Bijgewerkt: 23 juli 2024

Overheid

Nieuws

145 gemeenten ontvangen een bijdrage uit de Startbouwimpuls
145 gemeenten ontvangen een bijdrage uit de Startbouwimpuls (SBI) zodat de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen versneld van start kan gaan lees
21-11-2023, Bron: Rijksoverheid

Het lokaal bestuur tegen ondermijnende criminaliteit
Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding lees
06-10-2017, Bron: Rijksoverheid

Compensatie werkgever bij ontslag langdurig zieke werknemer
Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds lees
12-11-2016, Bron: Rijksoverheid

Misbruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur is gestopt
Het is niet langer mogelijk, dat mensen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) doen alleen om geld te krijgen, terwijl het ze niet om informatie van de overheid te doen is lees
12-07-2016, Bron: Rijksoverheid

Kabinet en overheden pakken problemen verhoogde asielstroom samen aan
Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie in verband met de verhoogde asielstroom, waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen lees
27-11-2015, Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Dijkhoff verscherpt het Nederlandse asielbeleid
'Het is ontoelaatbaar om iemand asiel te geven die zich aan ernstige feiten schuldig heeft gemaakt.' Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag op 25 november 2015 in een brief aan de Tweede Kamer lees
25-11-2015, Bron: Rijksoverheid

Staatsecretaris Wilma Mansfeld is afgetreden
Staatsecretaris Wilma Mansfeld van Infrastructuur en Milieu is op 28 oktober 2015 afgetreden lees
28-10-2015, Bron: Rijksoverheid

Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ramp met vlucht MH17
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de ramp met vlucht MH17 heeft 'veel duidelijkheid geschapen'. Dat zei premier Rutte dinsdag 13 oktober 2015 in reactie op het rapport lees
13-10-2015, Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Rijksoverheid is aan groot onderhoud toe
De huidige hiërarchische organisatie van de Rijksoverheid zit de aanpak van veel complexe vraagstukken in de weg. Die vragen om een andere, meer verbindende aanpak lees
02-10-2015, Bron: Rijksoverheid

FIOD voert strafrechtelijk onderzoek uit naar het witwassen in Uithoorn
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op dinsdag 15 september 2015 twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Ronde Venen, Heemstede en Uithoorn doorzocht lees
17-09-2015, Bron: Rijksoverheid

Ambtenaren krijgen 5,05% loonstijging in 2015 en 2016
Op 10 juli 2015 hebben overheidswerkgevers met drie van de vier vakcentrales voor overheidspersoneel een overeenkomst gesloten die leidt tot 5,05% loonstijging in 2015 en 2016, aangevuld met een eenmalige uitkering van 500 euro in 2015 lees
27-08-2015, Bron: Rijksoverheid

Overtollig vastgoed verkoop van het Rijk brengt 125 miljoen euro op
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2014 voor 125 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. In totaal ging het om 160 verkooptransacties, voor het grootste deel van grond (totaal ruim 400 hectare) lees
23-01-2015, Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Dekker is bezorgd over veiligheid van leerling en docent op school
Het overgrote deel van de leerlingen en docenten voelt zich veilig op en rond de school. Op de basisscholen gaat het om 94 procent van het onderwijspersoneel en 97 procent van de leerlingen lees
15-01-2015, Bron: Rijksoverheid

8413 incidenten gemeld tijdens de jaarwisseling van 2014-2015
In het totaal zijn er 8413 incidenten gemeld tijdens de jaarwisseling van 2014-2015 in Nederland, een kleine daling ten opzichte van afgelopen jaar lees
02-01-2015, Bron: Rijksoverheid

Rookverbod geldt per direct in alle cafés in Nederland
Asbakken moeten per direct van tafel in kleine cafés zonder personeel die tot nu toe onder de uitzondering op het rookverbod in de horeca vielen lees
21-10-2014, Bron: Rijksoverheid

Digitaal procederen kan vanaf 2015
Digitalisering van de rechtspraak, die vanaf 2015 stapsgewijs wordt doorgevoerd, heeft als voordeel, dat rechters en griffiers minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie lees
20-10-2014, Bron: Rijksoverheid

Bijstand en pensioen
Het plan om bijstandsgerechtigden te verplichten om hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan, vinden staatssecretaris Klijnsma en minister Asscher onwenselijk. Zij delen de zorg van de leden van de PvdA-fractie lees
15-10-2014, Bron: Rijksoverheid

DigiD bestaat sinds 10 jaar
Het is 10 jaar geleden, dat DigiD gelanceerd werd. Inmiddels hebben ruim 11,5 miljoen gebruikers dit jaar al meer dan 110 miljoen keer hun DigiD gebruikt lees
06-10-2014, Bron: Rijksoverheid

Miljoenennota 2015 wijst op behoedzaamheid bij economisch herstel
Nederland herstelt langzaam van de crisis. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25% lees
17-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Gemeenten krijgen maximale bestedingsvrijheid bij decentralisaties
Bij de overdracht van taken naar gemeenten is het van belang, dat gemeenten de taken financieel, organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen uitvoeren lees
12-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Investering tot 1,2 miljard euro in het Nederlandse onderwijs
De afspraken die zijn gemaakt in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over vernieuwing en verbetering van het onderwijs leveren in totaal een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro op lees
28-08-2014, Bron: Rijksoverheid

De Nederlandse Staat krijgt het volledige bedrag Icesave terug
De Nederlandse Staat heeft het volledige bedrag terug, dat in 2008/2009 beschikbaar was gesteld om gedupeerde spaarders van de IJslandse internetspaarbank Icesave te ontzien lees
27-08-2014, Bron: Rijksoverheid

38 miljoen euro voor 152 talentvolle wetenschappelijke onderzoekers
152 veelbelovende onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een Veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lees
29-07-2014, Bron: Rijksoverheid

Einde misbruik Wet openbaarheid van bestuur in zicht
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil een halt toeroepen aan het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) lees
23-07-2014, Bron: Rijksoverheid

Woensdag 23 juli 2014 is de dag van de nationale rouw in Nederland
Minister-president Rutte heeft woensdag 23 juli 2014 tot dag van nationale rouw verklaard. Op deze dag komen de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 aan in Eindhoven lees
22-07-2014, Bron: Rijksoverheid

Alle vormen van communicatie worden grondwettelijk beschermd
Alle vormen van communicatie worden grondwettelijk beschermd, dus ook elektronische. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim lees
12-07-2014, Bron: Rijksoverheid

1 miljard euro vrij voor investeringen in het hoger onderwijs
Het kabinet maakt een bedrag oplopend tot maximaal 1 miljard euro vrij voor investeringen in het hoger onderwijs. Dat staat in het wetsvoorstel voor het Studievoorschot lees
11-07-2014, Bron: Rijksoverheid

444 miljoen euro beschikbaar voor nog beter onderwijs
Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd lees
11-07-2014, Bron: Rijksoverheid

Ruimere regels vrijwilligerswerk voor mensen in de WW
De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden verruimd lees
10-07-2014, Bron: Rijksoverheid

Aanvullend actieplan voor financiering van het midden en kleinbedrijf
Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte voor het midden en kleinbedrijf lees
08-07-2014, Bron: Rijksoverheid

Nieuw actieplan om ontslagen in de zorg te voorkomen
Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceerden op 7 juli 2014 de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen krijgen een toelage, zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden lees
07-07-2014, Bron: Rijksoverheid

