Bijgewerkt: 1 oktober 2014

Amstelveenweb


Nieuwe directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen
'Hierbij hebben wij het genoegen u te laten weten, dat met ingang van 1 oktober 2014 tot directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen is benoemd mevrouw Darshan van Egmond' - meldt het bestuur van de vereniging
Cursus over religieuze kunst in de Kruiskerk Amstelveen
Op woensdag 8 oktober 2014 van 9.30 - 11.30 uur start een cursus over religieuze kunst in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30A. De cursus is onderdeel van een tweeluik, waarvan de tweede op 22 oktober 2014 plaatsvindt
Week 40-2014 activiteiten in de wijkcentra van Amstelveen
Activiteiten in de wijkcentra van Amstelveen week 40-2014
Mijn God, mijn computer is gekaapt en hij vraagt losgeld!
Momenteel zijn er verschillende computervirussen in omloop die resulteren in een van de volgende schermen en een geblokkeerde computer. Is dit u ook overkomen?
Burgemeester Van 't Veld:' De illegale wietteelt in EU verband agenderen'
Illegale wietteelt vormt in Amstelveen, evenals in veel andere gemeenten, een groot probleem. Alleen in Amstelveen zijn in de periode van 1 januari 2010 tot 21 augustus 2014 112 hennepplantages aangetroffen
Bieden op een huis via internet kreeg steun senaat
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Opstelten, dat particulieren de mogelijkheid geeft vanaf 1 januari 2015 bij de gedwongen verkoop van een huis een bod te kunnen doen via internet
College B en W ondersteunt Bewonersinitiatiefgroepen in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag 30 september 2014 besloten de pilot voor Villa Randwijck en Buurtkamer KKP in 2015 voort te zetten. Daarnaast start er ook een pilot in Elsrijk
Relatief groot loonverlies van oudere werknemers bij faillissement
Deze studie van het Centraal Planbureau onderzoekt de effecten van bedrijfsfaillissementen voor oudere werknemers (45-54 jaar) in vergelijking met werknemers in de leeftijdsklasse 35-44 jaar
Inspirerend symposium tijdens de Week van de Gezonde wijk
Afgelopen week is door Brentano, Vita, AanZ, OTT en Sportbedrijf Amstelveen aandacht besteed aan de Gezonde wijk. Op maandag 22 september 2014 waren 100 toehoorders aanwezig bij een minisymposium met dit onderwerp
Wethouder Raat bezoekt bijeenkomst van Stadsdorp Elsrijk
'Gezond nabuurschap in Elsrijk: het zal mij een zorg zijn' organiseert Stadsdorp Elsrijk een bijeenkomst om met wethouder Raat te praten over de plannen rond de zorg
GroenLinks-Amstelveen wil actie op verzakte fietspaden in de stad
GroenLinks Amstelveen wil, dat het college van B en W actief aan de slag gaat met het aanpakken van de verzakte fietspaden in de stad
Nieuwe bijstand en loonkostensubsidies voor gemeenten gepubliceerd
De budgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen voor het uitkeren van de bijstand en loonkostensubsidie zijn op 29 september 2014 op het gemeenteloket gepubliceerd
Nederlanders leven steeds langer, maar niet helemaal gezond
Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe
CU-Amstelveen wil voor de minima geen eigen bijdrage in nieuwe Wmo
Deregulering, minder regels, dat is de insteek van het nieuwe college. “Maar het nieuwe college zadelt minima juist op met méér regels”, stelt de ChristenUnie-Amstelveen
Inkoop hulp bij het huishouden in 2015 in Amstelveen
'De huidige contracten van de hulp bij het huishouden lopen op 31 december 2014 af. Op 1 oktober besluit de gemeenteraad over het overgangsrecht en het toekomstig budget voor de hulp bij het huishouden
Amstelveen gaat aan de slag met Serious Request 2014
Terwijl de gemeenteraad zich beraadt over de vraag, of Serious Request in 2017 de Amstelveense gastvrijheid ondergaat, is de organisatie van de editie van dit jaar in volle gang
WMO aanbevelingen SP-Amstelveen raadsbreed overgenomen!
