring lees
16-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen kiest voor veiligheid op straat
De komende vier jaar zetten Burgemeester en Wethouders van Amstelveen de gemeentelijke handhavingcapaciteit met name in op het bevorderen van veiligheid in de stad, het bestrijden van overlast op straat, het verbeteren van brandveiligheid en constructieve lees
15-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Week van het Applaus op Stadspleinfestival Amstelveen 2011
Het jaar 2011 is uitgeroepen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn voor u en onze samenleving van onschatbare waarde. Wilt u iets terugdoen? lees
15-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De Amstelveense bevolking blijft doorgroeien
In het afgelopen jaar nam het aantal inwoners toe met 1.088 tot in totaal 81.812 lees
15-09-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

De uitvoering van 'Hulp bij het huishouden' onderzocht
De Rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen heeft onderzoek laten doen naar de uitvoering van Hulp bij het huishouden, onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning lees
14-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De heer Nico van Hasselt kreeg gemeentelijke onderscheiding
Op dinsdag 13 september 2011 om 16.30 uur reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen de een gemeentelijke onderscheiding uit aan de heer N. (Nico) H. J. van Hasselt lees
14-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Stadspeiling Amstelveen 2011: bewoners tevreden over eigen wijk
Amstelveners zijn tevreden over hun eigen wijk en over de openbare buitenruimte. In hun contacten met de gemeente komen de inwoners in de meeste gevallen (59%) aan de balie lees
13-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Autobanden op spanning actie in Amstelveen
De gemeente Amstelveen houdt op 19, 20 en 21 september 2011 een 'band op spanning' actie. Automobilisten kunnen dan op drie locaties hun bandenspanning gratis laten controleren en indien nodig laten bijvullen lees
13-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De identiteitskaart is vanaf 14 jaar gratis
De Hoge Raad heeft 9 september 2011 besloten, dat gemeenten geen geld meer mogen vragen voor het verstrekken van een identiteitskaart lees
12-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

E-laadpaal in gebruik genomen in Amstelveen
Maandag 12 september 2011 namen CDA-wethouder Jan-Willem Groot en de heer Vroegop de elektrische laadpaal aan de Molenweg officieel in gebruik lees
12-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Aftrap maatschappelijke stages in Amstelland
Donderdag 22 september 2011 vinden in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn Kick-off manifestaties plaats voor de officiele start van het project 'Maatschappelijke Stages' lees
12-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bijzondere openingsceremonie op begraafplaats Zorgvlied
Zaterdag 10 september 2011 om 11.00 uur wijdde wethouder Jan-Willem Groot (CDA) tijdens een bijzondere ceremonie het zerkenpad Hadramouth ('de dood is gekomen') op Zorgvlied in lees
10-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen stelt extra leerplichtambtenaar aan
De gemeente Amstelveen beschikt met ingang van het nieuwe schooljaar over drie leerplichtambtenaren lees
09-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Concert op het onzichtbare orgel van Zorgvlied
Zaterdag 10 september 2011 tijdens de Nationale Orgeldag, bespeelt organist Rolf Wolfensberger vanaf 11.30 uur het onzichtbaar opgestelde Bouman- orgel in de aula van de begraafplaats Zorgvlied lees
08-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Kledingbank aan het Galjoen geopend
Op woensdag 7 september 2011 opende wethouder Jacqueline Koops van ChristenUnie de nieuwe locatie van de Kledingbank aan het Galjoen 4 in Amstelveen lees
08-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe trappartij met fietsgoten bijna klaar
De trappartij bij de Thorbeckelaan ter hoogte van de Parklaan nadert zijn voltooing lees
08-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bronzen legpenning aan de heer Joop Goertz
Dinsdag 6 september 2011, om 20 uur, reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, een gemeentelijke onderscheiding, de bronzen legpenning van de Gemeente Amstelveen uit aan de heer Joseph (Joop) Goertz lees
06-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe softbalveld van De Vliegende Hollanders geopend
Afgelopen zondag 4 september 2011 verrichte sportwethouder John Levie (BBA) de opening van het nieuwe softbalveld van De Vliegende Hollanders (DVH) lees
06-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra lokaal voor de Karel Eijckmanschool in de zomervakantie
In het gebouw 'De Overloop' aan de Assering 93 in Westwijk heeft de gemeente Amstelveen tijdens de zomervakantie een extra leslokaal gerealiseerd lees
06-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

'Als Mustafa rijdt, gaat het goed'
De eerste schooldag is altijd weer spannend voor alle kinderen, leerkrachten en ouders. Ook voor de kinderen die met het leerlingenvervoer naar school gaan. Gaat het goed, is de bus er op tijd en welke chauffeur staat er voor de deur lees
05-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Kijkje in de keuken van de Amstelveense gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Amstelveen. Maar wie zijn de raadsleden en wat doen ze eigenlijk? lees
02-09-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense jongeren naar Duitse partnerstad Tempelhof
Op uitnodiging van burgemeester Ekkehard Band van partnerstad Tempelhof-Schoneberg namen zes Amstelveense jongeren deel aan een ontmoeting met Duitse jongeren lees
30-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wordt millenniumgemeente
De gemeente Amstelveen wil haar bijdrage aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde samenleving bestendigen door zich aan te sluiten bij de Nederlandse millenniumgemeenten lees
23-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Tussen de Amstel en de Poel licht mijn Amstelveengevoel
Op twintig plekken is deze tekst van stadsdichter Koos Hagen in graffitivorm te vinden in de openbare ruimte. Hiermee wil hij met een knipoog het gedicht onder de Amstelveense aandacht brengen lees
23-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Houd indringers buiten de deur
Burgemeester Van Zanen en Eigen Haard bestuurder Van den Berg Jeths monteerden op maandag 22 augustus 2011 de eerste gratis deurkierstandhouder in de woning van de Amstelveense mevrouw Van der Zijden lees
23-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Kleine terreur in Westwijk
Een enkele keer hoor je er van, maar pas als het je zelf overkomt, besef je hoe naar het is. Afgelopen zondagavond rond half elf een paar doffe klappen op het raam lees
22-08-2011, Bron: Ingezonden bericht

Reverse graffiti in Amstelveen
Op 20 plekken in Amstelveen komt een tekst van stadsdichter Koos Hagen in reverse graffiti formaat in de openbare ruimte lees
17-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De 66ste Indiëherdenking in het Broersepark
Op zondag 14 augustus 2011 om 19.20 uur vond de regionale herdenking van gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indie weer plaats bij het Indiemonument in het Broersepark in Amstelveen lees
16-08-2011, Bron: Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-I

Meer lokale binding ambtenaren
Het college van B en W van Amstelveen wil met een stringenter personeelsbeleid streven naar een grotere lokale binding van het ambtenarenkorps dan tot het heden het geval is geweest lees
10-08-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Openbaar vervoer blijft op niveau in Amstelveen
In haar antwoorden aan raadslid Adriaans (SP) laat het college van B en W weten alles in het werk te hebben gesteld om het openbaar vervoer voor Amstelveen in 2012 op een redelijk niveau veilig te stellen lees
09-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Basisschool 'De Zwaluw' krijgt jaarlijks 75.000 euro
Het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen hecht grote waarde aan goed onderwijs voor alle Amstelveense kinderen. Daarom heeft het besloten om het behoud van basisschool 'De Zwaluw', het sociale hart van Nes aan de Amstel, veilig te stellen lees
09-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Verslag van de raadsvergadering 13 juli 2011 is online
Het uitgebreide verslag van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 13 juli 2011 is gepubliceerd lees
08-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Asbest gevonden in het Oude Dorp rond oude leiding
De vervuiling van de grond onder het Kerkplein in het Oude Dorp van Amstelveen, waarover het Amstelveens Nieuwsblad vorige week reeds berichtte, blijkt asbest te zijn en afkomstig van oude leidingen die bij bodemonderzoek niet zijn gevonden lees
07-08-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Brief van wethouder Koops aan Stichting Beth Shalom
Brief van mevrouw mr. Jacqueline Koops-Scheele (CU), wethouder Zorg en Volksgezondheid die zij aan Stichting Beth Shalom heeft gestuurd lees
02-08-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Laffe bestuurscultuur
Er is al jarenlang ergernis bij Amstelveners, omdat onvoldoende wordt opgetreden bij woonwagenlocaties. Daarbij kwam een paar weken geleden naar boven, dat woonwagenbewoners geen hondenbelasting en afvalstoffenheffing betalen lees
01-08-2011, Bron: Herbert Raat

Einde aan wanbetalen
Amstelveense woonwagenbewoners betalen al 15 jaar geen hondenbelasting en sinds 2009 ontvangen zij van de gemeente geen aanslagen voor de afvalstoffenheffing. De gemeente maakt hier nu een einde aan lees
28-07-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Voldoende sociale woningen in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen laat in haar antwoorden aan raadslid Brandes (PvdA) weten te beschikken over voldoende sociale woningen in relatie tot de omvang van de doelgroep lees
28-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat bezocht huttendorp
Wethouder Herbert Raat bezocht dinsdag 26 juli 2011 huttendorp Grote Beer lees
28-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

WWB-klanten tevreden over dienstverlening van de gemeente
De gemeente Amstelveen heeft in februari 2011 een schriftelijk klanttevredenheids-onderzoek onder klanten van de Wet Werk en Bijstand (WWB) laten uitvoeren lees
28-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Fondsvorming tot reserves van 100 miljoen
De lokale overheid zou zich sterker moeten richten op fondsvorming om enerzijds de rente structureel op de begroting te kunnen inzetten en anderzijds tegenvallers beter te kunnen opvangen lees
23-07-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

50 goedkope zorgappartementen bij Klaasje Zevenster
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 19 juli 2011 een Programma van Eisen vastgesteld voor Klaasje Zevenster lees
22-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College introduceert stimuleringsregeling voor basisscholen
Burgemeester en wethouders van Amstelveen vragen basisscholen in de gemeente projecten te ontwikkelen voor verbetering van de onderwijskwaliteit lees
21-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Vier verdachten buurtbarbecue alsnog in bewaring gesteld
Op 7 juli 2011 heeft de rechter-commissaris van de Rechtbank Amsterdam de vordering tot inbewaringstelling van 4 mannen afgewezen. Deze mannen worden ervan verdacht, dat zij bij een buurtbarbecue in Amstelveen op 2 juli 2011 een aantal aanwezigen in elkaa lees
20-07-2011, Bron: Rechtbank Amsterdam / Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops op huisbezoek met wijkverpleegkundige
In het kader van proeftuinenproject 'Versterken van verpleging thuis, als schakel tussen cure, care en welzijn' heeft wethouder Koops van Zorg en Volksgezondheid lees
19-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Cameratoezicht in de Westwijk in Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft in overleg met politie en justitie vijf videocamera's geplaatst op en rond het Westwijkplein lees
12-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen huurt langer De Bolder
In de brief die de gemeente Amstelveen op 11 juli 2011 heeft verstuurd naar de Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan, blijkt dat het wijkcentrum 'De Bolder' steeds voor 5 jaar wordt gehuurd lees
11-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bronzen legpenning voor scheidend KKC rector
Op vrijdagmiddag 8 juli 2011, reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen, een gemeentelijke onderscheiding uit (de bronzen legpenning van de gemeente Amstelveen) aan rector Piet Veenboer van KKC lees
08-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Van Zanen is teleurgesteld en zeer verbaasd
Reactie burgemeester Van Zanen op het besluit van de rechter-commissaris om de verdachte jongeren die zijn aangehouden naar aanleiding van het vechtincident tijdens een buurtbarbecue op 2 juli 2011 in Middenhoven niet in hechtenis te nemen lees
07-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Beker Praktisch Verkeersexamen 2011 uitgereikt
Op woensdagochtend 6 juli 2011 heeft wethouder John Levie van Verkeer (BBA) samen met Veilig Verkeer Nederland Amstelveen-Amstelland de wisselbeker uitgereikt lees
06-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Bouw nieuwe gemeentewerf vordert
Op woensdagmiddag 6 juli 2011 vierden de architect, de bouwers en de gemeenteambtenaren, dat de bouw van de nieuwe gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 271 bij het tennispark Overburg zeer voorspoedig verloopt lees
06-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Zorgen over aanmeldingen leerlingenvervoer
Van de verwachte 180 gezinnen die in het nieuwe schooljaar aanspraak maken op leerlingenvervoer hebben er 80 nog geen aanvraag ingediend voor het nieuwe schooljaar lees
05-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Diploma uitreiking VAVO studenten
Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs reikte vrijdag 1 juli 2011 diploma's uit aan leerlingen van het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs lees
05-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gezondheidscentrum komt waarschijnlijk in Marne
Locatieonderzoek heeft uitgewezen, dat hergebruik van het leegstaande schoolgebouw van de voormalige Willem Alexanderschool een reele optie is om een gezondheidscentrum in te vestigen lees
05-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Reactie burgemeester Van Zanen op incident in Middenhoven
Burgemeester Van Zanen reageert met afschuw op het incident, dat afgelopen zaterdagavond 2 juli 2011 ontstond tijdens een buurtbarbecue in Middenhoven lees
05-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

2389 handtekeningen voor behoud bibliotheek Middenhoven
Op maandag 4 juli 2011 heeft de heer W. A. Bomgaars, interim voorzitter en secretaris van wijkplatform Waardhuizen/Middenhoven wethouder Levie van Cultuur (BBA) 2389 handtekeningen overhandigd lees
05-07-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Hufters
Onvoorstelbaar, buurtbewoners in de wijk Middenhoven zijn zaterdagavond 2 juli 2011 tijdens een buurtbarbecue in elkaar geslagen lees
05-07-2011, Bron: Herbert Raat / Dorien Mijksenaar

Burgemeester Van Zanen bezocht ijssalon 'Da Vinci'
Donderdagmiddag 30 juni 2011 was er een kleine mediastorm ontstaan op het pleintje voor de nieuwe ijssalon 'Da Vinci' aan de Lindenlaan 145 in Amstelveen. De heer Italo de Lorenzo en zijn echtgenote Mia, voormalige eigenaren van 'IJssalon Venezia' in Utre lees
01-07-2011, Bron: Amstelveenweb / Jan van Zanen

'In najaar duidelijkheid over A9'
In november, voor de behandeling van de gemeentebegroting 2012, wil wethouder Financien, Herbert Raat (VVD) weten, waar Amstelveen aan toe is met de A9-tunneI lees
29-06-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwbouw van de Martin Luther Kingschool wordt versneld
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft besloten eerder met de nieuwbouw van de Martin Luther King te starten dan gepland lees
28-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw elan voor De Bajes en het Oude Dorp
Het prachtige pand, De Bajes, aan de Ouderkerkerlaan vlakbij het Oude Dorp, is gedeeltelijk verlost van de graffiti lees
28-06-2011, Bron: Herbert Raat

Amstelveen krijgt subsidie van Stadsregio
De gemeente Amstelveen krijgt subsidiegeld van de Stadsregio Amsterdam voor verkeersveiligheidsprojecten lees
27-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De Amstelzijde wordt heringericht
De gemeente Amstelveen bereidt samen met de provincie Noord-Holland en Waternet een herinrichting voor van de gemeentelijke kade langs de Amstel aan de Amstelzijde lees
23-06-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Jan van Zanen is beëdigd als burgemeester van Amstelveen
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes (VVD) heeft Jan van Zanen beedigd als burgemeester van Amstelveen. Dit vond plaats op 21 juni 2011 in het provinciehuis te Haarlem lees
22-06-2011, Bron: Amstelveenweb

Zomerfeest 2011 op Speelboerderij Elsenhove
Zondag 3 juli 2011 opent Speelboerderij Elsenhove vanaf 13.00 uur de poorten voor het Zomerfeest lees
21-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen en Heineken voeren anti alcoholcampagne
De gemeente Amstelveen en Heineken Nederland gaan in het weekend van 24/25 juni 2011 in de uitgaansgelegenheden van Amstelveen jongeren bewust maken van hun alcoholgebruik lees
21-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer Wsw'ers werkzaam bij de gemeente Amstelveen
In de Wsw kadernota 2009-2012 is als target afgesproken dat 2% van het personeelsbestand van de gemeente uit Wsw-geindiceerden zou bestaan lees
21-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe plannen voor gebied Aemstelle
Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben nieuwe bouwplannen voor het gebied Aemstelle aan Amsterdamseweg 441 lees
20-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanvraag huishoudelijke hulp voor 75 plussers wordt eenvoudiger
De aanvraag van huishoudelijke hulp voor 75 plussers die minder dan 4 uur per week hulp nodig hebben wordt eenvoudiger lees
20-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Kadernota 2012: terug naar de basis
Meedoen in Amstelveen, jong en oud, als ondernemer, of als bewoner lees
20-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

KKC rector Wim Ris nam afscheid
Op vrijdag 17 juni 2011 om 16.00 uur reikte loco-burgemeester, de heer Herbert Raat, de onderscheiding, een bronzen legpenning van de gemeente Amstelveen uit aan de heer Wim Ris, rector van het Keizer Karel College lees
17-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

College Amstelveen wil koerswijziging in woonbeleid
Een betere doorstroming op de woningmarkt, een duurzame en energiebesparende woningvoorraad en meer zeggenschap voor bewoners moeten de Amstelveense woningmarkt klaarstomen voor de toekomst lees
17-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Parkeerbeleid van Amstelveen sinds 2008 niet meer kostendekkend
De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. Conclusie? Het parkeerbeleid is vanaf 2008 niet meer kostendekkend lees
16-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ik hou ontzettend van mensen
Burgemeester Jan van Zanen (49) begint op 1 juli 2011 aan zijn tweede termijn als burgemeester van Amstelveen lees
16-06-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Uitspraak Raad van State in Golfbaan zaak
Verzoek om voorlopige voorziening tegen bouwvergunningen golfbaan in Amstelveen is afgewezen lees
16-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gratis ouderenlunch komt terug
De jaarlijkse gratis Chinese lunch voor Amstelveense 75-plussers komt, na jaren weg te zijn geweest, weer terug lees
16-06-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

'Minister Donner moet zijn knopen tellen'
Van maandag tot woensdag 8 juni 2011 waren we in de Achterhoek op het congres van de Nederlandse Gemeenten (VNG) lees
12-06-2011, Bron: Herbert Raat

Geslaagde Rap en Rumoer feest in P60
In samenwerking met de Music Production opleiding te ROC van Amsterdam presenteerde P60 op donderdag 9 juni 2011 de hiphop en R en B showcase lees
10-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Tulpenburg en De Schulp behoudt een speelveld
Het college van B en W van Amstelveen past de plannen voor de woningbouwontwikkeling Tulpenburg en De Schulp enigszins aan naar aanleiding van reacties van omwonenden lees
09-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Er komt echt geen kaalslag in Amstelveen
John Levie is de eerste wethouder van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (BBA). Hij heeft belangrijke aandachtsgebieden als verkeer, groen, cultuur, ruimtelijke ordening, sport en reiniging lees
08-06-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen is niet gelukkig met het bestuursakkoord
Amstelveen is niet gelukkig met het Bestuursakkoord (pdf), waarover gemeenten zich vandaag uitspreken tijdens een congres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). lees
08-06-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Gesubsidieerde peuterspeelzalen en kinderopvang sneller samengevoegd
Burgemeester en Wethouders van Amstelveen hebben besloten om de samenvoeging van gesubsidieerde peuterspeelzalen en de commerciele kinderopvang te versnellen lees
06-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Jan van Zanen is officieel herbenoemd tot burgemeester
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland heeft het Koninklijk Besluit bekend gemaakt, waarbij Jan van Zanen officieel is herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Amstelveen lees
06-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De bijzondere instapklas van de Parcivalschool
Vorige week mocht ik de lentemarkt openen op de Parcivalschool aan de Lindenlaan. Elk jaar wordt de markt druk bezocht door ouders en buurtbewoners lees
03-06-2011, Bron: Herbert Raat

De luchtkwaliteit in Amstelveen is verbeterd
Meer groen langs de Beneluxbaan en het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark hebben bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amstelveen lees
01-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeenteraad start met feitenonderzoek dossier Cardanus
De gemeenteraad wil de situatie bij welzijnsstichting Cardanus onderzoeken. De centrale vraag daarbij is: hoe heeft het zover kunnen komen en wat was ieders rol daarin lees
01-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Portefeuille Vervoer gaat naar wethouder Jan-Willem Groot
De portefeuille Vervoer is vanaf 1 juni 2011 toegevoegd aan de portefeuille Regionale Ontwikkelingen van wethouder Groot (CDA) lees
01-06-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Het SODAE-huis is genomineerd
Een van de meest opvallende, recent gerealiseerde Amstelveense woonhuizen, het zogenaamde SODAE-Huis aan de Kostverlorenkade, is genomineerd voor de Arie Kepplerprijs 2011 lees
31-05-2011, Bron: ir. Jan Grupstra

Beeldenroute op begraafplaats Zorgvlied geopend
Afgelopen zondag, 29 mei 2011 opende wethouder Jan-Willem Groot de expositie 'Beelden op Zorgvlied, een beeld als symbool' lees
31-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen stopt per direct jongerenwerk Cardanus
Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben na zorgvuldige afweging en behandeling in de commissie Burgers en Samenleving besloten het jongerenwerk per direct stop te zetten bij de Stichting Cardanus lees
31-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitslag Dorpsraad-verkiezingen Nes ad Amstel
De uitslag Dorpsraad-verkiezingen Nes ad Amstel is bekend lees
30-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanpak overlast scooters werkt in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen heeft de aanpak scooteroverlast geevalueerd lees
30-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College beantwoordt D66 vragen over de kwaliteit van het onderwijs
De fractie van D66 wil de kwaliteit van het basisonderwijs op een hoog niveau brengen, waarbij u ervan uitgaat dat er de afgelopen jaren een neergaande trend te zien is in citoscores lees
27-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Cardanus heeft lot in eigen handen
Accountantsbureau KPMG heeft in opdracht van het college van B en W van Amstelveen en in overleg met de Stichting Cardanus de financiele situatie van het bedrijf onderzocht lees
24-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Sluiting Galjoen zorgt voor minder overlast
Het College van Amstelveen heeft de gemeenteraad een eerste handhavingsrapportage over 2011 gestuurd. Uit deze rapportage blijkt onder andere, dat het aantal overlastmeldingen in Middenhoven de afgelopen periode fors is gedaald lees
23-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

2de ster voor veilig ondernemen in winkelcentrum Waardhuizen
Op vrijdag 20 mei 2011 overhandigde CDA-wethouder Jan-Willem Groot (economische zaken) de 2de ster voor veilig ondernemen in winkelcentrum Waardhuizen lees
23-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bouw Amstelveen College kan voortvarend van start
Afgelopen week is er in een tweetal procedures rond het Amstelveen College duidelijkheid gekomen. In de eerste plaats heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en in die uitspraak het verzet van de hand gewezen lees
20-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Speciaal lespakket over de Middelpolder
Natuur en Milieu Educatie (NME) van de gemeente Amstelveen heeft samen met het Amsterdamse NME Centrum (ANMEC) een lespakket ontwikkeld over de Middelpolder lees
20-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Geslaagde Praat met de Raad in 'De Meent'
Op donderdag 19 mei 2011 was in De Meent de zesde bijeenkomst van Praat met de Raad. Deze ontmoetingsavond tussen raadsleden en inwoners van Amstelveen werd goed bezocht lees
20-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Elektrische laadpalen aan de Molenweg en Bankrashof
Aan de Molenweg en op het parkeerterrein aan de westzijde van winkelcentrum Bankrashof plaatst Stichting E-laad op korte termijn twee elektrische laadpalen lees
17-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente zoekt jongeren voor digipanel
De gemeente Amstelveen wil zijn jongerenpanel actualiseren en is daarom op zoek naar jongeren tussen de 10 en 23 jaar lees
17-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkiezing Dorpsraad Nes aan de Amstel
Op woensdag 25 mei 2011 vindt de verkiezing plaats van de Dorpsraad Nes aan de Amstel lees
17-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen investeert miljoenen in onderwijshuisvesting
Burgemeester en wethouders van Amstelveen investeren komende jaren circa 79 miljoen euro in onderwijshuisvesting lees
16-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Warmtenet meest kansrijk op biogas
Een biomassa warmtekrachtcentrale biedt de meeste voordelen om het warmtenet in de toekomst een kans te bieden. Dit is de conclusie van een haalbaarheidsonderzoek, dat de gemeente Amstelveen en de Greenport Aalsmeer (GpA) lieten verrichten lees
16-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College start herontwikkeling Noorder Legmeerpolder
In de planvorming van het college van B en W van Amstelveen moet de glastuinbouw in de Noorder Legmeerpolder duurzaam worden geherstructureerd om de positie van Amstelveen en de regio veilig te stellen voor de toekomst lees
16-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen tegen illegaal gebruik bouwsels
Burgemeester en wethouders van Amstelveen willen andere prioriteiten stellen bij handhavingstaken. Nadruk komt te liggen op zaken die gevaarlijk zijn, zoals het illegaal gebruik van bouwsel, brandveiligheid en constructieve veiligheid lees
13-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Raadsleden gemeente Amstelveen krijgen iPads als proef
Agenda's, vergaderstukken, verslagen, notities, moties, besluitenlijsten. De gemeenteraad gebruikt stapels papier. Lastig om het overzicht te bewaren en op eenvoudige wijze informatie met elkaar te delen lees
12-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De les van de Diamantbuurt
Zaterdag stond er in Het Parool een onthullend verhaal, hoe het vergaan is met jongeren in de Amsterdamse Diamantbuurt lees
11-05-2011, Bron: Herbert Raat

Internationale bijeenkomst in Budapest
Op uitnodiging van de Hongaarse deelgemeente Obuda van Budapest heeft Amstelveen van 5 tot 8 mei 2011 deelgenomen aan de internationale bijeenkomst 'Cities in the City 2011, town twinning conference' lees
10-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen stelt nota jeugdbeleid vast
De nota jeugdbeleid 2011-2015 richt zich op alle jongeren en gezinnen in Amstelveen lees
10-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Drukbezochte netwerkavond voor startende ondernemers
Maandagavond 9 mei 2011 kwamen ongeveer 80 startende ondernemers bij elkaar in het raadhuis van Amstelveen voor een netwerkbijeenkomst over Social Media lees
10-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Stand van zaken ivm Cardanus
Hierbij informeren wij u graag over de stand van zaken rond Cardanus. Door het vertrek van de bestuurder, het opstappen van de Raad van Toezicht en de algemene gemeentelijke bezuiniging, die net als de overige instellingen in Amstelveen ook Cardanus raakt lees
10-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

19 mei: 'Praat met de Raad'
Op donderdag 19 mei 2011 is er 'Praat met de Raad', een ontmoeting tussen raadsleden en inwoners van Amstelveen lees
06-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De 66ste Dodenherdenking in Amstelveen
De herdenkingsplechtigheid van de 66e Nationale Dodenherdenking in Amstelveen, vond zoals gebruikelijk plaats bij het monument 'Voor hen die vielen', aan de Amsterdamseweg op woensdag 4 mei 2011 bij het Broersepark lees
05-05-2011, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Een jaar wethouder in Amstelveen
Al een jaar zijn we met de gemeenteraad als nieuw college van B en W verantwoordelijk voor Amstelveen. Op 28 april 2010 zijn we begonnen lees
04-05-2011, Bron: Herbert Raat

AED onthuld in Westend
Vorige week (17-2011) heeft wethouder Jacqueline Koops (CU) (Zorg) in wijkcentrum Westend een AED (automatische externe defibrillator) onthuld lees
03-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Levie reageert op sluiting van bibliotheek Middenhoven
Wethouder Levie: Ik ben blij, dat de Amstelland Bibliotheken kiezen voor kwaliteit en creatief inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij lees
03-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen wil schooluitval voorkomen
Het college van B en W wil, dat leerlingen die verzuimen in een vroeg stadium een huisbezoek van leerplicht krijgen, om verdere schooluitval te voorkomen lees
03-05-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Lintjesregen 2011
Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3357 Koninklijke onderscheidingen verleend in Nederland. In Amstelveen kregen 30 mensen een Koninklijke Onderscheiding lees
30-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Rijksoverheid / Amstelveenweb

Het college van B en W gaat het gebouw 'De Bajes' verkopen
'B en W beogen met de verkoop een toevoeging aan het Oude Dorp, die kan zorgen voor verlevendiging lees
29-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Fietsexamen 2011 in Amstelveen
Op 19 en 21 april 2011 zijn er weer fietsexamens gehouden. 15 scholen uit Amstelveen deden hier aan mee lees
26-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Koninklijke Onderscheiding aan prof. dr. Onno van der Hart
Op zaterdag 16 april 2011 heeft burgemeester Van Zanen een Koninklijke Onderscheiding 'Officier in de Orde van Oranje Nassau' uitgereikt tijdens de viering van het 80 jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging Hypnose aan de heer prof. dr. Onno van der lees
26-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ouders blij met groen licht voor nieuwbouw 'Het Palet-Noord'
Na een jarenlange juridische strijd, is er nu eindelijk groen licht voor de nieuwbouw van basisschool 'Het Palet-Noord' lees
26-04-2011, Bron: Paul Ruijgrok

Wethouder Koops bezocht Amstelring
Op 21 april 2011 bracht wethouder Jacqueline Koops (Zorg) een bezoek aan zorgcentrum Groenelaan van zorg- en dienstverlener Amstelring OsiraGroep lees
22-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College mag door met nieuwbouw Palet Noord
De Raad van State heeft 20 april 2011 ingestemd met het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van basisschool Palet Noord lees
21-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitvoering inburgering bij ROC van Amsterdam verslechterd
Middels deze brief informeer ik u over uitvoering van de inburgering door het ROC van Amsterdam en de maatregelen die ik heb genomen hier verbetering in te brengen lees
19-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen levert dienstauto in
Burgemeester en wethouders van Amstelveen gaan vanaf eind juli 2011 met eigen vervoer naar afspraken, of maken gebruik van de taxi lees
19-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkeersweek voor basisscholen aan de Landtong
Op woensdagmorgen 13 april 2011 bezocht, John Levie (BBA), wethouder Verkeer de 1e Amstelveense Kunst- en Cultuurschool OBS 'De Wereldbol' en de OBS 'De Horizon' lees
14-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw voor de Roelof Venemaschool
Het college van burgemeester en wethouders wil samen met het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland een nieuw onderwijsgebouw voor de Roelof Venemaschool realiseren lees
12-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De beste Klimaatstraat van Amstelveen is in Uilenstede
Twee bewoners van Uilenstede zijn in de prijzen gevallen van de landelijke klimaatstraatfeestcampagne lees
12-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen behoudt 6 van haar 9 speelbadjes
Amstelveen behoudt zes van haar negen speelbadjes. Dat betekent, dat vrijwel elke burger op maximaal 1250 meter lopen een speelbadje kan bereiken lees
12-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen rijdt elektrisch
Maandag 11 april 2011 ontving Milieuwethouder Jan-Willem Groot (CDA) de sleutels van de eerste gemeentelijke elektrische auto uit handen van de heer Marco de Lange van Mitsubishi Motor Sales Nederland BV lees
11-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops bezocht kinderdagopvang Tomte
hristenUnie wethouder Jacqueline Koops bracht afgelopen woensdag 6 april 2011 een bezoek aan halve dagopvang Tomte lees
07-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bescheiden Cherry Blossomfestival 2011 in Amstelveen
In het Amsterdamse Bos werd op woensdag 6 april 2011 het Cherry Blossom Festival (kersenbloesemfestival) gehouden lees
07-04-2011, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Nieuw straatnaambord in Amstelveen
Op woensdag 6 april 2011 bevestigde wethouder Verkeer John Levie (BBA) een nieuw straatnaambord in Amstelveen. Het gaat om het bord 'Landscheidingskade' lees
06-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Versoberd Cherry Blossomfestival 2011 in Amstelveen
Het programma van het Cherry Blossomfestival is in vergelijking met voorgaande jaren versoberd. Het biedt uitdrukkelijk ruimte om stil te staan bij de situatie en de slachtoffers van de ramp in Japan lees
05-04-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitspraak IJslandse rechter goed voor Amstelveen
Gisteren (1 april 2011) werd bekend, dat gemeenten en provincie voorrang houden bij de verdeling van de boedel van Landsbanki lees
02-04-2011, Bron: Herbert Raat

Parkeertarief: raad zat te slapen
De Amstelveense raadsleden hebben massaal zitten te slapen, toen de tarieven voor parkeervergunningen in het Stadshart in november vorig jaar werden bepaald lees
31-03-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Gemeente Amstelveen

De derde energiebesparende subsidieregeling is op
Amstelveense huiseigenaren hebben tussen september 2010 en maart 2011 opnieuw massaal energiebesparende maatregelen aan hun woning toegepast en daarvoor een gemeentelijke subsidie ontvangen lees
31-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense ondernemers willen lagere bijdrage tunnel
De Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) vindt het een goede zaak, dat de gemeente opnieuw met het Rijk gaat onderhandelen over de hoogte van de bijdrage aan de A9-tunnel lees
31-03-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwe lijn voor kwaliteit van de ruimte in Amstelveen
Het college van B en W gaat aan de slag met de manier waarop zij wil omgaan met de ruimte in Amstelveen lees
30-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Grotere Albert Heijn filiaal aan de Amsterdamseweg
De exploitant van de AH-supermarkt aan Amsterdamseweg 136 wil deze vervangen door een grotere vestiging aan Amsterdamseweg 73-77 lees
30-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ziekenhuis Amstelland koopt extra grond
Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) van Amstelveen en voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland Jacques Moors ondertekenden dinsdag 29 maart 2011 de overdracht van het terrein lees
29-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Laagbouwwoningen aan Tulpenburg/Schulp
De onderwijslocaties aan de Tulpenburg en Schulp (Burgemeester Haspelslaan 327) komen vrij voor herontwikkeling lees
25-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Introductie van de gemeentelijke straatcoaches
Wethouder Herbert Raat introduceerde de gemeentelijk straatcoaches in wijkcentrum De Bolder lees
23-03-2011, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Cherry Blossom Festival 2011
Het Cherry Blossom Festival in Amstelveen wordt op woensdag 6 april 2011 gehouden lees
23-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen zet extra in op tiener- en jongerenwerk
In 2011 is de Stichting Cardanus in Amstelveen verantwoordelijk voor het tiener- en jongerenwerk lees
22-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijziging afvalinzameling in Randwijck en Westwijk
Vanaf 1 mei 2011 start de gemeente Amstelveen met een nieuwe afvalinzamelmethode in (gedeelten van) Randwijck en Westwijk lees
22-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bedrijventerrein Legmeer krijgt subsidie voor herstructurering
De gemeente Amstelveen ontvangt een subsidie van 157.050 euro van de Provincie Noord-Holland voor de herstructurering van bedrijventerrein Legmeer lees
22-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen fietsen, of scooters worden afgevoerd naar Amsterdam
Soms staan fietsen en scooters pal voor de ingangen van het Stadshart lees
20-03-2011, Bron: Herbert Raat

Wethouder Koops werft vrijwilligers
Op donderdag 17 maart 2011 organiseerde de vrijwilligerscentrale Cardanus een bijeenkomst om Amstelveners inzicht te geven in het vrijwilligerswerk lees
18-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Kranslegging voor slachtoffers aardbeving in Japan
De burgemeesters van Amstelveen, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer hebben op woensdagmiddag 16 maart 2011 in bijzijn van vertegenwoordigers van de Japanse gemeenschap, een krans gelegd in het kersenbloesempark in het Amsterdamse Bos lees
17-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Structuurvisie Amstelveen 2025+ vrijgegeven voor inspraak
Burgemeester en Wethouders van Amstelveen hebben op 15 maart 2011 besloten de ontwerp Structuurvisie Amstelveen 2025+ vrij te geven voor inspraak lees
17-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wensen omwonenden verwerkt in plannen Hortensialaan/Lindenlaan
Naar aanleiding van de drie varianten die B en W van Amstelveen in augustus 2010 presenteerden voor de herontwikkeling van Hortensialaan/Lindenlaan is uitvoering overlegd met een werkgroep met bewoners lees
17-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Dag van de Leerplicht ook in Amstelveen
Op donderdag 17 maart 2011 viert Nederland voor de 8ste keer de Dag van de Leerplicht lees
17-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Het parkeerbeleid wordt anders
Er komt een bijstelling van het parkeerbeleid voor vergunningsgebieden, maar het is nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen lees
16-03-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

De burgemeester reageert op de aanhoudingen in Amstelveen
Vorige week (10-2011) is burgemeester Jan van Zanen door politie en justitie geinformeerd, dat een oproepkracht van KinderRijk is aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van kinderporno lees
16-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen doneert 15 duizend euro aan Urbanuskerk Bovenkerk
De Bovenkerkse St. Urbanuskerk is hoognodig aan restauratie toe lees
15-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Zoektocht naar locatie gezondheidscentrum Groenelaan
Uit locatieonderzoek in 2009 kwam de plek aan de Maritsa als meest geschikte locatie naar voren voor een nieuw te bouwen gezondheidscentrum lees
08-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Beroepen tegen golfbaan Bovenkerkerpolder ongegrond
Rechtbank verklaart beroepen tegen golfbaan Bovenkerkerpolder ongegrond lees
07-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

9de Stadspeiling in Amstelveen
Komende maand vindt voor de 9de keer de Stadspeiling in Amstelveen plaats lees
03-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelcentrum Bankrashof kreeg 2e ster Keurmerk Veilig Ondernemen
Op woensdag 2 maart 2011 ontving CDA-wethouder Jan-Willem Groot (economische zaken) de 2e ster voor veilig ondernemen in winkelcentrum Bankrashof lees
03-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Goede opkomst tijdens Statenverkiezingen in Amstelveen
Goede opkomst tijdens Statenverkiezingen 2011 in Amstelveen lees
03-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Verkeersmaatregelen Bovenkerk vergevorderd
Wethouder Levie van Verkeer en Vervoer (BBA) heeft de bewoners van Bovenkerk aangegeven, dat hij maatregelen zou nemen om Bovenkerk verkeersveiliger te maken lees
01-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College van Amstelveen vereenvoudigt het ruimtelijk beleid
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de nota planologische afwijking lees
01-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Schooltuinwerk 2011: Groene vingers kweek je hier!
Voor de gemeente Amstelveen zijn de vier schooltuincomplexen, die verspreid door de gemeente liggen lees
01-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Verstikkende deken A9 lag over Amstelveen
Het contract met het Rijk voor de ondertunneling van de rijksweg A9 lag als een verstikkende deken over Amstelveen lees
24-02-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Aanvraag standplaatsvergunning slechts eens in de 5 jaar
Als het aan het college van B en W van Amstelveen ligt, gaat zij het aanvragen van een standplaatsvergunning verruimen naar eens in de 5 jaar lees
22-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente neemt stapsgewijs peuterspeelzalen over
In november 2010 heeft de raad besloten om over te gaan tot harmonisatie van de door de gemeente gesubsidieerde peuterspeelzalen lees
22-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Natuurbeleven op en rond Elsenhove voor kinderen
'Natuurbeleven op en rond Elsenhove!' is een activiteit voor basisschool leerlingen uit groep 6, 7 en 8 lees
21-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen versoepelt aanvraag bijzondere bijstand
Het college van Amstelveen heeft de beleidsregels voor bijzondere bijstand aangepast lees
18-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Magere 'Praat met de Raad' bijeenkomst in de bibliotheek
Op donderdagavond 17 februari 2011 was er weer een zogenoemde 'Praat met de Raad' bijeenkomst, in Amstelland Bibliotheken op het Stadsplein lees
18-02-2011, Bron: Amstelveenweb