75 miljoen euro extra voor technische mbo opleidingen
Vanaf 2015 krijgt het middelbaar beroepsonderwijs structureel 75 miljoen euro extra om technische opleidingen te bekostigen. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) op 7 juli 2014 bekend lees
07-07-2014, Bron: Rijksoverheid

De Eerste Kamer koos voor de Participatiewet
De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de Maatregelen in de Wet Werk en Bijstand van staatssecretaris Jetta Klijnsma , Sociale Zaken en Werkgelegenheid lees
01-07-2014, Bron: Rijksoverheid

Ouderen krijgen inkomensondersteuning boven op hun AOW
Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2015 een inkomensondersteuning boven op hun AOW die afhankelijk is van het aantal jaren, dat men in Nederland heeft gewoond lees
30-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe wetten per 1 juli 2014 in Nederland
Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven willen strafvervolging in meer gevallen mogelijk maken als Nederlanders in het buitenland slachtoffer zijn geworden van een ernstig misdrijf lees
30-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Hans Alders wordt President-Commissaris bij ProRail
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust, de holdingmaatschappij van ProRail, is Hans Alders benoemd als President-Commissaris van ProRail. Hij volgt Michiel Boersma op die deze functie sinds 1 februari 2010 vervulde lees
27-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Het kabinet wil werkzoekenden vanaf 50 jaar laten scholen
Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining, of geld voor scholing. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 34 miljoen euro extra vrij lees
26-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Mensen met een minimuminkomen krijgen dit jaar een extraatje
De minima krijgen dit jaar een extraatje. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van Staatssecretaris Klijnsma lees
25-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Werken vanuit bijstand is lonend voor alleenstaande ouders
Het woud aan regelingen voor ouders met kinderen wordt teruggebracht van 10 nu, naar 4 in 2015. Door deze vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend lees
25-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Woningcorporaties moeten hun taakgebied herzien
Het stelsel van woningcorporaties wordt op een nieuwe leest geschoeid. Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht wordt versterkt lees
21-06-2014, Bron: Rijksoverheid

'Het Rijk moet stoppen met het maken van hinderbeleid'
Gemeenten hebben betrokkenheid, collegialiteit, creativiteit en lef nodig. Én een Rijksoverheid die stopt met het maken van hinderbeleid lees
19-06-2014, Bron: VNG

Minister Schultz wil zelfrijdende auto's grootschalig testen
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil grootschalige testen met zelfrijdende auto's op de Nederlandse wegen mogelijk maken. Op deze manier kan ons land internationaal een voortrekkersrol vervullen in deze innovatie op de weg lees
16-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Mirjam van 't Veld wordt de burgemeester van Amstelveen
Mevrouw drs. M.M. van 't Veld (Mirjam) wordt de nieuwe burgemeester van Amstelveen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming lees
13-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Ouderenzorg in een instelling kan en moet fors beter
De kwaliteit van ouderenzorg in een instelling kan en moet fors beter. Langdurige zorg in een instelling wordt steeds meer complexe zorg, omdat ouderen op hogere leeftijd en met zwaardere zorgvragen in een instelling komen wonen lees
12-06-2014, Bron: Rijksoverheid

De Eerste Kamer steunt de Wet Werk en Zekerheid
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk lees
10-06-2014, Bron: Rijksoverheid

114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio's op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de Participatiewet lees
10-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Regionale samenwerking om ouderen langer thuis te laten wonen
Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de mogelijkheden in kaart gebracht om ouderen en mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen lees
05-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Consumenten kiezen vaker milieuvriendelijk geproduceerd voedsel
Consumenten kiezen vaker voor dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. In het afgelopen jaar gaven zij hier 257 miljoen euro meer aan uit ten opzichte van 2012 lees
04-06-2014, Bron: Rijksoverheid

Actieplan 'Focus op Vakmanschap'
Voor de toekomstige welvaart van Nederland is het cruciaal, dat de talenten van mensen zoveel mogelijk worden ontwikkeld. De steeds sneller veranderende arbeidsmarkt maakt die urgentie groot lees
02-06-2014, Bron: Rijksoverheid

3,9 miljard euro voor nieuwe jeugdtaken in 2015
Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget voor jeugdhulp en jeugdzorg. Gemeenten krijgen in 2015 zo'n 3,9 miljard euro om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren lees
30-05-2014, Bron: Rijksoverheid

NL-Alert controlebericht op 2 juni 2014
Op maandag 2 juni 2014 rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland lees
27-05-2014, Bron: Rijksoverheid

Een meevaller voor kamerhuurders
Huurders van kamers en etages hoeven straks geen bemiddelingskosten meer te betalen wanneer een bemiddelaar zowel voor de huurder, als voor de verhuurder optreedt lees
20-05-2014, Bron: Rijksoverheid

Betere verdeling bijstand- en re-integratiebudgetten gemeenten
Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten zullen na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 verdeeld worden lees
15-05-2014, Bron: Rijksoverheid

Justitie gaat identiteitsfraude harder aanpakken
De wet van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) die het mogelijk maakt alle vormen van identiteitsfraude aan te pakken, treedt vandaag 1 mei 2014 in werking lees
01-05-2014, Bron: Rijksoverheid

Onderzoek naar fraude bij bouw bedrijfspand KPMG in Amstelveen
Het Functioneel Parket doet strafrechtelijk onderzoek naar een joint venture van KPMG en een projectontwikkelaar, waarin de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor in Amstelveen was ondergebracht lees
18-04-2014, Bron: OM

Wetten die in werking treden in Nederland op 1 april 2014
Per 1 april 2014 treedt nieuwe wetgeving in werking lees
31-03-2014, Bron: Rijksoverheid

AOW-inkoopregels worden strenger
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma besloten de voorwaarden aan te scherpen voor het vrijwillig kunnen inkopen van ontbrekende AOW-opbouwjaren lees
24-03-2014, Bron: Rijksoverheid

De 200ste verjaardag van de Grondwet van Nederland
Onze Grondwet bestaat op zaterdag 29 maart 2014 precies 200 jaar. De 200ste verjaardag van de Grondwet is een speciale dag voor alle inwoners van het jubilerende Koninkrijk. Dit wordt in Den Haag gevierd met een festival vol attracties lees
22-03-2014, Bron: Rijksoverheid

Laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje
De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Een echtpaar krijgt eenmalig € 100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70. In deze financieel zware tijden staat de koopkracht van minima onder druk lees
17-03-2014, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe website startstuderen.nl online
Vanmiddag 11 maart 2014 lanceerde minister Bussemaker samen met de scholieren- en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe website startstuderen.nl. Startstuderen.nl is het centrale informatiepunt voor iedere student lees
11-03-2014, Bron: Rijksoverheid

Digitale hoogtekaart van Nederland in het publiek domein
Architecten die hun bouwwerk levensecht in 3D kunnen laten zien, zonnepanelen die efficiënter kunnen worden geplaatst, games die Nederland letterlijk op de kaart kunnen zetten. Het is slechts een greep uit de toepassingsmogelijkheden lees
05-03-2014, Bron: Rijksoverheid

Wijkverpleegkundige in het basispakket van de zorgverzekeringswet
Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin Van Rijn regelen, dat de wijkverpleegkundige vanaf 2015 in het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt opgenomen lees
05-03-2014, Bron: Rijksoverheid

DigiD-activeringscodes worden in risicogebieden thuis bezorgd
Als extra maatregel voor het tegengaan van fraude met DigiD heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten, dat de activeringscodes voor DigiD per koerier thuis bezorgd worden in risicogebieden lees
05-03-2014, Bron: Rijksoverheid