Begin juli 2014 heeft de SP het Zwartboek WMO-dienstverlening aangeboden aan wethouder Raat. Het zwartboek is zowel door het college als door de fracties goed ontvangen
Werkzaamheden bij kruispunt Legmeerdijk en Flora Holland
De provincie Noord-Holland voert tussen 3 en 20 oktober 2014 werkzaamheden uit aan het kruispunt van de Legmeerdijk (N231) met Flora Holland in de gemeente Aalsmeer
Woonzorgcentrum De Luwte kreeg speciale fietsen van RANA
Op vrijdagmiddag 26 september 2014 vond op het Dorpsplein in het Oude Dorp van Amstelveen de overhandiging plaats van een Duofiets en een Rolstoelfiets
CDA-Amstelveen wil duidelijkheid voor WSW-ers
Het CDA-Amstelveen wil op korte termijn duidelijkheid voor de meest kwetsbare mensen die nu nog in een beschutte omgeving werken via de Wet Sociale Werkvoorziening
Amstelveen wint goud tijdens Entente Florale 2014
Vrijdagavond 26 september 2014 was het heel spannend. Prachtig geklede dames en heren maakten zich op voor de prijsuitreiking van de Entente Florale
Feestje in het Amstelveens Poppentheater
Voor iedereen vanaf 2 jaar die wel van een muzikaal feestje houdt brengt Samba Salad zaterdagmorgen 4 oktober 2014 om 11.00 uur de voorstelling Hieperdepiep..Hier ben ik
Nieuwe website voor verkeerseducatie in Stadsregio Amsterdam
Er is een nieuwe website die een handig overzicht biedt over alle lessen en projecten over verkeer die in de stadsregio Amsterdam worden gesubsidieerd
Economische ontwikkelingen in het Oude Dorp van Amstelveen
Het Oude Dorp in Amstelveen is de laatste jaren volop in beweging. Zo is onlangs het café 'Wapen van Amstelveen' geopend, heeft marketingbureau Market Discovery zich gevestigd in de Bajes, waarin volgend jaar ook een restaurant wordt geopend
Alliantie taal voor het leven in Amstelveen ondertekend
Vlak na de Week van de Alfabetisering vond ook in regio Amstelland de ondertekening van de Alliantie Taal voor het Leven plaats op woensdagmiddag 24 september 2014
Over banpalen en kanon Post 12
Naar aanleiding van de berichtgeving op Amstelveen.blog.nl over het onderhoud aan gemeentelijke monumenten
FloraHolland Trade Fair 2014 in Aalsmeer
Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 november 2014 organiseert bloemenveiling FloraHolland de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
Vogel- en zoogdieropvang 'De Toevlucht' bestaat 25 jaar
Vogel- en zoogdieropvang Stichting De Toevlucht in Amsterdam is opgericht in 1989 met als doel om zieke, gewonde en jonge vogels te helpen
Stand van zaken bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Amstelveen
In de raadsvergadering van 3 juli 2013 heeft uw raad middelen ter beschikking gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid (middels het amendement Lost Generation). In deze brief bericht ik u over de stand van zaken rond deze middelen
Een avondje uit wordt nog leuker met Connexxion
Gratis naar huis met je restaurantrekening, theater-, concert- of bioscoopkaartje. Dit kan in een groot aantal regio's, waar Connexxion rijdt
Actie tegen gevaarlijk smartphone-gebruik op fiets
Smartphonegebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongelukken, waarbij een jongere betrokken is. Daarom wordt in de vandaag gelanceerde publiekscampagne 'Aandacht op de weg' dit jaar extra aandacht besteed
Zorgwekkend: 20% van de Nederlandse jongeren heeft betalingsachterstand
Openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes of achterstanden bij de Belastingdienst: bijna 20% van de 18- t/m 24-jarigen heeft hiermee te maken. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is ervan geschrokken
Speelplaats en speelbad wordt in Bovenkerk gerenoveerd
Na nauw overleg met bewonersplatform Bovenkerk en initiatiefnemers voor behoud van het speelbadje in Bovenkerk start de gemeente deze maand met het herinrichten van de speelplaats en het speelbadje in Bovenkerk
Lancering wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid
Nederland lanceert op 23 september 2014 tijdens de klimaattop in New York een wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid door het gebruik van klimaatslimme landbouw
Communicatie met Amstelveners over de veranderingen in de zorg
In de commissie Burgers en Samenleving van afgelopen woensdag 17 september 2014 zijn vragen gesteld over de communicatie met de inwoners over de veranderingen in de zorg
Supermarkt Albert Heijn Middenhoven organiseert boerderijdag
Albert Heijn vestiging Middenhoven in Amstelveen organiseert aanstaande zaterdag op 27 september 2014 een boerderijdag. Iedereen is van harte welkom
Informatieavond in Ziekenhuis Amstelland over borstkanker van A tot Z
Hoe ontdek je borstkanker, hoe verloopt een behandeltraject? Wat staat je te wachten bij de chirurg, de internist? Maar ook hoe ga je om met een borstreconstructie als je dat wilt en hoe revalideer je optimaal?