Eerste gratis rijbewijs uitgereikt van anti alcoholcursus
Fractievoorzitter Henk Fokkink van OCA heeft op donderdag 17 februari 2011 het eerste gratis rijbewijs uitgereikt aan Danique van der Kuijl lees
17-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen uitverkoop van Amstelveen
We hebben de beslissing genomen in het college van B en W: we gaan niet door met een bijdrage van 100 miljoen euro aan een overkapping van de Rijksweg A9 lees
16-02-2011, Bron: Herbert Raat

Het College van Amstelveen wil contract A9 openbreken
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil het contract met het Rijk over ondertunneling van de A9 open breken lees
16-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Kunstgrasveld voor jeugd Waardhuizen Middenhoven
Het college van B en W van Amstelveen heeft als belangrijk punt van haar nieuwe jongerenbeleid het stimuleren van sport lees
15-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Levie strijdt voor openbaar vervoer
Het bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft bekend gemaakt in 2012 13 miljoen euro te moeten bezuinigen op openbaar vervoer door het GVB lees
15-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Hoger beroep tegen bouw Nifterlake ongegrond verklaard
Het hoger beroep, dat bezwaarmakers hadden aangespannen tegen de bouw van Nifterlake, een dagcentrum voor opvang van kinderen met een beperking, is op 9 februari 2011 door de Raad van State ongegrond verklaard lees
15-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwbouw voor 1e Montessorischool
Het college van burgemeester er wethouders van Amstelveen wil samen met het schoolbestuur en de directie van Amstelwijs een nieuw onderwijsgebouw voor de 1e Montessorischool realiseren lees
15-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer archieven gemeente Amstelveen openbaar
Goed nieuws voor iedereen die wil grasduinen in de gemeentelijke archieven lees
15-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Cardanus trekt bezwaar in
n 2010 heeft de Stichting Cardanus een aanvullende subsidieaanvraag van 60.000 euro ingediend ten behoeve van modernisering en kwaliteitsverbetering van het jongerenwerk lees
15-02-2011, Bron: GemeenteAmstelveen

Landsbanki
Volgende week maandag, de eerste dag van de schoolvakantie, ga ik samen met het afdelingshoofd financien Jaap Huizinga naar IJsland lees
13-02-2011, Bron: Herbert Raat

Opgroeien in villa garandeert geen goede opvoeding
Zaterdagnacht tien voor drie 's nachts in Westwijk. Een groepje jongeren staat voor een school, terwijl een paar meter verder een hangplek is lees
13-02-2011, Bron: Herbert Raat

Update: Nieuwbouw obs Palet Noord
Wethouder Herbert Raat informeert de media en de betrokkenen i.v.m. de nieuwbouw openbare basisschool Palet Noord lees
13-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Bijstandsfraude in Amstelveen aangepakt
Een 38-jarige man uit Amstelveen heeft de gemeente Amstelveen voor ruim 40.000 euro benadeeld lees
11-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste deelnemers volgen de anti alcoholcursus
Op woensdagavond 9 februari 2011 volgden de eerste deelnemers de cursus Alcohol en Verkeer van de Brijder Verslavingszorg die de gemeente aanbiedt lees
11-02-2011, Bron: Gemente Amstelveen

Burgemeester stempelt pelgrimspassen
urgemeester Jan van Zanen van Amstelveen stempelde woensdagmiddag 9 februari 2011 de pelgrimspassen af van de wandelaars van het genootschap van St. Jacob lees
10-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Jan van Zanen krijgt 2e termijn
. De gemeenteraad van Amstelveen adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Van Zanen te herbenoemen als burgemeester voor een periode van 6 jaar. lees
09-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

20 procent meer sociale huurwoningen voor Amstelveners
Het college van B en W van Amstelveen stuurt deze week een brief naar de Stadsregio Amsterdam (SRA) om meer vrije beleidsruimte te vragen voor de toewijzing van sociale huurwoningen lees
08-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer ruimte op de Amstelveense bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen moeten beter aansluiten op de veranderende marktbehoefte van ondernemers lees
07-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Busjes leerlingenvervoer krijgen winterbanden
Met ingang van schooljaar 2011/2012 rijden de busjes van vervoerder Klomp in Amstelveen met winterbanden lees
04-02-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College beantwoordt de vragen ivm toezicht op kinderopvang
David de Jong, raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen, stelde zijn schriftelijke vragen in verband met toezicht op de kinderopvang in Amstelveen lees
03-02-2011, Bron: David de Jong / Gemeente Amstelveen

Wethouder Raat: 'Winterbanden onder schoolbusjes'
Onderwijswethouder Herbert Raat wil, dat busjes die worden ingezet voor leerlingenvervoer in de winter standaard van winterbanden zijn voorzien lees
02-02-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Onhoudbare situatie bij nieuwbouw OBS Palet-Noord
Als gevolg van aanhoudende vertraging over de besluitvorming rond de nieuwbouw van de openbare basisschool Palet-Noord, hebben de ouders de handen in een geslagen lees
31-01-2011, Bron: Ouders van het Palet-Noord

Praat met de Raad: bereikbaarheid van Amstelveen
Op donderdag 17 februari 2011 is er weer een Praat met de Raad. De bijeenkomst staat deze keer geheel in het teken van de bereikbaarheid van Amstelveen lees
28-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Broersepark op de gemeentelijke monumentenlijst
Het college van B en W van Amstelveen neemt integraal het advies over van de monumentencommissie: Broersepark is vanaf vandaag (25 januari 2011) een gemeentelijk monument lees
25-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Ondergronds parkeren bij Langerhuize
Het college van B en W van Amstelveen geeft een financiele bijdrage voor de realisatie van een gebouwde parkeervoorziening bij de bouw van nieuwe sociale huurwoningen bij Langerhuize lees
25-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Actieplan integrale veiligheid 2011
Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2011 lees
25-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Het inwonersaantal groeit snel in Amstelveen
Op 1 januari 2011 telde Amstelveen 81.812 inwoners, een toename van bijna 1.000 inwoners ten opzichte van vorig jaar lees
20-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Parkeren en handhaven in Amstelveen
Op dinsdagochtend 18 januari 2011 organiseerden de wethouders John Levi (BBA) en Herbert Raat (VVD) voor de lokale pers een bijeenkomst lees
19-01-2011, Bron: Amstelveenweb

Veel werkzaamheden aan wegen van Amstelveen in 2011 en 2012
In 2011 en 2012 vinden veel werkzaamheden aan wegen in en om Amstelveen plaats lees
18-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Na cursus alcohol in het verkeer gratis rijbewijs
Het gemeentebestuur stimuleert aankomende automobilisten om zich te verdiepen in het negatieve effect van alcoholgebruik op verkeersdeelnemers lees
18-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Koninklijke onderscheiding voor Gopal Ramanathan
Op vrijdag 14 januari 2011 reikte burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen een Koninklijke Onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer Gopal Ramanathan lees
15-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente kiest nieuwe koers voor participatie wijkplatforms
Het college van B en W van Amstelveen kiest samen met de wijkplatforms voor een vernieuwde koers voor participatie lees
13-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe impuls voor Westwijk Centrum
Na 20 jaar krijgt winkelcentrum Westwijk een nieuwe impuls lees
11-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Trouwen in de openlucht op uw favoriete locatie
Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met de aanvulling in 'reglement houdende bepalingen lees
11-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College formuleert uitgangspunten nieuw jongerenwerk
Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben de uitgangspunten voor het nieuwe jongerenwerk geformuleerd lees
11-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen zet alle energie op heronderhandeling Rijk
Burgemeester en Wethouders van Amstelveen laten de gemeenteraad middels een brief weten een aantal werkzaamheden rondom het project lees
11-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste peuterspeelzaal overgenomen door Stichting Opvang Anders
De peuterspeelzaal 'Aan Moeders Rok' aan de Lindenlaan wordt per 15 januari 2011 overgenomen door kinderopvangorganisatie Stichting Opvang Anders lees
11-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen verhoging aanslag OZB in Amstelveen
Het college van Burgemeester en Wethouders verhoogt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor 2011 niet lees
11-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

In drie jaar tijd verdubbeling kinderopvang
Het college van B en W van Amstelveen heeft het aantal kinderopvangplaatsen in de periode 2008 tot heden in kaart gebracht lees
10-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Een gezellige nieuwjaarsreceptie 2011
De bijna rituele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen werd op zondagmiddag 2 januari 2011 gehouden in het raadhuis lees
08-01-2011, Bron: Amstelveenweb

Belastingservice voor Amstelveners met een laag inkomen
Met ingang van januari 2010 is de Gemeente Amstelveen vanaf vrijdag 14 januari 2011 biedt ruimte aan een belasting invulservice voor Amstelveners met een laag inkomen lees
07-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen / Stichting Cardanus

Reddingsactie beloond met de 'Pluim' van de politie
De heer Maas, de taxichauffeur die de automobilist Alex Klein uit het water redde, kreeg voor zijn heldhaftige optreden op donderdag 6 januari 2011, de zogenaamde 'Pluim' van de politie overhandigd lees
06-01-2011, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Veiligheid boven alles!
Afgelopen woensdag 5 januari 2011 was het zover. Alle kinderen van basisschool 'De Zwaluw' in Nes aan de Amstel kwamen samen in de aula lees
06-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Elektrische voertuig opladen? Denk mee waar!
De gemeente Amstelveen gaat in samenwerking met Stichting E-laad.nl 22 laadpalen in de openbare ruimte plaatsen lees
04-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Jacqueline Koops bevalt van zoon
Wethouder Jacqueline Koops (CU) is bevallen van een kerngezonde zoon lees
04-01-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Oudejaarsnacht en 'de kater'
Het was een prachtig oud en nieuw in Amstelveen. Mooi vuurwerk en veel gezelligheid lees
04-01-2011, Bron: Herbert Raat

Hogere parkeertarieven in Amstelveen
Op 10 november 2010 tijdens de raadsvergadering legde de gemeenteraad 'het voorstel tot wijziging van de tariefsystematiek voor parkeervergunningen om te komen tot een kostendekkende parkeerexploitatie lees
02-01-2011, Bron: Amstelveenweb

Eenvoudiger straatnamen in Amstelveen
Amstelveen wil namelijk kortere straatnamen. Dat is goedkoper lees
30-12-2010, Bron: Amstelveens Weekblad

Belangrijk, dat mensen hun vuurwerkresten opruimen
De jaarwisseling komt er aan. Een feest voor iedereen. Om ook 2011 veilig in te gaan is het belangrijk, dat mensen hun vuurwerkresten opruimen lees
28-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / OM

Sneeuwruimen in Amstelveen
Op vrijdagmiddag 24 december 2010 kreeg de redactie van Amstelveenweb een interessant telefoontje, namelijk dat drie wethouders en drie werkloze jongeren van Amstelveen zouden gaan sneeuwruimen in Groenhof lees
24-12-2010, Bron: Amstelveenweb

Contract tussen VVN en Amstelveen ondertekend
Wethouder Levie en de heer Van Hasselt ondertekenden dinsdag 21 december 2010 de samenwerkingsoverkomst tussen de gemeente Amstelveen en Veilig Verkeer Nederland lees
23-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Onjuist geparkeerde scooters en (brom)fietsen worden weggesleept
Scooters en (brom)fietsen barricaderen vaak de toegang tot het Stadshart lees
21-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente neemt maatregelen om het zoutgebruik te doseren
Extreem winters weer vraagt om uitzonderlijke inspanning bij gladheidbestrijding lees
21-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Groot intensiveert woonruimteverdeling
Het college van B en W gaat ook in 2011 de vrije beleidsruimte voor toewijzing van sociale huurwoningen benutten lees
21-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

7 nieuwe internationale bedrijven in Amstelveen
In 2010 vestigden zich 7 nieuwe internationale bedrijven in Amstelveen lees
21-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Problemen bij de afvalinzameling in Amstelveen
Door het winterweer ondervindt de afvalinzameling problemen lees
21-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Project Langerhuize is afgerond
Woensdagmorgen 15 december 2010 is officieel stil gestaan bij de ingebruikname van Langerhuize lees
16-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Afval ophalen in Amstelveen
Slechts 42% van het afval wordt in Amstelveen gescheiden opgehaald lees
16-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Louis Bergkamp kreeg een Koninklijke Onderscheiding
Dinsdag 30 november 2010 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, een onderscheiding uitgereikt aan de heer Louis Cornelis Bergkamp (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) lees
07-12-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

36 startersappartementen in aanbouw
Op maandag 29 november 2010 verrichtte wethouder John Levie van Ruimtelijke Ordening (BBA) de starthandeling voor de bouw van 36 startersappartementen aan Suze Groeneweglaan lees
30-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanval op schoolverzuim
Het college van de gemeente Amstelveen laat een quick scan uitvoeren op schoolverzuim binnen het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Zetterij lees
30-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gladheidbestrijding volop in Amstelveen
De sneeuwval van maandagmiddag 29 november 2010 zorgde voor gladheid in de spits lees
30-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen scoort eerste plaats bij Publiekszaken onderzoek
Amstelveen heeft voor de zesde keer deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken lees
30-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil de afvalscheiding verbeteren
Verbeteren van de afvalscheiding. Dit is het uitgangspunt van het Afvalbeleidsplan 2011-2015 dat het college ter besluitvorming aanbiedt aan de gemeenteraad lees
29-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Rotonde aan de Gondel is geopend
Na de maatregelen om de wijk Middenhoven/Waardhuizen als duurzaam veilig gebied in te richten is nu ook de rotonde aan de kruising van de Gondel-Praam-Dr. Willem Dreesweg duurzaam veilig ingericht lees
25-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Malafide colporteurs actief in Amstelveen
Diverse inwoners van Amstelveen maken melding van colporteurs, die vertellen dat Amstelveen vanaf 2011 stopt net het reinigen van particuliere afvalcontainers lees
25-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College heeft subsidieaanvraag ingediend bij provincie
Het College van B en W van Amstelveen heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Noord-Holland voor de revitalisering van bedrijventerrein Legmeer lees
25-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

1000 euro boete voor vernieler van ruiten Amstelveen College
'De Amstelvener die de ruiten van het Amstelveen College heeft vernield is veroordeeld en moet de gemeente 1000 euro betalen lees
24-11-2010, Bron: Herbert Raat

Sinterklaas bezoekt Speelboerderij Elsenhove
Zondag 28 november 2010 bezoekt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten Speelboerderij Elsenhove lees
22-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe locatie Kledingbank Amstelland
De Kledingbank Amstelland krijgt per 1 april 2011 een nieuwe locatie lees
22-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen biedt minima korting op premie ziektekostenverzekering
De gemeente Amstelveen heeft voor de komende vier jaar opnieuw een contract afgesloten met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid lees
22-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe Bankrashal
e nieuwe sporthal bij Pandora krijgt de naam 'Nieuwe Bankrashal' lees
21-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Duurzame energiealliantie gemeente Amstelveen en Eneco
De gemeente Amstelveen en energieleverancier Eneco gaan samenwerken aan duurzame projecten lees
19-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Leerlingen Amstelveen College hebben raadsdebat gevoerd
Op donderdag 11 november 2010 bracht een groep van bijna vijftig leerlingen van het Amstelveen College een bezoek aan het raadhuis lees
12-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops gaat met zwangerschapsverlof
Wethouder Koops gaat vanaf 20 november 2010 met zwangerschapsverlof, haar portefeuille is tijdelijk in handen van wethouders Groot en Raat lees
12-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Buurthuiskamer in woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld geopend
Afgelopen zondagmiddag 7 november 2010 opende wethouder Jacqueline Koops (Welzijn en Ouderenbeleid) de eerste buurthuiskamer middag in woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld lees
09-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Brief van wethouder Raat aan de raad betreffende inburgering
De brief die wethouder Herbert Raat naar de leden van de gemeenteraad heeft gestuurd ivm inburgering lees
09-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense winkelcentra halen 2de ster Keurmerk Veilig Ondernemen
Op vrijdag 5 november 2010 heeft wethouder Economische Zaken Groot (CDA) de 2de ster uitgereikt voor veilig ondernemen in winkelcentra Groenhof en Kostverlorenhof lees
08-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Levendige bijeenkomst tijdens de Praat met de Raad
Donderdag 4 november 2010 was de bijeenkomst Praat met de Raad lees
05-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Kosten jongerencentra ten minste 2500 euro per jongere!
Aankomende woensdag op 3 november 2010 is er weer een vergadering over de begroting in de gemeenteraad lees
01-11-2010, Bron: Herbert Raat

Buitenschoolse opvang 'Majest' geopend
Op woensdag 27 oktober 2010 knipte wethouder Jacqueline Koops (CU), te midden van de twee initiatiefneemsters, het lint door van Buitenschoolse opvang Majest aan de Parelvisserlaan 13 in Amstelveen lees
01-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil extra toezicht op straat
Vanaf 2011 wil het Amstelveense college van burgemeester en wethouders extra toezicht op straat lees
01-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente kan incidenteel meer besteden aan scholenbouw
De gemeente Amstelveen heeft onlangs de 'Verordening voorzieningen huisvestiging onderwijs gemeente Amstelveen 2007' aangepast lees
01-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Brief van het college B en W over de rondweg om Amstelveen
Brief dat het college van B en W van Amstelveen afgelopen vrijdag 29 oktober 2010 naar de leden van de gemeenteraad heeft gestuurd over de Bovenkerkerpolder lees
01-11-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Een emotionele commissievergadering in Amstelveen
Op de donkere en koude avond van donderdag 21 oktober 2010 werd het erg druk voor het raadhuis van Amstelveen lees
24-10-2010, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

De Burgemeester Colijnweg wordt gedeeltelijk geasfalteerd
De Burgemeester Colijnweg / Dorpsstraat gedeelte tussen de Laan Nieuwer-Amstel en viaduct A9 afgesloten lees
22-10-2010, Bron: Amstelveenweb

Praat met de Raad over de bezuinigingen
Op donderdagavond 4 november 2010 is er weer een Praat met de Raad. De bijeenkomst staat deze keer geheel in het teken van keuzes maken en bezuinigen lees
20-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Onderzoek naar eenzaamheid bij ouderen in Amstelveen
Woensdagavond 20 oktober 2010 krijgen de leden van de raadscommissie Burgers en Samenleving een toelichting op het door VITA gehouden onderzoek lees
19-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen begint met voorlichting over inbraakpreventie
De gemeente Amstelveen start deze week (41-2010) met extra voorlichting over inbraakpreventie lees
11-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Werkgroep voor participatie Hortensialaan/Lindenlaan
Bij de ontwikkelingsrichting voor het gebied Hortensialaan/Lindenlaan hebben B en W drie varianten in beeld gebracht lees
11-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeenten kaarten huisvestingsplicht scholen aan bij Rijk
De gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Geldermalsen en Tytsjerksteradiel doen een beroep op de minister van onderwijs lees
11-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

En we heten nu beiden van der 10!
Afgelopen zondag 10-10-2010 trouwden 9 stellen op het Amstelveense raadhuis lees
11-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen gaat bezuinigen
Amstelveen moet bezuinigen. Hard snijden is noodzakelijk om het huishoudboekje weer op orde te krijgen lees
10-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Weer 55.000 euro subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen
Voor het derde jaar op rij stelt de gemeente Amstelveen 55.000 euro subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen aan particuliere woningen lees
08-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Voorzieningen beschikbaar voor Amstelveense raadsleden met handicap
Raadsleden met een visuele, auditieve en/of motorische handicap kunnen voortaan aanspraak maken op voorzieningen, om het raadswerk zo veel mogelijk zelfstandig uit te oefenen lees
08-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops op bezoek bij Ons Tweede Thuis
Op donderdag 7 oktober 2010 bezocht wethouder Koops (zorg) een woonvoorziening met 24 uurs zorg van Ons Tweede Thuis in de wijk Groenelaan lees
08-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil haar internationale betrokkenheid behouden
Kaders beleid internationale betrekkingen 2011 - 2014 lees
07-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Inburgeringstrajecten van Amstelveen in gevaar
Herbert Raat, Wethouder Inburgering informeert de gemeenteraad van Amstelveen in verband met het faillissement van Intop Scholing en Werk B.V. uit Hilversum lees
05-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Kaders voor integraal veiligheidsbeleid 2011-2014
In de politieke agenda 2010-2014 is veiligheid benoemd als strategisch aandachtsgebied van het College van Amstelveen lees
05-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Startbaan krijgt nieuwe biljartaccommodatie
et college stelt de raad voor om in te stemmen met de bouw een nieuwe biljartaccommodatie bij de tennishallen aan de Startbaan lees
05-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Peuterspeelzalen en kinderopvang worden samengevoegd in Amstelveen
Het College van B en W van Amstelveen stelt voor, om peuterspeelzalen en kinderopvangcentra samen te voegen lees
05-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Met 90 procent van de Amstelveense jongeren gaat het goed!
Donderdagavond 30 september 2010 was er Praat met de Raad in het raadhuis van Amstelveen. Inwoners gingen met raadsleden in gesprek over het onderwerp jongeren in Amstelveen lees
05-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Koops startte 'Roefeldag' 2010
Op woensdag 29 september 2010 bezochten groepjes Amstelveense kinderen tussen de 8 en 12 jaar een aantal bedrijven en instellingen om in het kader van de jaarlijkse Roefeldag lees
04-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente vindt alternatief voor vervoer Panta Rhei
B en W kiezen voor route Zuidtangent via Langerhuize/Commercepark lees
04-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen neemt zelf straatcoaches in dienst
De gemeente Amstelveen is gestart met het werven van vier straatcoaches voor gemiddeld 30 uur per week lees
04-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Bouw appartementen in Westwijk 2 van start
Gebied en vastgoedontwikkelaar AM en Bouwfonds Ontwikkeling hebben op woensdag 29 september 2010 het officiele startsein gegevenvoor de bouw van 243 appartementen in het plan Kopstukken in Westwijk2 lees
30-09-2010, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Gem Amstelveen / AM

Grote zorgen sociale huurvoorraad Amstelveen
Van de kernvoorraad van bijna 10.200 sociale huurwoningen (inclusief de 'oude' plannen voor zo'n 500 woningen komt deze voorraad op een kleine 11.000) komt jaarlijks slechts 4 procent vrij voor de doelgroep lees
30-09-2010, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveense schoolgebouwen op internet
De coalitiepartijen VVD, CDA, BBA, ChristenUnie en OCA in Amstelveen vinden goede schoolgebouwen belangrijk lees
29-09-2010, Bron: Herbert Raat

De crisis gaat Amstelveen niet voorbij
Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2007 afgesproken om 100 miljoen euro bij te dragen aan de ondertunneling van de rijksweg A9 lees
22-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

'Jongeren in Amstelveen' is thema bij Praat met de Raad
Op donderdag 30 september 2010 is er van 20.00 tot 21.00 uur een Praat met de Raad in het raadhuis van Amstelveen. Het onderwerp is deze keer 'Jongeren in Amstelveen' lees
21-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen op nr. 3 bij digitale dienstverlening
Het accountancy bedrijf Ernst & Young heeft dit jaar voor de vijfde keer onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening van alle Nederlandse gemeenten lees
20-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Goede start van het leerlingenvervoer in Amstelveen
Wethouder Herbert Raat (VVD) informeert de gemeenteraad van Amstelveen in verband met het leerlingenvervoer lees
20-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen pakt vernielingen aan
Vernielingen komen in Amstelveen, net als in de rest van Nederland, vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 800 zaken van vernieling, of beschadiging bij de politie gemeld lees
17-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

96% van de Amstelveense bedrijven zijn tevreden met vestiging
Amstelveense ondernemingen tevreden over vestiging en dienstverlening lees
16-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Levie start de Fietsbalans 2
Op woensdag 15 september 2010 zijn metingen verricht door de Fietsersbond in samenwerking met de gemeente Amstelveen lees
16-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgerraadsman Amstelveen: aantal meldingen licht gedaald
In 2009 heeft de burgerraadsman van Amstelveen, Pieter van Overschot 350 meldingen gekregen. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 2008 en 2007 lees
14-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Woongroep Holland en Eigen Haard gaan fuseren
College Amstelveen adviseert positief bij fusievoornemen corporaties Woongroep Holland en Eigen Haard lees
13-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeentelijk onderzoek naar vernieuwing Wagenerstadion
Het college van B en W Amstelveen geeft samen met Amsterdam opdracht een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met daarin concrete voorstellen voor nieuwbouw van het Wagenerstadion lees
10-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Aftrap voor Fietsbalans-2 in Amstelveen
Hoe is het fietsklimaat in Amstelveen? Amstelveen en Fietsersbond maken samen de balans op lees
09-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Samen werken aan geletterdheid
Van 6 tot en met 12 september 2010 is het de landelijke Week van de Alfabetisering lees
07-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Welzijn nieuwe stijl in Amstelveen
Het College van B en W van Amstelveen heeft nieuw Welzijnsbeleid opgesteld lees
07-09-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Tijdelijke vergoeding reiskosten Roelof Venemaschool
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen vergoedt de helft van de kosten van het vervoer van leerlingen van de Roelof Venemaschool naar hun tijdelijke gymlocatie lees
31-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Projectorganisatie Zone A9 geeft informatie aan zorginstellingen
Woensdag 25 augustus 2010 zijn zeven zorginstellingen uit Amstelveen uitgenodigd door de projectorganisatie Zone A9 van de gemeente Amstelveen lees
31-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Schooltuinen Amstelveen van grote waarde
Amstelveen heeft vier schooltuincomplexen. Gedurende het schooljaar maken circa 650 schoolkinderen van vijftien basisscholen hiervan gebruik lees
30-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Luchtkwaliteit OBS Palet-Noord voldoet ruimschoots
De luchtkwaliteit in de tijdelijke lokalen van basisschool Palet-Noord voldoet ruimschoots aan de toekomstige wettelijke grenswaarden lees
25-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen evalueert haar integraal veiligheidsbeleid
Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid lees
24-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester bezocht inschrijfdag Uilenstede
Burgemeester Van Zanen bracht op maandagochtend 23 augustus 2010 vroeg een onverwachts bezoek aan Uilenstede lees
24-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanvraag vermist identiteitsbewijs klantvriendelijker
Vanaf 1 september 2010 hoeft u niet meer bij de politie aangifte te doen van uw zoekgeraakte Nederlandse paspoort, ID-kaart, of rijbewijs lees
24-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer aandacht voor de mantelzorg
De gemeente Amstelveen heeft mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen, maar bereikt hen die het nodig hebben nog te weinig lees
24-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Groter groen gebied aan Hortensialaan-Lindenlaan
Aan de Hortensialaan en Lindenlaan willen B en W van Amstelveen woningen en een nieuw schoolgebouw voor basisonderwijs na het verdwijnen van de school Panta Rhei lees
23-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen concentreert zich op bestaand groen
Al geruime tijd besteedt zowel uw raad als het college van B en W van Amstelveen aandacht aan de gewenste invulling voor het buitengebied lees
23-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Verbouwing van het Dorpsplein begint
De aan het begin van dit jaar aangekondigde aanpak van het Dorpsplein en de daarmee samenhangende werkzaamheden in het Oude Dorp starten binnenkort lees
16-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen voorstander van vitaal en breed gesorteerd Stadshart
Het college van B en W van Amstelveen vindt een gezond en kwalitatief goed winkelcentrum in het Stadshart belangrijker, dan de omvang ervan lees
16-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Jongerenwerk in Amstelveen moet effectiever
Het college van burgemeester en wethouders wil het jongerenwerk, als pilot, onder directe aansturing van de gemeente plaatsen lees
09-08-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkeersmaatregelen in Bovenkerk
Er komt definitief geen 30-kilometerzone op de Noorddammerlaan. Wel kondigt wethouder John Levie (verkeer) een viertal andere maatregelen aan lees
05-08-2010, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Buurt is niet blij met bouwplan Olmenlaan-Lindenlaan
Het Bewonerscomite Olmenlaan-Lindenlaan is niet blij met de bouwplannen voor de locatie, die begrensd wordt door deze twee lanen lees
04-08-2010, Bron: Amstelveens Weekblad

We willen waar voor gemeentegeld
De kersverse VVD-wethouder Herbert Raat is de maker van een niet -alledaags college lees
04-08-2010, Bron: Amstelveens Weekblad

Verkeersmaatregelen nodig in Bovenkerk
Bewoners van de Noorddammerlaan in Bovenkerk dringen bij de gemeente aan op het nemen van maatregelen lees
22-07-2010, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Ontmoeting Van Zanen en Van der Laan
In de eerste volle werkweek van de kersverse burgemeester van Amsterdam, de heer mr E.E. van der Laan, vond een uitvoerig (overdrachts) gesprek plaats met de heer mr J.H.C. van Zanen lees
19-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Avontuurlijke speelplaats geopend naast de Poel
Op woensdagmiddag 14 juli 2010 opende de gemeente Amstelveen de avontuurlijke speelplaats aan de Noordelijke Poeloever lees
15-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Gemeenteraad van Amstelveen zonder papier?
Raadsleden zijn grootverbruikers van papier. Agenda's, vergaderstukken, besluitenlijsten, verslagen, moties, notities etc. Veel lezen, terugzoeken en delen van informatie lees
13-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente controleert leerlingenvervoer
Amstelveen gaat ook in het nieuwe schooljaar scherp controleren, of het leerlingenvervoer goed functioneert lees
12-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelland gemeenten in de aanval tegen schooluitval
De afgelopen periode hebben de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel zich samen met scholen extra ingezet om schooluitval tegen te gaan lees
12-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Fonteinen raadhuis Amstelveen kleuren oranje!
Amstelveen kleurt steeds meer oranje, nu Nederland zo ver op het wereldkampioenschap is gekomen lees
08-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

1,6 miljoen rijkssubsidie voor verbetering woonkwaliteit
De gemeente Amstelveen heeft de mogelijkheid benut om via de provincie Noord-Holland subsidiegeld van het Rijk te vragen voor projecten, die onder meer de woonkwaliteit of het milieu stimuleren lees
06-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen tegen huisvestingsplicht onderwijs
Het college van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor de Stichting Cosmicus uit Rotterdam niet op het 'plan van scholen' te plaatsen lees
06-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Taal op de werkvloer
De gemeente Amstelveen heeft sinds begin dit jaar 129 inburgeraars een traject aangeboden lees
06-07-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Schade verhalen op daders
In Amstelveen gaan we nu altijd de schade verhalen op daders van vernielingen. Vorige week is de eerste rekening de deur uit gegaan lees
04-07-2010, Bron: Herbert Raat

De A9 tunnel zware opgave voor Amstelveen
Als het aan de gemeente Amstelveen ligt, gaat Rijkswaterstaat door met de ondertunneling van de A9 lees
29-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College van Amstelveen licht nieuwbouwprojecten door
In het collegeprogramma staat, dat het nieuwe college tegen verdere verdichting van Amstelveen is lees
29-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Leerlingen KKC presenteren duurzame oplossingen
Zeven weken geleden arriveerden 60 tweedejaars leerlingen van het Keizer Karel College (KKC) blanco in het informatiecentrum Zone A9 lees
29-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College stelt bijdrage vast aan themapark Bloomin' Holland
De gemeente Amstelveen zal de komende vier jaar een financiele bijdrage leveren aan het project 'ontwikkeling Themapark Bloomin' Holland' lees
29-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Stichting Sportpromotie Amstelveen stopt
Stichting Sportpromotie Amstelveen (SPA) beeindigt in 2010 haar activiteiten lees
29-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente verhaalt schade graffiti op dader
De gemeente Amstelveen gaat een jongere zelf laten opdraaien voor schade die is aangericht aan een gemeentelijk eigendom lees
28-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Lancering website Centrum Jeugd en Gezin Amstelland
Vanaf woensdag 30 juni 2010 kunnen ouders, opvoeders, jongeren en andere belangstellenden voor nog meer tips omtrent opvoeden en opgroeien terecht op www.cjgamstelland.nl lees
28-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente wil de exploitatiebedragen verhogen
Forse exploitatiebijdragen helpen lokale Amstelveense economie om zeep lees
22-06-2010, Bron: Monique Verweij

Nieuwe stedenbandborden en wegwijzers onthuld
Op maandagochtend 21 juni 2010 rond de klok van elf, kwam een groep genodigden samen op het Raadhuisplein lees
21-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

De eerste LEAB-laag asfalt gelegd in Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Subsidies op energiebesparende maatregelen lees
18-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Synagoge en Zorgvlied tot overeenstemming gekomen
Op 11 juni 2010 hebben vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en van begraafplaats Zorgvlied, gemeente Amstelveen, overeenstemming bereikt over de hoogte van het te bouwen Crematorion op de begraafplaats lees
14-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Basisschool Piet Hein krijgt grote opknapbeurt
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft besloten dit jaar ruim 400.000 euro beschikbaar te stellen voor onderwijskundige vernieuwingen aan basisschool Piet Hein lees
14-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College van Amstelveen: Geen taboes meer
De minima ontzien en de OZB niet verhogen, behoud van het hoogwaardige karakter van de stad, extra accent op duurzaamheid en verder geen taboes meer op welk beleidsterrein ook lees
14-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitslag landelijke TK verkiezingen 2010 in Amstelveen
De uitslag van de landelijke Tweede Kamer verkiezingen 2010 in Amstelveen lees
10-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

De burgemeester bracht zijn stem uit in Middenhoven
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 bracht burgemeester Jan van Zanen om 8 uur zijn stem uit op het stembureau nr. 28 in het pand van de Vereniging Historisch Amstelveen lees
09-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Afscheid van een VVD raadslid
Op woensdagavond 2 juni 2010 tijdens de reguliere raadsvergadering van de Amstelveense gemeenteraad nam de voorzitter van de raad, burgemeester Jan van Zanen, afscheid van VVD raadslid, Jochai van Bergen lees
03-06-2010, Bron: Amstelveenweb

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen
Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen in Amstelveen lees
01-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Start onderzoek warmtenet in Noorder Legmeerpolder
Het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de Noorder Legmeerpolder gaat nu van start lees
01-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense subsidiepot energiezuinige maatregelen is leeg
Amstelveense huiseigenaren hebben de afgelopen maanden in grote getale gekozen voor energiebesparende aanpassingen aan hun woning lees
01-06-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Verzetsheld krijgt graf op Zorgvlied
Zondag 30 mei 2010 14.00 uur draagt de familie van verzetsheld Theo Ruiter (1911-1965) zijn graf over aan begraafplaats Zorgvlied lees
28-05-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Buitenschaakspel 'de Loper' is geopend
De wijk Bankras / Kostverloren heeft er een prachtige speelvoorziening bij lees
17-05-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Palet Noord krijgt tijdelijk extra lokalen
Na de zomervakantie kunnen drie extra groepen van basisschool Palet Noord terecht in het gebouw Dr. Schaepmanlaan 2 lees
17-05-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

'Heidag' in Amstelveen
Vandaag (17 mei 2010) gaan we met het college de 'hei' op. De bedoeling is om werkafspraken te maken over hoe we de zaken de aankomende jaren gaan aanpakken lees
17-05-2010, Bron: Herbert Raat

Wijkcentrum 'De Laagte' wordt gesloopt
De rechter heeft bezwaren van bewoners tegen nieuwbouw van het dagcentrum voor gehandicapte kinderen Nifterlake aan de Henegouwselaan in Randwijck ongegrond verklaard lees
13-05-2010, Bron: Amstelveens Weekblad

Bestuurlijke planning Zone A9
In de eerste vergadering van het college in nieuwe samenstelling is ons een bestuurlijke planning voorgelegd voor de Zone A9 lees
10-05-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Basisschool De Triangel opnieuw in de prijzen
Voor het vierde jaar op rij deden Amstelveense basisscholen mee met het lesprogramma Toppie of Noppie van de gemeente Amstelveen lees
03-05-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College van Amstelveen positief over uitbreiding A9
Het college van B en W van Amstelveen heeft haar zienswijze ingediend op het Ontwerp Trace-besluit (OTB) over de weguitbreiding A9 lees
03-05-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Lintjesregen 2010 in het raadhuis van Amstelveen
Op donderdag 29 april 2010 werden de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen aan vele Amstelveense burgers lees
03-05-2010, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveeen

Nieuw College B en W in Amstelveen
Tijdens de raadsvergadering op woensdag 28 april 2010 werden de nieuwe wethouders van de gemeente door de raad gekozen en beedigd lees
29-04-2010, Bron: Amstelveenweb

Amstelveen heeft minder overlast van jeugd
Sinds december 2008 is er minder overlast van jeugd in Amstelveen. Ook het aantal actieve jongeren in overlastgevende of hinderlijke jeugdgroepen neemt af lees
29-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Afscheid van vier Amstelveense wethouders
Op dinsdag 27 april 2010 hebben vier wethouders afscheid genomen van collega's en bewoners van Amstelveen in de foyer van het raadhuis lees
28-04-2010, Bron: Amstelveenweb / Wethouders Amstelveen