Ouderen verliezen hun recht niet op plek in instelling
In reactie op de berichtgeving van vandaag over het sluiten van zorginstellingen, merkt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) het volgende op: 'Ouderen die nu in een instelling wonen, houden het recht op verblijf in een instelling lees
01-03-2014, Bron: Rijksoverheid

Miljoenen vooraf ingevulde belastingaangiftes
Vanaf 1 maart 2014 stelt de Belastingdienst voor miljoenen Nederlanders de vooraf ingevulde belastingaangifte ter beschikking. Dit jaar is de aangifte voor ongeveer zes miljoen particulieren volledig vooraf ingevuld lees
28-02-2014, Bron: Rijksoverheid

Minister Opstelten investeert in bestrijding computercriminaliteit
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) komt met maatregelen die politie en openbaar ministerie in staat stellen effectiever tegen computercriminaliteit op te treden lees
26-02-2014, Bron: Rijksoverheid

Afspraken om kwetsbare mensen te ondersteunen bij gemeenten
Het ministerie van VWS, de VNG en MEE Nederland hebben afspraken gemaakt die een goede basis vormen om cliëntondersteuning van kwetsbare mensen per 1 januari 2015 bij gemeenten te regelen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaa lees
25-02-2014, Bron: Rijksoverheid

De Tweede Kamer is ingestemd met de Participatiewet
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 20 februari 2014 ingestemd met de Participatiewet. Na een twee dagen durend debat stemden de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP , CDA en Bontes voor de wet lees
21-02-2014, Bron: Rijksoverheid

Meer dan 10 miljoen verkeersovertredingen in 2013 in Nederland
In 2013 zijn 10.334.619 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting lees
07-02-2014, Bron: Rijksoverheid

Tegemoetkoming erfgenamen die onverwachte schuld uit erfenis krijgen
Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden lees
05-02-2014, Bron: Rijksoverheid

Huidige Wajongers toch niet naar de bijstand
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag 3 februari 2014 afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet lees
03-02-2014, Bron: Rijksoverheid

Het kabinet wil hardere aanpak frauduleuze faillissementen
De mogelijkheden om via het strafrecht harder en effectiever op te treden tegen frauduleuze faillissementen worden verruimd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie lees
02-02-2014, Bron: Rijksoverheid

IBAN nummerconversie wordt verlengd tot 1 februari 2016
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft tijdens het algemeen overleg online betalingsverkeer aan de Tweede Kamer laten weten, dat hij een ontheffing, in de vorm van een SEPA-waiver, gaat aanvragen bij de Europese Commissie lees
31-01-2014, Bron: Rijksoverheid

Reactie op de uitslag van de VNG over decentralisatie zorg en Wmo
Het Kabinet stuurde op 29 januari 2014 een reactie naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning lees
29-01-2014, Bron: Rijksoverheid / VNG

Nieuwe regeling slachtofferhulp voor beroofde winkeliers
Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen voortaan ook een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning lees
20-01-2014, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer
Staatssecretaris Van Rijn heeft op 14 januari 2014 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd lees
14-01-2014, Bron: Rijksoverheid

Het Nederlandse paspoort is 10 jaar lang geldig
Vanaf maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier lees
10-01-2014, Bron: Rijksoverheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn gefuseerd sinds 1 januari 2014. De naam van de nieuwe organisatie is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland lees
07-01-2014, Bron: Rijksoverheid

Geen heffing productschappen meer vanaf 2014
Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen per 1 januari 2014 lees
30-12-2013, Bron: Rijksoverheid

Naturalisatie buitenlanders na 7 jaar legaal verblijf in Nederland
Buitenlanders die Nederlander willen worden, komen hier voortaan voor in aanmerking na 7 jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Op dit moment geldt nog een termijn van 5 jaar lees
21-12-2013, Bron: Rijksoverheid

Regulering hennepteelt kan niet volgens minister Opstelten
Regulering van hennepteelt biedt geen oplossing voor de problemen met illegale hennepteelt. Het merendeel van de in Nederland geteelde hennep is bestemd voor export en niet voor binnenlands gebruik via de coffeeshops lees
19-12-2013, Bron: Rijksoverheid

De gemiddelde basisschoolklas had 23,3 leerlingen in 2013
De gemiddelde basisschoolklas heeft dit schooljaar 23,3 leerlingen. In het voortgezet onderwijs varieert de gemiddelde groepsgrootte van 21 leerlingen (vmbo) tot 27 leerlingen (havo) lees
09-12-2013, Bron: Rijksoverheid

De nieuwe burgemeester van Utrecht is benoemd
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt in haar persbericht, dat Mr. J.H.C. (Jan) van Zanen wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht lees
06-12-2013, Bron: Rijksoverheid

Gemeenten krijgen totaal 3,534 miljard euro voor jeugdzorg
Alle 408 gemeenten kregen op 5 december 2013 meer duidelijkheid over het budget voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarover zij vanaf 1 januari 2015 beschikken lees
05-12-2013, Bron: Rijksoverheid

MBO schoolgrootte bepaalt de salaris van de onderwijsbestuurder
Het aantal mbo-studenten op een school bepaalt voortaan, hoeveel salaris het college van bestuur mag ontvangen lees
02-12-2013, Bron: Rijksoverheid

Bijzondere 2 euromunt is geslagen
Ter ere van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden is op 25 november 2013 bij de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) in Utrecht een bijzondere 2 euromunt geslagen lees
25-11-2013, Bron: Rijksoverheid

Tabaksverkoop naar 18 jaar vanaf 1 januari 2014
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) om de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar lees
12-11-2013, Bron: Rijksoverheid

20 procent extra geld voor hun jeugd GGZ taken gemeenten
Gemeenten krijgen ongeveer 20% extra geld voor hun jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) taken lees
11-11-2013, Bron: Rijksoverheid

De Cross Border Enforcement wordt verbeterd in de EU
Door uitwisseling van kentekengegevens tussen Europese landen op basis van de zogeheten Cross Border Enforcement (CBE) EU-richtlijn wordt de handhaving van verkeersregels verbeterd lees
07-11-2013, Bron: Rijksoverheid

Phishing e-mails in de naam van DigiD
Er zijn phishing e-mails in omloop, waarin u wordt gevraagd uw DigiD gegevens te verifieren voor een bepaalde vervaldatum. Als u zo'n e-mail heeft ontvangen, gooi deze weg en klik niet op links in de e-mail lees
04-11-2013, Bron: Rijksoverheid

Laatste eer voor soldaat Litjens uit de Meidagen van 1940
Op donderdag 7 november 2013 vindt op het Militaire Ereveld Grebbeberg in Rhenen de herbegrafenis plaats van Soldaat Peter Johannes Litjens. Militairen van het 42e Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers dragen hem naar zijn laatste rustplaats lees
04-11-2013, Bron: Rijksoverheid

Restschuld mag mee onder Nationale Hypotheek Garantie
Huiseigenaren kunnen bij verkoop van hun woning onder voorwaarden een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie lees
01-11-2013, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe muntreeks komt met Koning Willem-Alexander
Op 31 oktober 2013 onthulde staatssecretaris van Financien Frans Weekers het ontwerp voor de nieuwe Nederlandse zijde van de euromuntreeks lees
31-10-2013, Bron: Rijksoverheid

