Bijgewerkt: 2 september 2014

Cijfers jeugdoverlast blijven dalen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-06-2012

Het aantal meldingen jeugdoverlast is in de eerste vier maanden van 2012 met 17,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar in Amstelveen. De daling die eind vorig jaar al zichtbaar was heeft zich met name doorgezet in de wijken Keizer Karelpark, Stadshart en Westwijk West.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Herbert Raat (VVD) van jeugd en handhaving:’Het is goed om te constateren, dat de daling is voortgezet. Een compliment aan onze jongerenwerkers, straatcoaches en bikers is op zijn plaats. Maar ook aan de Amstelveense jongeren, zij nemen verantwoordelijkheid en tonen initiatief. Dit zien we vooral terug in de activiteiten die we samen met hen organiseren’.

Het college beseft, dat jeugdoverlast altijd zal blijven bestaan, het is onmogelijk dit naar een ‘nulpunt’ terug te brengen. De dalende lijn kan dan ook niet eindeloos aanhouden. Natuurlijk houdt het college vinger aan de pols. In wijken, waar de cijfers oplopen, zoals Middenhoven, Groenelaan en Kostverloren wordt gekeken, of een specifieke aanpak gewenst is.

Westwijk Oost aandachtspunt

Westwijk Oost heeft met 23 meldingen veruit het meest te kampen met jeugdoverlast. Een verklaring hiervoor is, dat het niet alleen de grootste wijk van Amstelveen is, maar ook de wijk, waarin de meeste jongeren wonen. Tot 2015 neemt het aantal jongeren hier naar verwachting met 20 procent toe. Een speciale aanpak voor deze wijk is noodzakelijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.