Bijgewerkt: 3 maart 2021

De goede bereikbaarheid van het Ziekenhuis Amstelland heeft voorrang

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-05-2018

Het nieuwe College van B en W van Amstelveen zet zich in voor het herstellen van het fijnmazige openbaar vervoer in Amstelveen. De goede bereikbaarheid van Ziekenhuis Amstelland heeft daarbij prioriteit. Op aandringen van onder andere de gemeente Amstelveen heeft de Vervoerregio Amsterdam onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar de door Connexxion gemaakte keuzes in de nieuwe buslijnvoering. Extern onderzoeksbureau Goudappel Coffeng voerde het onderzoek uit en kwam onder andere tot de conclusie dat een ringlijn de bereikbaarheid van ziekenhuis Amstelland moet verbeteren.

De ringlijn zou minstens 2 keer per uur met klein materieel moeten rijden en Goudappel Coffeng geeft als voorbeeld een route via Rembrandtweg-Olympiadelaan-Ziekenhuis Amstelland. Buslijnen 165, 166 en 167 verliezen hierdoor hun waarde. Goudappel Coffeng adviseert deze op te heffen. Het weer in ere herstellen van halte Grote Beer is nog steeds onderwerp van gesprek. Het onderzoek doet hier geen duidelijke uitspraak over. De Vervoerregio en Connexxion lijken niet bereid deze halte terug te brengen. De gemeente doet er alles aan om hier verandering in aan te brengen. Alhoewel de halte afstanden voldoen aan de wettelijke eisen vindt de gemeente de Beneluxbaan zo’n grote barrière dat een extra halte meer dan geoorloofd zou zijn.

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Openbaar Vervoer: 'Het is fijn dat het onderzoek bevestigt dat er nog het één en ander te verbeteren valt in Amstelveen. Dit onderschrijft wat we al maanden lang uiten. Het is nu aan de Vervoerregio om te reageren op de uitkomst en het gesprek aan te gaan met Connexxion. Vanuit mijn rol behartig ik de belangen van Amstelveen en dring ik er bij de Vervoerregio op aan verbeteringen zo snel mogelijk door te voeren. In de dienstregeling van december moet dit wat mij betreft geregeld zijn.'

De gesprekken die de gemeente Amstelveen in de afgelopen maanden heeft gevoerd met Vervoerregio Amsterdam en Connexxion hebben al geleid tot een aantal verbeteringen. Zo rijdt de 199 weer door Bovenkerk, heeft buslijn 174 extra vroege ritten gekregen, doet buslijn 357 halte Weldam weer aan en is bij Zwarte Kat een halte toegevoegd voor het AML Flex-systeem (kleinschalig vervoer op aanvraag).

Goudappel Coffeng heeft ook onderzoek gedaan naar buslijn 199. De gemeente wilde deze heel graag weer dezelfde route laten rijden als voor invoering van de nieuwe buslijnvoering. Uit het onderzoek blijkt echter dat het niet rendabel is om lijn 199 via ziekenhuis Amstelland naar Busstation Amstelveen te laten rijden. Slecht 60 reizigers per dag zouden hier voordeel van hebben. Dit weegt niet op tegen de extra investeringskosten van 0,5 miljoen euro (dit zou neerkomen op 27 euro per instappende reiziger). Amstelveen begrijpt deze argumentatie maar het het niet in ere herstellen van lijn 199 is voor het college alleen acceptabel als lijn 174 over de Groenelaan blijft rijden (op deze manier is er een alternatief voor reizigers) en als de bediening van ziekenhuis Amstelland wordt verbeterd met een ringlijn. Lees hier Rapport Goudappel verbetermogelijkheden Vervoerplan 2018 (pdf 6 pagina’s) en de reacties van alle betrokken gemeenten op het onderzoek.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Openbaar Vervoer wacht op de bus in de halte voor Ziekenhuis Amstelland


Uit het rapport: Amstelveen Waardhuizen/ Ziekenhuis Amstelland:

Het onderzoek van Goudappel, gebaseerd op ons verzoek om inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van het verdwijnen van de oude lijn 199 (zowel op basis van in- en uitstappers -alsmede de financiële consequenties als lijn 199 weer zijn oude route gaat rijden), geeft weer dat het € 0,5 miljoen per jaar kost om lijn 199 weer naar Busstation Amstelveen te laten rijden. En dat het voor 60 reizigers een beter alternatief biedt op de relatie Amstelveen Zuid-Schiphol (dit kost omgerekend 27 € per instappende passagier per rit), terwijl voor deze reizigers een alternatief bestaat sinds de invoering van extra vroege ritten op buslijn 174 dan wel een verbinding lijn 51-199).

