Bijgewerkt: 22 januari 2021

Situatie in bestuur van het Ziekenhuis Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-05-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontstane situatie bij het bestuur van het Ziekenhuis Amstelland:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 9 maart 2016 heb ik u, naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Van Den Bergh, laten weten in gesprek te gaan met betrokken personen bij Ziekenhuis Amstelland. Dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen, zoals het vertrek van voormalig bestuursvoorzitter Moors per 1 juli 2016. Het college heeft bovendien kennisgenomen van het artikel in Het Parool van 31 maart 2016.

Zoals reeds in de raadsvergadering aangegeven heeft de gemeente geen formele bevoegdheid inzake Ziekenhuis Amstelland. Wij vinden het echter wel van belang, dat inwoners van Amstelveen goede medische voorzieningen in hun nabijheid hebben. Om die reden heb ik samen met onze gemeentedirecteur op 1 april 2016 gesproken met de heren Mosmans en Steeman (voorzitter en vicevoorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland). Ook hebben wij op 5 april gesproken met de heer Moors.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jacques Moors (l) voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Amstelland en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer op 24 februari 2016 bij de rotonde aan de Laan van de Helende Meesters


Hieruit is naar voren gekomen, dat de Raad van Toezicht een vertrouwensbreuk heeft geconstateerd tussen de Raad van Bestuur en de medisch specialisten. De heer Huijsmans is door de Raad van Toezicht als interim-bestuurder aangesteld om deze breuk te herstellen. Uit de gesprekken kwam ook naar voren, dat de Raad van Toezicht streeft naar meer efficiëntie en kostenreductie, zoals dat in veel ziekenhuizen in Nederland gebeurt. Denk hierbij aan clustering van specialistische zorg in bijvoorbeeld een groter ziekenhuis zoals het VUmc en de specialisatie van kleinere ziekenhuizen in chronische aandoeningen, kleine ingrepen of poliklinische zorg.

Ik heb met de Raad van Toezicht afgesproken, dat zij ons actief informeert over belangrijke ontwikkelingen die van belang zijn voor Amstelveen. Daarnaast hebben de Raad van Toezicht en de interim-bestuurder aangegeven u desgewenst te willen informeren over de visie en de toekomst van Ziekenhuis Amstelland. Een uitnodiging hiervan zal via de griffie verlopen.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat, wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.