EHBO workshop op de Karel Eykmanschool
In het kader van de campagne 'Wat doe je' hebben leerlingen uit groep 8 van de Karel Eykmanschool op 19 en 26 april 2010 een EHBO workshop gevolgd lees
27-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College garandeert starterslening tot 1 augustus 2010
De starterslening is een instrument, dat zeer succesvol is gebleken om een koopwoning bereikbaar te maken voor Amstelveense inwoners lees
20-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Gehring
Zaterdagavond 17 april 2010 heeft locoburgemeester Jan-Willem Groot in Amsterdam een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Kees Gehring lees
19-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Trouwen op zondag 10-10-10
Aanstaande bruidsparen die op zondag 10 oktober 2010 willen trouwen, kunnen in het raadhuis van Amstelveen elkaar het ja-woord geven lees
08-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveens scooterproject wordt voortgezet
Uit een evaluatie blijkt, dat met het scooterproject 'Zoek de grens op' goede resultaten zijn geboekt. Zo is een groot aantal scootercontroles gehouden lees
08-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveenlijn is geen onderwerp van discussie
De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het Rijk bevat heroverwegingen van de rijksbijdrage aan regionale weg- en openbaar vervoer projecten lees
06-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen houdt vast aan ondertunneling A9
De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het Rijk bevat onder meer de gedachte om de ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen te laten vervallen lees
06-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Kersenbloesemfestival 2010 in Amstelveen
Op woensdag 7 april 2010 wordt het jaarlijkse Kersenbloesemfestival weer georganiseerd in Amstelveen lees
06-04-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Voorlopig advies programmaraad Amstelveen 2010-2011
De programmaraad heeft in haar vergadering van 9 maart 2010 een voorlopig advies opgesteld ten aanzien van het analoge televisiepakket 2010-2011 van Ziggo lees
30-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe minicontainers voor afval in Amstelveen
Deze week (12-2010) is het vervangen van de duo vuilnisbak door twee nieuwe minicontainers gestart in Amstelveen Noord lees
23-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Keurslager Dick Hermanns is onderscheiden
Op woensdagavond 17 maart 2010 om 19 uur, reikte de burgemeester een gemeentelijke onderscheiding (Bronzen Legpenning van de gemeente Amstelveen) uit aan de heer Dick Hermanns lees
17-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Leerlingen in actie tegen zwerfvuil
Woensdagochtend 17 maart 2010 gaf wethouder Joss Tabak het startsein voor een grote zwerfvuil opruimingsactie lees
17-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen peilt mening bedrijven
Signalen uit het bedrijfsleven oppakken en vertalen naar actiepunten, en het lokale bedrijfsleven beter betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid: dit zijn de voornaamste doelstellingen van het college van B en W lees
16-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Paul Regouin onderscheiden
Tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2010 is vertrekkend raadslid Paul Regouin onderscheiden als dank voor zijn jarenlange inzet in de Amstelveense politiek lees
16-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Wat doe je, als in Amstelveen een noodsituatie ontstaat?
Op maandag 15 maart 2010 heeft de aftrap van de campagne 'Wat doe je?' plaatsgevonden in het raadhuis van Amstelveen lees
15-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

20 maart 2010: landelijke compostdag
Op zaterdag 20 maart 2010 kunnen inwoners van de gemeente Amstelveen vanaf 8.30 uur gratis vier zakken compost ophalen het Afvaloverslagstation lees
15-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Boomgaars en Twint met voorkeursstemmen gekozen
Nadat eerder op de avond de zetelverdeling bekend was geworden, bleken twee kandidaten hoger op de lijst te komen vanwege het aantal voorkeursstemmen dat ze haalden lees
04-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Mogelijk nieuwbouw voor biljarters op de Startbaan
Elf Amstelveense biljartverenigingen zijn momenteel gehuisvest bij de Bankrashal die in 2011 wordt afgebroken lees
02-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen onderzoekt energieverbruik supermarkten
In het kader van het regionale project 'Energiebesparing bij supermarkten' zijn 19 grote supermarkten in Amstelveen door de gemeente aangeschreven om energie te besparen lees
02-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveners positief over aanleg A9 tunnel
Over het algemeen staan Amstelveners positief tegenover de aanleg van de A9 tunnel en de gebiedsontwikkeling in de Zone A9 lees
01-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Straatnaambord voor Kazernepad
Sinds 1 maart 2010 is het Kazernepad herkenbaar aan zijn naambordje lees
01-03-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Westwijk-ZW op nominatie Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Amstelveense project Westwijk Zuidwest heeft een nominatie gekregen voor het 'Beste Politiekeurmerk Veilig Wonen project 2009'. lees
25-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester brengt stem uit in Buurt over Ouderkerk
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 brengt burgemeester Jan van Zanen rond 8.00 uur zijn stem uit op het stembureau bij het notariskantoor aan de Oranjebaan lees
25-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College in gesprek over optimalisering sportvelden
Wethouder Veenboer presenteerde op 22 februari 2010 de resultaten van een aantal scenario's aan de veldsportverenigingen van Janselaan West, Janselaan Oost en Escapade over optimalisering van de sportvelden lees
23-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen woningbouw bij Frans ter Gastlaan en Eyckenstein
De invulling van een Programma van Eisen uit 2005 voor de voorzieningenstroken in Westwijk is door de realiteit achterhaald lees
23-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College beantwoordt vragen ivm wateroverlast in Bovenkerk-Oost
Het College van Amstelveen beantwoordt vragen ivm wateroverlast in Bovenkerk-Oost lees
23-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Huis aan huis verkoop wordt ontmoedigd
B en W van Amstelveen stellen voor, om door verandering van de regels het venten te ontmoedigen lees
23-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Alle scholen van Amstelwijs worden verbeterd
Dolf Veenboer (PvdA) Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg heeft op 18 februari 2010 een brief gestuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen voor primair onderwijs in Amstelveen lees
23-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Bestrijding illegale onderhuur werkt
Het proefproject ter bestrijding van illegale onderhuur in de wijk Bankras Kostverloren heeft positief resultaat geboekt lees
23-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Proefproject wonen en mantelzorg in Amstelveen
Amstelveen start het proefproject 'Wonen en mantelzorg' lees
23-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Rijnland geeft Amstelveen compliment
Sinds 2003 houdt het hoogheemraadschap van Rijnland de sanering van riooloverstorten en ongerioleerde lozingen bij alle 34 gemeenten in haar beheergebied nauwlettend in de gaten lees
19-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Informatiecentrum Zone A9 geopend
De start van de aanleg van de tunnel en de inrichting van de Zone A9 is nog ver weg. Toch openden op vrijdag 19 februari 2010 wethouder Pols en de heer Slager, projectdirecteur Schiphol-Amsterdam-Almere Rijkswaterstaat een gezamenlijk informatiecentru lees
19-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Woningbouwproductie goed op gang gekomen
Een van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie Woonvisie is, dat de woningbouwproductie in Amstelveen goed op gang is gekome lees
19-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

RO-zuil levert milieu en klimaatvriendelijk water
Aan de buitenzijde oogt het object als een reclamezuil maar het verbergt een bijzondere, nieuwe en milieuvriendelijke techniek: een 'Reversed Osmose' watertappunt lees
19-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Zorgvlied bouwt het grootste mausoleum van Nederland
Wethouder Remco Pols van de gemeente Amstelveen heeft op 17 februari 2010 de eerste paal geslagen voor Nederlands grootste mausoleum voor algemene graven: 't Lalibellum lees
19-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal sporthal bij Pandora
Donderdag 18 februari 2010 sloegen wethouders Tabak en Hellendall de eerste paal van de nieuwe (breedte)sporthal bij Pandora 3 lees
19-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense buitenbeelden op internet
Vanaf deze week (7-2010) zijn alle Amstelveense buitenbeelden op internet te bekijken lees
16-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

De Dorpskerk en Annakerk zijn nu ook monumenten
Gemeentelijke monumentenlijst uit 2005 afgehandeld lees
16-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Vernieuwing Uilenstede Oost van start
Op 15 februari 2010 sloeg wethouder Pols, ruimte, bouwen en wonen, samen met directeur Benschop van DUWO, VU-bestuurder Rutten en een drietal studenten de eerste paal voor 314 studentenwoningen in Uilenstede Oost lees
16-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College voor een groene en levendige Uilenstede
Op 9 februari 2010 stemde het college in met de visie op de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte op Uilenstede lees
15-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Eindelijk definitief wijkcentrum voor Randwijck
De wethouders Dolf Veenboer (PvdA) en Jan-Willem Groot (CDA) willen hierbij verklaren, dat zij een definitieve locatie voor het wijkcentrum in het over enkele jaren leegkomend gebouw van de Michiel de Ruyterschool lees
11-02-2010, Bron: Dolf Veenboer

Artsen mogelijk op straat door conflict over HOED Molenweg
Tussen de artsen en de projectontwikkelaar van de HOED aan de Molenweg is een groot juridisch conflict ontstaan lees
07-02-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De heer Jons Hensel is ridder geworden
Op donderdag 28 januari 2010 om 18.30 uur heeft burgemeester Van Zanen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in het clubhuis van de Amsterdamse Hockey- en Bandy Club aan de heer Jons Hensel lees
02-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen betaalt snel aan haar leveranciers
De gemeente Amstelveen heeft haar betaalbedrag onder de loep genomen lees
02-02-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

De burgemeester op bezoek in Uilenstede
Burgemeester Jan van Zanen bezocht op Uilenstede het kantoor van DUWO lees
30-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb.com

College stopt met plan nieuwe supermarkt Van der Hooplaan
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 26 januari 2010 besloten niet verder te gaan met de plannen voor een nieuwe supermarkt aan de Van der Hooplaan lees
28-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Stimuleringsgelden woningbouw naar kopers
B en W van Amstelveen hebben een besluit genomen over de inzet van de 1,14 miljoen euro subsidie van het rijk, die onlangs is toegekend voor stimulering van woningbouwprojecten lees
28-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Nog 41.000 euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen
De gemeente heeft nog ruim 41.000 euro in kas om energiebewuste huiseigenaren te steunen bij hun woningverbetering lees
26-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Raadsleden hebben de 2e Amstelveense Montessorischool bezocht
Een raadsdelegatie bezocht op dinsdag 19 januari 2010 de 2e Amstelveense Montessorischool aan de Lindenlaan. lees
21-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Herinrichting Dorpsplein van Amstelveen kan beginnen
De reacties op het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein in het Oude Dorp van Amstelveen leveren een voorkeur op voor de variant met een gelijkvloers Dorpsplein lees
20-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Laat uw stem niet verloren gaan
Op 3 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze dag valt in Amstelveen midden in de voorjaarsvakantie lees
19-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Minitennisbaan aan de Startbaan
Komend tennisseizoen kan de jeugd van LTC Amstelland gebruik maken van een minitennisbaan op het tenniscomplex aan de Startbaan lees
19-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Subsidieregelingen kleine veiligheidsprojecten voortgezet
Ook in 2010 kunnen bedrijven en bewoners van Amstelveen subsidie aanvragen bij de gemeente voor het treffen van veiligheidsmaatregelen lees
19-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Grote schoonmaakactie viaducten A9
De komende weken maakt de gemeente Amstelveen de viaducten A9/Stadshart, A9/Burgemeester Boersweg, A9/Amsteldijk Zuid en A9/Beneluxbaan grondig schoon lees
19-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Starterslening 2009 in Amstelveen is succes
In 2009 zijn in Amstelveen 36 startersleningen verstrekt: meer dan twee keer zoveel dan aanvankelijk verwacht lees
19-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Voldoende wijkagenten in de Amstelveense wijken
Deze week berichtte het RTL?nieuws, dat wijkagenten veel te weinig tijd door in de 'eigen wijk' lees
12-01-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Het Amstelveen College wordt verzelfstandigd
Met de verzelfstandiging van het Openbaar Voortgezet Onderwijs krijgt het Amstelveen College een volwaardige plaats binnen het voortgezet onderwijs lees
12-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Gemeente Amstelveen wil warmtenet in Noorder Legmeerpolder
Als het aan de gemeente Amstelveen ligt, wordt er dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek verricht naar een warmtenet voor de Noorder Legmeerpolder lees
12-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen blijft dereguleren
De gemeente Amstelveen heeft in 2007 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgesteld: het verplichte advies door een onafhankelijke welstandscommissie af te schaffen lees
12-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen huldigt Toppers en Talenten van 2009
De gemeente Amstelveen is trots op al haar sportkampioenen. Op donderdag 21 januari 2010 huldigt zij daarom vanaf 19.00 uur in het Congrescentrum de Amstelveense kampioenen van het afgelopen jaar lees
11-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen stroomlijnt sponsoring
De gemeente Amstelveen gaat het sponsoren van projecten met een publiek belang aantrekkelijker maken voor het lokale bedrijfsleven lees
07-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanpak van overmatig gebruik alcohol onder jongeren
Aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren wordt in 2010 onverkort voortgezet. Dat heeft het college van Amstelveen besloten na evaluatie van de maatregelen die tot op heden zijn toegepast lees
06-01-2010, Bron: Amstelveens Weekblad

Actie 'De Laagte': 465 handtekeningen
De actie van het Wijkplatform Randwijck voor het openhouden van wijkcentrum 'De Laagte' heeft uiteindelijk 465 handtekeningen opgeleverd lees
06-01-2010, Bron: Amstelveens Weekblad

Voorbereidingen nieuwbouw Amstelveen College en breedtesporthal
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Amstelveen College en een breedtesporthal lees
05-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen wil regels terugdringen
Een speerpunt van het college van B en W van Amstelveen is het terugdringen van regels lees
05-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Actieplan integrale veiligheid 2010 Amstelveen
Het college van Ben W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2010 lees
05-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil OZB tariefverlaging in 2010
Het college van B en W van Amstelveen stelt de raad voor om in haar vergadering van 3 februari 2010 de OZB tarieven voor 2010 te verlagen en definitief vast te stellen lees
05-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Attendering bekendmakingen van de gemeente in de krant
Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten om vanaf 6 januari 2010 wekelijks een lijst te publiceren op de gemeentepagina in het Amstelveens Weekblad van adressen waarop de officiele bekendmakingen van die week betrekking hebben lees
04-01-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwjaarsreceptie gemeente Amstelveen 2010
Op zaterdagavond 2 januari 2010, organiseerde de gemeente Amstelveen de traditionele Nieuwjaarsreceptie voor de burgers van de stad lees
03-01-2010, Bron: Amstelveenweb

Aanscherping regels voor gratis trouwen
lees
30-12-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Aanpak foutparkeren van (brom) fietsen op Stadsplein
De gemeente wil de strijd aanbinden tegen lukraak op het Stadsplein geparkeerde fietsen en bromfietsen. Die staan nu vooral voetgangers in de weg bij de ingangen van winkelpassages en bovenwoningen lees
30-12-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwe openingstijden balies raadhuis in 2010
De gemeente Amstelveen wijzigt per 1 januari 2010 de openingstijden van de balies in het raadhuis zodat de balies op gelijke tijden geopend zijn lees
29-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Betere bewegwijzering op Uilenstede
In december 2009 heeft de gemeente bewegwijzeringborden op Uilenstede geplaatst. Op deze borden staan de namen van de torenflats en de nummers van de eenheden duidelijk weergegeven lees
28-12-2009, Bron: Tom Ponjee

Golfbaan naast het sportcomplex Escapade?
Op initiatief van de gemeente is overleg gevoerd tussen de publieke partijen, die bij de realisering van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder zijn betrokken lees
24-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe bedrijven in Amstelveen ondanks recessie
Ondanks de economische tegenspoed openden in 2009 drie nieuwe internationale bedrijven een kantoor in Amstelveen lees
22-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Snelle dienstverlening aan balie en telefoon in Amstelveen
Nadat de klantcontacten van 105 gemeenten onder de loep zijn genomen, blijkt dat Amstelveen goed scoort op wachttijd aan de balies en de telefonische dienstverlening lees
22-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen inzameling huishoudelijk afval in Amstelveen
Door sneeuwresten en de gladheid vindt maandag 21 december 2009 geen huisvuil inzameling plaats in Amstelveen lees
21-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Certificaat veilige wijk voor Westwijk Zuid-West
Westwijk Zuid-West in Amstelveen (fase 1) beschikt sinds kort over het Politiekeurmerk Veilig wonen lees
21-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Belastingdienst sluit convenant met gemeente Amstelveen
Op vrijdag 18 december 2009 heeft de Belastingdienst een convenant gesloten met de gemeente Amstelveen over horizontaal toezicht lees
18-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Kinderachtige boetes grote irritatiebron
Met het uitdelen van kinderachtige en onnodige boetes zou de politie kwaad bloed zetten bij hangjongeren, met als gevolg een toename van overlast en vernielingen lees
17-12-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bewoners Praam ongerust over uitblijven versmalling
Bewoners van Praam zijn ongerust, dat de gemeente nog niet begonnen is met de aanleg van een wegversmalling ter hoogte van het fietspad nabij Voorplecht lees
17-12-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Het college beantwoordt vragen ivm 'De Laagte'
Onderwerp: beantwoording Schriftelijke vragen ex art. 33 RvO inzake 'De Laagte' lees
16-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

De meest innovatieve ondernemers van Amstelveen
De Amstelveense MKB-er Peter Kaatee van Kaatee Transport en Rene van Schajik van de lokale Rabobank zijn uitgeroepen tot meest innovatieve ondernemers tijdens de Amstelveense ondernemersavond lees
15-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

1,2 miljoen voor stimulering Amstelveense woningbouw
Het ministerie van VROM heeft aan de gemeente Amstelveen laten weten dat zij 1,2 miljoen euro aan Amstelveen heeft toegekend voor de stimulering van woningbouwprojecten lees
15-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Horecavergunning eenvoudiger in Amstelveen
De gemeente Amstelveen start in januari 2010 met een sterk vereenvoudigde en overzichtelijke aanvraagprocedure voor horecavergunningen lees
15-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen werkt met 18 dienstverleningsnormen
De gemeente Amstelveen heeft 18 dienstverleningsnormen geformuleerd voor de diensten die de medewerkers in het Klant Contact Centrum verlenen aan burgers lees
15-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Locaties afvalcontainers en afhaalpunt plastic zakken
Mevrouw Van Veen-Roof inwoner van Amstelveen stelde haar vraag aan Joss Tabak, wethouder Afvalbeheer lees
15-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Beantwoording vragen GL en PvdA over jongerenoverlast Westwijk
Geachte heren Mager en Schildknegt, In uw brief van 23 november 2009 spreekt u uw steun uit voor het invoeren van het blowverbod in jongerencentra per 1 januari 2010 lees
14-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

In Middenwaard komen maximaal 225 woningen
Het bouwprogramma voor Middenwaard/Marne is teruggebracht van bijna 300 naar maximaal 225 woningen. Hiervan zijn minimaal 75 sociale huurwoningen lees
14-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Vrees voor gif na kaalslag op het Amsteleiland
Onder bewoners van het Amsteleiland is opnieuw beroering ontstaan, nadat de projectontwikkelaar alle bomen onaangekondigd kapot heeft getrokken, waardoor vervuilde grond in beweging is gekomen lees
10-12-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Waardhuizen is overlast ook meer dan zat
Bewoners en winkeliers aan Parlevinker (winkelcentrum Waardhuizen) zijn de aanhoudende overlast van met name hangjongeren meer dan beu lees
10-12-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

B en W Amstelveen stemmen in met regionaal locatiebeleid
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft de colleges van B en W van de deelnemende gemeenten gevraagd in te stemmen met ?Bereikbaar Plannen?. lees
10-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

1ste paal is geslagen van de nieuwe Luwte
De eerste paal van de nieuwbouw van het nieuwe woonzorgcentrum van de Zonnehuisgroep Amstelland 'De Luwte' is op woensdagmiddag 9 december 2009 geslagen door burgemeester Jan van Zanen en Nico Groot locatiemanager lees
10-12-2009, Bron: Amstelveenweb / Zonnehuisgroep Amstelland

Huwelijk en partnerschapsregistratie eenvoudiger in Amstelveen
De aangifte van een huwelijk en van partnerschapsregistratie wordt eenvoudiger voor burgers. De gemeente Amstelveen heeft de verplichting afgeschaft om een aantal bewijsstukken te overleggen lees
08-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Massaal verzet tegen plannen Middenwaard
Ongeveer 400 bewoners van omgeving Middenwaard zijn massaal in verzet gekomen tegen de woningbouwplannen op die locatie lees
03-12-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied ter visie
Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten, het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied ter visie te leggen lees
03-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Klimaattips aan wethouder Veenboer en Groot
Op dinsdag 1 december 2009 kwamen Bloem en Sebastiaan hun KinderKlimaat-tip overhandigen aan de Amstelveense wethouders- Dolf Veenboer en Jan-Willem Groot lees
01-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste inzameldag plastic verpakkingen in Amstelveen
De gemeente Amstelveen is deze week (49-2009) begonnen met het huis aan huis inzamelen van plastic verpakkingsafval lees
01-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Tweede 'Praat met de Raad' trekt meer publiek
Op donderdagavond 26 november 2009 was de tweede zogenaamde 'Praat met de Raad' bijeenkomst georganiseerd door de gemeente in het raadhuis van Amstelveen lees
01-12-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Plastic inzamelen snel verbeteren in Amstelveen
Nu begonnen is met het gescheiden inzamelen van plastic afval, wil het CDA snel de kinderziektes opgelost hebben. Meer uitgiftepunten van zakken, vaker ophalen en centrale inzamelpunten bij de hoogbouw lees
01-12-2009, Bron: CDA-Amstelveen

CDA en VVD vragen ivm sloop wijkcentrum 'De Laagte'
Op woensdagavond 25 november 2009 waren de fracties van het CDA en de VVD Amstelveen aanwezig op een wijkplatform vergadering in Randwijck lees
27-11-2009, Bron: CDA / VVD / Amstelveenweb

Uit wanhoop water gestolen
Amsteleilandbewoner Dirk Brandt heeft afgelopen woensdagavond op 18 november 2009 uit protest over de omstandigheden op het eiland water gestolen langs de openbare weg. Brandt gaf zich zelf aan bij de politie lees
26-11-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Probleem 'scheefwonen' in Amstelveen valt mee
Scheefwonen in Amstelveen valt mee. Dat verklaart wethouder Remco Pols op kritiek van de fractie van Burgerbelangen Amstelveen lees
25-11-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

GL en PvdA vragen ivm 'Jongerenoverlast Westwijk' Amstelveen
GL en PvdA vragen in verband met 'Jongerenoverlast in de Westwijk ' Amstelveen lees
24-11-2009, Bron: GroenLinks /PvdA-Amstelveen

Europese partnersteden Amstelveen gaan beter samenwerken
Op 18, 19 en 20 november 2009 organiseerde de gemeente Amstelveen een werkbijeenkomst, waarbij ook vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en sociale partners uit de partnersteden aanwezig waren lees
24-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

College Amstelveen wil een 'Topsport Kennis Centrum'
In het rapport 'Topsportaccommodatie Amstelveen', opgesteld door adviesbureau DOME SDC, wordt het concept geschetst van een Topsport Kennis Centrum, waar ook een topsporthal deel van uitmaakt lees
24-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Plannen en procedure Middenwaard/Marne aangepast
B en W van Amstelveen hebben de plannen en de procedure Middenwaard/Marne aangepast lees
24-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder ziet geen brood in voedselbank Amstelveen
Hoe is het begonnen. Ik ben vrijwilligster bij de voedselbank in Amsterdam. Van daaruit neem ik de voedselpakketten mee naar Amstelveen voor onze clienten lees
23-11-2009, Bron: Ingezonden e-mail

Gedeputeerde Post op werkbezoek in de Zone A9 in Amstelveen
Op vrijdag20 november 2009 bracht mevrouw Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde Financien, Wegen, Verkeer en Vervoer (inclusief Zeehavens) van de provincie Noord-Holland, een werkbezoek aan Amstelveen lees
23-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Contouren nieuw college B en W Amstelveen
Tijdens de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode werden de contouren duidelijk van een mogelijk nieuw college van B en W. De VVD en GroenLinks lijken elkaar voor het eerst in de lokale politieke historie te kunnen vinden lees
19-11-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Fietsvoorrang Zwarte Pad kostte 6,5 ton
De onder grote politieke en publieke druk teruggedraaide fiets voorrangsituatie op het Zwarte Pad heeft zo'n 6,5 ton euro gekost: 6 ton voor het aanleggen en maximaal 50.000 euro voor het deels verwijderen lees
19-11-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente Amstelveen helpt jongeren met WIJ
Amstelveen gaat jongeren tot 27 jaar helpen aan werk, een leerwerkplek of een opleiding. Dit is de inzet van de nieuwe Wet Investeren in Jongeren lees
19-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer maatwerk voor Amstelveense burgers
Er komt meer maatwerk voor Amstelveense burgers, om iedereen naar vermogen mee te laten doen lees
19-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

College Amstelveen actualiseert cultuurbeleid
Het college van Amstelveen heeft een geactualiseerd cultuurbeleid opgesteld. Hierin staat beschreven wat de gemeente tot 2013 gaat doen op het gebied van kunst en cultuur lees
17-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Zorgvlied vergroot begraafcapaciteit met keldergraven
Begraafplaats Zorgvlied zal, indien er geen maatregelen worden genomen, na 2016 met een tekort aan graven te maken krijgen lees
17-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen past mediation toe
De Nederlandse aanpak van conflicten tussen overheid en burger eindigde op de tweede plaats tijdens de European Public Service Award uitreiking lees
17-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Hindernisbaan voor minder validen in de Stadstuinen
Graag uw aandacht voor het trottoir aan de parkeerzijde van Stadstuinen. Daar is naast de afvalbak, midden op het trottoir een reclamezuil geplaatst lees
16-11-2009, Bron: Louk Ph. Vos

Stadsgesprek over de veiligheid in Amstelveen
De gemeente probeert elk jaar te achterhalen hoe deze gebeurtenissen bij de inwoners van Amstelveen worden waargenomen, via zogenaamde ronde tafel gesprekken in de bibliotheek op het Stadsplein lees
14-11-2009, Bron: Amstelveenweb

Gesprek met de raadsleden: 'Praat met de Raad'
Donderdag 26 november 2009 is er tussen 20.00 en 21.00 uur een bijeenkomst in het raadhuis, waar inwoners van Amstelveen in gesprek kunnen met raadsleden lees
13-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Straks geen voorrang meer voor fietsers op het Zwarte Pad
De gemeente Amstelveen brengt de onlangs gewijzigde voorrangssituatie op de kruisingen langs de museumspoorlijn zo snel mogelijk terug in de oude situatie lees
12-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Presentatie 'Kamalmanak' in het Cobra Museum Amstelveen
Kamagurka overhandigt op woensdag 18 november 2009 het eerste exemplaar 'Kamalmanak' aan burgemeester Van Zanen in Amstelveen lees
11-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Dandy is op begraafplaats Zorgvlied
De schepping van de Zwitserse kunstenaar Kurt Laurenz Metzler sinds deze week een nieuwe locatie heeft gevonden, en wel aan de rand van begraafplaats Zorgvlied lees
11-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Gedragslessen in Amstelveen over het verkeer
Vanaf maandag 16 november 2009 starten gastdocenten met gedragslessen over verkeer in het voortgezet onderwijs in Amstelveen lees
10-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

BBA: forse investeringen in breedtesport, veiligheid fietsers en P60
Fors investeren in de gewone Amstelveense sporter, fietsers en bezoekers van P60 lees
08-11-2009, Bron: BBA

De stadsdichter van Amstelveen is Koos Hagen geworden
Donderdagavond 5 november 2009 vond in de bibliotheek in het Stadshart de verkiezing plaats voor de voordracht van Amstelveens eerste stadsdichter lees
06-11-2009, Bron: Amstelveenweb

Gemeente steunt Amstelveense huiseigenaren om energie te besparen
Wegens succes gaat de gemeente Amstelveen verder met het verstrekken van subsidies voor energiebesparende maatregelen aan particuliere woningen lees
06-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Ook deze kerst extraatje voor Amstelveense minima
Net als in 2007 en 2008 vergoedt de gemeente Amstelveen ook dit jaar de premie voor de aanvullende verzekering aan huishoudens met een minimum inkomen lees
03-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra veiligheidsmaatregelen bij fietspad 'Zwarte Pad' Amstelveen
De gemeente Amstelveen neemt op korte termijn concrete maatregelen, om de verkeersveiligheid op de kruispunten met het fietspad langs de museumspoorlijn te vergroten lees
03-11-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Dankzij de Amstelveen Uitkalender gratis naar de opera
Carla de Vos (62) uit Amstelveen is de eerste winnares van de actie Amstelveen Uitkalender lees
02-11-2009, Bron: Linda Annink

GL Amstelveen tegen uitvoering Nota Fiets
GroenLinks Amstelveen is tegen aangekondigde bezuiniging op de uitvoering van de plannen voor verbetering van de voorzieningen voor fietsers lees
31-10-2009, Bron: Amstelveenweb.com

Amstelveense raadsleden in Maastricht
Maastricht en Amstelveen hebben met elkaar gemeen, dat er een snelweg doorheen loopt lees
29-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Genoeg parkeerruimte in Oude Dorp van Amstelveen
Het is niet nodig extra parkeerplaatsen te creeren in het Oude Dorp. Dat stellen Burgemeester en Wethouders in een reactie op vragen van VVD en D66 om meer parkeerruimte lees
28-10-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Snel besluit over verkeersmaatregelen Zwarte Pad Amstelveen
Deze week (44-2009) moet er duidelijkheid komen over definitieve maatregelen bij de oversteekplaatsen van het fietspad het Zwarte Pad langs de museumspoorlijn lees
28-10-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

CDA-Amstelveen: concept NvU Middenwaard is onder de maat
De concept Nota van Uitgangspunten Middenwaard rammelt, aldus het CDA-Amstelveen lees
27-10-2009, Bron: CDA-Amstelveen

Spar met Raboruimte naar Plus
De geplande verhuizing van supermarkt C1000 Lindenlaan naar de oude Volvogarage aan de Van der Hooplaan houdt de gemoederen flink bezig lees
23-10-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

College beantwoordt vragen ivm Oude Dorp van Amstelveen
Hierbij de antwoorden, die het college van burgemeester en wethouders heeft gegeven op de door raadsleden De Leur (D66) en Raat (VVD) gestelde vragen over het Oude Dorp in Amstelveen lees
22-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Is Amstelveen toeristisch?
Hierbij de antwoorden, die het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft gegeven op de door de raadsleden De Leur (D66) en Raat (VVD) gestelde vragen over de zondagopenstelling van Amsterdam lees
22-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Gaat 86% van de Amstelveners stemmen op 3 maart 2010?
Stadspeiling Amstelveen voorspelt hoog opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen in 2010 lees
22-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Loting van 55 koopappartementen in Amstelveen
Op vrijdag 16 oktober 2009 heeft Remco Pols, wethouder Ruimte, Bouwen en Wonen, onder toeziend oog van notaris Mr. F. Bentum van SBA Netwerk Notarissen in Amstelveen en de heer W. Looijen (AM-directeur) de loting verricht voor 55 koopappartementen in West lees
19-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Kappen in het bomenbestand van Amstelveen
VVD vragen ex artikel 33 r.v.o. inzake gevolgde procedure voor de noodzaak van kappen in het bomenbestand lees
19-10-2009, Bron: VVD-Amstelveen

Hoe zwaar is die ambtsketen van de burgemeester?
Donderdag 15 oktober 2009 brachten ongeveer 40 leerlingen van basisschool Palet Noord een bezoek aan het raadhuis van Amstelveen lees
17-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

'De Meentwerf' komt in de oude gemeentewerf
Wijkcentrum 'De Meent', dat op 30 augustus 2009 grotendeels door brand werd verwoest, krijgt een vervangende ruimte in de oude gemeentewerf aan Langs de Werf 8 op bedrijventerrein Legmeer lees
16-10-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Programma onderwijshuisvesting Amstelveen gaat gewoon door
De gemeenteraad van Amstelveen heeft bij de behandeling van de Kadernota 2010 besloten, dat het programma onderwijshuisvesting (PIA 1), onverkort moet worden uitgevoerd lees
16-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste wachttijdvoorspellers voor Amstelveen
Sinds enkele dagen is het kruispunt Oranjebaan / Camera Obscuralaan voorzien van wachttijdvoorspellers lees
15-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Gevaarlijke nieuwe voorrangsregel voor fietsers in Amstelveen
Schriftelijke vragen van de VVD over de gevaarlijk nieuwe voorrangsregel voor fietsers in Amtelveen lees
15-10-2009, Bron: VVD-Amstelveen

Amstelveners willen wekelijkse koopzondagen
Een meerderheid van de Amstelveners is voorstander van wekelijkse koopzondagen. Dat blijkt uit een enquete die VVD en D66 hebben laten uitvoeren lees
14-10-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Fietsersbond boos over bezuinigingen fietsbeleid Amstelveen
De Fietsersbond is boos op Burgemeester en Wethouders van Amstelveen, omdat die drastisch willen bezuinigen op het fietsbeleid lees
14-10-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwe bedrijfskleding buitendienstmedewerkers gemeente
Maandag 12 oktober 2009 was burgemeester Jan van Zanen aanwezig bij de introductie van de nieuwe bedrijfskleding van de gemeente Amstelveen lees
13-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Programmaraad Amstelveen : concept radio-advies 2010
De lokale programmaraad Amstelveen heeft op 9 september 2009 vergaderd en het concept advies 2010 voor de radioprogrammering vastgesteld lees
12-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

RTV Amstelveen weer voor vijf jaar de lokale omroep
Het Commissariaat voor de Media heeft de zendvergunning van RTV Amstelveen met vijf jaar verlengd lees
12-10-2009, Bron: RTV Amstelveen

Grote ontruimingsoefening bij SVB in Amstelveen
Op woensdag 7 oktober 2009 heeft een grote ontruimingsoefening plaats gevonden bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen lees
09-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Atelierbeleid is funest voor kunstklimaat in Amstelveen
Het huidige lokale atelierbeleid is funest voor het kunstklimaat in Amstelveen lees
09-10-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Het nieuwe hightech busstation van Amstelveen is geopend
Op donderdag 8 oktober 2009 opende de gemeente Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam officieel het vernieuwde busstation in het Stadshart lees
09-10-2009, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

C1000 verhuist van de Lindenlaan naar de Vd Hooplaan
Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben de voorwaarden voor supermarktuitbreiding aan de Van der Hooplaan vastgesteld lees
08-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Het college van Amstelveen wil burgers ontzien
B en W Amstelveen: Geen geld meer voor kunst in de openbare buitenruimte, uitbreidingsplannen voor fietspaden in de ijskast, cultuursubsidies met een ton omlaag, minder voorzieningen voor ambtenaren en de renovatie van heesters uitstellen lees
07-10-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

BBA: Langs de Akker moet blijven
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) wil, dat de (school)tuinen aan Langs de Akker blijven lees
06-10-2009, Bron: BBA

'Onderzoek Hoogwaardig Openbaar Vervoer Amstelveen West zinloos'
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) vindt onderzoek naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan de westkant van Amstelveen zinloos lees
06-10-2009, Bron: BBA

Het college van Amstelveen kiest voor duurzame oplossing
De kunst in de openbare buitenruimte beeindigen, plannen voor de uitbreiding voor het fietswegennet in de ijskast, subsidies cultuur met 0,1 miljoen omgebogen..... lees
05-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Studentencampus ontwikkelingen in Amstelveen
Studentenhuisvester Duwo, de Vrije Universiteit en de gemeente Amstelveen, tekenden op donderdag 1 oktober 2009een samenwerkingsovereenkomst over de vernieuwing van het oostelijke deel van Uilenstede lees
01-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Bouwplan in Zonnestein verijdeld
Een bouwplan voor woningen aan Zonnestein 64 gaat niet door, omdat de Raad van State bezwaren van omwonenden hiertegen heeft gehonoreerd lees
30-09-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

ChristenUnie: geen 'gated community' in Amstelveen
De ChristenUnie keert zich fel tegen het gisteren in de landelijke pers gepubliceerde plan, om op het Amsteleiland een zogenaamde 'gated community' te realiseren lees
29-09-2009, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Burgemeester van Amstelveen opent de beurs
Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, opende op woensdag 23 september 2009 de beurs in Amsterdam lees
29-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen tegen extra inzet Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan
Op 24 september 2009 maakte Schiphol Group aan de CROS en de Alderstafel per brief bekend, dat met ingang van diezelfde dag de Kaagbaan overdag niet wordt ingezet voor startend vliegverkeer lees
29-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

PvdA en CDA vragen ivm ontwikkelingen op het Amsteleiland
In Het Parool van maandag 28 september 2009 staat een groot artikel over de plannen die projectontwikkelaar Qlincker Vastgoed Ontwikkeling heeft met het Amsteleiland: 'Een eigen eiland voor de rijken' lees
29-09-2009, Bron: Roeland Smits, PvdA-Amstelveen

Fracties willen voor jongere kinderen met achterstand ook gratis computer
Jacqueline Koops CU, Otto Schildknegt PvdA, Rien Alink D66, Nora Tang OCA willen, dat de gemeente Amstelveen ook kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar van ouders met een minimum inkomen in aanmerking moeten komen voor een gratis computer, indien er spra lees
28-09-2009, Bron: Jacqueline Koops CU

Werkloosheid neemt snel toe in Amstelveen
De werkloosheid in Amstelveen en omliggende gemeenten loopt snel op lees
23-09-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Meer groepen hangjongeren
Er komen in Amstelveen meer overlast veroorzakende jongerengroepen en ook ontstaat er tussen dergelijke groepen rivaliteit lees
23-09-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Meer geld naar onderhoud basisscholen Amstelwijs
Het bestuur van Amstelwijs heeft 400.000 euro extra besteed aan onderhoud van hun basisscholen, dat bleek uit hun jaarrekening 2008 lees
22-09-2009, Bron: Herbert Raat

Nieuwe Andreaskruisen langs de museumtramlijn
Vrijwilligers van de Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) plaatsten de afgelopen weken langs de spoorlijn in Amstelveen nieuwe Andreaskruisen en schrikhekjes lees
22-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitgangspunten gebiedsvisie zone A9 voorlopig vastgesteld
Op 16 september 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen het concept, de kernwaarden en de randvoorwaarden voor de gebiedsvisie zone A9 voorlopig vastgesteld lees
18-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

LG in Amstelveen
LG Electronics Benelux Sales huurt vanaf 1 mei 2009 ongeveer 3.500 m2 kantoorruimte en 58 parkeerplaatsen in het kantoorgebouw Commerce Parc aan Krijgsman 1-25 in Amstelveen lees
17-09-2009, Bron: LG / Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