Goudappel adviseert lijn 199 niet te laten terugkomen op de verbinding Westwijk-Groenelaan-Amstelveen Busstation. Zowel vanuit inwoners als politiek is vanuit Amstelveen continu zwaar ingezet op de terugkomst van buslijn 199 in Amstelveen Zuid. Wethouder Veeningen wil de recente cijfers met het Amstelveense College van B en W delen. De onderstaande reactie van Amstelveen op alle aspecten hangt grotendeels samen met het al dan niet continueren van buslijn 174 over de Groenelaan. De in deze brief opgenomen Amstelveense reactie is dus onder voorbehoud van bespreking in B en W, vermoedelijk op 22 mei a.s.

Op basis van de onderbouwing van Goudappel verwacht Amstelveen akkoord te gaan met behoud van lijn 174 op de Groenelaan. Tegelijkertijd ziet Amstelveen dan een aantal door Goudappel opgenomen adviezen wél graag doorgevoerd worden, alsmede een structurele oplossing voor OV-bediening van het Oude Dorp/Raadhuis. Ten aanzien van Waardhuizen ten slotte: Amstelveen ziet graag een onderbouwd advies van Goudappel of OV dóór of langs de wijk Waardhuizen zou moeten rijden.

Amstelveenlijn 165. 166. 167: De gemeente onderschrijft de discussie over de vervoerkundige waarde van deze lijnen. Echter, de conclusie, zoals deze wordt beschreven met betrekking tot bovenstaande lijnen biedt onvoldoende duidelijkheid. Er is gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke slimmere routes en inzet van kleiner materieel. Wat betreft het materieel wordt geconcludeerd dat een lokale dorpsbus (2 x per uur in beide richtingen via Rembrandtweg-Olympiadelaan-Ziekenhuis Amstelland) een optie zou kunnen zijn. Wij onderschrijven deze keuze en nemen aan, dat deze/een dergelijke verbinding per december gaat worden gereden. .

Voor wat betreft de OV-bediening van het Oude Dorp en Raadhuis: Goudappel gaat hier niet op in. Bijvoorbeeld op het Amstelveense voorstel om lijn 171 uit Aalsmeer via het Oude Dorp te laten rijden. Wij verwachten, dat er snel een structurele oplossing wordt geboden voor het Oude Dorp/Raadhuis. Daarbij dringt de gemeente Amstelveen -als deel van dit alternatief- aan om lijn 171 via het Oude Dorp te laten rijden (route 171 omleggen via Raadhuis/KLM Hoofdkantoor) óf een kleinschalige oplossing gelijk aan de 'dorpsbus' (waarbij avond/weekend vraagafhankelijk vervoer een optie zou kunnen zijn).

Amstelveen Keizer Karelweg Zuid: De gemeente Amstelveen adviseerde tot nu toe positief over het voorstel om lijn 357 via de Handweg en Keizer Karelweg te laten rijden. Het terugbrengen van de 357 naar de Keizer Karelweg Zuid is een wens van de gemeente. Echter om doorstromingsredenen is dit niet haalbaar.

En als 22 juli 2018 de N/Z lijn gaat rijden (en de R Net lijnen uit Uithoorn en Aalsmeer elk óm en om naar station Zuid/Elandsgracht gaan rijden), is continuering van een gebundelde R Net verbinding volgens Connexxion zeer wenselijk. In relatie met de oplossing voor het Oude Dorp is dit voor ons denkbaar, tegelijkertijd is het wellicht vervoerkundig wenselijk om de R Net-halte Bovenkerkerweg naar de kruising Bovenkerkerweg-Sportlaan te verplaatsen. De gemeente denkt hier graag over mee.

Amstelveen halte Grote Beer: De gemeente begrijpt de moeilijke afweging in de keuze tussen een R-Net halte Startbaan dan wel Grote Beer. Gevraagd wordt om een advies vanuit de Reizigers Advies Raad en/of Vervoerregio. Voor de gemeente zou de optimale oplossing zijn, beide haltes te handhaven. De barrière die de Beneluxbaan vormt, is een bijzondere omstandigheid en R-Net kent meerdere uitzonderingen qua haltedichtheid. Als Startbaan een R-Net halte blijft en Grote Beer niet, dan wil de gemeente graag voor de halte Grote Beer in gezamenlijkheid kijken naar slimme maatregelen (zoals deelfietsen, AML-Flex of andere oplossingen, met name gericht op reizigers die niet in staat zijn om naar verder weg gelegen haltes te lopen/fietsen). Ten slotte: met inzet op R Net kent zo'n 10% van de reizigers een achteruitgang in OV-bediening en dit zijn juist de ouderen die volop hebben gereageerd naar de gemeente. Wij verzoeken u blijvend aan Connexxion te vragen om als 'ketenregisseur' op te treden waarbij doelgroep 'ouderen/slecht ter been zijnden' bijzondere aandacht behoeven ('slimme oplossingen').Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.