Bijgewerkt: 29 augustus 2014

Raadsonderzoek presentatie over subsidierelatie Cardanus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-06-2012

Op maandag 25 juni 2012 om 19.30 uur vindt in het raadhuis van Amstelveen de presentatie plaats van het raadsonderzoek naar de subsidierelatie van de gemeente Amstelveen met welzijnsstichting Cardanus.

Het onderzoek is begeleid door een commissie met vertegenwoordigers van alle fracties onder voorzitterschap van de heer Tim Lechner (VVD). De begeleidingscommissie presenteert de conclusies en aanbevelingen van het raadsonderzoek. De gemeenteraad gaat het onderzoek naar verwachting in september 2012 bespreken.

lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tim Lechner, raadslid van VVD-Amstelveen


Het onderzoek geeft antwoord op de vraag, wat er mis is gegaan bij welzijnsstichting Cardanus als organisatie en in de relatie met de gemeente Amstelveen. Wat waren de afspraken en hebben welzijnsstichting Cardanus en de gemeente zich hieraan gehouden? Welke garanties biedt de subsidieverordening 2012, dat het niet meer misgaat, waar het gaat om aansturing/interventie, toezicht en risicomanagement?

Het onderzoek bestond uit diverse elementen: bronnenonderzoek en –analyse, interviews met betrokkenen (gemeenteraad, college van B en W, ambtelijke organisatie, bestuur en directie Cardanus) en steekproefsgewijs toetsing van het subsidieproces (van subsidieaanvraag, toekenning en uitvoering activiteit/project tot verantwoording).

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in november 2011 besloten om een raadsonderzoek uit te voeren naar de praktijkervaringen en leerpunten van de subsidierelatie met welzijnsstichting Cardanus. De commissie heeft het bureau Necker van Naem uit Utrecht gekozen voor de uitvoering van het onderzoek. Geïnteresseerden zijn welkom om de presentatie bij te wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.