CU: 'Aandacht voor gezondheidseffecten bij gebiedsvisie A9'
De ChristenUnie heeft gisteravond op 16 september 2009 tijdens de gemeenteraadsvergadering zwaar ingezet, om aandacht te vragen voor de gezondheid van burgers bij het vaststellen van de uitgangspunten van de gebiedsvisie A9 lees
17-09-2009, Bron: Jacqueline Koops

OCA-Amstelveen: presentatie overkapping A9
Op dinsdag 8 september 2009 heeft mevrouw Nora Tang fractievoorzitter van de Ouderen Combinatie partij van Amstelveen, tevens Lid Ruimte, wonen en natuur en A9, plv. lid Burgers en samenleving een presentatie gehouden in de raadzaal lees
17-09-2009, Bron: OCA

Nieuwe website wijkplatforms Amstelveen
Wethouder Jan-Willem Groot (wijkbeheer, CDA) heeft vorige week woensdag op 9 september 2009 de nieuwe website van de wijkplatforms gelanceerd lees
17-09-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bewoners Praam willen fietssluis
Bewoners van Praam en omgeving keken ernaar uit: de aanleg van een fietssluis, die het voor auto's onmogelijk maakt rechtstreeks via Praam en Voorplecht naar zuidoost-Waardhuizen te rijden lees
16-09-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Antwoorden B en W van Amstelveen ivm de Mexicaanse griep
Namens de voorzitter van de gemeenteraad werd deze brief naar de gemeenteraadsleden gestuurd, waarin de antwoorden van het College van de gemeente Amstelveen staan, op de vragen, die de raadsleden; Herbert Raat (VVD) en Marga van Herteryck (CDA) stelden o lees
15-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveners kiezen voor isolerend glas
Amstelveense woningeigenaren hebben de laatste maanden veelvuldig gekozen voor energiebesparende maatregelen lees
15-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Positieve resultaten op sportgebied in Amstelveen
De afgelopen vier jaar zijn positieve resultaten geboekt op het gebied van sport lees
15-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil de papiercontainers eerder invoeren
In de door het college van Amstelveen gepresenteerde afvalvisie wordt voorgesteld, om op vrijwillige basis bewoners van de laagbouw in Amstelveen een papier container te verstrekken lees
15-09-2009, Bron: PvdA-Amstelveen

BBA: bekendmakingen in huis-aan-huis kranten hervatten
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) zal komende woensdag op 16 september 2009 in de raadsvergadering voorstellen om de bekendmakingen in de lokale kranten te blijven publiceren lees
15-09-2009, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Internationale activiteiten van Amstelveen op hoog niveau
Amstelveen heeft vier partnersteden en het gemeentebestuur wil rekenschap te geven van de internationale orientatie en dimensie van Amstelveen lees
14-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Het 300ste gemeentelijke monument onthuld in Amstelveen
Op vrijdagochtend 11 september 2009 bereikte de gemeente Amstelveen een historische mijlpaal. Voorafgaand aan de Open Monumentendagen 2009, benoemde wethouder Frans Hellendall (VVD) het pand aan de Amsterdamseweg 204-206 tot het 300ste gemeentelijk monume lees
11-09-2009, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

300 Woningen tussen Middenwaard en Marne in Amstelveen
De gebieden van Middenwaard en Marne worden in een gezamenlijk project herontwikkeld tot een woonwijk met gemengd programma.Voornemen is, om in dit gebied bijna 300 woningen te realiseren lees
10-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Tweede supermarkt in Westwijk reden wrijving
De realisatie van een tweede supermarkt in het centrum van de Westwijk is aanleiding voor wrijving tussen de lokale overheid en de eigenaar van het winkelcentrum Delta Lloyd Vastgoed lees
09-09-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

D66 en VVD-Amstelveen willen ook de winkels op zondag open
Het college van B en W van de gemeente Amsterdam heeft onlangs besloten om de gehele stad tot toeristisch gebied te verklaren, waardoor ondernemers iedere zondag hun winkel mogen openstellen lees
09-09-2009, Bron: D66 en VVD-Amstelveen

De Meent wordt hersteld na de grote brand
Wijkcentrum 'De Meent', waar vorige week zondag een grote brand woedde, wordt in oude glorie hersteld lees
09-09-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Deloitte: project A9 goed op weg
De Business Case A9 (financiele vertaling van het project) is goed op weg lees
07-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Toekomst Langs De Akker
De heer Hans Lesmeister stuurde ons deze e-mail in verband met de toekomst van het tuincomplex Langs de Akker lees
04-09-2009, Bron: Hans Lesmeister

Zwarte Pad: Russische roulette
Graag wil ik u wijzen op de gevaarlijke situatie, die is ontstaan door het wijzigen van de voorrangssituatie op het Zwarte pad bij de kruisingen Ouderkerkerlaan, Molenweg en Amsterdamseweg lees
04-09-2009, Bron: Drs W. P. Loonen

Succesvol wijkfeest aan de Groenelaan
Op zaterdag 29 augustus 2009 werd er rond wijkcentrum De Bolder en winkelcentrum Groenhof het jaarlijkse wijkfeest georganiseerd door en met de vrijwilligers van Cardanus lees
01-09-2009, Bron: Conchita Willems

Koninklijke Horeca versterkt ondernemend Amstelveen
Het Platform Ondernemend Amstelveen (POA) breidt per 1 september 2009 uit met de lokale afdeling van het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lees
01-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Scholen in Middenhoven gaan weer open
Basisscholen de Pionier en de Cirkel gaan woensdag 2 september 2009 weer van start lees
01-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Meldpunt klachten leerlingenvervoer in Amstelveen
De gemeente Amstelveen gaat een e-mailadres openen voor ouders die klachten hebben over het leerlingenvervoer lees
01-09-2009, Bron: Herbert Raat

CDA-Amstelveen: meer aandacht voor mensen in plannen A9
In de visie van het college van B en W voor het A9-gebied mist het CDA de betrokkenheid op de consequenties voor burgers lees
01-09-2009, Bron: CDA-Amstelveen

Update: Na de grote brand in wijkcentrum 'De Meent'
De waterschade op de basisscholen de Pionier en de Cirkel valt mee. In de Willem Alexanderschool is wel sprake van veel waterschade. Voor de tijdelijke huisvesting van deze leerlingen wordt een oplossing gezocht waarover de ouders uiterlijk dinsdag worden lees
01-09-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Overeenkomst impuls voor Amstelveense woningbouw
Op maandagmiddag 31 augustus 2009 hebben woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente Amstelveen een overeenkomst getekend, die de weg effent voor de bouw van woningen in Amstelveen lees
31-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Baggerwerken van start in Noord- en Zuid-Amstelveen
Begin september 2009 gaan de baggerwerkzaamheden van de waterlopen in de wijken Patrimonium, Elsrijk en Keizer Karelpark van start lees
31-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Gevaarlijke verkeerssituatie aan de Van der Hooplaan
Ik woon op de Bleriotlaan in Amstelveen, en mijn kinderen gaan naar basisschool Het Palet op de Benderslaan aan de andere kant van de Van der Hooplaan. Dit betekent, dat zij elke ochtend, net als alle andere kinderen uit de Keizer Karelpark-buurt, de Van lees
31-08-2009, Bron: Huub Lensvelt

VVD-Amstelveen wil de Uitmarkt naar Amstelveen halen
De VVD-Amstelveen wil de Uitmarkt graag naar Amstelveen halen. Uit diverse berichten blijkt, dat de Uitmarkt het centrum van Amsterdam wil verlaten lees
30-08-2009, Bron: VVD-Amstelveen

Gratis trainingen Veilig Ondernemen in Amstelveen
Agressief gedrag en criminaliteit op de winkelvloer. Het komt helaas voor, ook in Amstelveen lees
25-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Totaalconcept van Amstelveen: Poeloever tot Amsteloever
Ontwikkeling zone A9; verbinden, gastvrij en duurzaam. Het college zet in op een levendig en afwisselend woongebied lees
21-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Onderzoek naar behoefte kinderopvang in Amstelveen
De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente willen door onderzoek een duidelijk beeld krijgen van de huidige behoefte aan kinderopvang in Amstelveen lees
20-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe uitgave Facts & Figures gemeente Amstelveen
Amstelveen telde op 1 januari 2009 79.807 inwoners. Deze groei is vrijwel uitsluitend te danken aan de nieuwbouw van afgelopen jaar (750 woningen) lees
20-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Sportclubs in Amstelveen hebben recht op duidelijkheid
Veel verenigingen lopen tegen hun sportieve grenzen aan. Zo wil niet alleen hockeyvereniging Myra groeien, maar er is ook onvoldoende veldcapaciteit voor Amstelveen Heemraad en Rugbyclub ARC 1890 lees
19-08-2009, Bron: Herbert Raat

Eerste gratis computer voor Amstelveens gezin uitgereikt
lees
18-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Markering voor nieuwe aanbiedlocaties mini afvalcontainers
Begin september 2009 brengt de gemeente in Amstelveen Noord markeringen aan voor aanbiedlocaties van afvalcontainers lees
18-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

In Amstelveen zijn de scholen weer begonnen
Maandag 17 augustus 2009 begonnen de basisscholen in Amstelveen weer met les geven lees
17-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Amstelveen College blijft Amstelveens
Het Amstelveen College blijft zelfstandig. Goed nieuws, voor de leerlingen, leerkrachten, ouders en Amstelveen lees
16-08-2009, Bron: Herbert Raat

Ruim 1000 nieuwe huurwoningen in Amstelveen
In de gemeente Amstelveen verrijzen in de periode tot en met 2014 ruim 1.140 nieuwe sociale huurwoningen lees
12-08-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen College zelfstandig
Een zelfstandig Amstelveen College biedt de beste kansen voor de toekomst lees
12-08-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwe afvalvisie in Amstelveen
Om in de toekomst tot een betere afvalscheiding te komen stelt B en W van Amstelveen in een nieuwe afvalvisie lees
11-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen begint met kunststof afval inzameling
Voor het einde van het jaar introduceert de gemeente speciale zakken, waarin Amstelveners hun kunststof verpakkingen, zoals petflessen en folies, kunnen verzamelen lees
11-08-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

VVD- en CDA-Amstelveen vragen in verband de grieppandemie
Vragen van de VVD ( Herbert Raat) en het CDA (Marga van Herteryck) over de voorbereiding van Amstelveen op de Mexicaanse griep lees
30-07-2009, Bron: VVD- en CDA-Amstelveen

Zetterij in maand augustus grotendeels afgesloten
De Zetterij, een toegangsweg van het bedrijventerrein Bovenkerk, zal tussen 10 augustus 7 uur en 4 september 2009 16 uur grotendeels zijn afgesloten lees
30-07-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bovenkerk wil 30-km zone
Het bewonersplatform van Bovenkerk is teleurgesteld dat de Noorddammerlaan en Legmeerdijk niet worden ingericht als 30-kilometerzone lees
29-07-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Reintegratie en mantelzorg is meer toekomstgericht
Amstelveen versterkt maatschappelijke participatie onder werkzoekenden lees
28-07-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Waardering voor website gemeente Amstelveen
De inhoud van de website van de gemeente Amstelveen behaalt een vierde plaats in een onderzoek naar de kwalitatieve inhoud van de websites van de 50 grootste gemeenten in Nederland lees
28-07-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Amsteleiland wordt gesaneerd
De Provincie Noord-Holland maakte op 23 juli 2009 bekend, dat zij op verzoek van Qlincker Vastgoed Ontwikkeling BV van plan zijn de Wet milieubeheervergunning in te trekken lees
25-07-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Wegwerkzaamheden aan de Beneluxbaan vorderen
Op week 30-2009 begonnen de werkzaamheden aan de Beneluxbaan lees
24-07-2009, Bron: Amstelveenweb

BBA vragen in verband met de stichting Topvolleybal Amstelveen
BBA heeft haar twijfels ivm de finaciering van de stichting Topvolleybal Amstelveen door de gemeente lees
23-07-2009, Bron: BBA

BBA: Nobelflat en overlast
Afgelopen week stuurde een vertegenwoordiger van de Nobelflat te Amstelveen-Westwijk een open brief die o.a. door de lokale kranten is gepubliceerd en hierbij wordt meegezonden lees
23-07-2009, Bron: BBA

BBA: Bekendmakingen in de lokale kranten
Burgerbelangen Amstelveen wil de krantenpublicatie van de gemeentelijke 'bekendmakingen' in het Amstelveens Weekblad doorzetten lees
23-07-2009, Bron: BBA

Bikerteam van Amstelveen pakt overlast aan
Vrijdagavond zijn PvdA-collega Otto Schildknegt en ik mee geweest met het gemeentelijk Bikerteam lees
23-07-2009, Bron: Herbert Raat

Buurt is hangjongeren zat
Bewoners van de Bertha von Suttnerlaan in de Westwijk hebben hun maag vol van hangjongeren, die zich ophouden in het parkje in hun straat lees
22-07-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Plastic afval gaat apart
Amstelveen is voorzichtig begonnen met het gescheiden ophalen van plastic afval lees
22-07-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Gemeente steunt parlement Hermann Wesselink College
De gemeente Amstelveen ondersteunt twee initiatieven van het Hermann Wesselink College: de oprichting van een leerlingenparlement en het uitgeven van een schoolkrant lees
22-07-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

'Kwaliteit lijn 51 moet beter'
Het GVB moet geprikkeld worden tot een betere dienstuitvoering voor sneltram 51. Burgemeester en Wethouders van Amstelveen hebben daar om gevraagd bij de Stadsregio Amsterdam lees
15-07-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwe opzet van Atelierroute 2009
De jaarlijkse Atelierroute van Amstelveen krijgt dit jaar een nieuwe opzet lees
15-07-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

VVD is de weg eventjes kwijt
VVD-fractievoorzitter Hans Bulsing heeft zich tijdens de behandeling van de kadernota op woensdag 1 juli 2009 de woede op de hals gehaald van alle fracties lees
08-07-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Deze zomer wegwerkzaamheden aan de Beneluxbaan
lees
07-07-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

B en W akkoord met tussenrapport topsportaccommodatie
Het College van Amstelveen heeft met instemming kennisgenomen van het tussenrapport over de topsportaccommodatie lees
07-07-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

De stand van zaken in het Broersepark
Namens de Klankbordgroep Broersepark reageert Corinne Sieger in verband met de dreigende sloop van de voliere en verwijdering van de watervogels uit het Broersepark lees
04-07-2009, Bron: Klankbordgroep Broersepark

PvdA: 'De stekker zit er weer stevig in'
'De stekker zit er weer stevig in'. De PvdA-fractie in de Amstelveense gemeenteraad kan het volmondig eens zijn met de conclusie, die waarnemend raadsvoorzitter Sander Mager uitsprak lees
02-07-2009, Bron: PvdA-Amstelveen

Presentatie 'Revitalisering bedrijventerrein Legmeer'
Op maandagmiddag 29 juni 2009 werd in het nieuwe gebouw van de gemeentewerf een een presentatie gehouden lees
01-07-2009, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Vogelkooi en watervogels uit het Broersepark moeten verdwijnen
De 'Klankbordgroep Broersepark': 'Als de gemeenteraad aanstaande woensdag instemt met de Kadernota 2010, betekent dat men instemt een bezuiniging van 75.000 euro op de renovatie van het Broersepark lees
30-06-2009, Bron: Klankbordgroep Broersepark

Brief van het college aan LTC Amstelland
Brief van het college, gericht aan het bestuur van LTC Amstelland n.a.v. de berichtgeving over de aanleg van mini tennisbanen lees
30-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Elektronisch zaken doen met de gemeente levert korting op
Amstelveners, die via het digitale loket van de gemeente uittreksels aanvragen of hun grof huishoudelijk afval laten ophalen, krijgen korting lees
30-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe gemeentewerf feestelijk geopend
Zaterdag 27 juni 2009 opende loco-burgemeester Joss Tabak officieel de nieuwe gemeentewerf op het industrieterrein Legmeer aan Langs de Werf 8-10 lees
30-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Politiek: zorgelijke situatie bij de school Westwijzer
Vier politieke partijen in Amstelveen- BBA, CDA, VVD en D66 -uiten hun bezorgdheid in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen lees
29-06-2009, Bron: BBA, CDA, VVD en D66

Amstelveen zweet op A9-tunnel
Amstelveen mag bouwen op de tunnel van de A9, maar moet dan 40 miljoen euro extra op tafel leggen voor een stevige dakconstructie lees
26-06-2009, Bron: Cobouw.nl / drs Ingrid Koenen

SK8 4 Fun geopend in Amstelveen
Op donderdagmiddag 25 juni 2009 werd de nieuw aangelegde skatebaan van Amstelveen feestelijk geopend lees
25-06-2009, Bron: Amstelveenweb

Convenant over toekomst Keizer Karelpark
Op woensdag 24 juni 2009 tekenden gemeente Amstelveen en corporaties Woongroep Holland en Eigen Haard een convenant lees
25-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Sloop op het Amsteleiland is niet te voorkomen
De gemeente kan de sloop van huizen op het Amsteleiland op een na niet voorkomen lees
24-06-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Wethouder Pols wil praten over A9
Wethouder Remco Pols (PvdA) is bereid met Den Haag te praten over de 100 miljoen euro, die Amstelveen wil steken in een tunnel voor de A9 lees
24-06-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Twaalf vrije plakplaatsen voor Amstelveen
Sinds begin deze week (26-2009) heeft Amstelveen twaalf vrije plakzuilen lees
22-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Veteranendag 2009 in Amstelveen
De jaarlijkse veteranendag vond plaats in Amstelveen op zaterdag 20 juni 2009, in de Emergohal lees
21-06-2009, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Directeur OBS 'De Pionier' kreeg gemeentelijke onderscheiding
Vanaf de oprichting van de Openbare Basischool 'De Pionier' in 1980 is directeur Martin Stift met veel betrokkenheid en enthousiasme 29 jaar werkzaam geweest op de school lees
20-06-2009, Bron: De Pionier / Gemeente Amstelveen

Aanleg recreatief fietspad in de Bovenkerkerpolder
Dienst Landelijk Gebied (DLG) is op 17 juni 2009 gestart met de aanleg van een recreatief fietspad van ongeveer 2 kilometer lang in de Bovenkerkerpolder lees
17-06-2009, Bron: Dienst Landelijk Gebied

Nieuwe telefooncellen voor Amstelveen
Binnenkort plaatst KPN in Amstelveen twaalf nieuwe telefooncellen lees
16-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil het lokale ondernemerschap stimuleren
De gemeente Amstelveen wil het lokale ondernemerschap stimuleren door subsidie- en financieringsmogelijkheden extra onder de aandacht te brengen lees
16-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

BBA: 'Manier van omgaan met onderwijsgebouwen onacceptabel!'
De manier waarop het College van Burgemeester en Wethouders de afgelopen 6 jaar is omgegaan met onderwijsgebouwen is onacceptabel lees
15-06-2009, Bron: BBA

BBA: Kadernota 2010 'schandelijk stuk'!
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is van mening dat de kadernota 2010 een schandelijk stuk is lees
15-06-2009, Bron: BBA

Informatieavond over vliegverkeer boven Amstelveen
Op maandag 22 juni 2009 organiseert de gemeente een informatieavond over vliegverkeer boven Amstelveen lees
15-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Onderwijs heeft hoge prioriteit voor Amstelveen
Afgelopen maandag op 8 juni 2009 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Kadernota 2010 vastgesteld, die op 1 juli door de Gemeenteraad zal worden besproken en vastgesteld lees
12-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Geld voor afsluiting Oude Dorp naar voetbalvereniging
De VVD-fractie Amstelveen wil, dat plannen om straten af te sluiten en parkeerplaatsen op te heffen in het Oude Dorp in Amstelveen van tafel gaan lees
10-06-2009, Bron: VVD-fractie Amstelveen

'De Bovenkerkerpolder, een polder met toekomst'
Bij de opening van de Amstellanddag 2009 is door de voorzitter van Beschermers Amstelland, Kees van Tilburg, het rapport 'De Bovenkerkerpolder, een polder met toekomst' overhandigd aan wethouder Remco Pols van Amstelveen lees
09-06-2009, Bron: Beschermers Amstelland

Raad vraagt raad
De gemeenteraad van Amstelveen start met een nieuw initiatief, om burgers te betrekken bij wat er op het raadhuis wordt besloten: 'Praat met de Raad' lees
09-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan voor Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft voor de periode 2010-2014 een geactualiseerd rioleringsplan gemaakt lees
09-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil een stadsdichter
De gemeente Amstelveen wil nog dit jaar een stadsdichter benoemen lees
09-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Kadernota 2010 Amstelveen: Solide beleid
De Kadernota 2010 die het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen dit jaar aanbiedt aan de raad, is in elk opzicht anders dan de voorgaande jaren lees
09-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

'Het Varenveld'- ecologisch begraven op Zorgvlied
Maandagmiddag 8 juni 2009 opende wethouder Remco Pols (PvdA) samen met Arpad Nesvadba, directeur van de begraafplaats Zorgvlied de ecologische grafstrook 't Varenveld op Zorgvlied lees
09-06-2009, Bron: Amstelveenweb / Zorgvlied

College Amstelveen wil bouw sociale huurwoningen versnellen
De voortgangsrapportage Woonvisie staat dit jaar in het teken van de recessie. Gelet op de effecten hiervan op de woningbouwproductie nemen B en W maatregelen om deze het hoofd te bieden. B en W willen de bouw van sociale huurwoningen in de tijd naar vore lees
08-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Wervelend entertainment tijdens het Amstelveen Japan Festival
Wie op 6 en 7 juni 2009 het Japan festival op het Stadsplein in Amstelveen bezoekt, wordt getrakteerd op twee dagen lang gevarieerd Japans entertainment lees
06-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Goede opkomst Europese verkiezingen in Amstelveen
In Amstelveen zijn de Europese Verkiezingen van 2009 goed verlopen. Het opkomstpercentage van 45,8 ligt boven het landelijk gemiddelde lees
05-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Bouwplan vijf appartementsgebouwen Westwijk in volgende fase
De inspraakperiode voor het bouwplan voor het realiseren van vijf appartementsgebouwen in Westwijk Zuid-Oost, parallel aan de Bovenkerkerweg, is voorbij lees
05-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

BBA: 'Conclusies onderzoek welzijnsubsidies terecht'
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) gaat het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen om verantwoording vragen over het gevoerde beleid van het uitzetten van subsidies lees
05-06-2009, Bron: BBA

Zorgvlied herdenkt oprichting en start ecologisch begraven
Woensdag 8 juli 2009 is voor begraafplaats Zorgvlied een belangrijke dag: wethouder Pols opent de ecologische grafstrook 't Varenveld op Zorgvlied lees
05-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeenteraad van Amstelveen wil meer grip op besteding welzijnssubsidies
De raad wil weten welke prestaties door Stichting Cardanus worden geleverd tegen welk tarief en hoe een en ander wordt beoordeeld lees
04-06-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Afsluiting Stationsstraat Oude Dorp van de baan
De plannen om de Stationsstraat in het Oude Dorp af te sluiten zijn van de baan. Deze toezegging kreeg de VVD-fractie van wethouder Joss Tabak lees
04-06-2009, Bron: Herbert Raat

College Amstelveen: geen urgentie over toekomst Bovenkerkerpolder
In het collegeprogramma van Amstelveen staat een discussienota voor de raad over de toekomst van de Bovenkerkerpolder aangekondigd lees
28-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Steun voor jongerenpodium Zetterij
De plannen voor plaatsing van het jongerenpodium aan de Zetterij hebben twee reacties opgeleverd lees
28-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

College van B en W verkoopt haar ENECO-aandelen niet
Het college van B en W van Amstelveen is niet meer van plan om de ENECO-aandelen te verkopen lees
23-05-2009, Bron: Herbert Raat

Het Amstelveen College gaat niet fuseren
Het Amstelveen College gaat verder als 'eenpitter', een school met een apart eigen bestuur, hetzij onder de vleugels van de gemeente, hetzij onder een stichting of een openbare rechtspersoon lees
20-05-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Klachten over geluiden van 'vogels' bij expositie
De gemeente heeft het volume van luidsprekers die vogelgeluiden maken onder het A9-viaduct over de Keizer Karelweg lager gezet lees
20-05-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Moderne uitstraling trouwzaal gemeente
De vernieuwde trouwzaal is vrijdag 15 mei 2009 officieel in gebruik genomen lees
18-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Plannen met voormalige melkfabriek in Nes zijn positief ontvangen
Nessers lieten in reactie op de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de Melkfabriek in Nes aan de Amstel vooral weten positief te zijn lees
14-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

18 koopwoningen aan de Bovenkerkerweg
Koopwoningen kunnen de huidige bebouwing gaan vervangen aan Bovenkerkerweg 95-97 lees
14-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil leefomgeving Uilenstede verbeteren
De gemeente Amstelveen werkt aan een projectaanvraag voor financiele steun voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Uilenstede lees
14-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Herontwikkeling winkelcentrum Westwijk
Onlangs presenteerde het College van B en W van Amstelveen haar plannen voor de verbouwing van winkelcentrum Westwijk lees
13-05-2009, Bron: Tom Ponjee

VVD-Amstelveen: geen verkoop van Eneco
Het college van B en W van Amstelveen wil de aandelen van Eneco verkopen, wij vinden dit een slecht plan lees
13-05-2009, Bron: Herbert Raat

Amstelveen wil de regeldruk verminderen
De gemeente Amstelveen doet met drie inzendingen mee aan de VNG-wedstrijd minder regels en meer service lees
12-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente zoekt een naam voor nieuwbouw Elsenhove
Op het terrein van speelboerderij Elsenhove verrijst een multifunctioneel gebouw. De gemeente Amstelveen is op zoek naar een goede naam voor dit gebouw lees
12-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Primeur in Nederland: samenwerking gemeente en Amstelveens gemeenschapsfonds
Op maandagmiddag 11 mei 2009 tekenden wethouder Jan-Willem Groot van economische zaken en de heer Renze Hasper voorzitter van de Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (SGA) het convenant tot samenwerking lees
11-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Speelvijver Lucas van Leydenweg feestelijk geopend
Woensdag 6 mei 2009 opende Joss Tabak, wethouder openbare ruimte, de nieuwe speelvijver aan de Lucas van Leyden lees
07-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

D66 is bezorgd over reserves gemeente
D66 partijlid Rien Alink blijft aanhoudend uitermate bezorgd over de slinkende reserves van de lokale overheid lees
07-05-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Viering van de 64e Bevrijdingsdag in Amstelveen
Op dinsdagmiddag 5 mei 2009 vierde Amstelveen de Bevrijdingsdag lees
06-05-2009, Bron: Amstelveenweb

Nationale Dodenherdenking 2009 in Amstelveen
In Amstelveen, maar ook in heel Nederland, vond op maandag 4 mei 2009 de traditionele Nationale Dodenherdenking plaats lees
05-05-2009, Bron: Amstelveenweb

Toekomstige verkeersstructuur in de A9 zone
Op 28 april 2009 heeft het college van Amstelveen een standpunt ingenomen over de verkeersafwikkeling van en naar de zone A9 lees
04-05-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Politieke partijen willen snelle actie Amstelwijs
VVD, CDA, PvdA, BBA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en OCA willen snelle actie om het achterstallig onderhoud aan te pakken van de openbare school voor speciaal onderwijs, De Wending lees
03-05-2009, Bron: VVD, CDA, PvdA, BBA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, OCA

Amstelveen was Oranje gekleurd
Koninginnedag 2009 werd zoals gebruikelijk ook in Amstelveen gevierd lees
01-05-2009, Bron: Amstelveenweb

Lintjesregen 2009 in Amstelveen
Op de bijzondere dag van woensdag 29 april 2009 heeft de gemeente Amstelveen, een dag voor de Koninginnendag, opgedragen aan Amstelveners die Koninklijke onderscheidingen kregen uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen lees
01-05-2009, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Programma Koninginnedag 2009 in Amstelveen
De Koninginnefeest in Amstelveen begint op woensdag 29 april tussen 17:00 en 19:00 uur de grootste Happy Hour van de plaatselijke horeca op het Stadsplein van Amstelveen lees
30-04-2009, Bron: VNF Amstelveen

Hangplek in Middenhoven weer aan gruzelementen
Weer is de hangplek in Middenhoven, de zogeheten JOP (jongeren ontmoetings plek) aan gruzelementen geslagen lees
27-04-2009, Bron: Herbert Raat

Vragen ChristenUnie over de toekomst van het Amsteleiland
In de gemeenteraadsvergadering van september 2007 is de Nota van Uitgangspunten (NvU) Amsteleiland behandeld lees
24-04-2009, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

ChristenUnie: 'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'
Open brief ChristenUnie aan het college van B en W Amstelveen, betreffende de plannen omtrent de golfbaan lees
24-04-2009, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Oorlogsherdenking aan de Nesserlaan
Het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan Antoon de Lange aan de Nesserlaan is door de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool 'De Zwaluw' in Nes aan de Amstel bezocht op donderdag 23 april 2009 lees
23-04-2009, Bron: Amstelveenweb

'De Triangel' is de meest prijsbewuste basisschool 2009
Op donderdag 23 april 2009 reikte wethouder Groot de eerste prijs uit aan groep 8C van de katholieke basisschool 'De Triangel' voor het lesprogramma 'Omgaan met geld' lees
23-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelcentrum Van der Hooplaan viert 50-jarig bestaan
Op zaterdag 2 mei 2009 Amstelveen rond het winkelcentrum aan de van der Hooplaan daar vind deze dag een SIXTIES opleving plaats lees
23-04-2009, Bron: Willem Verbeek

Open brief raad en college van Amstelveen ivm Maritsa
De gemeenteraad en het college van Amstelveen vindt toon protesten Maritsa te ver gaan lees
21-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

BBA: 'Behoud Annakerk van groot belang'
'De Annakerk op de Amsterdamseweg is voor het oude dorp een gezichtsbepalend gebouw dat behouden dient te blijven'. Dit stelt Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen lees
20-04-2009, Bron: BBA

Het is niet uit te leggen!
Het is niet uit te leggen, sinds alle commotie over het voornemen van Wethouder Veenboer de 40 jaar oude speeltuin aan de Maritsa op te offeren voor een 9 meter hoog gebouw lees
20-04-2009, Bron: Actiecomité 'De speeltuin moet blijven'

Duurzaam milieu voor Amstelveen
Het toepassen van een innovatief energiesysteem voor warmte-koude opslag in nieuwbouwwijk Westwijk-zuidoost, het stimuleren van het gebruik van duurzame energie lees
16-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Instemming met ontwikkeling Klaasje Zevenster
De uitgangspunten voor de ontwikkeling van Zorgcentrum Klaasje Zevenster hebben drie reacties opgeleverd lees
16-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Toename DigiD gebruik in Amstelveen: 644 %
Uit een rapportage over 2008 van GBO.Overheid blijkt,dat het aantal keer dat Amstelveners inloggen met DigiD op Balie Online, het digitale loket op de website van de gemeente, met 644 % is gestegen lees
16-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Kinderen en leerkrachten van de 'Wending' verdienen beter
Kinderen en leerkrachten van de school de Wending in Amstelveen zijn miserabel gehuisvest lees
15-04-2009, Bron: Herbert Raat

BBA: 'praktische oplossing zorgcentrum Groenelaan'
Het is duidelijk dat door het voornemen van Burgemeester en Wethouders (B en W) om toestemming te geven voor de plaatsing van een zorgcentrum in de wijk Groenelaan bij Maritsa lees
14-04-2009, Bron: BBA

Protestmars aan de Maritsa
Vrijdagochtend op 10 april 2009, om 10.00 uur verzamelden er ruim 100 personen in de speeltuin aan de Maritsa voor het lawaai protest tegen de komst van het voorgenomen gezondheidscentrum lees
13-04-2009, Bron: Niels Kooijman

Het 10de Kersenbloesem Festival gevierd in Amstelveen
Op de regenachtige woensdag 8 april 2009 werd het jaarlijkse Kersenbloesem Festival in het kersenbomenpark in Amstelveen gevierd lees
11-04-2009, Bron: Amstelveenweb

Aanpak overlast scooters: Zoek de grens op
Dinsdag 14 april 2009 start Amstelveen de campagne Zoek de grens op lees
10-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Veiligheid blijft aandachtspunt
Amstelveen is relatief veilig. Uit de Regionale Veiligheidsrapportage Amstelland blijkt dat het aantal aangiften over 2008 is gedaald lees
10-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Landelijke compostdag 2009
Op zaterdag 11 april 2009 kunnen inwoners van de gemeente Amstelveen vanaf 8.30 uur gratis vier zakken compost ophalen het Afvalbrengstation lees
07-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Actiecomité 'De Speeltuin moet Blijven'
Actiecomite 'De Speeltuin moet Blijven' aan de Groenelaan, organiseert op vrijdag 10 april 2009, om 10.00 uur een 'LAWAAI' protest optocht lees
07-04-2009, Bron: Actiecomité 'De Speeltuin moet Blijven'

VVD en CU debat over koopzondagen in Amstelveen
Moeten er meer koopzondagen komen in Amstelveen of niet? De VVD is warm voorstander, vooral om de concurrentiepositie van het Stadshart op peil te houden lees
02-04-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Amstelveenweb

Kersenbloesem Festival 2009 Amstelveen
Op woensdag 8 april 2009 wordt het jaarlijkse Kersenbloesem Festival weer georganiseerd lees
01-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Start nieuwbouw Kinderdagverblijf 't Eigen Wijsje
Binnen Amstelveen bestaat nog steeds een tekort aan voldoende Kinderopvang. Kinderdagverblijven 't Eigen Wijsje gaat bijdragen dit tekort op te lossen lees
31-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Kinderkookrestaurants in Amstelveense scholen
De koffieleverancier van de gemeente Amstelveen, Nescafe, stelt via de gemeente (grote afnemer) 10.000 euro ter beschikking aan een maatschappelijk goed doel lees
31-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Htel mag geen gewoon hotel worden
Htel aan de Laan van de Helende Meester 241, heeft vorig jaar in december 2008 een aanvraag ingediend bij de gemeente Amstelveen, om de zogenaamde 'Short Stay' vanaf 1 week toe te staan in plaats vanaf 1 maand lees
31-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Planvorming rond nieuw schoolgebouw in Orion vordert
De gemeente Amstelveen is bezig met de voorbereiding van de bouw van een dependance voor 3 basisscholen met ruimten voor naschoolse opvang aan Orion 1b lees
30-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Presentatie ontwerp avontuurlijke speelplaats
Op basis van input van jongeren is er een ontwerp gemaakt voor de avontuurlijke speelplaats op de Noordelijke Poeloever lees
30-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

'Nieuw' gebouw bibliotheek, VHA en RTV-A geopend
Vrijdagmiddag 27 maart 2009 werd het gezamenlijke gebouw van de Bibliotheek Middenhoven, de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en de studio van de lokale omroep; RTV Amstelveen (RTV-A) feestelijk geopend lees
28-03-2009, Bron: Amstelveenweb

Belangstelling voor gespreide betaling gemeentebelastingen
Ruim een derde van de ontvangers van de aanslag gemeentelijke belastingen heeft de gemeente inmiddels gemachtigd deze automatisch te incasseren lees
27-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Herontwikkeling Westwijk Centrum positief ontvangen
De reactiemogelijkheid op de uitgangspunten voor de herontwikkeling Westwijk Centrum heeft twaalf overwegend positieve reacties opgeleverd lees
26-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen oordeel over financiën golfbaan
Het ligt niet op de weg van Burgemeester en Wethouders om te toetsen of een golfbaan economisch rendabel te exploiteren is of niet lees
25-03-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Lokale programmaraad stelt conceptadvies vast
De lokale programmaraad Amstelveen heeft op 11 maart 2009 vergaderd en het concept advies 2009/2010 vastgesteld lees
24-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Doorbraak: Gemeente vraagt opheldering over reserves schoolbesturen
De gemeente Amstelveen gaat aan de twee schoolbesturen voor het basisonderwijs opheldering vragen over hun reserves, dit is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad lees
23-03-2009, Bron: Herbert Raat

Feestelijke opening bibliotheek, VHA, RTVA in Middenhoven
Op vrijdag 27 maart 2009 vindt de feestelijke opening van het gebouw aan de Orion 19 in Amstelveen Middenhoven plaats lees
23-03-2009, Bron: Amstelland Bibliotheken

Gemeente verwacht structurele financiële tekorten
Hoewel de gemeente voor 2009 geen acuut financieel probleem voorziet, wil het college zich tegelijk degelijk voorbereiden op zwaar weer in de jaren daarna lees
19-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Jongerenpodium Zetterij voor talentontwikkeling
Voor het geplande jongerenpodium aan de Zetterij hebben het College van B en W uitgangspunten opgesteld lees
19-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste subsidie energiebesparende maatregel uitgereikt
Gerard van Ruth en Clarien Uitzinger ontvingen onlangs uit handen van Jan-Willem Groot, wethouder milieu, een cheque t.w.v. 640 euro lees
18-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

'U raakt vijf meter tuin kwijt'
Gebrekkige communicatie, laat verstuurde uitnodigingen, vergeten belanghebbenden. En een slechte boodschap: 'U raakt vijf meter tuin kwijt' lees
18-03-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Wet tijdelijk huisverbod van kracht in Amstelveen
Op 1 april 2009 gaat de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod van start in de gemeente Amstelveen lees
17-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

BBA: voorstel komst Noord/Zuidlijn Amstelveen thans vreemd
De gemeente Amstelveen dient af te wachten wat de gemeente Amsterdam zal doen met de Noord/Zuid Lijn schrijft BBA lees
17-03-2009, Bron: BBA

Ondernemersvereniging Amstelveen wil gevolgen kredietcrisis beperken
Ook Amstelveen heeft te maken met de kredietcrisis. De OA heeft de gemeente Amstelveen (schriftelijk) gevraagd te onderzoeken of er maatregelen te treffen zijn die de gevolgen daarvan voor het Amstelveense bedrijfsleven zoveel mogelijk kunnen beperken lees
17-03-2009, Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen

Drie berichten van het CDA-Amstelveen
CDA: Wat er ook gebeurt, geen verhoging OZB en nog twee berichten lees
17-03-2009, Bron: CDA-Amstelveen

Stand van zaken Oude Dorp in relatie tot A9
Stand van zaken Oude Dorp in relatie tot A9: Gevolgen werkzaamheden zuidkant lees
16-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen is geslaagd voor GBA-audit
De kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Amstelveen voldoet wederom ruim aan alle normen lees
16-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe directie RTV Amstelveen
Met ingang van 27 maart 2009 neemt Rene Blankers als directeur/bestuurder de dagelijkse leiding van de lokale omroep RTV Amstelveen op zich lees
16-03-2009, Bron: RTV Amstelveen