Op 4 november 2013 landelijk controlebericht NL-Alert
Op maandag 4 november rond 12.00 uur, tegelijkertijd met de sirenetest, zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland lees
30-10-2013, Bron: Rijksoverheid

Bewustwordingscampagne Alert Online gestart
Mede door incidenten hebben mensen een scherper beeld van wat er wordt bedoeld met cyber security. Desondanks is de risicoperceptie onder ICT gebruikers nog steeds beperkt en ligt zelfoverschatting op het gebied van digitale veiligheid op de loer lees
28-10-2013, Bron: Rijksoverheid

Van de Hoge Raad mogen gemeenten hondenbelasting heffen
Gemeenten mogen van de Hoge Raad hondenbelasting heffen, ook als ze de opbrengst niet apart besteden aan speciale veldjes voor honden, of de aanpak van hondenpoep. Dat is geen discriminatie van hondenbezitters lees
23-10-2013, Bron: Rijksoverheid

De gemeenten moeten oudere werklozen effectiever helpen
De manier, waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen aan het werk te komen is onvoldoende effectief. Er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor de grootste groep oudere bijstandsgerechtig lees
23-10-2013, Bron: Rijksoverheid

Minister Opstelten stimuleert doorstart bedrijven
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) maakt het wettelijk mogelijk, dat rechters al voor een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator lees
22-10-2013, Bron: Rijksoverheid

Begrotingsafspraken 2014 kabinet met D66, ChristenUnie en SGP
Het kabinet is met D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen tot afspraken gekomen die het mogelijk maken gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinancien en evenwichtige inkomensverdeling lees
12-10-2013, Bron: Rijksoverheid

Pensioenakkoord bereikt in overheids- en onderwijssector voor 2014
Op 16 september 2013 is in de Pensioenkamer een akkoord bereikt tussen de overheids- en onderwijswerkgevers, verenigd in het Verband Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de vakbonden lees
17-09-2013, Bron: RIjksoverheid

Fonds voor energiebesparing van woningeigenaren
Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en Rien Nagel (directeur Particulieren) namens Rabobank Nederland hebben een intentieovereenkomst getekend met als doel nog dit jaar een revolverend fonds voor energiebesparing voor woningbezitters te realiseren lees
12-07-2013, Bron: RIjksoverheid

Nieuwe wetten treden in werking per 1 juli 2013
Per 1 juli 2013 treden een aantal nieuwe wetten in werking in Nederland lees
27-06-2013, Bron: Rijksoverheid

Presentatie spelregels financiering van de banenplannen
Ambitieuze plannen die leiden tot meer werk, of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk lees
20-06-2013, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe Leegstandwet vanaf 1 juli 2013
Het wordt voor woningbezitters eenvoudiger om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen de eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder en is niet langer gebonden aan een maximale huursom lees
18-06-2013, Bron: Rijksoverheid

Ontwerp voorstel voor provinciale herindeling Noord-Holland
De samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht biedt kansen om effectiever en efficienter te kunnen werken, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende vraagstukken lees
17-06-2013, Bron: Rijksoverheid

Einde aan de zogenaamde Wgr-plusregio's
Het kabinet maakt een einde aan de zogenaamde Wgr-plusregio's lees
17-06-2013, Bron: RIjksoverheid

Ruim 2 miljoen mensen slachtoffer ID-fraude
Ruim 2 miljoen mensen zijn in het verleden ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude. In 2012 ging het naar schatting om ruim 600.000 gedupeerden. Hun schade lag vorig jaar op ruim 350 miljoen euro lees
07-06-2013, Bron: RIjksoverheid

Verbod schadelijke gewasbeschermingsmiddelen voor bijen
De Europese Commissie heeft besloten de toepassing te verbieden voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen lees
29-05-2013, Bron: Rijksoverheid

De digitale overheid
Zoveel mogelijk digitaal, zo weinig mogelijk papier meer. Wie iets met de overheid wil regelen, doet dat over vier jaar bij voorkeur elektronisch lees
26-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Veiligheidsregio's zijn steeds beter in rampen- en crisisbeheersing
De Veiligheidsregio's voldoen in toenemende mate aan de eisen die de wet op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing stelt, zo concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in de Staat van de Rampenbestrijding 2013 lees
23-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Compensatie bij storing telefonie en internet
Telecomproviders worden verplicht bij storingen van telefonie en internet hun klanten te compenseren. Er komen in de wet minimale eisen te staan, waaraan een compensatieregeling moet voldoen lees
22-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Minder pop-ups op websites door versoepeling cookiewet
De cookiewet wordt zo aangepast, dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytic cookies lees
20-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Warenautoriteit haalt onveilige bio-ethanolbranders van de markt
Veel bio-ethanolbranders die in Nederlandse winkels worden verkocht zijn onveilig en vormen een onacceptabel risico voor de gebruikers. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) lees
19-05-2013, Bron: NVWA

Nieuwe jeugdstelsel in Nederland vanaf 2015
Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Interprovinciaal Overleg hebben een plan voor de invoering van het nieuwe jeugdstelsel vastgesteld. Het transitieplan beschrijft de stappen die zij zetten, in samenwerking met zorgverzekeraars en veldpartijen, voo lees
14-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Techniek op alle basisscholen in 2020
Aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020. Een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren en duizend beurzen per jaar voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven lees
13-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Duidelijk overzicht van de gehele 112 keten ontbrak
Voor het goed functioneren van het landelijke alarmnummer is het noodzakelijk, dat er strakkere sturing en regie op de gehele 1-1-2 keten plaatsvindt lees
13-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Geen wachtgeld meer voor aftredende gemeenteraadsleden
Gemeenten en provincies mogen binnenkort geen regeling meer hebben voor een ('wachtgeld') uitkering aan aftredende gemeenteraadsleden en statenleden lees
08-05-2013, Bron: Rijksoverheid

De Raad voor het openbaar bestuur maakt zich zorgen
De Raad voor het openbaar bestuur vreest, dat gemeenten weinig beleidsvrijheid wordt gegund als zij straks verantwoordelijk zijn voor de taken die door het Rijk worden gedecentraliseerd lees
07-05-2013, Bron: Rijksoverheid

Goedkoper mobiel bellen naar 0900-nummers
Bellen naar betaalde informatienummers (0900- en 18-nummers) met een mobiele telefoon wordt vanaf 1 juli 2013 goedkoper. Je gaat dan net zoveel betalen als bij bellen naar een vast nummer lees
03-05-2013, Bron: Rijksoverheid

DigiD is tijdelijk niet toegankelijk door DDOS-aanval
DigiD is sinds dinsdagavond 23 april 2014 niet, of moeilijk toegankelijk door een zogenoemde DDOS-aanval lees
24-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Steeds minder post wordt bezorgd
Vanaf 1 januari 2014 mag PostNL de post in vijf in plaats van zes dagen bezorgen. Rouwkaarten en medische post moeten wel zes dagen per week bezorgd blijven worden lees
22-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Alternatief plan voor de A9 tunnel
De gemeente Amstelveen en het Rijk onderhandelen momenteel over de toekomst van de A9-tunnel. Afgelopen week verklaarde verkeersminister Schultz de besluitvorming binnenkort te kunnen afronden lees
18-04-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

