Bijgewerkt: 3 maart 2021

De verkeersveiligheid van de rotondes van de Amstelveenlijn wordt geoptimaliseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-01-2021

De gemeente Amstelveen voert extra aanpassingen door rond de nieuwe rotondes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. 'Het zijn ingrepen voor een verdere verbetering van de verkeersveiligheid' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

De gemeente heeft direct na oplevering van de rotondes een verkeerschouw uitgevoerd en al een aantal direct uitvoerbare maatregelen getroffen. Zo zijn er stopborden aangebracht en is de belijning aangepast. Ook waren er over de verkeersituaties diverse meldingen binnengekomen van omwonenden en weggebruikers. De veiligheid van de rotondes zijn vervolgens nader onderzocht op verdergaande maatregelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Eenrichtingsverkeer voor fietsers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verdere maatregelen wenselijk waren voor onder andere de zichtbaarheid van de fietsers en voetgangers, maar ook het verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer. 'We nemen de zorgen van inwoners uiterst serieus. De eerste aanpassingen zijn al gereed. De gemeente heeft bij de rotondes Kronenburg en Zonnestein het fietspad omgezet naar eenrichtingsverkeer. Dit is voor automobilisten overzichtelijker' -zegt wethouder Ellermeijer

Meerdere aanpassingen bij ieder kruispunt. Om de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen komen er op de opritten naar de rotondes extra drempels en worden de voetgangersoversteken verhoogd. Op termijn past de gemeente nog meer aan. Zo is het plan een deel van de glazen beplating rond de tunnelbakken te vervangen door spijlenhekwerken. Dan hebben weggebruikers minder last van eventueel beslagen glas of regendruppels, die het zicht op het langzaam verkeer wegnemen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Ontwerptekening van de rotonde Kronenburg


Groen op middeneiland rotondes. Als laatste gaat de gemeente aan de slag met het inrichten van de middeneilanden met groen. Het midden is nu afgewerkt met geel natuursteen, maar wordt (mede op verzoek van omwonenden) groen. Dit heeft ook een positief effect op de verkeersveiligheid, omdat automobilisten niet meer direct de andere kant van de rotonde kunnen zien en hierdoor onbewust hun snelheid aanpassen.

Aanpassingen stap voor stap. Niet alle aanpassingen zijn direct te realiseren. De aanpassingen van de glazen beplating en de middeneilanden vragen een langere voorbereiding. De extra snelheidsbeperkende maatregelen worden het eerst uitgevoerd, de overige maatregelen volgen in het voorjaar van 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.