Amstelveen bij rondetafelgesprek commissie welstand Tweede Kamer
Wethouder Frans Hellendall is uitgenodigd om in Den Haag deel te nemen aan het rondetafelgesprek over het gemeentelijk welstandsbeleid lees
13-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Maatregelen om risico’s ondertunneling A9 te beperken
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft een risicoanalyse laten uitvoeren naar de gebiedsontwikkeling van de A9 zone lees
12-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Infobijeenkomst A9 in allerijl
De vanavond, 12 maart 2009 te houden informatiebijeenkomst over de ondertunneling van de rijksweg A9 lijkt in allerijl georganiseerd lees
12-03-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Metro achter Canon langs
De toekomstige metro Noord-Zuidlijn moet tussen Canon en Gondel over de Beneluxbaan rijden in plaats van door Middenhoven zoals nu lijn 51 lees
11-03-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Samen inkopen is niet zo eenvoudig
Samen inkopen doen met andere gemeenten in de regio om kortingen te kunnen bedingen bij leveranciers, klinkt aantrekkelijk, maar er zitten ook haken en ogen aan lees
11-03-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Overlast van jongeren in 2008 licht afgenomen
Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2008 licht teruggelopen ten opzichte van het voorafgaande jaar lees
11-03-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Reclameregels lastig voor TOBO
De gemeente stelde vorig jaar (2008) nieuwe regels vast voor reclame op straat lees
11-03-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Mosquito opnemen in APV
De Partij van de Arbeid-Amstelveen wil af van mosquito's in Amstelveen, maar Burgemeester en Wethouders willen het gebruik ervan juist een steviger juridische basis geven lees
11-03-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Gemeente plant acht 'klimaatbosjes'
Medewerkers van de gemeente Amstelveen planten de komende weken acht klimaatbosjes lees
10-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Eisen bedrijventerrein Meerlandenweg vastgesteld
Het bedrijventerrein Meerlandenweg is bedoeld voor bloemenveiling gerelateerde bedrijven. Dit bedrijventerrein krijgt een geheel nieuwe wegenstructuur. Er komt een rastervormige verkavelingsstructuur lees
06-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Perikelen openbaar onderwijs in Amstelveen
In Amstelveen buigt men zich over de vraag hoe het openbaar voortgezet onderwijs in de toekomst bestuurlijk moet worden vormgegeven lees
05-03-2009, Bron: CBOO

VVV promoot Amstelveen
De toeristische promotie van Amstelveen komt in handen van de Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB), met als onderaannemer de VVV Hollands Midden lees
05-03-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Proefproject gratis OV-chipkaart in Amstelveen
Joss Tabak, Wethouder verkeer, overhandigde de familie Rolfes vier OV-chipkaarten lees
03-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Avontuurlijke speelplaats aan de Poeloever
Amstelveen begint nog voor de zomer van 2009 met de realisatie van een avontuurlijke speelplaats aan de Noordelijke Poeloever lees
03-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste stap naar vernieuwing zorgcentrum Klaasje Zevenster
Maandagavond op 3 maart 2009 werden de nieuwbouwplannen en het nieuwe zorgconcept van het toekomstige nieuwe zorgcentrum Klaasje Zevenster gepresenteerd lees
03-03-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

ChristenUnie wil de St. Annakerk behouden
Vooropgesteld dient te worden dat de ChristenUnie de St Annakerk graag wil behouden als Amstelveens erfgoed lees
02-03-2009, Bron: ChristenUnie Amstelveen

BBA reactie op: 'Vergroten betrokkenheid raad bij regio'
Burgerbelangen Amstelveen regeert op het onderwerp: 'Vergroten betrokkenheid raad bij regio' van 13 februari 2009 van de heren Vervenne, Van den Bergh en Regouin lees
26-02-2009, Bron: BBA

Vernieuwing zorgcentrum Klaasje Zevenster
Het initiatief van de Stichting Brentano Amstelveen en de Stichting Brentano Steun des Ouderdoms om in zorgcentrum Klaasje Zevenster te vernieuwen is uitgewerkt in een concept-Nota van Uitgangspunten lees
26-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Parkeren bij Pillows hotel te krap
Bewoners van de Amsterdamseweg menen dat er onvoldoende parkeerruimte komt bij het geplande Pillows Hotel in hun straat lees
26-02-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveense schoolbesturen zitten goed in de slappe was
Amstelveense schoolbesturen zitten goed in de slappe was, dit blijkt uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOB) lees
25-02-2009, Bron: Herbert Raat

Positieve Actieprogramma Jeugd 2009
Het actieprogramma jeugd 2009 gaat uit van een positieve benadering van de jeugd lees
25-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Wordt de St. Annakerk toch gesloopt?
De rooms-katholieke St.-Annakerk pal langs de A9 in Amstelveen wordt eind 2010 gesloopt- meldt het christelijk betrokken Nederlands Dagblad lees
24-02-2009, Bron: ND

BBA: 'Golfbaanplannen op verdiensten beoordelen'
BBA: 'Golfbaanplannen op verdiensten beoordelen; overheid moet niet treden in ondernemerschap bedrijven' lees
23-02-2009, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De jeugd van tegenwoordig in het gemeentehuis
Op donderdag 19 februari 2009 zijn de leerlingen van VMBO-t 4 van het Hermann Wesselink College naar het Gemeentehuis van Amstelveen geweest. Zij hebben daar verschillende opdrachten uitgevoerd lees
23-02-2009, Bron: Leerlingen van VMBO-t 4 HWC

VVD wil duidelijke straatnamen in Uilenstede
Onlangs heeft het College het Plan van Eisen voor de nieuwbouwplannen in de studentenwijk Uilenstede gepresenteerd. Hierbij gaat een groot gedeelte van de wijk op de schop lees
23-02-2009, Bron: VVD Amstelveen

8ste stadspeiling in Amstelveen
Komende maand in maart 2009 vindt voor de achtste keer de Stadspeiling plaats lees
20-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen in top 10 goede dienstverlening
Nadat de klantcontacten van 92 gemeenten onder de loep zijn genomen, blijkt Amstelveen een top 10 positie in te nemen lees
20-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Energie levert geld op
De gemeente Amstelveen zet in op energiebesparing en duurzame energie en streeft ernaar in de toekomst energieneutraal te worden lees
20-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

PvdA themabijeenkomst: Wonen in Amstelveen
Woensdag 4 maart 2009 vanaf 20.30 uur organiseert de PvdA - afdeling Amstelveen voor leden en niet leden in het cafe P60 te Amstelveen een themabijeenkomst over Wonen lees
20-02-2009, Bron: PvdA-Amstelveen

Dorpsjuweel Oude Dorp
Een aantal ondernemers en bewoners van het Oude Dorp heeft het initiatief genomen om weer een zogenoemd 'dorpsjuweel' te houden lees
19-02-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveense regiotafel
Initiatief voor betere afstemming en vertegenwoordiging in regionale zaken lees
18-02-2009, Bron: Walter Vervenne

Actief met partnersteden
Zeven managers uit diverse stadsdelen van Berlijn lopen van 11 mei tot 8 juni 2009 een stage bij de gemeente Amstelveen lees
18-02-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Cardanus onder de loep
De wijkplatforms van Westwijk en Waardhuizen/Middenhoven zijn niet onder de indruk van antwoorden van B en W op hun kritiek over de subsidiering van het welzijnswerk lees
18-02-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Online afspraak maken met gemeente
Amstelveen staat niet stil wat betreft haar elektronische dienstverlening lees
17-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

VVD pleit voor meer digitalisering
De fractie van de VVD-Amstelveen is van mening, dat de gemeente Amstelveen veel meer informatie, die relevant is voor de burgers, moet digitaliseren lees
17-02-2009, Bron: VVD-Amstelveen

'Wegwijs in Nes aan de Amstel 2009'
Op woensdag 11 februari 2009 ontving burgemeester Van Zanen uit handen van een aantal Nessers de nieuwe editie, de zesde, van de gids 'Wegwijs in Nes aan de Amstel' lees
16-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer ruimte voor hotels in Amstelveen
Burgemeester en Wethouders willen de komende jaren ruimte bieden aan een stevige uitbreiding van het aantal hotelkamers binnen de gemeente lees
12-02-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen sluit aan bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
Op woensdag 11 februari 2009 om 14.00 uur sloot de gemeente Amstelveen zich officieel aan bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam lees
11-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Toch sloop huizen ten koste van A9
De overkapping van rijksweg A9 zal zeer waarschijnlijk toch ten koste gaan van bestaande woningen en/of bedrijfspanden in het plangebied lees
06-02-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Winkelstrip Van der Hooplaan wordt herontwikkeld
Burgemeester en wethouders zien goede kansen voor de herontwikkeling van de winkelstrip aan de Van der Hooplaan lees
05-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Burka taboe voor gemeenteambtenaar
De gemeente staat het dragen van burka's door medewerkers niet toe lees
04-02-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Gemeente pakt Beneluxbaan aan
De Beneluxbaan krijgt komende zomer tussen Zonnestein en Kalfjeslaan een ingrijpende opknapbeurt lees
04-02-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Leveringsakte grond Zonnehuisgroep in Westwijk gepasseerd
De Zonnehuisgroep heeft op 4 februari 2009 van de gemeente de grond bij akte geleverd gekregen voor de realisatie van een verpleeghuis voor 84 bewoners in Westwijk Zuidoost lees
04-02-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

VVD: Een groen en verzorgd Amstelveen
Wel en wee van een VVD-raadslid in Amstelveen lees
04-02-2009, Bron: Walter Vervenne

Een vernieuwd welstandstoezicht in Amstelveen
Staatssecretaris Ank Bijleveld op werkbezoek in Amstelveen lees
26-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Koninklijke onderscheiding voor Ben Blog
Op zondag 25 januari 2009 reikte loco-burgemeester, de heer Frans Hellendall, een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Ben Blog uit Amstelveen lees
25-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Vervolgstap in herontwikkeling Campus Uilenstede
Er is een vervolgstap gezet in de herontwikkeling van Uilenstede lees
22-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

VVD: Massa is Kassa
De VVD-Amstelveen wil dat de gemeenten in de Metropool Amsterdam gezamenlijk elektriciteit gaan inkopen lees
21-01-2009, Bron: VVD-Amstelveen

'Start discussie over omroep'
GroenLinks-raadslid Paul Regouin wil een fundamentele discussie over het wel of niet doorgaan met lokale omroep in Amstelveen lees
21-01-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

PvdA wil raadsdebat over de 'Mosquito'
Namens de fractie van de PvdA-Amstelveen stellen de raadsleden N. Rodrigues Pereira en T. Houwink ten Cate vervolgvragen aan het College van B en W van Amstelveen in verband het gebruik van mosquito lees
20-01-2009, Bron: PvdA-Amstelveen

Staatssecretaris Bijleveld op werkbezoek in Amstelveen
Maandag 26 januari 2009 bezoekt staatssecretaris Ank Bijleveld, van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Amstelveen bezoeken lees
20-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

CDA: 'Wij blijven voor een lokale omroep'
Het CDA vindt dat het college meer sturing moet geven aan de lokale omroep, RTV Amstelveen lees
20-01-2009, Bron: CDA-Amstelveen

CDA wil voetpad ten noorden van het Cobra Museum
Het is een bekend ongemak: Voetgangers vanaf COBRA naar Amstelveen Noord zijn door het ontbreken van een voetpad snel geneigd om over het fietspad te lopen lees
20-01-2009, Bron: CDA-Amstelveen

In 2011 is lijn 51 vervallen tot een paardentram
CDA wil hogere ambitie Amstelveenlijn lees
20-01-2009, Bron: CDA-Amstelveen

Bedrijventerrein Legmeer wordt opgeknapt
Bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen wordt in 2009 opgeknapt lees
20-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb / OA

BBA: 'wethouder Veenboer moet zorgdragen uitvoering eigen toezegging'
Wethouder Veenboer moet zorg dragen eigen toezeggingen na te komen aangaande Amstelveen College. Dit is de conclusie van BBA lees
20-01-2009, Bron: BBA

Burgerbelangen wil opheldering situatie 2009 van RTV Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen wil opheldering over hoe de lokale omroep RTV Amstelveen dit jaar verder gaat lees
20-01-2009, Bron: BBA

Onbegrijpelijke houding van B en W inzake subsidies Welzijn
BBA vindt de reactiewijze van het College van B en W inzake subsidies die ze verstrekt voor jongeren- en welzijnswerk onbegrijpelijk lees
20-01-2009, Bron: BBA

BBA wil discussie voeren over de Noord-Zuidlijn
BBA wil dat Burgemeester en Wethouders onderzoek gaan doen naar het uitgangspunt dat de (snel)tramlijnen 5 en 51 blijven bestaan lees
20-01-2009, Bron: BBA

De maat is vol: hangplek Middenhoven meteen vernield
De hangplek voor jongeren in het park van de wijk Middenhoven is nu al weer vernield lees
20-01-2009, Bron: Herbert Raat

Laatste ondergrondse afvalcontainer geplaatst
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om alle bovengrondse afvalcontainers te vervangen. In een jaar tijd zijn in de gemeente circa 700 containers onder de grond geplaatst lees
15-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe voorzitter Seniorenraad Amstelveen
Op woensdagmiddag 14 januari 2009 nam de heer Niek Heizenberg afscheid als voorzitter van de Seniorenraad Amstelveen lees
15-01-2009, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Chaos bij RTV-Amstelveen stilgehouden
Wethouder Frans Hellendall en de gemeenteraad hebben lange tijd grote problemen die bij de lokale omroep RTV Amstelveen spelen, uit de openbaarheid gehouden lees
14-01-2009, Bron: Amstelveens Weekblad

Gratis OV voor bewoners Westwijk Zuidoost
Gemeente Amstelveen, Connexxion, GVB en de Stadregio Amsterdam bieden bewoners uit Westwijk Zuidoost twee maanden gratis gebruik van het Openbaar Vervoer (OV) aan lees
13-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Wisselingen in Seniorenraad
Op 14 januari 2009 treedt Pim Golta aan, als de nieuwe voorzitter van de Seniorenraad. Niek Heizenberg neemt dan afscheid als voorzitter van deze participatiegroep lees
13-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe plannen voor een golfbaan
B en W hebben Koeman om nader advies gevraagd over een recent nieuw ingediend golfbaanplan op hoofdlijnen lees
12-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Steun voor startende ondernemers
Het College van B en W wil startende ondernemers steunen door financieringsvormen te faciliteren en de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren lees
08-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Straatcoaches en gezinsbezoekers in Amstelveen
Medio maart 2009 start een interventieteam bestaande uit straatcoaches en gezinsbezoekers in Amstelveen lees
08-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelcentrum Westwijk breidt uit
Eind februari 2008 hebben B en W besloten dat ze de kansen voor uitbreiding voor winkelcentrum Westwijk nader gingen onderzoeken lees
08-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt voortgezet
Het college van B en W van Amstelveen heeft de middelen die zij inzet en nog kan inzetten voor het bereikbaar maken van koopwoningen voor jongeren en jonge huishoudens, geinventariseerd lees
08-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Actieplan integrale veiligheid 2009 Amstelveen gereed
Het college van B&W heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2009 lees
06-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen vermindert regels
Een speerpunt van college van burgemeester en wethouders is terugdringen van regels lees
06-01-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Een Amstelveense timmerman en een raadhuis
Op de laatste dag van 2008, op 31 december, kreeg ik een e-mail vanuit Canada. Ene Menny stelde een vraag aan mij lees
06-01-2009, Bron: Amstelveenweb

Kapucijners en jonge helden: Nieuwjaarsreceptie 2009
Vrijdagavond op 2 januari 2009 was de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen in het raadhuis lees
04-01-2009, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Parkeren anders betalen
Burgemeester en Wethouders willen een discussie starten over de wenselijkheid van nieuwe betaalmethoden voor parkeerautomaten lees
31-12-2008, Bron: Amstelveens Weekblad / Gemeente Amstelveen

Gesteggel rond horeca Noord-Poeloever
De initiatiefnemers en de lokale overheid steggelen al enige tijd over een nieuw te realiseren horecavoorziening aan de Noordelijke Poeloever lees
26-12-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Sporthal met sauna en hotel
De gemeenteraad van Amstelveen is voorlopig akkoord gegaan met plannen om van Amstelveen een topsportstad te maken en een topsporthal te bouwen lees
26-12-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Beroep bij Raad van State
Amstelveen heeft samen met andere gedupeerde gemeenten, Noord-Holland en andere organisaties beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Koninklijk Besluit dat het hen onmogelijk maakt geld uit IJsland terug te vorderen lees
26-12-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Internationale bedrijven kiezen opnieuw voor Amstelveen
De laatste maanden vestigden zich acht nieuwe internationale bedrijven in Amstelveen lees
23-12-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Bankras Noord-Oost vullen met sociale woningbouw
De projectontwikkelaar die dure woningen wilde bouwen in het noord oosten van de wijk Bankras, heeft de gemeente laten weten dit plan niet door te zetten bij gebrek aan belangstelling voor dure woningen lees
22-12-2008, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Bouwen in Legmeerpolder mag
Amstelveen kan woningen gaan bouwen in een deel van de Noorder Legmeerpolder, ten zuiden van Westwijk, de zogeheten 'Scheg' lees
18-12-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Minder woningen op Eyckenstein
B en W hebben het voornemen om 16 starterswoningen te laten realiseren op Eyckenstein in Westwijk teruggebracht naar maximaal 7 lees
16-12-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Balansventilatie Bovenkerk-Zuid in orde
Onderzoek door onafhankelijk bureau TNO geeft aan dat de balansventilatie in woningen in Bovenkerk-Zuid aan de wettelijke normen voldoet lees
16-12-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe Dorpsplein in de maak
Maandagavond op 15 december 2008 organiseerde de gemeente Amstelveen een inloopavond in verband met de herinrichting van het Dorpsplein in Amstelveen lees
15-12-2008, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Protest tegen plannen
Ouders en kinderen protesteerden afgelopen op woensdag 3 december 2008 tijdens de commissievergadering burgers en samenleving lees
12-12-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveen tekent Convenanten Alderstafel
De partijen die hebben deelgenomen aan de Alderstafel hebben gezamenlijk drie convenanten opgesteld waarmee uitvoering wordt gegeven aan de afspraken uit het advies van de Alderstafel van 1 oktober lees
11-12-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Zonnehuis groeit
Op dinsdagmiddag 9 december 2008 sloeg wethouder ruimte, bouwen en wonen Remco Pols, de eerste paal voor de nieuwbouw van Het Zonnehuis Amstelveen lees
10-12-2008, Bron: ZGA / AW / Amstelveenweb

Ook kinderen van 6 en 7 jaar een pc
Kinderen van 6 en 7 jaar van mensen met een minimum inkomen, moeten ook kunnen beschikken over een computer lees
07-12-2008, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Nieuw jeugdcentrum in lijn van ChristenUnie
De ChristenUnie is helemaal in haar nopjes met het nieuwe jongerencentrum aan De Zetterij lees
07-12-2008, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Burgemeester feliciteert 100 jarige bewoonster
20081204 Burgemeester feliciteert 100 jarige bewoonster Mevrouw E. Winkelaar-Veldhuizen, bewoonster van de flat aan het Wimbledonpark, in woonzorgcentrum De Luwte, vierde haar 100ste verjaardag lees
04-12-2008, Bron: Amstelveenweb

Geen tijdelijk jeugdcentrum
Burgemeester en Wethouders willen afzien van de bouw van een tijdelijk jongerencentrum aan de Zetterij lees
03-12-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

PvdA stelt vragen over de Mosquito
De afgelopen weken is er veel te doen geweest om het gebruik van de mosquito, een apparaat dat hoge tonen verspreidt dat alleen jongeren tot 25 jaar kunnen horen lees
02-12-2008, Bron: Nachshon Rodrigues Pereira

Mantelzorgers sneller onder dak
Het is ook moeilijk voor een gemeentebestuur. Heb je als wethouder Wonen een mooi plan voor meergeneratiewoningen, waar mantelzorgers kunnen wonen als zij, moeten zorgen voor familie of vrienden lees
02-12-2008, Bron: Herbert Raat

Kredietcrisis: geen aanleiding aanpassen begroting 2009
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2009 heeft de gemeenteraad de motie 'Op weg blijven' aangenomen lees
25-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

College B en W wil investeren in projectorganisatie A9
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil een projectorganisatie voor de A9-zone opzetten die past bij de omvang en het belang van het project lees
25-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Restaurant Aan de Poel kreeg haar eerste Michelinster
Het College van B en W van Amstelveen feliciteert Restaurant Aan de Poel met het behalen van haar eerste Michelinster lees
25-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Straat- en gezinscoaches in Amstelveen
Begin 2009 krijgen we extra toezicht in Amstelveen, de straat en gezinscoaches gaan dan aan de slag lees
25-11-2008, Bron: Herbert Raat

Sinterklaas op Elsenhove
Zondag, op 30 november 2008 komt Sinterklaas naar de Speelboerderij Elsenhove lees
25-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen heeft 80.000 inwoners
Op dinsdagochtend 25 november 2008 bereikte de gemeente Amstelveen het inwoneraantal van 80.000. Burgemeester Jan van Zanen heeft de 80.000ste inwoner, mevrouw Braakman, persoonlijk verwelkomd lees
25-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Subsidie voor energiezuinige initiatieven
De gemeente Amstelveen gaat inwoners financieel steunen als zij investeren in energievriendelijke maatregelen lees
24-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Appartementen op locatie melkfabriek Nes aan de Amstel
In de Nota van Uitgangspunten(NvU) voor de Melkfabriek Nes aan de Amstel hebben B en W aangegeven dat zij vooral willen bouwen voor de locale behoefte lees
21-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Opening kunstgrasveld de Grote Wielen
Maandag, op 24 november 2008 opent wethouder Tabak samen met Rotary Amstelveen en wijkplatform Westwijk het nieuwe multifunctionele veld bij speelplaats de Grote Wielen lees
21-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Startschot voor wandelroute langs Stelling van Amsterdam
Vandaag, op 21 november 2008 openden gedeputeerde Rinske Kruisinga en Wethouder Joss Tabak de Amstelveense etappe van het wandelpad over de Stelling van Amsterdam lees
21-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Experimenten wonen met mantelzorg
Het college van B en W heeft de mogelijkheden voor wonen met mantelzorg zo volledig mogelijk in beeld gebracht lees
20-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Minima zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente
In de periode april 2007 tot maart 2008 hield de gemeente een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder geregistreerde minima lees
20-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen tegen Koninklijk Besluit
Het college van Amstelveen heeft op dinsdag 18 november 2008 definitief besloten in beroep gaan tegen het Koninklijk Besluit (KB) dat hen verhindert tegoeden uit IJsland terug te halen lees
20-11-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Inburgering op stoom, maar kan beter
Amstelveen geldt als een van de gemeenten waar de inburgering 'het meest geslaagd' is lees
19-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Niet wachten tot Emergohal inzakt
In Amstelveen is een uitstekende basis aanwezig voor een topsporthal. Die conclusie trekt VVD-raadslid Herbert Raat uit een bijeenkomst van zijn partij maandagavond op 17 november 2008 in het Congrescentrum Amstelveen lees
19-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Scherp blijven met WMO
Resultaten van onderzoek onder mensen die gebruik maken van voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zien er goed uit. Waar resultaten beneden de maat zijn, worden maatregelen genomen lees
19-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

'Kunstwerk' respect is overhandigd aan de burgemeester
Op dinsdag 18 november 2008 mochten Jordy Faassen en Davey van de Heijde, uit groep 7 van de Roelof Venemaschool, mee naar het gemeentehuis om het Kunstwerk 'Respect=' te overhandigen aan burgemeester lees
18-11-2008, Bron: G. Engelhardt

Echtpaar Van Thiel is 60 jaar getrouwd
Dinsdagmiddag op 18 novtember 2008 vierde de heer en mevrouw Van Thiel hun 60 jarig huwelijksfeest in Amstelveen lees
18-11-2008, Bron: Amstelveenweb

Planologische verkenning Legmeerpolder ongewijzigd
De Planologische verkenning Legmeerpolder heeft 19 reacties opgeleverd lees
12-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Verbeteren kansen voor jongeren op woning in Amstelveen
Om de kans op een woning te verhogen, benut het college van B en W de door de Stadsregio Amsterdam gecreeerde mogelijkheid om woningen te labelen voor jongeren lees
12-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal Molenweg 10 is geslagen
Maandagmiddag, op 10 november 2008 om 15 uur hebben de wethouders Frans Hellendall (VVD) en Dolf Veenboer (PvdA) samen met huisarts dr Wim Sinnige, tijdens een feestelijke bijeenkomst de eerste paal van het nieuwe gezondheidscentrum aan de Molenweg 10 in lees
10-11-2008, Bron: Amstelveenweb / KPO

Remco Pols naar ChristenUnie
Op maandagavond 17 november 2008 zal wethouder Ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols (PvdA) te gast zijn op de ledenvergadering van de ChristenUnie Amstelveen lees
10-11-2008, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

21-14 voor wethouder Hellendall
Wethouder Financien Frans Hellendall (VVD) wachtte op woensdagavond 5 november 2008 een moeilijke raadsvergadering. Oppositiepartij GroenLinks diende een motie van wantrouwen in lees
07-11-2008, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Eindelijk fietsenrek bij busstation
De afdeling Amstelveen van de Fietsersbond heeft vijf jaar lang- gestreden voor een goede en bereikbare fietsenstalling bij het busstation lees
06-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Verzoek om op te stappen
Wethouder Financien Frans Hellendall (VVD) wacht vanavond op 5 november 2008 een moeilijke raadsvergadering lees
05-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Wonen met huis voor mantelzorger in buurt
De gemeente wil mantelzorgers en de door hen verzorgde mensen dichter bij elkaar brengen door hen bij elkaar in de buurt te laten wonen lees
05-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

CWI in actie voor 45-plussers
Het Centrum voor Werk en Inkomen CWI Amstelland houdt deze week een gerichte actie om werkzoekende 45-plussers aan een baan te helpen lees
05-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Mentaliteit in Amstelveens raadhuis moet anders
Deze week (44-2008) beschreef de familie Dubbelman in het Amstelveens Nieuwsblad de bureaucratische martelgang om een invalidenparkeerkaart te verlengen lees
05-11-2008, Bron: Herbert Raat

Bedrijvenbalie in Amstelveen gestart
Ondanks de verbouwing van de raadhuishal van Amstelveen, werd op maandagochtend 3 november 2008 balie Bedrijven is tijdens een feestelijke bijeenkomst geopend lees
03-11-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Toekomst volkstuintjes Langs de Akker onduidelijk
Het college van B en W kan geen duidelijkheid geven over de toekomst van de volkstuintjes aan Langs de Akker lees
30-10-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Keurmerk Veilig Ondernemen in Groenhof
Op vrijdagmiddag 24 oktober 2008 werd de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden uitgereikt aan de winkeliersvereniging Groenhof lees
27-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe rotonde aan de Laan Walcheren
Donderdag, op 23 oktober 2008 werd de nieuwe rotonde aan de Laan Walcheren officieel in gebruik genomen lees
27-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Onderzoek Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten gereed
Op verzoek van het college van B en W heeft het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) een onderzoek gedaan naar het handelen van de gemeente Amstelveen rond de deposito's in IJsland lees
24-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Drie Koninklijke onderscheidingen 2008 in Amstelveen
Drie koninklijke onderscheidingen 2008 in Amstelveen lees
23-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense jongeren naar Peru
In het kader van een jongerenuitwisseling zijn op zaterdag 18 oktober 2008 tien jongeren met vier begeleiders voor twee weken vertrokken naar partnerstad Villa El Salvador, Lima, Peru lees
20-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Spoedberaad gemeenten over terugvordering IJslandse tegoeden
Tien gemeenten, de provincie Groningen en het waterschap Roer en Overmaas hebben vanmorgen (17 oktober 2008) op uitnodiging van de provincie Noord-Holland gesproken over terugvordering van de tegoeden uit depositos bij de IJslandse bank Landsbanki lees
17-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Jeugd en Sport, kind van IJslandse rekening?
De gemeente is waarschijnlijk 15 miljoen euro kwijt aan de IJslandse bank, Landsbanki lees
16-10-2008, Bron: Herbert Raat

Minima krijgen kerstgratificaties
De overheid geeft Amstelveense minima dit najaar twee gratificaties lees
16-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen Arch krijgt meer functies
De invulling van de locatie Van Heuven Goedhartlaan 15-17 omvat diverse functies lees
16-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Reactie PvdA fractie Amstelveen op de uitzettingen bij Landsbanki
De gemeente heeft maandagavond bekend gemaakt dat er 15 miljoen euro uitstaat bij de IJslandse bank Landsbanki. Het is onzeker of dit geld terugkomt. De fractie van de PvdA is natuurlijk uitermate bezorgd over deze situatie lees
14-10-2008, Bron: PvdA fractie Amstelveen

BBA: wijzig begroting 2009 en stel behandeling uit
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil dat de behandeling van de begroting 2009 wordt uitgesteld opdat er een gewijzigde begroting kan worden voorbereid lees
14-10-2008, Bron: BBA

Reactie GroenLinks-Amstelveen op IJslands debacle
Reactie van GroenLinks Amstelveen op de berichtgeving dat de gemeente Amstelveen voor 15 miljoen aan deposito's heeft uitstaan bij het IJslandse Landsbanki lees
14-10-2008, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Bijlage Kredietcrisis Amstelveen 2008
Woensdag 8 oktober 2008 laat op de middag is het college genformeerd over het feit dat de gemeente Amstelveen voor in totaal 14,9 mln. euro deposito's bezit bij de in problemen geraakte, inmiddels genationaliseerde IJslandse Landsbanki lees
14-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

ChristenUnie maakt zich ernstige zorgen
De ChristenUnie Amstelveen maakt zich ernstige zorgen over het bericht dat de gemeente Amstelveen 15 miljoen euro aan gemeenschapsgeld heeft uitgezet op een IJslandse bank lees
14-10-2008, Bron: ChristenUnie Amstelveen

Amstelveen heeft 15 miljoen euro geparkeerd bij Landsbanki
De gemeente Amstelveen heeft drie deposito's uitstaan bij Landsbanki ter waarde van 15 miljoen euro lees
13-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Indiaas bedrijf NIIT Technologies wil Europees hoofdkantoor in Amsterdamse regio
Een afvaardiging van bestuurders en bedrijven uit de Amsterdam Metropolitan Area die momenteel onder leiding van de wethouders Lodewijk Asscher en Jan-Willem Groot (Amstelveen) in India verblijft, bezocht maandag 13 oktober 2008 het hoofdkantoor van NIIT lees
13-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense expats krijgen energiebox
Wethouder Groot van Milieu overhandigde op begin oktober 2008 energieboxen aan medewerkers van het Indiase Tata Consultancy Services lees
13-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente helpt kapperszaak schade te verhalen
Eerder dit jaar ging de zaak in vlammen op toen een stel idioten een scooter in brand hadden gestoken waardoor de luifel vlam vatte lees
09-10-2008, Bron: Herbert Raat

B en W naar Amstelzijde
Burgemeester en Wethouders bezoeken woensdag 15 oktober 2008 het Buitengebied Amstel, oftewel de Amstelzijde lees
08-10-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Vragen over plannen Museum Van der Togt
GroenLinks maakt zich zorgen over de plannen die het Museum Jan Van der Togt in het Oude Dorp tot een nationale en internationale attractie moeten maken lees
08-10-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Hoger tarief bij gemeente
De gemeente verhoogt in 2009 over de gehele linie de tarieven met 5 procent lees
08-10-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Haarlemse thuiszorgbedrijf stopt in Amstelveen
Het Haarlemse kraam- en thuiszorgbedrijf Take Good Care stopt met haar werkzaamheden in Amstelveen op 1 januari 2009 lees
06-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Verordening klachtenbehandeling wordt interne instructie
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Verordening klachtbehandeling in te trekken en in plaats daarvan in te stemmen met een Interne Instructie Klachtbehandeling lees
02-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Schiphol groeit: gevolgen voor Amstelveen beperkt
Op 1 oktober 2008 heeft de heer Alders het gezamenlijke advies van vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het rijk en de luchtvaartsector over de toekomst van de luchtvaart op Schiphol gepresenteerd lees
02-10-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen woningen op Poeloever
Er bestaan geen plannen voor woningbouw voor de Noordelijke Poeloever lees
02-10-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Megareclame bij afrit A9
Burgemeester en Wethouders van Amstelveen willen, tegen het oordeel van de Welstands-commissie in, de aanblik van de Keizer Karelweg bij de afrit van de A9 verrijken met een mega-reclamevitrine lees
02-10-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

BBA en VVD blij met de ontwikkelingen rondom Amstelveen College
In verband met de verzending van het persbericht Wethouder Veenboer pakt Regie en de brief aangaande Amstelveen College van wethouder Veenboer zijn BBA en VVD blij, dat de wethouder de regie pakt lees
01-10-2008, Bron: BBA

Ouders eisen nieuwe bestuurscommissie Amstelveen College
Groep Ouders van Leerlingen van het Amstelveen College vraagt B en W en de gemeenteraad, om de benoeming van een nieuwe bestuurscommissie voor het Amstelveen College lees
30-09-2008, Bron: Groep Ouders van Leerlingen van het Amstelveen College

Buurtbewoners willen geen hangplek in het Middenhovenpark
Burgemeester Jan van Zanen (VVD) en wethouder Dolf Veenboer (PvdA) hielden op dinsdagavond 30 september 2008 een inloopavond in het raadhuis van Amstelveen, in verband met een toekomstig hangplek voor jongeren in de wijk Middenhoven lees
30-09-2008, Bron: Amstelveenweb

Feestelijke afsluiting bezoek jongeren uit Peru
Zondag 28 september 2008 heeft in P60 de feestelijke afsluiting plaatsgevonden van het bezoek van een groep van tien jongeren uit onze partnerstad Villa el Salvador lees
30-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen College: Wethouder Veenboer pakt regie
Ouders en docenten gaven in de afgelopen raadscommissie burgers en samenleving een duidelijke signaal af: zorgen over schaalvergroting in het kader van verdere verzelfstandiging van het Amstelveen College lees
30-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen College in de uitverkoop?
Het gemeentebestuur en de directeur van het Amstelveen College willen de school onderbrengen bij stichting Dunamare lees
29-09-2008, Bron: Herberet Raat

Drukke dag in het Oude-Dorp van Amstelveen
Op zaterdag 27 september 2008 is Amstelveen een nieuwe vereniging rijker. Op de prachtige herfstdag heeft burgemeester Jan van Zanen met zijn feestelijke toespraak, de oprichting van de Vereniging Vrienden van de Dorpskerk Amstelveen bezegeld lees
27-09-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Verklaring van Groep Ouders van Leerlingen Amstelveen College
Een groep ouders maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het openbare middelbare onderwijs in Amstelveen lees
26-09-2008, Bron: Groep Ouders van Leerlingen AC

Stadscampus op Uilenstede
Sloop van het VU-Guesthouse en sanering van een flink aantal eenkamerwoningen in de bestaande woontorens op Uilenstede maken de weg vrij voor een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad voor studenten op Uilenstede lees
25-09-2008, Bron: Amstelveenweb.com / Gemeente Amstelveen

Verzoening in Amstelveen
Op dinsdagavond 23 september 2008 organiseerden Stichting Maimon en Stichting Cardanus een intercultureel feest rond de Iftar en Rosj Hasjana in P60 lees
25-09-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Jongeren gaan met plezier naar school
Jongeren gaan met plezier naar school volgens de Jongerenpeiling 2008 lees
23-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Projecten voor doorstroming woningmarkt van start
Op 22 september 2008 is een convenant ondertekend tussen gemeente Amstelveen, Woongroep Holland en Woningstichting Eigen Haard lees
22-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Grondgebonden woningen: geschikt voor starters op de woningmarkt
Op Eyckenstein, in het noordwesten van Westwijk, is plaats voor 16 bijzondere starterswoningen lees
22-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Zonnige Burendag 2008 in Amstelveen
Op zaterdag 20 september 2008 vierde Nederland voor de 3e keer Burendag lees
20-09-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Peruaanse jongeren in De Bajes
Een groep jongeren uit de Peruaanse zusterstad Villa El Salvador bezocht vanmiddag op 18 september 2008 het jongerencentrum De Bajes aan de Ouderkerkerlaan lees
18-09-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Open brief groep ouders van leerlingen Amstelveen College
Groep Ouders van Leerlingen Amstelveen College lees
15-09-2008, Bron: Groep Ouders van Leerlingen Amstelveen College

Erfpacht bij sociale woningbouw in Amstelveen
De gemeente Amstelveen geeft voortaan bij bouwprojecten voor sociale woningbouw de bouwkavels in erfpacht uit lees
11-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia

Planvorming rond Michiel de Ruyterschool vordert
De ruimtelijke vrijstellingsprocedure bereikt een nieuwe fase in de planvorming rond de Michiel de Ruyterschool lees
11-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Complexiteit rond erfpacht vertraagt Start Koop
De complexe eigendomsverhoudingen van het project 'Start-Koop Amstelveen' (SKA) leidt tot een forse vertraging van de oplevering van deze betaalbare woningen lees
11-09-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

De start van het ASO project in Amstelveen
Uit de Facts and Figures 2007-2008 van de gemeente Amstelveen blijkt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal aangiften met betrekking tot scooteroverlast lees
10-09-2008, Bron: Herbert Raat / Gemeente Amstelveen / Gemeente Rotterdam

Amstelveen weer betrokken bij ontwikkeling N201
De colleges van de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland willen op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen over de N201 lees
09-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Betaalbare glasvezel in Amstelveen
Ondernemers van Amstelveen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en maatschappelijke instellingen ontvangen binnenkort een informatiepakket over de voordelen van een glasvezelaansluiting via BreedNet lees
09-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Breednet / Wikipedia

BBA: Amstelveen College openbaar én Amstelveens houden
BBA wil de middelbare school Amstelveen College openbaar en Amstelveens houde lees
09-09-2008, Bron: BBA

Burendag Keizer Karelpark 2008
Op zaterdag 20 september 2008 wordt in de wijk Keizer Karelpark een burendag georganiseerd lees
08-09-2008, Bron: Cardanus