Decentralisatie heeft ingrijpende gevolgen voor gemeenten en burgers
De Raad voor de financiele verhoudingen stelt vast, dat de decentralisaties jeugdzorg, werk en AWBZ-zorg ingrijpende gevolgen hebben voor gemeenten en burgers. Niet alleen financieel, maar vooral ook voor de aanspraken die burgers kunnen maken op zorg. Me lees
17-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Half miljoen soesjes voor verzorgingshuizen en voedselbanken
Albert Heijn, Deli XL en Omroep Max gaan gezamenlijk de inwoners van alle verzorgingshuizen in Nederland op koningssoesjes trakteren lees
17-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Meer werk, meer zekerheid
Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw lees
12-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Familiebedrijven zijn gezonder en gaan minder snel failliet
Familiebedrijven zijn gezonder, gaan minder snel failliet en zijn innovatiever dan andere bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van ING, MKB Nederland lees
08-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Van DigiD naar eID
dr. Ronald. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan de versterking van de identiteitsinfrastructuur van Nederland lees
05-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Stimuleringsregeling Duurzame Energie van start
Meer dan 100 projecten voor zonne-energie, 3 windmolenparken, 18 vergistingsinstallaties, 25 biomassaketels en 12 duurzame warmte projecten. Met deze plannen willen groene ondernemers een hoeveelheid duurzame energie opwekken lees
05-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe Ambassadeur Jeugdwerkloosheid aan de slag
Mirjam Sterk (CDA) gaat als nieuwe Ambassadeur Jeugdwerkloosheid aan de slag. Dat maakten minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend tijdens hun bezoek aan MBO College Lelystad lees
03-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Externe toezicht op woningcorporaties bij het Rijk
Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk lees
27-03-2013, Bron: Rijksoverheid

Te koop staande woningen makkelijker tijdelijk verhuren
Eigenaren kunnen naar verwachting nog voor de zomer hun te koop staande woningen makkelijker tijdelijk verhuren, doordat de huurprijs wordt vrijgegeven lees
27-03-2013, Bron: Rijksoverheid

Scholen moeten verplicht tegen pesten te gaan
Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman lees
25-03-2013, Bron: Rijksoverheid

Verhoging keuringsleeftijd rijbewijs naar 75 jaar
Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf volgend jaar pas vanaf hun 75ste te laten keuren. Nu ligt de keuringsleeftijd op 70 jaar lees
23-03-2013, Bron: Rijksoverheid

Elektronisch stemmen opnieuw in het stemlokaal?
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt, hoe elektronisch stemmen opnieuw in het stemlokaal kan worden ingevoerd lees
14-03-2013, Bron: Rijksoverheid

50 miljoen euro extra om de jeugdwerkloosheid te bestrijden
Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden lees
05-03-2013, Bron: Rijksoverheid

In 2013 geen bezuinigingen, of lastenverzwaringen meer
De verslechterde economische en financiele vooruitzichten leiden voor dit jaar niet tot extra bezuinigingen of lastenverzwaringen. Volgend jaar zijn extra budgettaire maatregelen echter onvermijdelijk lees
01-03-2013, Bron: Rijksoverheid

Tijdelijke btw-verlaging op renovatie woningen
Staatssecretaris Weekers van Financien verlaagt per 1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar lees
28-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Woningcorporaties behouden investeringsruimte
Woningcorporaties kunnen blijven investeren en tegelijk de nieuwe verhuurdersheffing betalen lees
28-02-2013, Bron: Rijksoverheid

De Rijksgebouwendienst wil 34 rijksmonumenten afstoten
De Rijksgebouwendienst wil 34 rijksmonumenten afstoten lees
26-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Het kabinet kiest voor decentralisatie van het binnenlands bestuur
Het is een grote verandering in het binnenlands bestuur: op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen kiest het kabinet voor decentralisatie van taken naar gemeenten lees
19-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Toetsen maken op HBO scholen
Hogescholen gaan samen toetsen maken en afnemen, en maken daarbij meer gebruik van tweede beoordelaars en experts van buiten lees
14-02-2013, Bron: Rijksoverheid

35 arbeidsmarktregio's krijgen 5 miljoen euro
De 35 arbeidsmarktregio's krijgen 5 miljoen euro om meer werkzoekenden aan werk te helpen lees
14-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Bezuiniging infrafonds 6,4 miljard euro
Een bezuinigingspakket van 6,4 miljard euro op basis van heldere criteria, bekeken per regio en vervoersvorm om ervoor te zorgen, dat Nederland ondanks de financiele beperkingen zo concurrerend, veilig en leefbaar mogelijk blijft lees
13-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector in Nederland
Het Kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Het pakket omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorde lees
13-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Wetsvoorstel om kentekens langer bewaren naar de Tweede Kamer
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waardoor alle kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt, vier weken mogen worden bewaard om misdrijven op te sporen en voortvluchtige verd lees
12-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Straks kan iedereen zijn gegevens controleren in de GBA
Nog dit jaar kan iedereen zijn gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op internet controleren en laten verbeteren lees
08-02-2013, Bron: Rijksoverheid

Bijzondere 2 euromunt met dubbelportret
Staatssecretaris Frans Weekers heeft de Koninklijke Nederlandse Munt opdracht gegeven een 2 euromunt met dubbelportret in circulatie te brengen ter gelegenheid van de aankondiging van de troonswisseling die op 28 januari 2013 werd gedaan lees
06-02-2013, Bron: Rijksoverheid

52 scholen in Nederland worden excellent genoemd
Een voorhoede van 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs mogen zich vanaf maandag 4 februari 2013 als eerste 'excellent' noemen lees
31-01-2013, Bron: Rijksoverheid

De online RegioAtlas is gelanceerd
Minister Plasterk heeft op 30 januari 2013 de RegioAtlas gelanceerd lees
30-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Het Vergevingsgezinde Fietspad project
Ministerie en drie provincies ondersteunen innovatieve aanpak fietsongevallen 50-plussers lees
29-01-2013, Bron: Rijksoverheid

De overheid zendt testbericht NL-Alert naar smartphones
Maandag 4 februari 2013 rond 12.00 uur zendt de overheid het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland lees
29-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Proef met het sneller signaleren van gestolen auto's
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 22 januari 2013 het startschot gegeven voor een proef met het sneller signaleren van gestolen auto's. Binnen twee uur na de melding van diefstal van een auto moet het kenteken zowel nationaal als inte lees
23-01-2013, Bron: Rijksoverheid

De Belastingdienst helpt startende ondernemers
Startende ondernemers worden door de Belastingdienst geholpen om hun administratie goed in te richten en om hun betalingsverplichtingen beter in de gaten te houden. Zo kunnen startende ondernemers een gratis sms-alert aanvragen om hen te helpen herinneren lees
21-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Meer ruimte voor lokale investeringen gemeenten
Het kabinet heeft met de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een onderhandelaarsakkoord bereikt over diverse financiele maatregelen en ambities die voortvloei lees
21-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Het extra geld is voor de ouderenzorg bedoeld
Het extra geld, dat is uitgetrokken voor de ouderenzorg is bedoeld om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen door extra medewerkers op te leiden, aan te nemen en huidige medewerkers op te leiden tot een hoger kwalificatieniveau lees
19-01-2013, Bron: Rijksoverheid

1,2 miljard euro investeren in onderwijs en onderzoek
Het kabinet wil 1,2 miljard euro investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden door studenten een hogere eigen bijdrage te vragen voor hun studie lees
18-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Vacaturefraude is de snelst stijgende oplichtingsvorm
Steeds meer werklozen worden slachtoffer van vacaturefraude. Internetcriminelen boeken toenemend succes met het misbruiken van werkzoekenden voor witwaspraktijken lees
16-01-2013, Bron: Fraudehelpdesk