Investeren in de kwaliteit van het onderwijs
Het wetsvoorstel over de hervorming van de studiefinanciering is na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel kan nu in behandeling worden genomen, zodat het volgens planning op 1 september 2015 kan ingaan
Thema-avond over gamen en autisme in Amstelveen
Veel kinderen/jongeren met autisme voelen zich aangetrokken tot computer en games. Waar ligt de grens tussen gezond gamen en waar gaat het richting overmatig gamen, of verslaving?
Nieuwe 10 euro bankbiljet komt in omloop
Als onderdeel van het Eurosysteem zal de Nederlandsche Bank (DNB) vanaf dinsdag 23 september 2014 het nieuwe € 10,- bankbiljet in omloop brengen
AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen
De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 22 september 2014 bekend
CDA-Amstelveen is ook tegen stopzetten subsidies
CDA-Amstelveen raadslid Sandra van Engelen vindt, dat subsidies in te trekken aan de ouderenbonden, het Noorddamcentrum en Griffioen te snel gaan
OCA en ChristenUnie-Amstelveen zijn tegen subsidiestop ouderenbonden
In de nieuwe Wmo-nota heeft het college van Amstelveen aan de gemeenteraad voorgesteld om de jaarlijkse subsidie van 11.000 euro aan ouderenbonden stop te zetten
ChristenUnie-Amstelveen wil subsidie van het Noorddamcentrum behouden
Het voornemen van het college om alle subsidie aan het Noorddamcentrum in te trekken is onterecht, vindt de fractie van de ChristenUnie in de Amstelveense gemeenteraad
Café internationale in de Buurtkamer Keizer Karelpark krijgt Hollandse keuken
In de Buurtkamer Keizer Karelpark huist sinds kort op de donderdagavonden een eetcafé met de naam 'Café internationale.' Eenmaal per week ontmoeten buurtgenoten elkaar daar
SP: Nevenfunctie burgemeester Van 't Veld niet nodig en niet gewenst!
Voor de SP is het verder van belang, dat de burgemeester haar eerste prioriteit moet leggen bij het inwerken in Amstelveen en niet bij het binnenhalen van nevenfuncties, waarvan niet duidelijk is, welke belangen van de Amstelveners worden gediend
Najaarsconcerten 2014 van het Amstelveens Symfonie Orkest
Het Amstelveens Symfonie Orkest gaat op zondag 26 oktober 2014 15:00 in de Hervormde Kerk in Broek in Waterland, en zondag 2 november 2014 15.00 in de Paaskerk in Amstelveen concerten geven
Ervaringen van een vrijwilligster
Er zijn natuurlijk genoeg excuses te vinden om geen vrijwilligerswerk te doen. We zijn allemaal druk
Burgemeester Mirjam van 't Veld wordt toch lid van Wakker Nederland
Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad, dat ze lid wordt van de Raad van Toezicht van omroep WNL
Begraafplaats Beth Haim krijgt 20 duizend euro van de provincie NH
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem en de viering van 200 jaar Koninkrijk hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland besloten eenmalig een aantal bijzondere Noord-Hollandse erfgoedprojecten