Uitwisseling jongeren Amstelveen en Villa El Salvador
Amstelveen doet mee aan een jongerenuitwisseling. Van 14 tot en met 29 september 2008 komt er een groep van 10 jongeren uit zusterstad Villa El Salvador naar Amstelveen toe lees
04-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia

Driehoek reclameborden onthuld
Woensdag 3 september 2008 onthulde wethouder Joss Tabak een van de tachtig permanente driehoeksborden lees
04-09-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

BBA: structurele aandacht Bureau Jeudgzorg noodzaak
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is tevreden dat bij Amsterdamse wethouder Asscher die in de StadsRegio Amsterdam eindelijk het besef van urgentie is doordrongen van jarenlange structurele problemen bij Bureau Jeugdzorg lees
02-09-2008, Bron: BBA

Kinderen in de knel
Kinderen die door een rechter een voogd krijgen toegewezen krijgen die, in onze regio, niet altijd binnen de wettelijke vijf dagen lees
01-09-2008, Bron: Herbert Raat

Burgemeester en wethouders stemmen in met Actieplan geluid
Het college van burgemeester en wethouders maakt, door in te stemmen met Actieplan geluid regio Amstelland de Meerlanden lees
29-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Groene daken in Amstelveen?
Schriftelijke vragen door de gezamenlijke fracties van CDA, PvdA en VVD in verband met groene daken lees
29-08-2008, Bron: CDA, PvdA en VVD Amstelveen

Elsenhove en volkstuintjes bouwlocaties
De accommodaties van speelboerderij Elsenhove (en omgeving) en de volkstuintjes aan Langs de Akker zijn serieus in beeld als woningbouwlocaties lees
28-08-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Buurt tegen komst van hangplek
Buurtbewoners hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen plannen om een overkapte jongerenontmoetingsplek in wijkpark Middenhoven te realiseren lees
27-08-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Winkelgebied Bankrashof onder de loep
Op maandag 25 augustus 2008 vond een inventarisatie van knelpunten plaats op en rond het winkelcentrum Bankrashof lees
26-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe ingang bezoekers raadhuis
Op maandag 25 augustus 2008 onthulde wethouder Frans Hellendall een levensgroot bord dat bezoekers wijst op de nieuwe ingang van het raadhuis lees
25-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeentebestuur Amstelveen zet het spel weer op de wagen
Het college van B & W van Amstelveen heeft zich bereid verklaard om haar medewerking te verlenen aan het stichten van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder lees
24-08-2008, Bron: Stichting Beschermers Amstelland

Nieuwe mijlpaal in Bovenkerk-Oost
Wethouder Remco Pols heeft op donderdag 21 augustus 2008 samen met de heer Van de Berg Jeths (directeur Woongroep Holland) de eerste steen gelegd in Bovenkerk Oost lees
24-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Heropening fietstunnel
Op donderdagmiddag 21 augustus 2008 opende burgemeester Jan van Zanen met GVB directeur Gertjan Kroon de gerenoveerde fiets- en voetgangerstunnel bij halte Amstelveen Centrum lees
22-08-2008, Bron: GVB / Amstelveenweb

Bescheiden golfbaan in de Bovenkerkerpolder
Geen groot golfcentrum maar bescheiden golfbaan past binnen bestemmingsplan lees
21-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Commissievergaderingen live te beluisteren
Vanaf heden hoeven belangstellenden hun huis niet meer uit en te wachten op het verslag in de krant. Zij kunnen vanaf 26 augustus 2008 van achter hun computer de gehele raads- of commissievergaderingen volgen lees
21-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Feestelijke heropening fiets- en voetgangerstunnel
Donderdag 21 augustus 2008 om 15.00 uur openen Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, en Gertjan Kroon, algemeen directeur GVB, de gerenoveerde fiets- en voetgangerstunnel lees
20-08-2008, Bron: GVB

Overlast: Amstelveners hopen op regen
Vragen VVD over aanpak scooteroverlast/invoering ASO-project lees
19-08-2008, Bron: VVD-Amstelveen

Horecanota Amstelveen 2008
Wethouder economische zaken, Jan-Willem Groot (CDA) heeft op dinsdag 14 augustus 2008 tijdens een persbijeenkomst over de nieuwe horecanota van Amstelveen gesproken lees
16-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Indiëherdenking Amstelveen 2008
De Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indie hield haar jaarlijkse herdenking in het Broersepark bij het Indiemonument op donderdagavond 14 augustus 2008 lees
16-08-2008, Bron: Amstelveenweb / SHGSN / Wikipedia

Investeringsbijdrage parkeervoorzieningen sociale woningbouw
B en W van Amstelveen stellen de raad een subsidieregeling voor om de sociale woningbouw een impuls te geven lees
14-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw leven voor Legmeer
De gemeente wil bedrijventerrein Legmeer nieuw leven inblazen lees
14-08-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Bomenplan Amstelveen 2008
Amstelveen heeft de ambitie de groenste stad in de Randstad te zijn. Een duidelijke visie voor het bomenbeheer is daarbij essentieel lees
13-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

De scholen zijn weer begonnen
Maandag 11 augustus 2008 beginnen de bassisscholen in Amstelveen weer lees
08-08-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Watervilla's noordelijke Poeloever
De noordoever van De Poel zal, in tegenstelling tot wat jarenlang de heersende opvatting was in het raadhuis, wel worden benut voor woningbouw lees
07-08-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Herinrichting hal Raadhuis
In het raadhuis begint komende week de verbouwing van de publiekshal. In mei 2009 moet het project voltooid zijn lees
07-08-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Worteldruk problematiek in de Westwijk
Vragen ex artikel 33 Reglement van Orde inzake worteldruk problematiek in de Westwijk lees
04-08-2008, Bron: Walter B. Vervenne

Onderzoek naar meer hotels
De gemeente gaat onderzoeken of er in Amstelveen de komende jaren meer hotelruimte bij kan komen lees
30-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Woongroep Holland bouwt ruim 1100 nieuwe woningen
Woongroep Holland bouwt in de jaren tot 2012 in Amstelveen ruim 1100 nieuwe woningen lees
23-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Deelname Matchpoint
Amstelveen gaat mogelijk meedoen aan Matchpoint, een project van de gemeente Amsterdam om risicojongeren beter naar onderwijs en jeugdzorg te verwijzen lees
23-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Burgemeester Van Zanen opent Alkmaarse kaasmarkt
Burgemeester Jan van Zanen luidt op vrijdag 25 juli 2008 om 10.00 uur de bel van de Alkmaarse Kaasmarkt lees
21-07-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Werkloosheid kwart lager in twee jaar
Sinds 2006 is de werkloosheid in Amstelveen met ruim 25% gedaald. Momenteel staan 1.409 personen geregistreerd als werkzoekenden met een uitkering lees
18-07-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Hangplek voor jongeren in hoek van Middenhovenpark
Jongeren in Middenhoven krijgen een eigen hangplek lees
16-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Plan voor woningbouw
Rabo Bouwfonds heeft plannen voor de bouw van 36 betaalbare starterskoopwoningen, 32 senioren huurwoningen in de vrije secto lees
16-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Optreden Japanse marine band op Stadsplein
Op zaterdag 19 juli 2008 krijgt Amstelveen bezoek van de kapel van de Japanse maritieme zelfverdedigingsmach lees
14-07-2008, Bron: Gemente Amstelveen

Gemeente Amstelveen geschokt na dood Amstelveense politieagente
Woensdagavond 9 juli 2008 is een Amstelveense politieagente omgekomen bij een schietincident en de gemeente Amstelveen reageert vol afschuw en ongeloof lees
10-07-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Doorverhuren aangepakt
De gemeente gaat met de woningcorporaties Woongroep Holland en Woningstichting St. Lodewijk het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen aanpakken lees
02-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Bezwaar tegen HOED ketst af
Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan goedgekeurd waardoor de bouw van een praktijkgebouw voor huisartsen annex appartementencomplex aan de Molenweg van start kan gaan lees
02-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Zorgvuldigheid bij inzameling plastic afval in Amstelveen
Amstelveen is voorstander van een gescheiden inzameling van plastic gezien de milieuwinst die dit oplevert lees
01-07-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Waterplan Amstelveen zorgt voor schoner water
Convenant Waterplan Amstelveen getekend lees
01-07-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Koopovereenkomst voor winnende ontwikkeling Fokkerlaan
Op 26 juni 2008 tekenden gemeente en Janssen de Jong projectontwikkeling de koopovereenkomst voor het project Fokkerlaan lees
27-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Schoonmaakactie viaduct Keizer Karelweg
Donderdag 26 juni 2008 is de laatste hand gelegd aan de schoonmaakactie van het viaduct Keizer Karelweg onder de A9 lees
26-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste kunstgrasvoetbalveld bij de Praam
Het wijkplatform Waardhuizen/Middenhoven heeft er samen met bewoners voor gezorgd dat deze wijk vanaf dinsdag 24 juni 2008 als eerste in Amstelveen beschikt over een kunstgrasvoetbalveld lees
26-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen zet extra in op doorstroming op de woningmarkt
B en W van Amstelveen hebben met de woningcorporaties Woongroep Holland en Woningstichting St. Lodewijk/Eigen Haard afgesproken samen extra maatregelen te nemen om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren lees
25-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitkomsten onderzoek balansventilatie in Bovenkerk-Zuid
In vier huur- en koopwoningen van Bovenkerk-Zuid zijn in april 2008 metingen verricht lees
24-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Tweede fase Stadsdialoog gebiedsontwikking A9
Het vervolg van de stadsdialoog gebiedsontwikkeling A9 is de start van de focusgroepen lees
24-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Fusieconvenant woningcorporaties getekend
Op maandag 23 juni 2008 tekenden vertegenwoordigers van B en W van Amstelveen, de woningstichtingen St. Lodewijk en Eigen Haard en de huurdersraad St. Lodewijk een fusieconvenant lees
23-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Eigen Haard / St. Lodewijk

Politiek wil drugsvrije jongerencentra
Vijf van de acht politieke partijen in de Amstelveense gemeenteraad hebben tijdens de afgelopen commissievergadering B en S aangegeven dat ze drugsvrije jongerencentra willen lees
22-06-2008, Bron: ChristenUnie / Wikipedia

Amstelveen wil iedereen aan het werk
De gemeente gaat reintegratie van werkzoekenden met een bijstandsuitkering makkelijker maken lees
19-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Een culinaire middag op de begraafplaats
Op donderdagmiddag 19 juni 2008 vond een opmerkelijke gebeurtenis plaats op begraafplaats Zorgvlied lees
19-06-2008, Bron: Amstelveenweb

B en W trekken de wijde wereld in
Het college heeft de smaak te pakken gekregen wat betreft buitenlandse reizen lees
18-06-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Open brief van drie verontruste Amstelveense kunstenaars
Open brief van drie verontruste Amstelveense kunstenaars lees
17-06-2008, Bron: Drie verontruste kunstenaars

Zorgvlied publiceert uniek boek: Een hele troost
Op 19 juni 2008 vindt op Zorgvlied een unieke bijeenkomst plaats lees
16-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente vindt waarzeggerijcursus geen welzijnswerk
Op vragen van de lokale ChristenUnie heeft het college afgelopen week laten weten dat paranormale activiteiten, zoals waarzeggerij, niet vallen onder het welzijnswerk lees
16-06-2008, Bron: ChristenUnie

Pilot buurtkamer wordt verder uitgewerkt
De ChristenUnie heeft afgelopen maand een initiatiefvoorstel ingediend voor een pilot voor een buurtkamer in de wijk Patrimonium lees
16-06-2008, Bron: ChristenUnie

Tijdelijk kinderdagverblijf aan de Van Heuven Goedhartlaan
B en W hebben besloten Van Heuven Goedhartlaan 933 aan te wijzen als locatie voor een tijdelijk kinderdagverblijf lees
12-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen heeft parkeerplek voor bakfiets
Donderdag 19 juni 2008 onthullen wethouders Tabak en Groot de eerste officiele parkeerplekken voor bakfietsen in Nederland lees
12-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Vermolen Groep

Arte stopt met analoog uit te zenden in Amstelveen
Tot spijt van de programmaraad heeft Arte besloten om niet langer deel uit te willen maken van het analoge pakket en ervoor te kiezen om alleen via het digitale kanaal beschikbaar te zijn lees
12-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

De visie van de Ondernemersvereniging Amstelveen op ondertunneling van de A9
De Ondernemersvereniging Amstelveen ondersteunt de plannen van de gemeente Amstelveen om het gedeelte van de A9, dat door Amstelveen loopt, te ondertunnelen lees
10-06-2008, Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen

A day at the park op 14 juni gaat door
Het college van B en W heeft besloten om vergunning te verlenen voor het dance-evenement in het Amsterdamse Bos op 14 juni 2008 lees
10-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Stop schulden
In het theaterstuk De verleiding speelt theatergroep Klasse Kunst situaties na van verleidingen uit het dagelijkse leven van jongeren lees
10-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelcentrum Westwijk kreeg 1e ster Keurmerk Veilig Ondernemen
Vrijdag 30 mei 2008 kreeg winkelcentrum Westwijk als derde in Amstelveen de 1e ster Keurmerk Veilig Ondernemen overhandigd uit handen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel lees
09-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Omgaan met geld in de Westwijzer
Op donderdag 5 juni 2008 reikte wethouder Groot de eerste prijs uit aan groep 8d van basisschool de Westwijzer voor het lesprogramma Omgaan met geld lees
05-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

BBA reactie op de evenementenvergunning Arenaterrein
BBA: Wij zijn van mening dat uw College bij de voorgenomen vergunningverlening zeer onzorgvuldig heeft gehandeld en zowel de bewoners als de gemeenteraad niet juist heeft geinformeerd lees
05-06-2008, Bron: BBA

Excuses B en W voor aanpak bosfeest
Wethouder Frans Hellendall heeft op donderdag 29 mei 2008 toegegeven dat de procedure rond de vergunningverlening voor het dansfeest in het Amsterdamse Bos niet fraai is verlopen lees
05-06-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

De Legmeerpolder wordt opnieuw ingericht
B en W Amstelveen hebben planologisch beeld voor inrichtingsmogelijkheden Legmeerpolder lees
04-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Westwijzer meest prijsbewuste basisschool
Op donderdag 5 juni 2008 reikt wethouder Groot de eerste prijs uit aan groep 8d van basisschool de Westwijzer voor het lesprogramma Omgaan met geld lees
03-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Dienstverlening Amstelveen scoort hoog
De resultaten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening van Publiekszaken zijn positief lees
03-06-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste aanzet herontwikkeling Kostverlorenhof
B en W zien mogelijkheden om het winkelcentrum Kostverlorenhof flink op te waarderen lees
30-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Voorwaarden nieuwbouw Amstelveen College ongewijzigd
B en W blijven bij hun oorspronkelijke voorkeur en kiezen voor de locatie Sportlaan van het Amstelveen College lees
30-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Kadernota 2009
Kadernota 2009: college kiest duurzame financiele koers lees
30-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Jongeren ontmoeten jongeren
Een kerngroep jongeren tussen de 16 en 23 jaar vanuit de diverse geloofsgemeenschappen van Amstelveen gaat in het nieuwe schooljaar de dialoog aan met leerlingen lees
29-05-2008, Bron: Conchita Willems

Nieuwe aanpak reclame in Amstelveen
Met de nieuwe reclameaanpak wil de gemeente evenwicht creeren tussen ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en belangen van ondernemers lees
27-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense afvalstoffenheffing onder inflatiecorrectie
Het afgelopen jaar is er in Amstelveen veel gebeurd op het gebied van afvalinzameling lees
27-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe aanpak reclame in Amstelveen
Met de nieuwe reclameaanpak wil de gemeente evenwicht creeren tussen ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en belangen van ondernemers lees
27-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Raad wil spoeddebat over muziekevenement in het bos
De gemeenteraad van Amstelveen heeft voorzitter Jan van Zanen gevraagd op zeer korte termijn een extra raadsvergadering te houden ivm de vergunningverlening voor het open air dance concert lees
27-05-2008, Bron: Gemeenteraad Amstelveen

Cor Heijpad in Amstelveen
Op woensdagmiddag 21 mei 2008 werd onder grote belangstelling het nieuwste fietspad van Amstelveen onthuld lees
23-05-2008, Bron: Amstelveenweb

Gemeente legde onnodig OZB op
De lokale overheid maskeert in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd lees
23-05-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Stadsdialoog A9 is begonnen. Geef uw mening!
De gemeente Amstelveen vraagt alle bewoners, instellingen en bedrijven hun mening te geven over de gebiedsontwikkeling A9 lees
22-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Dagverblijf aan Zonnestein mag niet
De Rechtbank Amsterdam heeft de bouw van een tijdelijk kinderdagverblijf aan Zonnestein vooralsnog onmogelijk gemaakt lees
21-05-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuw fietspad draagt naam Cor Heij
Op 21 mei 2008 rijdt de 3-jarige Julian, kleinzoon van de vorig jaar overleden griffier Cor Heij, een nieuw fietspad in dat naar zijn opa wordt vernoemd lees
20-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Rondleidingen op begraafpark Zorgvlied
Op zondag 25 mei 2008, tijdens de Dag van het Park, verzorgt begraafpark Zorgvlied een serie rondleidingen langs de vele bomen in het unieke park lees
20-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Praktisch Verkeersexamen op 22 en 23 mei
Donderdag 22 en vrijdag 23 mei 2008 leggen basisscholieren van groep 8 het verkeersexamen af lees
19-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

De troffel die geschiedenis schreef
Op donderdag 15 mei 2008 vonden op begraafplaats Zorgvlied het verleden en het heden elkaar in een bijzondere gebeurtenis lees
16-05-2008, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen / Zorgvlied

Evenementenbeleid zit in een soort vacuum
Een evenement in het Amsterdamse Bos op 14 juni 2008 houdt de politieke gemoederen al enige tijd bezig lees
16-05-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

B en W Amstelveen positief over fusie woningcorporaties
Woningstichting St. Lodewijk wil fuseren met Woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam lees
15-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Eigen Haard

De Ruyterschool kreeg een cheque van 851 euro
Op woensdagochtend 14 mei 2008 zette wethouder Joss Tabak de openbare basisschool, Michiel de Ruyterschool in het zon lees
14-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb

VVD-plan recreatieplas onzinnig
De VVD-plannen voor een nieuwe recreatieplas in de Bovenkerkerpolder zijn volstrekt kansloos lees
14-05-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Bouwplan Michiel de Ruyterschool in procedure
De oprichting van een nieuw gebouw voor de Michiel de Ruyterschool aan de Laan Rozenburg 2-6 bereikt een nieuwe fase lees
08-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Bomen als symbool tegen klimaatverandering
Woensdag 14 mei 2008 plant wethouder Groot samen met de heer Alink een klimaatbosje in Amstelveen lees
08-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Hangjongeren terroriseren Westwijkplein
Bewoners in de directe omgeving van het Westwijkplein worden de laatste tijd in toenemende mate 'geterroriseerd' door hangjongeren lees
08-05-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Morele plicht
De kapperszaak aan het Augustinuspark is maandagnacht in vlammen opgegaan lees
08-05-2008, Bron: Herbert Raat

Stadsdialoog A9 is begonnen
De Stadsdialoog A9 is een initiatief van de gemeente Amstelveen is begonnen lees
07-05-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Zwemmen in de Bovenkerkerpolder
Polderbeach, een recreatieplas in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen komt dichterbij lees
07-05-2008, Bron: VVD-Amstelveen

Dodenherdenking 2008 in Amstelveen
Net als in heel Nederland, vond ook in Amstelveen de traditionele Nationale Dodenherdenking op zondagavond 4 mei 2008 plaats lees
05-05-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Prachtige Koninginnedag 2008 in Amstelveen
Prachtige Koninginnedag 2008 in Amstelveen lees
02-05-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Dodenherdenking en viering Bevrijdingsdag 2008
Dodenherdenking en viering Bevrijdingsdag 2008 in Amstelveen lees
01-05-2008, Bron: VNF / Wikipedia

Schotelantennes aan banden
De VVD wil de ontsierende schotelantennes aan gevels van wooncomplexen aan banden leggen lees
01-05-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Heropening van winkelcentrum Middenhoven
Wethouder Groot feliciteert de heer de Jong, eigenaar van delicatessen- en kaaswinkel De Kleine Bourgondier met de heropening van winkelcentrum Middenhoven lees
29-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Trouwerij in de museumtram
Amstelveen heeft een nieuwe trouwlocatie. Het is vanaf april mogelijk om in de museumtram te trouwen lees
28-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Gemeente ondersteunt ambities Amstelveens Sportbedrijf
Het Amstelveens Sportbedrijf heeft het afgelopen jaar een 'pechjaar' gehad. Het groot onderhoud van zwembad De Meerkamp en de slechte zomer zorgde voor een negatief saldo lees
28-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / SAS

Gemeente Amstelveen investeert 3 miljoen euro in verkeer
De komende vier jaar wil het college van burgemeester en wethouders flink investeren in verkeer lees
26-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Veilig Verkeer Nederland organiseert opfriscursus voor senioren
Op woensdagochtend 14 mei en 4 juni 2008 organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Amstelveen een opfriscursus voor senior-automobilisten lees
26-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Koninklijke onderscheidingen 2008 in Amstelveen
Het is al een paar jaar de gewoonte in Amstelveen, dat een paar dagen voor Koninginnedag de Koninklijke onderscheidingen (lintjes) aan Amstelveners worden uitgereikt door de burgemeester van Amstelveen lees
25-04-2008, Bron: Amstelveenweb.com / Gemeente Amstelveen

Oude Dorp krijgt Dorpsplein
In overleg met een gedreven werkgroep uit het wijkplatform Oude Dorp is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de herinrichting van het plein lees
24-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Ontwerp zorgwoningen in Westwijk Zuidoost ter visie
Voor de voorzieningenstrook in Westwijk Zuidoost heeft de Zonnehuisgroep een definitief ontwerp ingediend voor 91 zorgwoningen lees
24-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Uit onderzoek onder 50 grootste gemeenten: Amstelveen veilig en aantrekkelijk
Amstelveen is wederom als eerste geeindigd in de sociaal-economische index van de Atlas voor gemeenten 2008 lees
24-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Woningbouw: impuls voor jongeren en senioren
Tot 2015 zijn in Amstelveen 431 woningen, geschikt voor jongeren gepland lees
24-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Motie van afkeuring in Casema-zaak
Vrijwel de voltallige oppositie diende op woensdag 16 april 2008 een motie van afkeuring in tegen het college van B en W in de kwestie Casema lees
24-04-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gebruik drugs rukt op
Het drugsgebruik onder jongeren in Amstelveen neemt toe lees
23-04-2008, Bron: Amstelveens Weekblad / Wikipedia

Keurmerk Veilig Ondernemen ster uitgereikt in Middenhoven
Op dinsdag 22 april 2008 kreeg het winkelgebied Middenhoven in Amstelveen de eerste Keurmerk Veilig Ondernemen ster uitgereikt lees
23-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Min Biza/ Amstelveenweb.com

Nieuwe oversteek sneltram Westwijk-Zuidoost
Dinsdagmiddag 22 april 2008 opende Joss Tabak, wethouder Verkeer en Mobiliteit, samen met Gertjan Kroon, algemeen directeur van GVB de tramoversteek bij Westwijk-Zuidoost lees
22-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Ruimte voor meedenken bij gebiedsontwikkeling A9
B en W hebben aangegeven Amstelveense inwoners, instellingen en bedrijven te willen betrekken bij de gebiedsontwikkeling A9 lees
21-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Iedereen wint in de Grote Wielen
Tijdens het Beach-toernooi van donderdag 17 april 2008 overhandigde Rotary Amstelveen aan wethouder Joss Tabak een cheque van 30.000 euro lees
18-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente geeft subsidies aan Amstelveense instellingen zonder dat doel duidelijk is
De gemeente Amstelveen subsidieert jaarlijks instellingen zonder dat zij duidelijk heeft gemaakt wat ze met die subsidie wil bereiken lees
18-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Brief aan bewoners van de Staatsliedenbuurt
Wist u dat de Staatsliedenbuurt tot de wijk Stadshart wordt gerekend? lees
18-04-2008, Bron: Cardanus

Koninginnedag en Bevrijdingsdag programma 2008
Koninginnedag en Bevrijdingsdag programma 2008 in de gemeente Amstelveen lees
17-04-2008, Bron: Vereniging tot Viering van Nationale Feestdagen Amstelveen

Eerste paal nieuwe gemeentewerf is geslagen
Op woensdagmiddag 16 april 2008 sloegen de Amstelveense wethouders Joss Tabak, Jan-Willem Groot en Frans Hellendall de eerste paal van de nieuwe gemeentewerf aan Langs de Werf 10 lees
16-04-2008, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

B en W: scooters in beslag nemen is lastig
Burgemeester en Wethouders zien weinig mogelijkheden om scooters in beslag te nemen als jongeren daar overlast mee veroorzaken lees
16-04-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Symboolpolitiek over roken
Roken moet totaal verboden worden in jongerencentra volgens de lokale Amstelveense partij BBA en de Christen Unie lees
16-04-2008, Bron: Herbert Raat

Balansventilatie onderzoek in Bovenkerk-Zuid
De gemeente Amstelveen onderzoekt momenteel de balansventilatie in nieuwbouwwoningen van Bovenkerk-Zuid lees
15-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal nieuwe gemeentewerf
Woensdag 16 april 2008 slaan wethouders Tabak en Groot de eerste paal van de nieuwe gemeentewerf aan Langs de Werf 10 lees
15-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Michiel de Ruyterschool wint Grote Papier Inzamelwedstrijd
In de Week van het Papier haalden zeven Amstelveense basisscholen ruim 11.000 kilo papier op lees
15-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Eerste paal Westwijk 2 fase 2
Op 10 april 2008 heeft wethouder ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols, de eerste paal geslagen voor het project Westwijk2, fase 2 lees
11-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Kersenbloesem Festival 2008
Onder grote belangstelling werd dit jaar op 9 april 2008 in het Amsterdamse Bos, het jaarlijkse Cherry Blosssom- of Kersenbloesem Festival gehouden lees
10-04-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Raad steunt aanpak jeugd
Er komen driemaandelijkse rapportages over de vorderingen met de aanpak van jongerenoverlast door de gemeente lees
10-04-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

CDA bezorgd over grondwater in kruipruimtes van huizen
Het CDA is bezorgd over het peil van het grondwater in Amstelveen en de gevaren die dit oplevert voor kruipruimtes van huizen lees
10-04-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Kijkmiddag Startkoopwoningen in Westwijk-Zuid
Op dinsdagmiddag 8 april 2008 heeft wethouder Remco Pols de kijkmiddag voor de toekomstige bewoners van de woningen aan de Jasmijnlaan geopend lees
08-04-2008, Bron: Amstelveenweb.com

BBA keurt afhandeling kabelcontract af
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) keurt de afhandeling van het kabelcontract met Casema af lees
08-04-2008, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Focusgroepen microklimaat van start
De gemeente Amstelveen heeft als uitgangspunt dat Schiphol alleen kan groeien als ook de hinder wordt beperkt lees
07-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Verkeersdrempels op de Nesserlaan
De vergeten straten van Amstelveen lees
06-04-2008, Bron: Goendelkoerier / Amstelveenweb.com

Eerste starterslening toegekend
Wethouder wonen, Remco Pols overhandigde op 3 april 2008 de eerste starterslening aan de heer Labidi lees
04-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Hernieuwde zorgen om balansventilatie Bovenkerk
Een uitzending van Zembla over balansventilatie in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst heeft in de Amstelveense politiek opnieuw tot zorgen geleid lees
04-04-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Zaterdag 12 april landelijke compostdag
Op zaterdag 12 april 2008 kunnen inwoners van de gemeente Amstelveen gratis vier zakken compost ophalen het Afvalbrengstation lees
03-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

BBA: Raadsonderzoek naar kwestie Casema
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is van mening dat een raadsonderzoek op zijn plek is naar aanleiding van de kwestie Casema lees
01-04-2008, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Opnieuw vestiging internationale bedrijven in Amstelveen
Drie nieuwe internationale bedrijven vestigen zich in Amstelveen. Het betreft twee Japanse bedrijven Tanashin en Sankosha en het Amerikaanse bedrijf Coopers Standard Automotive lees
01-04-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

CDA twijfelt aan veiligheid wijkcentra
CDA Amstelveen twijfelt aan veiligheid wijkcentra en stelt haar vragen inzake onveiligheidsgevoelens lees
27-03-2008, Bron: CDA Amstelveen

Mogelijk jongerenwoningen op terrein Amstelrade
De eigenaar van Amstelrade verzoekt de gemeente op die plek een ontwikkeling richting 192 jongerenwoningen mogelijk te maken lees
27-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Loting koopappartementen Veenendaalplein
Aan de loting van 39 nieuwe koopappartementen aan de Veenendaalplein zijn 79 kandidaten meegedongen lees
27-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Cardanus past zich aan
Welzijnsstichting Cardanus heeft een verbeterplan opgesteld om beter te kunnen inspelen op het probleem van de jongerenoverlast lees
26-03-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan
De gemeente Amstelveen heeft in samenwerking met Waternet het gemeentelijk rioleringsplan in 2008 en 2009 geactualiseerd lees
26-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Meer samenhang tussen het jeugdbeleid en de aanpak
Op basis van vijf programmas kiest het college van B en W van Amstelveen voor maatregelen om de hinder en overlast door jongeren beter te kunnen beheersen lees
26-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra toezicht openbare buitenruimte
Amstelveners moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving lees
26-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Hotelkrapte in hoofdstad biedt kansen
Door een toenemend gebrek aan hotelkamers- en locaties in de hoofdstad zal de vraag naar Amstelveense hotelkamers de komende jaren fors kunnen stijgen lees
21-03-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente organiseert Week van het Papier
Om het gescheiden inzamelen van papier onder de aandacht te brengen organiseert de gemeente Amstelveen de Week van het Papier lees
21-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

De Bajes wordt opgeknapt
Het jongerencentrum De Bajes aan de Ouderkerkerlaan krijgt een flinke opknapbeurt lees
20-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

De plannen staan klaar voor locatie Aemstelle
Het college heeft het Programma van Eisen voor de locatie Aemstelle vastgesteld lees
20-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Afscheid van een wethouder
Mevrouw drs. Yeter Tan wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van de Gemeente Amstelveen nam op dinsdagavond 18 maart 2008 in de bibliotheek op het Stadsplein afscheid lees
19-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb.com

CDA tegen beperking inspreekrecht commissies
Aanstaande woensdag op 19 maart 2008 besluit de Amstelveense gemeenteraad over een nieuwe verordening van de raadscommissies lees
18-03-2008, Bron: CDA-Amstelveen

Loting StartKoop Amstelveen verricht
Op donderdag 13 maart 2008 verrichte wethouder Wonen, Remco Pols, de loting voor de StartKoop Amstelveen woningen lees
13-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Ergernis ChristenUnie viering Vrouwendag
De ChristenUnie heeft zich geergerd aan de in haar ogen eenzijdige aandacht voor de islam tijdens de lokale viering van de Internationale Vrouwendag lees
13-03-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente- gas terug met bomenkap
De gemeente heeft gas teruggenomen met het kappen van bomen, nadat er telefoontjes en mailtjes kwamen van verontruste bewoners lees
13-03-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Meer winkels in Westwijk
Het winkelcentrum in Westwijk wordt uitgebreid lees
13-03-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Vragen VVD-fractie over de aanpak scooteroverlast
Schriftelijke vragen van de VVD-fractie Amstelveen aan het college van B en W op basis van artikel 33 van het reglement van orde lees
11-03-2008, Bron: VVD-fractie Amstelveen

Beste jonge Amstelvener
Beste jonge Amstelvener - zo begint de brief van de Gemeente Amstelveen, die naar 4000 Amstelveense jongeren werd gestuurd lees
07-03-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Bolder nog niet gerust
Bij het Wijkplatform Groenelaan leeft de zorg dat de gemeente te weinig geld voor De Bolder over heeft lees
05-03-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

B en W verder met Veenendaalplein
Burgemeester en Wethouders willen doorgaan met de bouw van 51 woningen aan het Veenendaalplein lees
05-03-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Elsenhove ook bij slecht weer
De aantrekkelijkheid van speelboerderij Elsenhove moet worden vergroot lees
05-03-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Laat jongeren het zelf opknappen
De gemeente wil 350.000 euro uittrekken om jongerencentrum De Bajes op te knappen lees
04-03-2008, Bron: Herbert Raat

Skatebaan bij halte Onderuit
B en W hebben een terrein bij sneltramhalte Onderuit aangewezen als plek waar de skatebaan in de wijk Bankras/Kostverloren moet komen lees
27-02-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Jongerencentrum naar Zetterij
Het nieuwe jongerencentrum komt in de Zetterij lees
27-02-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Uilenstede plannen naar gemeenteraad
De resultaten van de participatie op de concepten Visie Wonen op Uilenstede en de Nota van Uitgangspunten (NvU) Uilenstede Oost zijn bekend lees
22-02-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Hoeveel golfballen eet een koe?
Donderdagavond 21 februari 2008 werd een debat georganiseerd door de Stichting Ronde van het Groene Hart, in verband met een toekomstig golfbaan in de Bovenkerkerpolder lees
22-02-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Online balie Amstelveen
Wethouder Frans Hellendall heeft op woensdag 20 februari 2008 de Amstelveense variant van balie online geopend lees
21-02-2008, Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia

Nieuwe wethouder van PvdA-Amstelveen
B en W Amstelveen compleet met: wethouder Dolf Veenboer (PvdA) lees
21-02-2008, Bron: PvdA Amstelveen

Gemeenteplan: Westwijk gratis met openbaar vervoer
De gemeente wil dat bewoners van het nieuwste gedeelte van Westwijk gratis kennis kunnen maken met het openbaar vervoer lees
20-02-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Vijf multifunctionele accommodaties in Amstelveen
Het voorstel van het college is gericht op een goed gespreid aanbod van welzijnsvoorzieningen voor jong en oud: vijf multifunctionele accommodaties lees
19-02-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Schriftelijke vragen oppositiepartijen ivm een 6de wethouder
Schriftelijke vragen oppositiepartijen ex. Art 33 lees
18-02-2008, Bron: GroenLinks/D66/BBA/ChristenUnie/OCA

Reactie Intercultureel Vrouwenplatform op het vertrek wethouder Tan
Reactie van het Intercultureel Vrouwenplatform Amstelveen op het vertrek van wethouder Yeter Tan lees
18-02-2008, Bron: Intercultureel Vrouwenplatform

De commissaris van de Koningin in Amstelveen
De Commissaris van de Koningin (CvdK) van Noord-Holland , Harry Borghouts, bracht op vrijdag 15 februari 2008 een ambtsbezoek aan Amstelveen lees
15-02-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Ronald Pino reageert op de hangjongeren problematiek
De problemen met hangpubliek kent een structurele oplossing: bouw hang- of gezelligheidscentra lees
15-02-2008, Bron: Ronald Pino

Onverenigbare patstelling
Het criminaliteitsdebat dat op initiatief van de VVD op maandag 11 februari 2008 in het Congrescentrum werd gehouden, mondde uit in een verbale confrontatie lees
14-02-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Het was een ware vertoning
De oppositiepartijen haalden afgelopen woensdag (6 februari 2008) tijdens de raadsvergadering zeer stevig uit naar het college van B en W, dat het ter elfder ure het jeugdbeleid van de agenda schrapte lees
14-02-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Wethouder Yeter Tan is afgetreden
De Amstelveense PvdA wethouder Yeter Tan (Onderwijs, zorg en welzijn) heeft op dinsdag 12 februari 2008 haar aftreden bekend gemaakt tijdens de vergadering van B en W lees
12-02-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Beursvloer Aan de Amstel 2008 groot succes
De Beursvloer Aan de Amstel is een feit! Het succes van een nieuw netwerk is gevierd! De doelstellingen zijn op alle fronten gehaald lees
11-02-2008, Bron: Cardanus

Scooters in beslag
Achthonderdduizend euro wilde het gemeentebestuur uitgeven voor jeugd en veiligheid. Goed nieuws zou je zeggen, toch waren wij maar matig tevreden lees
11-02-2008, Bron: VVD-Amstelveen

Open brief aan alle regiotaxi gebruikers
Na het debat op dinsdag 29 januari 2008 in de commissie Burger en Samenleving over het regiovervoer, blijven veel raadsleden zitten met een machteloos gevoel lees
08-02-2008, Bron: GroenLinks

Raadslid Harrie Pijnenborg neemt afscheid van de raad
Harrie Pijnenborg (75), gemeenteraadslid voor BurgerBelangen en lid van de commissie Burgers en Samenleving heeft op woensdagavond 6 februari 2008 na meer dan 12,5 jaar werk afscheid genomen van zijn raadzetel lees
08-02-2008, Bron: BBA / Amstelveenweb.com

Amstelveen vraagt duidelijkheid over golfbaan aan GS
Burgemeester en wethouders blijven onverkort achter het initiatief staan voor de aanleg van de golfbaan lees
07-02-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Kinderopvang volgende probleem wethouder
GroenLinks kondigde vorige week in de commissie aan de grote wachtlijsten en lange wachttijden in de kinderopvang op de agenda van de raad te willen hebben lees
07-02-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

RTV Amstelveen moet claims betalen
Maurice van der Bijl, ex-directeur van de vroegere lokale omroep Straal, is door de rechter in het gelijk gesteld wat betreft zijn claim voor 20 duizend euro bij RTV Amstelveen lees
06-02-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

College van B en W vergeet eigen uitgangspunten sportbeleid?
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) constateert dat het College van B en W haar eigen uitgangspunten omtrent het sportbeleid lijkt te zijn vergeten lees
05-02-2008, Bron: BBA

BBA zet in op ander jeugdbeleid
Komende woensdagavond op 6 februari 2008 zal BBA zich ten volle inzetten voor een ander jeugdbeleid lees
05-02-2008, Bron: BBA

Verkoop van de eerste StartKoopwoningen
De verkoop van de eerste StartKoopwoningen is op 31 januari 2008 in gang gezet. In eerste instantie is sprake van 36 van in totaal 58 StartKoopwoningen in Westwijk lees
04-02-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Buurt niet blij met komst Ufot in Fontaine Royale
De buurt rond Residence Fontaine Royale in Middenhoven is niet blij zijn met de komst van Ufot op vrijdag- en zaterdagavond lees
30-01-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Stadshart krijgt chique Chinees
Amber, zo gaat het nieuwe Chinese restaurant heten bij het park in het Stadshart lees
30-01-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