Meer jongeren verlaten school met diploma
Meer leerlingen gingen vorig schooljaar van school in bezit van een startkwalificatie. Daarmee is het aantal voortijdig schoolverlaters opnieuw gedaald lees
15-01-2013, Bron: RIjksoverheid

560.000 Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen in 2012
Het aantal VOG-aanvragen is afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. In 2005 werden circa 250.000 VOG-aanvragen gedaan. Dit aantal is ruim verdubbeld naar meer dan 560.000 aanvragen in 2012 lees
15-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Leeftijdsgrens verkoop van tabak naar 18 jaar
Het kabinet wil de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van 16 naar 18 jaar verhogen lees
12-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Identiteitsfraude voorkomen
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit lees
10-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Aantal overvallen in 2012 gedaald in Nederland
Het aantal overvallen is in 2012 gedaald naar 1.982. Dat is een afname van 31,6 procent ten opzichte van 2009 lees
10-01-2013, Bron: Rijksoverheid

Nederland niet akkoord met nieuwe telecommunicatieregels VN
Nederland gaat niet akkoord met nieuwe telecommunicatieregels die de Verenigde Naties (VN) wil afspreken lees
09-01-2013, Bron: Rijksoverheid

8094 incidenten tijdens jaarwisseling 2012-2013
Er hebben deze jaarwisseling minder incidenten plaatsgevonden dan vorig jaar in Nederland. Waar vorig jaar landelijk 8457 meldingen werden geregistreerd, zijn dat er dit jaar 8094. Het merendeel van de meldingen betrof vernielingen lees
02-01-2013, Bron: OM / Rijksoverheid / Brandweer Amsterdam-Amstelland

Navigatiesystemen en routeplanners sneller up-to-date
Vanaf 1 januari 2013 krijgen weggebruikers via hun routeplanners en navigatiesystemen sneller informatie over wegaanpassingen lees
28-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Mobiele camera's voor gemeentelijke handhavers
Gemeenten mogen straks ook mobiele camera's inzetten om de openbare orde in de publieke ruimte te handhaven lees
21-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe wetten in Nederland vanaf 1 januari 2013
Nieuwe wetten treden in werking in Nederland vanaf 1 januari 2013 lees
20-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Bijstandsuitkeringen, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013
De bijstandsuitkeringen wijzigen per 1 januari 2013 als gevolg van de koppeling aan de lonen en doorwerking van fiscale maatregelen lees
19-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Bob, ook als je op visite gaat
De succesvolle Bob-campagne wordt in de wintermaanden speciaal ingezet om automobilisten en hun passagiers ook bij bezoek aan familie en vrienden aan te sporen de Bob-afspraak te maken lees
17-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Bezit alcohol op openbare plek is strafbaar onder 16 jaar
Vanaf 1 januari 2013 zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als zij op een openbare plek op straat, in een cafe, park, stationshal, enz. alcohol bij zich hebben lees
16-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Overleg met provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Het kabinet heeft besloten het overleg te starten over de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het kabinet beoogt die te realiseren voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 lees
14-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Gemeentelijke kortingspassen verstrekken is makkelijker
Gemeenten krijgen met onmiddellijke ingang ruimere mogelijkheden om kortingspassen te verstrekken aan inwoners met een laag inkomen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit laten weten in antwoord op Kamervragen lees
12-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht ingediend
Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven is bij de Tweede Kamer ingediend. Met het wetsvoorstel neemt Teeven maatregelen om slimmer en effectiever in te kunnen grijpen in de ontwikkeling van adolescent lees
08-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Overgangstermijn voor hypotheek-omzetting verlengd
Woningbezitters die hun bestaande (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek willen omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek, kunnen dat nog tot 1 april 2013 doen lees
07-12-2012, Bron: Rijksoverheid

Schuldsanering natuurlijke personen blijft stijgen
Het aantal mensen, dat een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) blijft stijgen. In 2011 zijn er 21.114 aanvragen gedaan ten opzichte van 16.643 in 2010 lees
27-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Gedwongen huis verkopen via internet
Particulieren kunnen straks bij de gedwongen verkoop van een huis een bod doen via internet. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht en krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden lees
23-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Het is de overheid die moet veranderen!
Verwijten aan het adres van burgers, dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak, of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Het is de overheid die moet verand lees
22-11-2012, Bron: Raad voor het openbaar bestuur

Vanaf 2013 wordt makkelijker aangifte doen bij de politie
Burgers kunnen vanaf 1 januari 2013 makkelijker aangifte doen bij de politie. Iedereen die met de politie belt om aangifte te doen, wordt 'op maat' geholpen lees
22-11-2012, Bron: Rijksoverheid

De tweede nationaliteit van geboren Nederlanders wordt geschrapt
De tweede nationaliteit van mensen die ook als Nederlander zijn geboren, komt in de toekomst niet meer in de bevolkingsadministratie. En als een tweede nationaliteit al is geregistreerd, kunnen geboren Nederlanders dat laten schrappen lees
16-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Startersleningen blijven ook in 2013 bestaan
Startersleningen voor huizenkopers blijven ook in 2013 bestaan. Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), ook onder de nieuwe hypotheekregels van de belasting blijven aftrek lees
14-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Aflossingsverplichting hypotheek met NHG-garantie versoepeld
Huishoudens die een spaar- of aflossingsvrije hypotheek met NHG-garantie hebben, krijgen bij verhuizing na 1 januari 2013 niet met een aflossingsverplichting te maken lees
09-11-2012, Bron: Rijksoverheid

NL-Alert is landelijk ingevoerd
Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft op 8 november 2012 de NL-Alert, een nieuw aanvullend alarmmiddel voor noodsituaties gelanceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op de mo lees
08-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Het kabinet wil huiseigenaren tegemoet komen
Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen, kunnen vanaf 2013 de rente en kosten voor een lening, waarmee ze de restschuld voldoen maximaal 5 jaar van de belasting aftrekken lees
07-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Koningin Beatrix viert Koninginnedag 2013 in Amstelveen
De Rijksvoorlichtingsdienst maakte op dinsdag 6 november 2012 bekend, dat Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke Familie in De Rijp en in Amstelveen de Koninginnedag 2013 vieren lees
06-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Steuntje in de rug van de vastgoedmarkt
De vastgoedmarkt krijgt een steuntje in de rug. Kopers van nieuw zakelijk vastgoed kunnen langer een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting lees
02-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Professionalisering van de jeugdzorg in de wet
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met het wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg lees
02-11-2012, Bron: Rijksoverheid

App voor gemeenteambtenaren tegen agressie
Gemeenten die gebruik maken van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) kunnen gevallen van agressie en geweld voortaan ook via de smartphone melden met een nieuwe app voor iPhone en Android toestellen lees
01-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Thuiskopieheffing maximaal 5 euro vanaf 2013
Met ingang van 1 januari 2013 komt er, afhankelijk van de opslagcapaciteit, een thuiskopieheffing van maximaal 5 euro op smartphones, telefoons met mp3 spelers, tablets, hdd recorders en settopboxen lees
25-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Minder kinderopvangtoeslag in 2013
In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf een groter gedeelte van de kosten moeten betalen lees
18-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Gestolen mobiele telefoon wordt straks geblokkeerd
Dieven die denken met het stelen van een mobiele telefoon gratis te kunnen bellen en sms-en komen vanaf 2013 bedrogen uit lees
12-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Digitale deurspion om overvallen op senioren te voorkomen
Minister Opstelten heeft op 11 oktober 2012 in een seniorenflat in Hillesluis (Rotterdam) een digitale deurspion geplaatst lees
12-10-2012, Bron: Rijksoverheid

De Leegstandwet wordt gewijzigd
Eigenaren van te koop staande huizen en van leegstaande panden zonder woonbestemming kunnen hun panden in de toekomst makkelijker verhuren lees
11-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Applicatie om de veiligheid in de horeca te vergroten
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft op 10 oktober 2012 met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de app Veilige Horeca, gelanceerd lees
10-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Passend onderwijs gaat definitief door
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2012 ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs lees
09-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Start campagnes 'Straatroof is Triest' en 'Hier waak ik'
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op dinsdagochtend 9 oktober 2012 samen met korpschef Paauw (Rotterdam-Rijnmond) het startschot gegeven voor twee campagnes tegen straatroof: 'Straatroof is Triest' en 'Hier waak i lees
09-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Week van de Veiligheid 2012
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie verrichtte op 8 oktober 2012 met HBD-voorzitter Elrie Bakker, de eerste Veiligheidscheck in winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk lees
08-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Verplicht Verklaring Omtrent Gedrag voor Jeugdzorg medewerkers
Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten (VWS) verplicht medewerkers in de Jeugdzorg om over een VOG te beschikken. Deze verplichting is middels een wijziging in de Wet verplichte meldcode geregeld lees
08-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Gemeenten straks zelf verantwoordelijk naleving alcoholbeleid
Vanaf 2013 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de vernieuwde Drank- en Horecawet. Er verandert veel en dat vraagt om een gedegen voorbereiding lees
29-09-2012, Bron: RIVM

Elektronische communicatie grondwettelijk beschermd
Alle elektronische vormen van communicatie worden in de toekomst grondwettelijk beschermd lees
29-09-2012, Bron: Rijksoverheid

Het Nederlandse paspoort wordt 10 jaar geldig
Het Nederlandse paspoort krijgt, als de aanvrager tenminste 18 jaar is, een geldigheidsduur van 10 jaar lees
29-09-2012, Bron: Rijksoverheid

Geef de decentrale overheden de ruimte
Decentrale overheden kunnen veel taken beter uitvoeren dan het Rijk. Maar dat kan alleen als zij de ruimte krijgen om die taken ook zelfstandig uit te voeren lees
26-09-2012, Bron: Rijksoverheid

Actieve openbaarheid is de sleutel tot vertrouwen in democratie
Transparante besluitvorming en (actieve) openbaarheid zijn noodzakelijk om nieuwe verbindingen te leggen tussen het politieke bestuur en burgers. Veel meer, dan tot nu toe moet het accent liggen op actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinform lees
17-09-2012, Bron: Rijksoverheid

Meer dan 9 miljoen geldige stemmen 2de Kamerverkiezing 2012
Het opkomstpercentage van deze Tweede Kamerverkiezing van 2012 lag met 74,6% net iets onder dat van 2010 (75,4%). lees
17-09-2012, Bron: Rijksoverheid

'Verhoging AOW-leeftijd: wat betekent dat voor u?'
Op maandag 17 september 2012 start de landelijke campagne over de verhoging van de AOW-leeftijd lees
17-09-2012, Bron: RIjksoverheid

Inburgering zelf regelen en betalen vanaf 2013
Vanaf 2013 moeten immigranten met een verblijfsvergunning hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen lees
12-09-2012, Bron: Rijksoverheid

Startschot campagne 'Keihard tegen overvallen'
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft zaterdagavond 8 september 2012 voorafgaand aan de honkbalwedstrijd Nederland-Frankrijk, het startschot gegeven voor de campagne 'Keihard tegen overvallen' lees
11-09-2012, Bron: Rijksoverheid

47 miljoen euro voor restauraties aan rijksmonumenten
Het kabinet stelt 47 miljoen euro beschikbaar voor restauraties aan monumenten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd lees
06-09-2012, Bron: Rijksoverheid

Strenge normen voor gebruik derivaten door woningcorporaties
Woningbouwcorporaties mogen in nieuwe derivatencontracten - 'renteverzekeringen' - alleen nog de zogeheten payer swaps en rentecaps gebruiken lees
06-09-2012, Bron: Rijksoverheid

Nader Onderzoek DoodsOorzaak -procedure 1 oktober van start
Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak is onbekend, wordt niet langer een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven zonder nader onderzoek lees
04-09-2012, Bron: Rijksoverheid

De papieren bekeuring wordt afgeschaft in 2014
Politieagenten hoeven straks geen papieren bonnen meer uit te schrijven lees
29-08-2012, Bron: Rijksoverheid

Bij geweld verplicht drugs- of alcoholtest
Verdachten van geweldsmisdrijven kunnen straks worden verplicht mee te werken aan onderzoek om gebruik van drugs, of alcohol vast te stellen lees
17-08-2012, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe aanpak opgevoerde brommers
De politie is voortaan veel minder uren kwijt met de aanpak van opgevoerde brommers. De bromfiets wordt niet meer voor onderzoek op het bureau gehouden lees
14-08-2012, Bron: Rijksoverheid

Valse e-mails DigiD
De Belastingdienst en DigiD waarschuwen voor valse e-mails lees
28-07-2012, Bron: Rijksoverheid

Belastingdienst waarschuwt adviseurs met Diginotar certificaten
e Belastingdienst ontvangt nog steeds aangiftes van belastingadviseurs die gebruik maken van oude Diginotar BAPI-certificaten lees
23-07-2012, Bron: Rijksoverheid

Woonruimte tijdelijk verhuren wordt makkelijker
Het wordt voor huiseigenaren gemakkelijker om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren lees
17-07-2012, Bron: Rijksoverheid

Kentekenbewijs thuis overschrijven
Het wordt mogelijk om thuis om met de computer het kentekenbewijs op een andere eigenaar over te schrijven lees
13-07-2012, Bron: Rijksoverheid

Misleidende reclame wordt aangepakt
Op 12 juli 2012 is het voorstel tot AMVB 'Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen' aan de Tweede Kamer toegestuurd en ter consultatie online geplaatst lees
12-07-2012, Bron: Rijksoverheid

De Nationale Politie komt er aan
De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 ingestemd met de invoering van de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart lees
11-07-2012, Bron: Rijksoverheid

'Een beleefd NEE is ook oke!'
Een derde van het aantal klachten, dat bij Consuwijzer binnenkomt gaat over telefonische verkoop lees
04-07-2012, Bron: Rijksoverheid

Postbus 51 wordt Rijksoverheid
Postbus 51 verandert van naam en telefoonnummer. Burgers met vragen aan de Rijksoverheid kunnen vanaf 2 juli 2012 bellen met de informatielijn via het nieuwe telefoonnummer 1400 lees
02-07-2012, Bron: Rijksoverheid

Kantorentop convenant ondertekend
Overheden en marktpartijen - verenigd in de Kantorentop - ondertekenden vandaag 27 juni 2012 een convenant om de leegstand in kantoren te bestrijden en te stimuleren, dat een beter functionerende kantorenmarkt wordt bereikt lees
27-06-2012, Bron: Rijksoverheid

Sociale uitkeringen worden verhoogd
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog lees
22-06-2012, Bron: Rijksoverheid