DownTown langer openhouden
Het Westwijkse jongerencentrum DownTown moet in het weekeinde veel langer open blijven dan nu gebeurt lees
30-01-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Dierentehuis Amstelveen
Wat veel mensen in Amstelveen niet weten is dat de stad en goed werkend Dierentehuis heeft lees
27-01-2008, Bron: Dierentehuis Amstelveen

Amstelveen wil NS spoorlijn
Amstelveen wil, als grootste gemeente zonder NS-station, graag een aansluiting op het spoorwegnet lees
25-01-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen College wil andere plek
Het Amstelveen College voelt er niets voor te verhuizen naar de Sportlaan, zoals B en W aan de gemeenteraad hebben voorgesteld lees
25-01-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Eerste paal geslagen bij aanbouw P60
Eindelijk was het voor zo ver voor Gerard Lohuis, de directeur van P60. Door het de eerste paal in de grond te slaan, van het zo noodzakelijke nieuwe aanbouw van P60 kwam de uitbreiding weer een stapje dichterbij lees
24-01-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Hoofdkantoor van HP weer in Amstelveen
Als eerste bedrijf in Nederland maakt Hewlett-Packard al haar 2400 medewerkers flexwerkers. Het Nederlandse hoofdkantoor van het grootste IT-bedrijf ter wereld verhuist per 1 februari 2008 van Utrecht naar Amstelveen lees
23-01-2008, Bron: HP Nederland

Amstelveen volledig in beeld
CycloMedia fotografeert de straten van de hele gemeente Amstelveen tussen 21 januari en 13 juni 2008 lees
22-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Luistersessie raadscommissie over De Bolder
Op initiatief van de CDA fractie vindt woensdag 23 januari 2008 een gesprek plaats tussen de commissie Burgers en Samenleving en het Wijkplatform Groenelaan lees
22-01-2008, Bron: CDA-Amstelveen

BBA betreurt situatie voor Amstelveense kabelabonnees
BBA betreurt de situatie omtrent de uitspraak van het hof inzake de kabeltarieven van Casema lees
21-01-2008, Bron: David de Jong

Volgens BBA- jeugdbeleid moet radicaal anders
BBA is van mening dat het jeugdbeleid radicaal anders moet lees
21-01-2008, Bron: David de Jong

Subsidie voor veiligheidsmaatregelen
Ondernemers in midden- en kleinbedrijf, horeca en particulieren kunnen in 2008 bij het treffen van veiligheidsmaatregelen in hun bedrijf een vergoeding krijgen van de gemeente Amstelveen lees
16-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

De zorgzame stad
het Wmo-beleid van Amstelveen: lang, zelfstandig en actief meedoen lees
15-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

GroenLinks niet tevreden met inzet Jeugd en Veiligheid
De fractie van GroenLinks-Amstelveen is bepaald niet tevreden met de gemeentelijke inzet op Jeugd en Veiligheid lees
15-01-2008, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveen huldigt sportkampioenen van 2007
Op donderdag 17 januari 2008 huldigt de gemeente Amstelveen vanaf 17 uur in de Emergohal de Amstelveense kampioenen van het afgelopen jaar lees
15-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

8 ton voor aanpak jeugd en veiligheid
Het college van B en W gaat 800.000 euro besteden aan verschillende maatregelen om de overlast van jongeren te beperken lees
14-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Informatieve bijeenkomst in Uilenstede
Afgelopen woensdag op 9 januari 2008 heeft de PvdA Amstelveen een bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners op Uilenstede, vanwege de nieuwe bouwplannen lees
14-01-2008, Bron: N. Rodrigues Pereira

Plan aanpak gebiedsontwikkeling A9
Het college van B en W presenteert een plan van aanpak voor de gebiedsontwikkeling rond de A9 lees
10-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Petitie buurtbewoners Middenhoven
De omwonenden van het winkelcentrum Middenhoven hebben op maandag 7 januari 2008 een petitie aangeboden aan de burgemeester en de wethouder van Amstelveen lees
09-01-2008, Bron: Herbert Raat

Casema in gelijk gesteld
Inwoners van Amstelveen zullen vanaf 2008 een verhoging van het tarief voor het standaardpakket van Casema tegemoet kunnen zien lees
08-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Grote plannen studentenwijk Uilenstede
In de laatste weken van 2007 zijn de nieuwe plannen van DUWO voor de wijk Uilenstede bekend geworden lees
08-01-2008, Bron: Nachshon Rodrigues Pereira

Sociale kaart wijst de weg op internet
Eenvoudig digitaal informatie vinden over voorzieningen in Amstelveen? Binnenkort vindt u het op de digitale sociale kaart van Amstelveen lees
06-01-2008, Bron: Gemeente Amstelveen

Het jaar van de Glimlach
Op de koude woensdagavond 2 januari 2008 liep het Raadhuis weer vol met vele Amstelveners, die de traditionele Nieuwjaarsreceptie wilden meemaken lees
04-01-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Wijkplatform Groenlaan actie- behoud De Bolder
Namens het bestuur wijkplatform Groenelaan een brief over het behoud van wijkcentrum De Bolder lees
02-01-2008, Bron: Wijkplatform Groenlaan

Beschermers Amstelland trekken bezwaar terug
Beschermers Amstelland trekken hun bezwaar terug ivm De Amsteltuin lees
01-01-2008, Bron: Amstelveenweb.com

Starterslening voor beginners op woningmarkt
Met dit nieuwe instrument willen B en W vooral starters helpen op de Amstelveense woningmarkt lees
28-12-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Tweede leven voor oliebollenvet
Op oudejaarsdag bakken veel mensen oliebollen. Na deze gezellige en smakelijke bezigheid verdwijnt het vet vaak bij het restafval lees
28-12-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Detailhandel groeit in Amstelveen
Om het voorzieningenniveau voor Amstelveners te waarborgen, wil de gemeente een x-aantal winkelcentra zeker stellen voor de lange termijn lees
21-12-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeenteraad is akkoord met lokale tv
Op woensdag 19 december 2007 heeft de raad tijdens de Raadsvergadering van de Gemeente Amstelveen, ondanks de tegenwerkende ChristenUnie, OCA, GroenLinks en D66, toegestemd met lokale tv-uitzendingen lees
20-12-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Iedereen moet aan de slag
Iedere Amstelvener die dat kan, moet op welke manier dan ook aan de slag lees
19-12-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Te weinig waar voor ons welzijnsgeld
Wij krijgen in Amstelveen te weinig waar voor ons welzijngeld. Cardanus, de stichting die 5 miljoen per jaar ontvangt presteert onder de maat bij de uitvoering van het jeugdbeleid voor de groep van 12 tot 21 jaar lees
19-12-2007, Bron: Herbert Raat

Nieuw beeld in het Broersepark
De gemeente Amstelveen exposeert All of this is mine van de Amsterdamse kunstenaar Karel Goudsblom (1960) in het Broersepark lees
19-12-2007, Bron: Gemeente Amstelveen / WIkipedia

Tijdens de nacht geen vrachtwagens
De gemeente Amstelveen wil een vrachtwagenverbod instellen op de Keizer Karelweg zuid en de Van der Hooplaan tussen 22.00 en 6.00 uur lees
14-12-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Gebouwen golfplan als boerenerf
De initiatiefnemer van het Golfodrome heeft besloten de bebouwing in de vorm van een hoofdgebouw en twee bijgebouwen te schrappe lees
13-12-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Aanpassing uitgesproken pro Olmenhof
De ter elfder ure aangebrachte aanpassingen in de nieuwbouwplannen voor De Olmenhof aan In de Wolken zijn dermate gunstig voor de eigenaar de Stichting Woonzorg Nederland dat de omwonenden hun grote twijfels hebben over de zorgvuldigheid van besluitvormin lees
13-12-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Kritiek op plannen lokale tv
De gemeenteraad is verdeeld over plannen om RTV Amstelveen met televisie uitzendingen te laten beginnen lees
12-12-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Groenhof niet groter
De gemeente ziet niets in grootschalige uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof lees
12-12-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

De Gordel van Smaragd op Zorgvlied
Op zaterdag 8 december 2007 om 14.30 uur is op begraafplaats Zorgvlied het monument “Gordel van Smaragd” ingewijd met aarde ingevlogen uit Indonesië lees
09-12-2007, Bron: St. Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indie

Stedelijk Waterplan voor Amstelveen
De gemeente en Hoogheemraadschap Amstel-, Gooi en Vecht hebben een gezamenlijke visie op water vastgelegd in het Stedelijk Waterplan lees
06-12-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Karaoke in de raadzaal
Mevrouw Annie Leeuwrik stopt met het schenken van koffie en thee aan college, raadsleden en bezoekers lees
06-12-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Afval scheiden moet beter
De gemeente Amstelveen wil het percentage afval dat gescheiden wordt opgehaald, omhoog gaat van 44 procent nu naar 53 procent in 2009 lees
05-12-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Wijkconciërges gaan verdwijnen
Als gevolg van een bezuiniging van 82.500 euro die de gemeente aan de Stichting Cardanus heeft opgelegd, waren de conciërges niet meer te handhaven lees
05-12-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Ouders nog niet in beeld in Middenhoven
Een paar weken geleden heft Herbert Raat namens de VVD het college van B en W vragen gesteld over de overlast van jongeren in Middenhoven lees
04-12-2007, Bron: Herbert Raat

Nieuwe stal in Speelboerderij Elsenhove
Met de in gebruikneming van de nieuwe stal afgelopen vrijdag op 23 november 2007 is de eerste fase van de grote verbouwing van Elsenhove afgerond lees
29-11-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Uilenstede wordt campus
B en W van Amstelveen hebben op 27 november 2007 de visie “Wonen op Uilenstede” geformuleerd en het bijbehorende concept Nota van Uitgangspunten (NvU) Uilenstede Oost vrijgegeven voor participatie lees
29-11-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Toekomst voor huisartsen in Amstelveen
VVD-Amstelveen kiest voor goede huisartszorg in Amstelveen, nu en ook de aankomende jaren lees
29-11-2007, Bron: Herbert Raat

Cameratoezicht in Amstelveen
Tijdens de Raadsvergadering op woensdag 28 november 2007 kreeg burgemeester Jan van Zanen de volledige bevoegdheid om videocamera’s laten plaatsen op verschillende locaties in Amstelveen lees
29-11-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Wikipedia / Overheid

Lokale tv start in voorjaar 2008
Het lijkt erop dat Amstelveen vanaf komend voorjaar (2008) lokale televisieprogrammas krijgt lees
28-11-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Wmo toneel in de Schouwburg
Om een brug te slaan tussen de instanties en de bewoners van Amstelveen, organiseerde de gemeente, afdeling communicatie, een interactieve Wmo-toneel voorstelling op dinsdagavond 27 november 2007 lees
28-11-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Interactieve Wmo-toneelavond
De lokale overheid Amstelveen houdt volgende week dinsdag 27 november 2007 van 19.00 tot 21.30 uur een 'grote interactieve Wmo-toneelavond' in de Schouwburg Amstelveen lees
23-11-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bewoners rond Molenweg 10 zijn bezorgd
De bewoners van de Molenweg/Sint Josephlaan maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen lees
23-11-2007, Bron: Bewoners Molenweg/Sint Josephlaan

Extra toezicht op jeugd Middenhoven
Er komt weer uitbreiding van het toezicht rond het winkelcentrum Middenhoven om de overlast door jongeren te verminderen lees
21-11-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Sinterklaasfeest in Amstelveen
Op zaterdag 17 november 2007 was het dan eindelijk zover, dat Sinterklaas aankwam in Amstelveen lees
19-11-2007, Bron: Amstelveenweb.com / Sinterklaas Comité Amstelveen

Kinderdagverblijf Fideliolaan 318 dichterbij
Kinderdagverblijf 'T Eigen Wijsje aan de Fideliolaan 318 mag uitbreiden lees
16-11-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Ook kantoren op tunnel
Er bestaat grote behoefte aan kleinschalige zelfstandige kantoren in het centrum van Amstelveen lees
15-11-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Vragen VVD over overlast in Middenhoven
Bewoners in het winkelcentrum van Middenhoven ondervinden de laatste tijd weer ernstige overlast. Sommige bewoners denken er zelfs aan om te verhuizen lees
12-11-2007, Bron: VVD-Amstelveen

Criteria toewijzing nieuwbouwwoningen gewijzigd
Het college van de gemeente Amstelveen heeft besloten de criteria voor de toewijzing van nieuwbouwwoningen te wijzigen lees
10-11-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

VHA, RTVA naar bibliotheek Middenhoven
Na jaren van tijdelijke onderkomens zal de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) worden gehuisvest in vrijkomende ruimte van de bibliotheek in Middenhoven aan Orion 19 lees
08-11-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Begroting niet over geld
Algemene Beschouwingen 2008 lees
08-11-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

SICA stopt met haar werkzaamheden
Stichting Internationale Contacten Amstelveen heeft zich opgeheven lees
07-11-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Gewijzigd bestemmingsplan Amstelveen Noord-West
Op 30 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West aan de gemeenteraad aan te bieden lees
05-11-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense minima krijgt extraatje
De gemeente doet aan het einde van 2007 iets extra voor minima in Amstelveen lees
05-11-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Big Brother is watching you
Big Brother komt in Amstelveen een stapje dichterbij lees
02-11-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Rode Kruis zoekt sponsors
Het plaatselijke Rode Kruis verhuist binnenkort van de huidige stek aan de Van Heuven Goedhartlaan naar een nieuwe, centralere plek aan het Hueseplein lees
02-11-2007, Bron: Amstelveens Weekblad / Amstelveenweb.com

Grote zorg openbaar vervoer in tunnel A9
Alle partijen hebben in meer of mindere mate zorg over de plaats van het openbaar vervoer (OV) in de ondertunneling van de rijksweg A9. Oppositieleider Sander Mager koos de scherpste woorden lees
01-11-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Wethouder Pols tekent voor tunnel
Op maandag 29 oktober 2007 tekende wethouder Remco Pols de overeenkomst voor Amstelveen tijdens de bijeenkomst in de Haagse Ridderzaal lees
29-10-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

De les van de Roelof Venemaschool
Herbert Raat fractiesecretaris van de VVD-Amstelveen met de portefeuille burgers en samenleving schrijft op zijn weblog over de beslissing van het college om de noodlokalen niet op het grasveld te plaatsen lees
29-10-2007, Bron: Herbert Raat

Rampoefening in Amstelveen
De grijze wolken en een straffe wind op de koude zaterdagochtend waren goede begeleiders van de rampenoefening in de Emergohal in Amstelveen op 27 oktober 2007 lees
27-10-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Natte voeten in Amstelveen
Een woonwijk van Amstelveen wordt overspoeld door water na het breken van een dijk. Bewoners moeten hun huis uit en de gemeente richt een sporthal in als opvang lees
24-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Amsteltuin mag uitbreiden
De exploitant van de wijngaard Amsteltuin aan Langs de Akker 5 heeft de gemeente medewerking gevraagd voor de realisatie van twee gebouwen lees
23-10-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Aandacht voor jeugd in Randwijck
De Stichting Cardanus start woensdag 24 oktober 2007 een tweede project om de Amstelveense jeugd extra aandacht te geven lees
17-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Bewoners tegen komst noodlokalen
Bewoners van de Vlielandstraat en de Terschellingstraat zijn niet blij met gemeentelijke plannen voor de bouw van vier tijdelijke schoollokalen op een grasveld langs de Rembrandtweg lees
17-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen heeft er twee rijksmonumenten bij
Amstelveen kreeg twee gebouwen als rijksmonument aangewezen lees
15-10-2007, Bron: RACM

Amstelveen naar 83.000 inwoners
Amstelveen gaat de komende jaren doorgroeien tot ruim boven tachtigduizend inwoners lees
10-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

OV knooppunt op A9 tunnel
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een openbaar vervoerknooppunt bovenop het dak van de vurig gewenste A9 tunnel lees
10-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelvener goedkoop uit
Inwoners van Amstelveen kennen van de zes gemeenten aan de zuid en zuidwestkant van Amsterdam dit jaar de laagste gemeentelijke lasten lees
03-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Extra bijdrage voor inrichting P60
De gemeente neemt toch de kosten voor inrichting en aanschaf van meubilair voor de aanbouw van poppodium P60 voor haar rekening lees
03-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Vijf brede scholen erbij
Vijf basisscholen mogen zich ontwikkelen tot brede school in Amstelveen lees
03-10-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Veilig Amstelveen 2007
In het kader van de kwaliteitsimpuls Veilig Amstelveen voerde burgemeester Jan van Zanen op maandagavond 1 oktober 2007 in de bibliotheek van het Stadshart gesprekken met de woordvoerders van maatschappelijke organisaties en met politieambtenaren uit Amst lees
02-10-2007, Bron: Amstelveenweb.com / Gemeente Amstelveen

StartkoopAmstelveen
B en W willen StartkoopAmstelveen, een nieuwe Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) constructie, in Amstelveen introduceren lees
28-09-2007, Bron: Gemeente Amstelveen / VROM

College wil woningen aan Oostermeerweg
B en W willen ondanks bezwaren van omwonenden doorgaan met plannen voor bouw van 17 woningen ten zuiden van de Oostermeerweg lees
26-09-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Buurt wil geen skatebaan in Bankraspark
Een groot aantal bewoners van de wijk Bankras/Kostverloren is tegen realisatie van een skatebaan in het Bankraspark lees
26-09-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen stopt met subsidie VVV
Als gevolg van de groeiende regionale samenwerking met Almere, Haarlemmermeer en Amsterdam, heeft het college van B en W van de gemeente Amstelveen besloten om de subsidie aan VVV Hollands Midden te stoppen lees
24-09-2007, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Broesepark niet zomaar een park
Het Broersepark, het oudste park van Amstelveen, wordt gerenoveerd. De renovatie wordt in 2008 uitgevoerd en gaat verder dan het opknappen van gazons en wandelpaden lees
20-09-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Dit gaat verder dan deze polder
Voor- en tegenstanders van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder hebben afgelopen donderdag (6 september 2007) in groten getale hun stem laten horen tijdens een provinciale inspraakbijeenkomst in het Dorint Hotel lees
13-09-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

PvdA wil desnoods eigen coffeeshop
De PvdA-Amstelveen meent, dat voor de verbetering van de veiligheid desnoods een coffeeshop in Amstelveen gevestigd moet worden lees
12-09-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Bouwen aan Orion
Burgemeester en Wethouders willen de noodlokalen aan Orion vervangen door een nieuw permanent gebouw lees
12-09-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Lucht moet zuiverder in Amstelveen
De Amstelveense lucht moet schoner. Amstelveners ademen momenteel langs sommige wegen teveel stikstofdioxide en fijnstof in lees
12-09-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Succesvolle monumentendagen in Amstelveen
De Open Monumentendag die op zaterdag 8 en zondag 9 september 2007 plaats vond was ook in Amstelveen een groot succes lees
10-09-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Standpunt PvdA Amstelveen inzake veiligheid
De fractie van de PvdA in Amstelveen is net als iedereen in Amstelveen geschokt door de overval met dodelijke afloop op de avondwinkel aan de Nieuwe Kalfjeslaan lees
08-09-2007, Bron: PvdA-Amstelveen

Vragen van PvdA aan B en W
De fractie van de PvdA-Amstelveen verschillende vragen aan B en W Amstelveen gesteld lees
08-09-2007, Bron: PvdA-Amstelveen

Kalfjeslaan
Het college van B en W schreef de omwonenden van de avondwinkel aan de Kalfjeslaan een brief naar aanleiding van de onrust na het fatale steekincident op de uitbater lees
06-09-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Misrekening rond uitbouw P60
De bijna 1,7 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de uitbreiding van poppodium P60 blijkt lang niet toereikend lees
06-09-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente koopt pand van Ufot
Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van Ufot, een exclusieve alleenstaande club over de aankoop van het pand aan Pandora 4 lees
05-09-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Straatcoaches in Amstelveen
VVD-Amstelveen wil meer toezicht op straat lees
04-09-2007, Bron: Herbert Raat

Budget Panta Rhei verhoogd
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het beschikbare budget voor Panta Rhei te verhogen lees
04-09-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Amsterdam en Amstelveen nemen veiligheidsmaatregelen
Stadsdeel Zuideramstel neemt samen met de gemeente Amstelveen op korte termijn maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de Nieuwe Kalfjeslaan en Amstelveenseweg te verbeteren lees
30-08-2007, Bron: Stadsdeel Zuideramstel

Meer dan 200 zienswijzen behoud polder
Meer dan 200 organisaties en individuen hebben bij de provincie een zienswijze ingediend waarin zij zich keren tegen de opname in het Streekplan van een golfcentrum en woningbouw in de Bovenkerkerpolder lees
30-08-2007, Bron: Golfodrama

Vier noodlokalen voor Venemaschool
De Roelof Venemaschool krijgt er vier noodlokalen bij lees
29-08-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Lang wachten voor kinderopvang
De kinderopvang in Amstelveen kampt met lange wachtlijsten lees
23-08-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Gemeente antwoordt traag op e-mail
In de gemeente Amstelveen duurt het soms 20 dagen of langer voordat burgers antwoord krijgen op een e-mail lees
15-08-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Beroep op Burgerraadsman
In 2006 hebben 390 burgers een beroep gedaan op de Burgerraadsman van de gemeente lees
15-08-2007, Bron: Amstelveens Weekblad / Gemeente Amstelveen

Rechter stopt bouw kinderopvang Zonnestein
De bouw van een tijdelijk kinderdagverblijf aan Zonnestein moet worden gestopt. Dat heeft de rechter bepaald lees
08-08-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Beter inzicht ouders bij keuze basisonderwijs
De VVD-fractie in de Amstelveense gemeenteraad wil dat informatie over het basisonderwijs inzichtelijk en samenhangend wordt gepresenteerd bijvoorbeeld op de gemeentelijke website lees
07-08-2007, Bron: Herbert Raat

Weinig cultuur in de zomer
De gemeente Amstelveen presenteert zich op haar website als een ‘gemeente met een gevarieerd aanbod aan culturele voorzieningen’. Tot half augustus is er ’s avonds echter weinig cultuur te bekennen lees
01-08-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuw Dorpshart
Het wijkplatform Oude Dorp is bijzonder blij dat de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders € 570.000 extra te bestemmen voor het nieuwe Dorpsplein! lees
27-07-2007, Bron: Theo Ettema

Paalrot bij woningen Molenweg
Bij woningen aan de Molenweg is sprake van paalrot lees
26-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Wikipedia

Honorering WH-directeur boven Balkenende-norm
De honorering van de directeurbestuurder van Woongroep Holland, de heer Jan van den Berg Jeths, ligt boven de zogenoemde 'Balkenende-norm' lees
18-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveenveen moet vechten voor OV
Amstelveen blijft vechten voor een goed openbaar vervoernetwerk in de toekomst lees
18-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Felle kritiek op plan voor golfbaan
Een golfbaan past niet bij de nagestreefde natuurdoelen voor de Bovenkerkerpolder. Van versterking van het landschap is al helemaal geen sprake. Dat stelt de organisatie Beschermers Amstelland lees
18-07-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Tevreden over burgerpanel
De gemeente is tevreden over de eerste ervaringen met het digitale burgerpanel lees
18-07-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Scouting teleurgesteld in raad
Het felle protest van de Amstelveense scoutingverengingen tegen de nieuwe huisvestingsplannen is vruchteloos gebleken lees
11-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Probleem Tan rond duurder Panta Rhei
Wethouder Yeter Tan (onderwijs, PvdA) is politiek in problemen geraakt door het fors duurder uitvallen van de nieuwbouw van Panta Rhei aan Pandora lees
11-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Hulot beeld in de Stadstuinen
De gemeente Amstelveen plaatste op dinsdag 10 juli 2007 Monsieur Hulot in de vijver van de Stadstuinen lees
11-07-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeentesite gaat internationaal
Vanaf van woensdag 4 juli 2007, is de gemeentesite (www.amstelveen.nl) werd uitgebreid met informatie over 'Amstelveen Internationaal' lees
06-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Belemmering woningbouw bij Nesserlaan
In de bodem van de groenstrook pal ten noorden van de Nesserlaan zou sprake zijn van ernstige belemmeringen voor woningbouw lees
06-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Onzekerheid vertraagt Amsteleiland
De onzekerheid rond een aantal ontwikkelingen op het Amsteleiland heeft ertoe geleid dat de woningbouwplannen met tenminste enige maanden worden vertraagd lees
06-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente negeert verstuurde e-mail
De gemeente Amstelveen zou niet reageren op verstuurde e-mail lees
06-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bedrijfvertrek uit gemeente houdt aan
Het vertrekoverschot van bedrijven uit Amstelveen houdt aan lees
06-07-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Panta Rhei kan gaan bouwen
Het lijkt erop dat de Panta Rhei deze zomer kan beginnen met nieuwbouw van de school. In een raadscommissie gaven raadsleden steun aan de plannen. Ze moeten nog wel in de gemeenteraad bekrachtigd worden lees
06-07-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Ozb gelijk op met inflatie
De burger mag de komende jaren niet duurder uit zijn met gemeentelijke lasten dan nu lees
14-06-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

De gemeente investeert in topsport
Het college van Amstelveen wil topsportklimaat scheppen en een topsporthal bouwen in Amstelveen lees
12-06-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

College wil nu toch iets anders met Fokkerlaan
Het kantoorgebouw aan de Fokkerlaan (bekend als GGD-locatie) wordt niet verkocht, maar gesloopt en herontwikkeld lees
07-06-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bouwplan voor Molenweg
Tien artsenpraktijken, acht appartementen, een apotheek en een ondergrondse parkeerkelder moeten gevestigd worden in een nieuw pand aan de Molenweg 10 lees
06-06-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Meer spreiding zorg en welzijn
Burgemeester en Wethouders willen voorzieningen voor welzijn en preventieve zorg optimaal spreiden over de gemeente lees
06-06-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Op het Amsteleiland komen 30 woningen
Op 29 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor het Amsteleiland lees
05-06-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Scouting moet wijken voor dure woningen
Op en rond het terrein van een scouting-groep aan de Machineweg in de Middelpolder worden vier luxueuze nieuwbouwwoningen gerealiseerd lees
31-05-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Inzicht in subsidie Cardanus gewenst
VVD en CDA willen meer inzicht krijgen in de subsidiestroom naar de welzijnsstichting Cardanus lees
30-05-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Bijzonder woningbouwproject voor starters
Amstelveen wordt op 31 mei 2007 om 17.00 uur het project 96 starterswoningen feestelijk'geopend' aan de Marie Baronlaan in de wijk Bankras lees
30-05-2007, Bron: BAG architecten / VROM

Amstelveens OV moet beter in de zomers
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) maakt zich zorgen over het Amstelveense openbaar vervoer in de zomer van 2007 en 2008 lees
22-05-2007, Bron: David de Jong

Controle op illegale onderhuur in Uilenstede
DUWO bezig is met controle op illegale onderhuur op Uilenstede lees
21-05-2007, Bron: Uilenstede Nieuws

Kinderschilderijen onthuld in Bovenkerk
Het reuzenschilderwerk dat rond de bouwlocatie in Bovenkerk-Oost werd geplaatst, werd op woensdagmiddag 16 mei 2007 officieel onthuld door de wethouders Remco Pols en Yeter Tan en de directeur van Woongroep Holland, Jan van den Berg Jeths lees
17-05-2007, Bron: Amstelveenweb.com

PvdA wil verbetering verkeersveiligheid Beneluxbaan
De voorstellen die het college van B en W doet voor de besteding van de gelden uit de zogenaamde kwaliteitsimpuls, bevatten onder meer een voorstel om de verkeersveiligheid op de Beneluxbaan te verbeteren lees
14-05-2007, Bron: PvdA-Amstelveen

Open brief Golfodrama aan B en W van Amstelveen
Open brief van Golfodrama aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen over de plannen voor woningbouw en een evenementencentrum in de Bovenkerkerpolder lees
12-05-2007, Bron: Golfodrama

Deel kunst gemeente naar Kunstuitleen
Een deel van het gemeentelijk kunstbezit wordt waarschijnlijk overgedragen aan de Kunstuitleen lees
09-05-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Gehandicapten te lang wachten op hulpmiddelen
Als Amstelveense gehandicapten langer moeten wachten dan drie weken voordat hun aanvraag behandeld wordt, dan is hun aanvraag automatisch toegekend lees
08-05-2007, Bron: VVD-Amstelveen

Bevrijdingsdag 2007 in Amstelveen
Amstelveners hebben de bevrijdingsdag gevierd lees
05-05-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Amstelveen herdenkt haar oorlogsslachtoffers
Tijdens de Nationale Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2007 werden door de inwoners van Amstelveen en omstreken, de slachtoffers herdacht van de inmiddels alweer 62 jaar geleden 2de Wereldoorlog lees
05-05-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Cobra Museum kreeg 5 ton
De relatie tussen de gemeente en het Cobra Museum is herzien. B en W gaat de raad voorstellen de huidige relatie om te zetten in een subsidierelatie lees
04-05-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Dodenherdenking en viering Bevrijdingsdag
Programma Dodenherdenking en viering Bevrijdingsdag in Amstelveen lees
04-05-2007, Bron: Amstelveens Weekblad / VNF-Amstelveen

Grafkosten Amstelveen torenhoog
De grafkosten voor de Amstelveense begraafplaats Zorgvlied zijn torenhoog lees
03-05-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Actie tegen plan Molenweg
Omwonenden van de voormalige Eben Haezer kerk aan de Molenweg gaan actie voeren tegen de bouwplannen voor het gebied lees
02-05-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Amstelveen Koninginnedag 2007
Op 30 april is de Koninginnedag aangebroken in Amstelveen lees
02-05-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Lintjesregen in Amstelveen
Op vrijdagochtend 27 april 2007 was het weer zo ver, een paar dagen voor Koninginnedag werden de Koninklijke onderscheidingen (lintjes) in heel Nederland, dus ook in Amstelveen, uitgereikt lees
27-04-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Sinai Centrum komt thuis
Het Sinai Centrum is op 24 april 2007, na veertig jaar vanuit Amersfoort met een deel van de klinische voorziening naar nieuwbouw in Amstelveen verhuisd lees
26-04-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Buitengebied nu ook op stadsplattegrond
Vorige maandag op 23 april 2007 ontving wethouder Joss Tabak (verkeer, VVD) uit handen van het ingenieursbureau van de gemeente Amstelveen een nieuwe stadsplattegrond lees
26-04-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Claim dreigt bij staken project Veenendaalplein
Als de bouw van woningen op het Veenendaalplein niet doorgaat is de kans groot dat door de projectontwikkelaar een schadeclaim wordt ingediend van 1,8 miljoen euro lees
26-04-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Minister Eurlings en Cramer in Amstelveen
Op maandagmiddag 23 april 2007 kwamen de nieuwe ministers van het 4de kabinet Balkenende, Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat (CDA) en Jacqueline Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met een grote delegatie naa lees
24-04-2007, Bron: Amstelveenweb.com

PvdA wil overblijfkosten minima beperken
De PvdA vraagt de gemeente om actief op zoek te gaan naar manieren om de burgers van Amstelveen op de mogelijke financiële steun te wijzen lees
24-04-2007, Bron: PvdA fractie Amstelveen

Koninginnedag 2007 in Amstelveen
Koninginnedag programma 2007 in Amstelveen lees
23-04-2007, Bron: VNF-Amstelveen

Collegepartijen verdeeld over Veenendaalplein
De collegepartijen VVD, PvdA en CDA reageren verdeeld op de laatste plannen voor het Veenendaalplein lees
19-04-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bomenkap voorlopig opgeschort
De gemeente schort voorlopig het kappen van bomen op lees
17-04-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Minister Eurlings bezoekt Amstelveen
Minister Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat bezoekt op maandag 23 april 2007 Amstelveen lees
17-04-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra aanpak jeugdoverlast
De gemeente neemt extra maatregelen om te voorkomen dat de overlast door jongeren in vooral Waardhuizen/ Middenhoven en ook in Westwijk opnieuw oplaait lees
11-04-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

BPF bouwinvest laat buurt in de kou staan
BPF Bouwinvest (BPF), de eigenaar van de woningen aan de Jan Teulingslaan in Amstelveen Westwijk laat de bewoners in de kou staan lees
10-04-2007, Bron: Bewoners van Jan Teulingslaan

Eenduidige regels voor woonwagenlocaties
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2007 besloten de regels aan te passen voor bouw en plaatsing van woonwagens lees
05-04-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Recreatie in de Bovenkerkerpolder
Op 27 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten over de grenzen van het gebied die zij de raad voor wil stellen voor AmstelGroen in Amstelveen lees
05-04-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Geen voorschot op sluiting Bolder
De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van een multifunctioneel wijkcentrum in Keizer Karelpark lees
30-03-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Wijkplatform Groenelaan kreeg 3750 euro
Het Oranje Fonds, het grootste fonds op sociaal gebied in Nederland, verraste het bestuur van wijkplatform Groenelaan met 3750 euro lees
27-03-2007, Bron: Wijkplatform Groenelaan / Amstelveenweb.com

Cherry Blossom Festival 2007
Cherry Blossom Festival 2007 in Amstelveen lees
27-03-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Supermarkten te klein
De wijk- en buurtcentra in Amstelveen prima functioneren, maar vrijwel alle supermarkten naar de toekomst toe te klein zijn lees
17-03-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouder Tan botst met commissie
Wethouder Y. Tan (onderwijs, PvdA) is vorige week in aanvaring gekomen met de commissie burgers en samenleving lees
15-03-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Grap met historisch besef
Passanten van het borstbeeld van Martinair-oprichter moeten vreemd hebben opgekeken lees
08-03-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Drie ton over op voorzieningen minima
De gemeente heeft vorig jaar ruim drie ton overgehouden op voorzieningen voor minima lees
08-03-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

De burgemeester stemt in Westend
Op 7 maart 2007 brengt burgemeester Van Zanen om 9.30 uur zijn stem uit op het stembureau Westend lees
06-03-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

bbaA wil 8 wijkcentra
David de Jong van bbA heeft namens zijn fractie schriftelijke vragen gesteld in verband met de zaak De Bolder lees
06-03-2007, Bron: bbA / Amstelveenweb.com

PvdA blij met bonus op succesvol inburgeren
De gemeente Amstelveen gaat een beperkt aantal burgers een zogenaamd inburgeringstraject aanbieden lees
06-03-2007, Bron: PvdA-Amstelveen

Gemeente scherpt integriteitsbeleid aan
De Gemeente Amstelveen zal dit jaar het integriteitsbeleid nader aanscherpen als belangrijk kwaliteitsaspect van de interne organisatie lees
04-03-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

2977 handtekeningen voor behoud De Bolder
Het bestuur van Wijkplatform Groenelaan heeft op donderdag 1 maart 2007 de 2977 ingezamelde handtekeningen- om wijkcentrum De Bolder te behouden- aan wethouder drs. Yeter Tan en wethouder Jan-Willem Groot overhandigde lees
01-03-2007, Bron: Wijkplatform Groenelaan / Amstelveenweb.com

Stadspleinmarketing
Wethouder J. W. Groot (economische zaken, CDA) stelt dat de plannen voor de herinrichtring en verlevendiging van het Stadsplein samenkomen met het plan voor citymarketing lees
01-03-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Status-quo partijen N201
De gemeente Amstelveen neemt nog immer niet deel aan de Stuurgroep N201+ lees
01-03-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

NvU Zonnestein 66 naar de raad
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2007 besloten de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor Zonnestein 66 aan te bieden ter vaststelling lees
21-02-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Internationale ontwikkeling op dak A9
De ontwikkeling op het toekomstige 'dak' van een verdiepte rijksweg A9 moet een internationaal karakter krijgen lees
15-02-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Rembrandthoeve moet inkrimpen
Kaas- en klompenmakerij De Rembrandthoeve aan de Amsteldijk 127-128 moet de verkoopruimte met de helft verkleinen lees
14-02-2007, Bron: Amstelveens Weekblad / Amstelveenweb.com

Ex-directeur Straal eist geld
Maurice van der Bijl, ex-directeur van de lokale omroep Straal, claimt 20 duizend euro lees
07-02-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding
Op woensdag 7 februari 2007 reikte staatssecretaris, mw. Ross-van Dorp een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Jules Schelvis lees
07-02-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Griffier Cor Heij is overleden
Na een dappere strijd is afgelopen nacht op 4 februari 2007, helaas veel te vroeg, overleden de medewerker en griffier van de Gemeente Amstelveen , Cor Heij lees
05-02-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Elsrijk Oost woedend over bouwplannen
Bewoners van Elsrijk Oost zijn woedend op de gemeente en voelen zich ernstig om de tuin geleid met betrekking tot de bouwplannen rond Zonnestein lees
01-02-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Onderzoek naar aantallen minima
De gemeente gaat onderzoeken hoeveel Amstelveners met een minimuminkomen geen gebruikmaken van voorzieningen die speciaal voor hen in het leven zijn geroepen lees
01-02-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

College voor integrale veiligheid
Het college van B & W heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2007 lees
01-02-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Seniorenraad weer bijeen
Op dinsdag 30 januari 2007 is de Seniorenraad van Amstelveen in nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen geweest lees
30-01-2007, Bron: Seniorenraad Amstelveen

Mobiel breken GAK-torens
Op de gemeentepagina van de Gemeente Amstelveen week 4 (2007) staat, dat een vergunning is afgegeven voor het “mobiel breken bouw- en sloopafval” aan de slopers van de GAK-torens in Uilenstede lees
25-01-2007, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeente controleert zendmasten
Het gemeentebestuur wil de ongerustheid bij Amstelveners over een UMTS- of GSM-mast in hun omgeving zoveel mogelijk weg te nemen lees
23-01-2007, Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia

Sloopwoningen in Bovenkerk
In het oude gebied van Bovenkerk-Oost aan de Mgr. Dr. Henricus Andreas Poelslaan worden ongeveer 360 woningen gesloopt en in plaats van worden 375 nieuwe woningen gebouwd lees
10-01-2007, Bron: Amstelveenweb.com

SPA op andere leest geschoeid
De Stichting Sportpromotie Amstelveen (SPA) wordt op een andere leest geschoeid lees
10-01-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Groenrenovatie Meanderpark
Het Meanderpark wordt gerenoveerd lees
03-01-2007, Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveens Weekblad / IVN-Amstelveen

Ondernemers voor metro naar Westwijk
De Noord-Zuidlijn moet in de toekomst tot in Westwijk doorrijden. Dat stelt de Ondernemingsvereniging Amstelveen lees
03-01-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwjaarsreceptie 2007
Op dinsdagavond 2 januari 2007 hield het gemeentebestuur van Amstelveen de traditionele Nieuwjaarsreceptie in het Raadhuis lees
03-01-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Oud en Nieuw in Amstelveen
In Amstelveen werd, net als overal ter wereld, uitbundig het nieuwe jaar ingeluid lees
01-01-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Chinees toprestaurant in Stadspark
BeijingMascot BV de koop/ aannemingsovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het restaurant in het Stadspark lees
28-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nieuwbouw in Westwijk Zuidwest
Het college adviseert de raad akkoord te gaan met de bouw van 1030 woningen in Westwijk Zuidwest lees
23-12-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouders vanwege procedures onder vuur
De laatste raadsvergadering van dit jaar leidde tot aantal (procedurele) confrontaties tussen de (oppositiepartijen en enkele wethouders) lees
21-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Soap Carmenlaan duurt voort
De communicatiesoap rond de (lange) Carmenlaanflat in het centrum duurt voort, nu de bewonerscommissie door de woningcorporatie buitenspel is gezet lees
21-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Raad wil geen belasting voor terras
>Horecaondernemers hoeven vanaf volgend jaar geen belasting te betalen voor het hebben van een terras. Het voorstel dat het college daarvoor had gemaakt is woensdag afgeserveerd in de gemeenteraad lees
21-12-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Voorlopig advies radio 2007
De lokale programmaraad van Amstelveen heeft het voorlopige advies radio 2007 vastgesteld lees
18-12-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Slopen GAK-torens
De aannemer besloten heeft om de GAK-panden conventioneel te slopen lees
14-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Gemeente Amstelveen

Onzekerheid tram Amstelveen-Zuid
Er is opnieuw onzekerheid gerezen over het traject van de sneltram (onder meer toekomstige Noord/Zuidlijn) tussen Amstelveen en Amsterdam lees
14-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

GL Eerst besluit en dan pas bouwen
De fractie van GroenLinks gaat niet akkoord met de voorgestelde procedure om met de bouw van Westwijk Zuidwest te beginnen lees
14-12-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Onderzoek schoolkeuze
De gemeente moet exact in kaart brengen voor welke Amstelveense middelbare scholen leerlingen de komende jaren kiezen lees
14-12-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Opnieuw een slag in de lucht
In Amstelveen strijden burgers tegen de eigen gemeente die het Amstelveense Groene Hart, de Bovenkerkerpolder, wil verkwanselen lees
10-12-2006, Bron: Actiecomité Golfodrama

Onderverhuur probleem op woningmarkt
Het aantal Amstelveense huurwoningen dat illegaal wordt onderverhuurd is mogelijk veel hoger dan vooralsnog wordt aangenomen lees
07-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

BBA pleit voor werf Molenweg
Burgerbelangen (BBA) heeft op maandagavond 4 november 2006 in de commissie ruimte, wonen en natuur (RWN) opnieuw gepleit voor realisatie van een gemeentewerf aan de Molenweg in plaats van de voorgenomen Amsterdamseweg 271 lees
06-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Handwegkerk tegen vlakte
Het huidige kerkgebouw aan de Handweg verdwijnt zo goed als zeker ten koste van een beperkt aantal woningen in het dure segment lees
06-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Meepraten over Schiphol
De Amstelveense wethouder Remco Pols gaat zijn gemeente plus Uithoorn en Aalsmeer vertegenwoordigen in overleg voor een convenant over beperking van hinder door vliegtuiglawaai lees
06-12-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Prijslijst voor hangjongeren
De gemeente heeft onder hangjongeren in Waardhuizen een brief verspreid waarin de boetes staan die zij kunnen krijgen als zij overlast veroorzaken lees
06-12-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Opnieuw uitstel sloop met explosie
Er is opnieuw geen besluit genomen over de sloop van de GAK-torens met explosieven lees
06-12-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Wandelpad komt op de Nesserlaan
De Gemeente Amstelveen is bezig om in december een wandelpad aan de Nesserlaan achter de rij populieren aan te leggen lees
05-12-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Zonnestein 66
Op woensdag 6 december 2006 organiseert de gemeente Amstelveen een informatieavond voor omwonenden over Zonnestein 66 in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis lees
01-12-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Precarioheffing aanstaande
Het gestructureerd heffen van precariobelasting door de gemeente is aanstaande lees
30-11-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Alcoholverbod bij winkelcentra
De lokale overheid wil een alcoholverbod instellen rond de winkelcentra in Amstelveen-Zuid lees
30-11-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Halte achter Cobra voor museumtram
De museumtram die in de zomer over het oude spoor tussen Bovenkerk en het hoofdstedelijke Haarlemmermeerstation rijdt, moet met ingang van de nieuwe dienstregeling ook een halte krijgen ter hoogte van het Cobra Museum in het Stadshart lees
30-11-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

10 duizend euro voor Bostheater
De lokale overheid verleent een eenmalige subsidie aan het Amsterdamse Bostheater van 10.000 euro lees
30-11-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Massaal protest Veenendaalplein
Omwonenden van het Veenendaalplein hebben massaal bezwaar gemaakt tegen het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen om woningbouw mogelijk te maken lees
29-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Burgemeester On Tour
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2006, bezocht de heer Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, stemlokalen verspreid door de hele stad lees
23-11-2006, Bron: Amstelveenweb.com

OLGA in Amstelveen
Tijdens de verkiezingen op woensdag 22 november 2006 in Amstelveen controleerde Hannie van Leeuwen, voorzitter van de Taskforce Handicap en Samenleving, samen met mensen met een handicap of zij wel gebruik kunnen maken van hun burgerrechten lees
23-11-2006, Bron: OLGA

Bolder hekelt nota Cardanus
Er moet misschien hier en daar iets bijgesteld en aangepast worden, maar er klopt niets van de argumenten die Cardanus gebruikt om te stoppen met het organiseren van activiteiten in de Bolder lees
23-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Gemeentelijke website zakt op ranglijst
De website van de gemeente Amstelveen is op de ranglijst van Overheid.nl, waarop sites van gemeenten onder andere worden vergeleken op klantvriendelijkheid en toegankelijkheid, r lees
23-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Stortvloed aan moties
Tijdens de Algemene Beschouwingen afgelopen donderdag (9 november 2006) werden maar liefst zeventien moties ingediend lees
16-11-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Persbericht tast positie van raad aan
Een persbericht, waarin gemeld werd dat het college de begroting voor 2007 had vastgesteld, is verkeerd gevallen bij een raadsmeerderheid lees
16-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Maatregelen na ernstige ongevallen
Het college gaat maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er worden op korte termijn onder meer matrixborden langs de Beneluxbaan geplaatst die bestuurders moeten waarschuwen wanneer zij te hard rijden lees
16-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

De Eben Haezer is gesloopt
Weer een roemrucht gebouw is uit het straatbeeld van Amstelveen verdwenen; het Eben Haëzer kerkgebouw aan de Molenweg 10. In dit gebouw hield jarenlang de Eben Haëzer Hervormde Gemeente dienst lees
11-11-2006, Bron: Amstelveenweb.com / Gemeente Amstelveen

Plan voor nieuwbouw Uilenstede moet over
De gemeente gaat samen met studentenhuisvester Duwo een plan ontwikkelen voor de vervanging van het VU Guesthouse (verpleegstersflat) in Uilenstede lees
09-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuwbouw voor zorgcentrum Klaasje Zevenster
Zorgcentrum Klaasje Zevenster aan de gelijknamige straat wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw lees
09-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

RTV Amstelveen krijgt subsidie
Op 1 december 2006 zal de omroep RTV-Amstelveen met een lokale kabelkrant beginnen lees
06-11-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / RTV Amstelveen

Toch met stemmachines stemmen
Ondanks alle commotie over lekkende stemmachines, krijgt de gemeente Amstelveen Nedap stemcomputers ipv de Sdu machines lees
03-11-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia

Nieuwe regels voor houden paarden
College van burgemeester en wethouders van Amstelveen besloten nieuwe regels vast te stellen voor het houden van paarden lees
03-11-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Stratenpatroon in Bovenkerk wijzigt
Als gevolg van de sloop en nieuwbouw in Bovenkerk-Oost wijzigt het stratenpatroon in de wijk lees
03-11-2006, Bron: Amstelveens Weekblad

Nieuw wijkwinkelcentrum vd Hooplaan
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 31 oktober besloten de Wijkvisie Keizer Karelpark in aangepaste vorm opnieuw aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling lees
03-11-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Rotonde op Legmeerdijk in aanbouw
De gemeente Amstelveen is maandag 30 oktober 2006 gestart met de aanleg van een rotonde op de Legmeerdijk, ter hoogte van de J.C. van Hattumweg lees
02-11-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Participatiebijeenkomst over het Wmo-loket
Op dinsdagavond 31 oktober 2006 organiseerde de gemeente Amstelveen een participatiebijeenkomst over het Wmo-loket lees
01-11-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Starters vrijwel kansloos in Amstelveen
Het aantal woningen dat bereikbaar is voor starters, ten opzichte van het volledig aanbod aan woningen in Amstelveen, ligt op een bedroevend laag percentage van 0,2 procent lees
26-10-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bij een paspoort een donorformulier
Vanaf woensdag 1 november 2006 krijgen inwoners van Amstelveen boven de 18 jaar als ze een paspoort of een idenititeitskaart aanvragen bij de gemeente een donorregistratie formulier en informatie over donorregistratie lees
25-10-2006, Bron: Gemeente Amstelveen, VWS, Wikipedia

P60 wil lokale tv faciliteiten
Poppodium P60 wil de lokale radio- en televisiezender Straal (AVI) na de eigen uitbreiding begin 2008 onderdak bieden lees
19-10-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Stadstuinen moeten worden ontwateren
De lokale overheid zal delen van het nieuwe park 'De Stadstuinen' met twee extra stroken moeten draineren om met name de vaste vegetatie, die het beroerd doet, te redden lees
19-10-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

College koerst op overkapping rijksweg A9
Het Amstelveense college van burgemeester en wethouders koerst op overkapping van de A9 als het kabinet besluit deze rijksweg te verbreden naar twee keer vier rijstroken lees
12-10-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Sportbedrijf SAS in rode cijfers
De Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) blijft ondanks grote inspanningen diep in de rode cijfers verkeren lees
12-10-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bijstandsuitkeringen stopgezet na controle
De Gemeente Amstelveen heeft drie bijstandsuitkeringen direct laten beëindigen na een controle van de Sociale Dienst lees
10-10-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw wijkcentrum aan de Hortensialaan
Het college van Amstelveen ziet mogelijkheden om het nieuwe multifunctionele wijkcentrum voor Keizer Karelpark te realiseren aan de Hortensialaan lees
03-10-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / Panta Rhei

Vragen VVD over wachttijden gehandicapten
Gehandicapten die een aanvraag doen voor een voorziening in het kader van de Wet voorzieningen Gehandicapten (WvG) krijgen te horen dat er een wachttijd is van vijf weken voordat hun aanvraag in behandeling wordt genomen lees
26-09-2006, Bron: VVD-Amstelveen

Finaal ontwerp Veenendaalplein
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 12 september 2006 ingestemd met het Definitief Ontwerp voor het Veenendaalplein lees
23-09-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Woningbouwcorporatie Ymere tekent contract
Op donderdag 21 september 2006 ondertekende de Gemeente Amstelveen en woningbouwcorporatie Ymere een contract, waarin werd beschreven, dat Ymere de voorraad woningen in Amstelveen met een huur beneden de 485 euro in stand houdt lees
23-09-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Vanuit architectuur weer naar Stadsplein kijken
De lokale overheid wil dat er met een nieuwe onafhankelijke blik naar de inrichting van het Stadsplein wordt gekeken lees
22-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Veto bedreiging voor Golfodrome
Een bedreiging voor het golfbaaninitiatief van het echtpaar Loogman is een eventueel veto van publieke organisaties als de provinciale overheid of de Dienst Landelijk Gebied lees
22-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bezinning in Commissie Ruimte Wonen en Natuur
Op dinsdagavond 19 september 2006 vergaderde de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur van Amstelveen in het raadhuis lees
20-09-2006, Bron: Amstelveenweb.com / Golfodrama

Nieuw WMO loket bij gemeente
Op 1 januari 2007 start de gemeente Amstelveen met een loket voor vragen over Wonen, Welzijn en Zorg in Amstelveen lees
14-09-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / Ministerie van VWS

Onderzoek wonen in leegstaande kantoren
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten vervolgonderzoek te doen naar de mogelijkheden om leegstaande kantoren te herbstemmen tot woonruimte lees
14-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

College wil Emergohal tot 2011 openhouden
Het college van B&W neemt maatregelen om de Emergohal aan Langs de Akker tot 2011 open te houden voor sportactiviteiten lees
14-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

GroenLinks reaktie op Golfodrama vs gemeente
GroenLinks Amstelveen is teleurgesteld in de reactie van het college over de twee burgerinitiatieven. Op minimale wijze worden de voorstellen aan de kant geschoven en Golfodrama met een kluitje in het riet gestuurd lees
13-09-2006, Bron: GroenLinks Amstelveen

Bovenkerkerpolder verdient visie 2
Bij het maken van plannen voor de aanleg van een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder, ontbreekt het tot nu toe aan een integrale visie op de toekomst van de Bovenkerkerpolder lees
12-09-2006, Bron: Milieufederatie Noord-Holland

Monument onthuld in Amstelveen
Op zondagmiddag 10 september 2006 kwam wethouder Frans Hellendall aan met een museumtram op het voormalige treinstation van Amstelveen. De reden was om het eerste gemailleerde monumentenschildje aan de muur van het stationsgebouw te onthullen lees
11-09-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Bovenkerkerpolder verdient visie
De Bovenkerkerpolder wordt bedreigd door plannen voor een grootschalig golfoefencentrum, woningbouw en wegen lees
11-09-2006, Bron: Golfodrama

BIBOB beleid ook in Amstelveen
In de gemeente Amstelveen is voortaan de wet BIBOB van kracht lees
09-09-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / Ministerie van Justitie

Golfodrama 12
P. van Schaik wil via het Amstelveens Nieuwsblad gebruik maken van zijn spreekrecht omdat hij niet aanwezig kan zijn op de commissievergadering lees
07-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Burgerlijke stand week 35
Burgerlijke stand week 35 lees
07-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Kinderen tekenen voor de Bovenkerkerpolder
Op zaterdagmiddag 2 september 2006 in het Kinderatelier van het Amstelveense Cobra Museum, gingen kinderen tekenen voor het behoud van de Bovenkerkerpolder lees
04-09-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Straal tv zendt niet meer uit
Het lokale televisiestation Straal zendt al tijden geen programma's of teksttelevisie meer uit lees
30-08-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Ruim 1,6 miljoen voor Zorgvlied
Voor een algehele verbetering en capaciteitsuitbreiding van begraafplaats Zorgvlied wordt nog dit jaar 1,6 miljoen euro uitgetrokken lees
24-08-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Uitreiking eerste elektronische paspoort
Maandag 28 augustus 2006 neemt minister Nicolai van BVK het eerste elektronische paspoort lees
23-08-2006, Bron: Ministerie BZK

Zestig kilo dynamiet voor kantoortorens
Het is nog steeds onduidelijk wanneer de voormalige GAK-kantoortorens zullen worden opgeblazen lees
17-08-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Wiki

De Bolder 30 jaar
Toen rond 1970 in de wijk Groenhof de eerste woningen en winkels werden gebouwd, kwam er al direct de vraag vanuit verschillende organisaties en instanties ook een wijkgebouw te realiseren lees
10-08-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Woningbouw aan Amsterdamseweg 441
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen ziet mogelijkheden voor ontwikkeling van woningbouw aan de Amsterdamseweg 441 lees
08-08-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Ambtenaar ontslagen wegens omkoping
De gemeente Amstelveen heeft een hoge ambtenaar op staande voet ontslagen omdat hij zich heeft laten omkopen door installatiebedrijf Imtech lees
06-08-2006, Bron: Telegraaf

Achter de Kruiskerk moet iets bijzonders komen
In het voormalige groen bedrijfsgebouwtje aan De Ruyschlaan in het park achter de Kruiskerk moet als het aan de gemeente ligt iets bijzonders komen lees
03-08-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Herstel De Meerkamp gaat zeven ton kosten
Voor een grootscheepse opknapbeurt van zwembad De Meerkamp wordt dit jaar zeven ton uitgetrokken lees
03-08-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Opstand tegen komst gemeentewerf
Bewoners van de Amsterdamseweg 231 t/m 239 blijven zich fel verzetten tegen de komst van een gemeentewerf en willen dat deze in het Amsterdamse Bos wordt gerealiseerd lees
03-08-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Biometrische controle in De Meerkamp
Zwembad De Meerkamp in Amstelveen denkt eraan een biometrische toegangscontrole in te voeren- meldt vandaag de regionale tv zender AT5 lees
28-07-2006, Bron: AT5

Scootmobiel mag soms drie kilometer harder
Tussen gemeente Amstelveen en OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland) is een langdurige discussie gevoerd over de maximum snelheid van geveerde scootmobielen lees
27-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Lobby voor terugkeer van verkeersexamen
Het lokale gemeentebestuur gaat inspanningen leveren om het praktijkverkeersexamen (terug) op de schoolagenda te krijgen lees
27-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Rolstoel zonder rompslomp
De Amstelveense VVD fractie wil dat overbodige bureaucratie voor rolstoelen en andere hulpmiddelen wordt afgeschaft lees
27-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Onderhoudswerkzaamheden in De Meerkamp
Tot het einde van deze week vinden in het sportcomplex De Meerkamp onderhoudswerkzaamheden plaats aan het waterleidingsysteem lees
27-07-2006, Bron: De Meerkamp

Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk
Medewerkers van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, te Amstelveen heeft een samenvatting geschreven over haar activiteiten in 2006 lees
22-07-2006, Bron: Golfodrama

Laatste raadsvergadering
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, afgelopen woensdagmiddag (12 juli 2006)- en avond, viel weer eens bitter weinig te beleven lees
20-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Weg in Amsterdamse Bos afgesloten
De doorgaande weg door het Amsterdamse Bos (tussen de Bosrandweg en de Amstelveenseweg) zal straks in de zomer weken afgesloten zijn lees
20-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

In 2008 ringlijn weer langs ziekenhuis
Wanneer medio 2008 de infrastructuur aan de Laan van de Helen Meester en de Burgemeester Boersweg gereed is, zal naar verwachting de 'ringbuslijn' 165/166 weer langs het ziekenhuis rijden lees
20-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Waterschapbelasting fors duurder
Er zijn forse tarief stijgingen aanstaande voor een aantal heffingen van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht lees
15-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Fietsen gevaarlijkst op Groen van Prinstererlaan
De Groen van Prinstererlaan is voor fietsers de gevaarlijkste fietsroute in Amstelveen lees
15-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

181 rechtszaken tegen WOZ beschikking
Tegen de gemeentelijke WOZ-beschikking uit 2005 zijn bij de afdeling belastingzaken van de rechtbank in Haarlem bijna tweehonderd rechtzaken aangespannen door Amstelveense burgers lees
09-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Ontvangst volleybalteam Martinus op raadhuis
Het dames volleybalteam van de vereniging Martinus is Nationaal Kampioen geworden lees
14-05-2006, Bron: Amstelveenweb.com

De Commissie RWN vergadert over golfcentrum
Aanstaande dinsdag vergadert de Commissie RWN o.a. over de Richtlijnen MER voor het golfcentrum lees
12-05-2006, Bron: Actiecomité Golfodrama

Amstelveen herdenkt
In heel Nederland, maar ook in Amstelveen, zijn op donderdag 4 mei 2006 de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog, latere oorlogshandelingen en vredesmissies lees
05-05-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Prachtige Koninginnedag in Amstelveen
Ondanks het kille weer, waren er in Amstelveen meer mensen op straat dan vorig jaar, om Koninginnedag te vieren lees
29-04-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Enorme achterstand bezwaarschriften WOZ
De lokale overheid blijkt een enorme achterstand te hebben bij de behandeling van de bezwaarschriften van maart vorige jaar tegen de zogenoemde WOZ-beschikking lees
27-04-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Belastingdienst

Zesde Albert Heijn supermarkt is geopend
Op dinsdagmiddag 25 april 2006 is de 6de Albert Heijn supermarkt van Amstelveen geopend naast het Winkelcentrum Kostverlorenhof lees
25-04-2006, Bron: Albert Heijn / Amstelveenweb.com

Woongroep Holland start verkoop starterwoningen
Op woensdag 27 april 2006 houdt Woongroep Holland van 17.00 tot 21.00 uur op het kantoor aan de Bovenkerkweg 2 in Amstelveen, een verkoopmanifestatie waarmee de verkoop van 96 appartementen van start gaat lees
20-04-2006, Bron: Woongroep Holland

Amstelveen is weer getroffen door stroomstoring
Op dinsdagochtend 18 april 2006 werd Amstelveen opnieuw getroffen door een stroomstoring lees
19-04-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Koninginnedag in Amstelveen
lees
17-04-2006, Bron:

Riolering bij Orion wordt vervangen
De riolering aan Orion rond wijkcentrum de Meent en de basisscholen zal in n keer worden vervangen lees
13-04-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Scholen kunnen niet alle leerlingen plaatsen
Amselveen moeilijk te zijn om je kind op een middelbare school geplaatst te krijgen. De vier schoolgemeenschappen (HWC, KKC, Alkwin College en het Amstelveen College) spelen over de hoofden van de kinderen een spelletje met de gemeente lees
13-04-2006, Bron: Bezorgde ouders

Nieuw college geinstalleerd
De Amstelveense Gemeenteraad heeft op donderdagavond 5 april 2006 nieuwe wethouders en commissievoorzitters gekozen lees
06-04-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Cherry Blossom Festival in Amstelveen
In het Amsterdamse Bos werd op woensdag 5 april 2006 het Cherry Blossom Festival gehouden lees
06-04-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Sloop panden langs A9 niet denkbeeldig
Rijkswaterstaat heeft de sloop van kantoren, bedrijfspanden en woningen langs de rijksweg A9 in Amstelveen als reëel toekomstscenario geschetst tijdens overleg met het Amstelveense college van B en W lees
06-04-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bescherm het Groene Hart-bord wordt weggehaald
Afgelopen vrijdag is door een groot aantal Amstelveners een Bescherm het Groene Hart bord onthuld bij de Bovenkerkerpolder lees
04-04-2006, Bron: Golfodrama

Minder woningen voor beroepsgroepen
De gemeente wil het aantal woningen dat het dit jaar beschikbaar stelt voor zogenoemde doelgroepen, terugbrengen naar 21 lees
30-03-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Lokale overheid beperkt subsidies scoutingclubs
Na een eerdere aanpassing eind 2003 heeft het college van B en W opnieuw besloten tot een aanpassing van de beleidsregels voor scouting in Amstelveen lees
30-03-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveen heeft een nieuw college
Amstelveen heeft een nieuw college. VVD, PvdA en CDA presenteerden maandagavond 27 maart 2006 hun politieke agenda. In deze agenda staan de belangrijkste punten voor de komende vier jaar lees
28-03-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Bezoldiging raadsleden belangrijk aandachtspunt
bezoldiging van gemeenteraadsleden is een belangrijker aandachtspunt dan de omvang van het orgaan waarin ze zitting hebben lees
23-03-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Ingezonden brief van Golfodrama in Nieuwsblad
Op 9 maart 2006 Golfodrama diende een klacht in bij de Ombudsman Amstelveen over de opstelling van de gemeente inzake de plannen voor een golfcentrum lees
16-03-2006, Bron: Golfodrama

Basisbakket televisiezenders niet veranderd
De lokale programmaraad Amstelveen adviseert kabelexploitant Casema het huidige basispakket televisiezenders voort te zetten lees
15-03-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / Casema

VVD-PvdA-CDA coalitie in Amstelveen
VVD, PvdA en CDA hebben gisterenavond op 13 maart 2006 bekend gemaakt dat zij een coalitie willen vormen. Ze gaan aan de slag met een collegeakkoord. Wie de nieuwe wethouders worden is nog niet bekend lees
14-03-2006, Bron: Gemeente Amstelveen

Dijkcontroles met laagvliegende helicopter
Vanaf vrijdag 10 maart 2006 worden gedurende twee weken de dijken nagemeten. Dit gebeurt met een speciale helicopter lees
09-03-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / De Waterkrant

Gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen
Op dinsdag 7 maart 2006 werden de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland gehouden. Ook de Amstelveense burgers konden hun favoriete lokale bestuurders kiezen lees
08-03-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Nieuwe website Gemeente Amstelveen online
De nieuwe website van de Gemeente Amstelveen is eindelijk online lees
06-03-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Fusie tussen welzijnsinstellingen mag
Het college van B en W heeft besloten de fusie tussen de drie welzijnsinstellingen niet meer te ontraden lees
02-03-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Officiele start bouwwerkzaamheden Bovenkerk-Zuid
Wethouder Paul Regouin in de bouwkeet aan de Legmeerdijk heeft het officiele startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden in Bovenkerk lees
02-03-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Elsrijk Oost blokkeert uitbreiding Vredeveld
De Belangenvereniging Elsrijk Oost blokkeert de uitbreidingsplannen van zorgcentrum Nieuw-Vredeveld lees
02-03-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nieuwe website gemeente heeft problemen
De nieuwe website van de Gemeente Amstelveen heeft de eerste kinderziekte gekregen lees
01-03-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb.com

Raadsleden Amstelveen krijgen thin clients
De Gemeente Amstelveen heeft ICT-securitydienstverlener Motiv de opdracht verstrekt voor de realisatie van telewerkplekken voor de nieuwe - nog te kiezen - gemeenteraadsleden lees
21-02-2006, Bron: LAN Magazine / Wikipedia

Golfodrama in Amstelveen
Januari 2006 presenteerde de gemeente Amstelveen de plannen voor een golfterrein in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen lees
20-02-2006, Bron: Golfodrama

Lijsttrekkersdebat Ondernemersvereniging
Op 16 februari 2006 organiseerde de Ondernemersvereniging Amstelveen in het Zwitserleven gebouw een debat over brandende vraagstukken met betrekking tot Amstelveen lees
18-02-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Detailhandelvereniging verkeert in zwaar weer
De Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisatie (VDA) verkeert in het elfde jaar van haar bestaan in zwaar weer lees
16-02-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Rondetafelgesprek veiligheid in Amstelveen
Burgemeester Jan van Zanen op dinsdag 14 februari 2006 rondetafelgesprek gevoerd met groepen uit de Amstelveense samenleving lees
15-02-2006, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb.com

Groot ondernemerscongres MKB Amstelland
MKB Amstelland houdt dinsdag 7 februari 2006 een groot ondernemerscongres in Congrescentrum Amstelveen lees
02-02-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Lijst nevenfuncties raadsleden wordt beperkt
De aanbevelingen die worden geformuleerd om conflicterende belangen voor lokale bestuurders in nevenfuncties te voorkomen, kennen een zogenoemde 'negatieve lijst' van instellingen lees
02-02-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

21 man personeel schrijft twee bekeuringen uit
Een poltiemacht van negentien personen, versterkt met twee buitengewone opsporingsambtenaren, heeft afgelopen woensdag twee bekeuringen uitgeschreven tijdens een handhavingsactie tegen zwerfavfal lees
27-01-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bewoners Waardhuizen tegen Golfodrome
De bewoners van Waardhuizen gaan protesteren tegen de bouw van een golfcentrum in de polder lees
16-01-2006, Bron: Bewoners Waardhuizen

GroenLinks gooit de beuk erin
GroenLinks Amstelveen start zaterdag 14 januari 2006 met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen lees
11-01-2006, Bron: GroenLinks Amstelveen

Slopershamer bezegelt lot manege
De manege in Bovenkerk, voluit Stichting Ruiterschool Amstelveen genaamd, moet na 40 jaar aan het eind van deze week leeg worden opgeleverd lees
11-01-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Ontwikkeling Langerhuize groter en duurder
De ontwikkeling van gebied Langerhuize wordt vermoedelijk uitgebreid met de noordelijke verlegging van de toe- en afritten van rijksweg A9 lees
11-01-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Sloop synagoge Bankras en gebouwen Suze Groeneweglaan
De synagoge aan de Straat van Messina wordt dit jaar gesloopt. Op dezelfde plaats zal gestart worden met de bouw van een nieuwe synagoge lees
05-01-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Flats Ambrosiuslaan op sloopnominatie
De flats naast de voormalige Volvo-garage aan de Ambrosiuslaan staan op de nominatie gesloopt te worden. Dit blijkt uit het wijkactieplan Keizer Karelpark dat vorige week door B en W werd gepresenteerd lees
05-01-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Seniorenraad op laag pitje
Sedert 1 januari 2006 functioneert de Seniorenraad (SR) van de gemeente Amstelveen op een laag pitje lees
05-01-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Lokaal meer wissels in gemeenteraad dan landelijk
Uit de Amstelveense gemeenteraad zijn de afgelopen vier jaar meer raadsleden vertrokken dan dat er gemiddeld landelijk zijn opgestapt lees
05-01-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Amstelveen 2006
De traditionele Nieuwjaarsreceptie van Amstelveen, werd op mandagavond 2 januari 2006 gehouden in het Raadhuis van Amstelveen lees
04-01-2006, Bron: Amstelveenweb.com

Ongewisse toekomst speelboerderij Elsenhove
De toekomst van de speelboerderij Elsenhove is ongewis. In het raadhuis beweegt de discussie zich binnen uitersten: van doorontwikkelen tot een kenniscentrum op hoog niveau tot, letterlijk, 'zand erover' lees
29-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeenteraad wil geen kilometerheffing op A9
De gemeenteraad voelt er niets voor dat in de Amsterdamse regio eerder een kilometerheffing wordt ingevoerd dan in de rest van het land lees
22-12-2005, Bron: Amstelveenblog / Amstelveenweb.com

Beweging in situatie GAK-torens
Er lijkt beweging te komen inde situatie ronde de leegstaande oude GAK-torens in Kronenburg lees
22-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Deel hondenbezitters negeert regels bewust
Een deel van de hondenbezitters negeert bewust de regels van het aanlijnen en opruimen van de hondenpoep van hun dieren lees
22-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Bedrijvenpark Westwijk in gebruik genomen
De eerste kopers van Bedrijvenpark Westwijk hebben de sleutel van hun bedrijfspand in ontvangst genomen lees
22-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Standplaatsen goedkoper
Na protesten van standplaatshouders heeft het college van B en W besloten de tarieven voor de kiosken, bloemenstallen etc. naar beneden bij te stellen van 140 naar 120 euro per vierkante meter lees
22-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Minderheid ambtenaren woont hier
Een minderheid van de Amstelveense ambtenaren is woonachtig in de gemeente waarvoor zij werkzaam is lees
22-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Verkeersveiligheid Amsterdamseweg aangepakt
Het college van B en W heeft besloten om vóór de omstreden bouw van een nieuw pand voor gemeentelijke buitendienstmedewerkers aan de Amsterdamseweg de verkeersveiligheid rond het parkeerterrein van Overburg en de entree van het gebied aan te pakken lees
22-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Aemstelle is gesloopt
De voormalige Roelof Veenemaschool, de latere gemeentelijke expositieruimte is gesloopt lees
19-12-2005, Bron: Amstelveenweb.com

Actiedag openbaar vervoer succesvol
De openbaar vervoer actiedag, afgelopen zaterdag 10 december 2005 in het Stadshart, is een opmerkelijk succes geworden lees
17-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Wethouder Tiemessen definitief niet op lijst
De huidige CDA-wethouder Theo Tiemessen keert definitief niet terug in het college van B en W of in de gemeenteraad na de verkiezingen van maart 2006 lees
17-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

GroenLinks wil flitspaal op de Amsteldijk
De fractie van GroenLinks wil een flitspaal op de Amsteldijk-Noord om de verkeersveiligheid met name rond de kaasboerderij te vergroten lees
08-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveen is aantrekkelijk voor ondernemers
Gemeente Amstelveen start een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor ondernemers lees
06-12-2005, Bron: Gemeente Amstelveen

Sinterklaasoptocht met muziek en fitnesspieten
Sinterklaas maakt op zaterdag 3 december 2005 van 10.30 tot 13.45 uur een uitgebreide rondtoer door drie wijken lees
30-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Enthousiasme bij bezoek aan Villa el Salvador
Amstelveense gemeentebestuurders waren in Villa el Salvador lees
30-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Omgeving tegen gemeentewerf Amsterdamseweg
De omgeving van de Amsterdamseweg blijft ongemeen fel ageren tegen de eventuele bouw van een gemeentewerf op een deel van het parkeerterrein van sportpark Overburg lees
24-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Raadsmeerderheid wil geen bos bij Westwijk
Een meerderheid in de gemeenteraad wil geen bos ten zuiden van de Westwijk. PvdA, VVD en CDA keerden zich onverwacht tegen dit, door de fractie van GroenLinks geïnitieerde plan lees
24-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

SPA snapt niets van houding Burgerbelangen
De stichting Sport Promotie Amstelveen (SPA) begrijpt niets van de houding van de fractie van Burger Belangen Amstelveen (BBA) lees
24-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Lokale marketing van stad verbreden
Voor het ontwikkelen van promotiebeleid voor Amstelveen moet worden bezien of een relatie kan worden gelegd met sport, cultuur en onderwijs lees
24-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente zegt huurcontract met Straal op
De lokale overheid heeft de huurovereenkomst met het lokale radio- en televisiestation Straal per 31 december 2005 opgezegd lees
24-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nieuwbouw Bovenkerk niet op warmtenet
De nieuwbouw in Bovenkerk zal toch niet worden aangesloten op het zogenoemde warmtenet. Dit betekent dat naast elektra ook gewoon gasleidingen zullen moeten worden aangelegd lees
24-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Straal aangeschreven om huurachterstand
Het radio-en televisiestation Straal heeft van de lokale overheid een aanschrijving gehad over een huurachterstand van negen maanden lees
17-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente zegt bijdrage toe kerkklok
In een mondeling overleg tussen de Stichting De Vierde Klok en wethouder M. Alink heeft de laatste jongstleden maandagmiddag een bijdrage toegezegd van de lokale overheid lees
17-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nieuw fonds voor lokale doelen
In het KPMG-gebouw aan de Burgemeester Rijnderslaan heeft gistermiddag (15 november 2005) een kennismakingsbijeenkomst plaatsgehad ten behoeve van een nieuw fonds lees
17-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Sint Nicolaas in Amstelveen
Op zaterdag 12 november 2005 liep het Stadshart vol met kinderen die samen met hun ouders de Sint kwamen verwelkomen lees
14-11-2005, Bron: Amstelveenweb.com

Begrotingsdebat in de Gemeenteraad
Op donderdag 10 november 2005 vond de raadsvergadering plaats in het Raadhuis van Amstelveen lees
14-11-2005, Bron: Amstelveenweb.com

Sinterklaas trekt zaterdag met stoet door Amstelveen
Sinterklaas trekt zaterdag 12 november 2005 met een gekleurde stoet door Amstelveen lees
10-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Mischa Lemaire stapt uit de SP
Mischa Lemaire heeft gisteren zijn functie bij de lokale Socialistische Partij neergelegd lees
10-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nieuwe stroomstoring in Bovenkerk
Op woensdag 9 november 2005 werd Bovenkerk opnieuw getroffen door een grote stroomstoring lees
10-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

VVD vindt veiligheid belangrijker dan privacy
De Amstelvener moet zich thuis én op straat veilig kunnen voelen. De VVD wil van de gedoogcultuur af lees
10-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gemeente twijfelt aan functioneren van Straal
De lokale overheid „heeft de indruk dat het programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van de lokale radio en televisie omroep Straal niet functioneert zoals dit zou moeten." lees
10-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Inwoner niet opschepen nog hogere lasten
De VVD vindt dat het afgelopen moet zijn om de Amstelveners „op te schepen met hoge belastingen en lasten zodat de gemeente maar meer kan uitgeven." lees
10-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Tramlijn 5 via Strawinskylaan naar Amstelveen
Tramlijn 5 rijdt vanaf 2008 ongeveer tien jaar niet meer via de sneltramhalte Zuid/WTC, maar via de Strawinskylaan naar Amstelveen lees
07-11-2005, Bron: Gemeente Amsterdam

Gemeente en Cobra- financiele relaties
De lokale overheid en het Cobra Museum onderhandelen momenteel over de ontvlechting van de innige financiële relatie tussen beide lees
03-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Tram 5 ten hoogste jaar uit roulatie
Tramlijn 5 zal maximaal een jaar uit de roulatie zijn. Deze periode ligt tussen september 2007 en eind 2008. Er zal een ondersteunende busdienst worden ingezet lees
03-11-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

College steunt GL in streven naar bos Westwijk
Het college van B en W steunt het streven van de fractie van GroenLinks om in de Legmeerpolder een bos aan te leggen ten zuiden van de Westwijk lees
27-10-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Verwijdering zeecontainers aan Doorweg
De gemeente heeft vorige week dinsdag in samenwerking met de politie drie zeecontainers van het terrein aan de Doorweg verwijderd, die zonder bouwvergunning waren geplaatst lees
27-10-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Computers voor parkeerwachters
De Amstelveense parkeerwachters worden uitgerust met negen nieuwe handcomputers. Met de computers kunnen op straat bonnen worden gemaakt lees
27-10-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Plan 9-holes golfbaan ten oosten Groenelaan
Er is een particulier initiatief voor een negenholes golfbaan ten oosten van de wijk Groenelaan. De voorziening moet vooral gericht zijn op gehandicaptengolf lees
27-10-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Feestelijke opening rest Beneluxbaan
Op donderdagmiddag 20 oktober 2005 werd de Beneluxbaan feestelijk geopend lees
20-10-2005, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb.com

Stroomstoring treft Bovenkerk
Een stroomstoring heeft vrijdag Bovenkerk, een deel van het Oude dorp en van de Amsterdamseweg bijna drie uur plat gelegd lees
20-10-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Amstelveenweb.com

Gemeente ontbeert toerisme voor goud
Amstelveen heeft vorige week net geen goud behaald in de verkiezing 'Groenste gemeente van Nederland' lees
20-10-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Amstelveners sl