Het wordt makkelijker een BV op te richten
De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aangenomen, waardoor ondernemers met ingang van1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) kunnen oprichten lees
12-06-2012, Bron: Rijksoverheid

10 miljoen euro voor wijkverpleegkundigen
Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stellen via het gemeentefonds structureel 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten rond wijkverpleegkundigen lees
07-06-2012, Bron: Rijksoverheid

Politie kijkt 'live' mee tijdens overvallen
Het nieuwe systeem Live View zorgt ervoor, dat de politie via bewakingscamera's direct kan meekijken tijdens een overval op een winkel, of horecaonderneming lees
06-06-2012, Bron: Rijksoverheid

Politie op operationele sterkte in 2011
De operationele sterkte van de politie is in 2011 gestegen van 49.745 naar 50.587 politiemensen (voltijdbanen). Dat is ruim boven de kabinetsdoelstelling van 49.500 fte's lees
06-06-2012, Bron: Rijksoverheid

Veteranennota 2011-2012 komt er aan
De nieuwe veteranenwet, die op initiatief van de Kamer tot stand is gebracht geeft de veteranen de erkenning en waardering die hen toekomt, - schrijft minister Hans Hillen op 4 juni 2012 in de Veteranennota 2011-2012 lees
04-06-2012, Bron: Rijksoverheid

Door het lente-akkoord krijgen de gemeenten beperkingen
Een verontrustend perspectief op lange termijn, en een aantal flinke beperkingen op korte termijn. Dat is de conclusie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)na de bekendmaking van het lente-akkoord en de voorjaarsnota lees
26-05-2012, Bron: VNG / Rijksoverheid

Telefoon- en internettap in de opsporing
Communiceren op afstand is de afgelopen jaren sterk veranderd door de opkomst van de mobiele telefoon, de smartphone en communicatiemogelijkheden via internet. Dit heeft gevolgen voor de opsporingspraktijk lees
25-05-2012, Bron: Rijksoverheid

Aantal overvallen met 24 procent afgenomen in Nederland
In de eerste vier maanden van 2012 is het aantal overvallen met 24% afgenomen ten opzichte van dezelfde maanden in 2009, toen de Aanpak Overvallen is gestart lees
21-05-2012, Bron: Rijksoverheid

Oranje Boekje voor het EK 2012 voetbal online
Op 15 mei 2012 is het Oranje Boekje voor het EK voetbal in Polen en Oekraine gepubliceerd lees
15-05-2012, Bron: Rijksoverheid

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Telecomwet goedgekeurd
De Eerste Kamer heeft op 8 mei 2012 ingestemd met de nieuwe Telecomwet lees
09-05-2012, Bron: Rijksoverheid

Basisregistratie Personen wordt ingevoerd in Nederland
Twaalf 'koplopergemeenten' stappen als eerste over op de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) lees
08-05-2012, Bron: Rijksoverheid

Vervroegde verkiezingen op 12 september 2012
De voorzitter van de Tweede Kamer heeft aan de Koningin de wens van de Tweede Kamer overgebracht tot het houden van vervroegde verkiezingen op woensdag 12 september 2012 lees
25-04-2012, Bron: Rijksoverheid

Badhoevedorp wordt in 2018 weer herenigd
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 23 april 2012 het Tracebesluit Omlegging A9 Badhoevedorp ondertekend lees
23-04-2012, Bron: Rijksoverheid

Rutte biedt ontslag kabinet aan koningin Beatrix
Minister-president Rutte heeft aan koningin Beatrix het ontslag aangeboden lees
23-04-2012, Bron: Rijksoverheid

Onderhandelingen VVD, CDA en PVV zijn afgebroken
'Bijna zeven weken geleden stonden we hier. Maxime Verhagen, Geert Wilders en ikzelf. Hierbuiten bij het Catshuis lees
21-04-2012, Bron: Rijksoverheid

Extra huurverhoging hogere inkomens later
De extra huurhoging van maximaal 5 procent bovenop de inflatie voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro kan niet op de voorziene datum van 1 juli 2012 worden toegepast, maar op een later moment lees
19-04-2012, Bron: Rijksoverheid

Project Keurmerk Veilig Ondernemen wordt verlengd
Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt tot 2015 verlengd. Dit maakte minister Opstelten in de Munt te Utrecht bekend lees
18-04-2012, Bron: Rijksoverheid

De meeste mbo-opleidingen worden een jaar korter
Het overgrote deel van de mbo-opleidingen kan ingekort worden van vier naar drie jaar lees
28-03-2012, Bron: Rijksoverheid

Start campagne tegen hardrijden in bebouwde kom
Onder het motto 'Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor', start het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 19 maart 2012 een nieuwe campagne over te hard rijden op de 30- en 50 km wegen lees
19-03-2012, Bron: Rijksoverheid

Te weinig mensen aan het werk door wetsvoorstel Wwnv
De steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) waarschuwen de Tweede Kamer voor forse risico's in het wetsvoorstel Wwnv die de effectiviteit van de wet dreigen te ondermijnen lees
16-03-2012, Bron: Gemeente Amsterdam

Reisdocumenten voor kinderen aanvragen voor 1 mei 2012
Kinderen hebben deze zomervakantie een eigen reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig om naar het buitenland te kunnen reizen. De bijschrijving van kinderen in het paspoort van de ouders is vanaf 26 juni 2012 niet meer geldig lees
13-03-2012, Bron: Rijksoverheid

Strengere eisen voor naturalisatie in Nederland
Wie wil naturaliseren tot Nederlander, moet in de toekomst ook voldoende inkomsten en opleiding hebben lees
03-03-2012, Bron: Rijksoverheid

Convenant tegen rondtrekkende criminele bendes
Justitie, politie en winkeliers maken een gezamenlijke vuist tegen rondtrekkende bendes. Dat blijkt uit het Convenant Bestrijding Rondtrekkende Dadergroepen, dat is op 27 februari 2012 ondertekend door minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Ge lees
28-02-2012, Bron: Rijksoverheid

Plan arbeidsvoorwaarden ambtenaren moet in de prullenbak
Regeringspartij CDA en oppositiepartij D66 komen gedeeltelijk terug op hun plan om de rechtspositie van ambtenaren te wijzigen. Woensdag 22 februari 2012 bleek, dat zij voor politieagenten en officieren van justitie een extra uitzondering willen maken, do lees
26-02-2012, Bron: FNV

Een nieuwe meldkamerorganisatie voor alle hulpdiensten
Er komt een nieuwe meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland lees
22-02-2012, Bron: Rijksoverheid

Begrotingstekort van Nederland naar 4,8 procent
Het begrotingstekort (EMU-saldo) van Nederland over 2011 komt naar verwachting uit op 4,8% van het bruto binnenlands product lees
19-02-2012, Bron: Rijksoverheid

Volgens het CPB de ondertunneling van A10 bij Zuidas is onrendabel
De geplande ondertunneling van de A10 ter hoogte van NS-station Amsterdam Zuid is onrendabel. De baten van dit project zijn fors overschat, zo blijkt uit een second opinion door het Centraal Planbureau op de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse lees
15-02-2012, Bron: CPB

Minister Opstelten lanceert offensief aanpak criminaliteit bedrijfsleven
Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) bindt de strijd aan met criminaliteit gericht tegen ondernemers lees
14-02-2012, Bron: Rijksoverheid

Groen licht voor het ZuidasDok project
Het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over het project ZuidasDok lees
09-02-2012, Bron: Rijksoverheid

Gemeenten zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid WNV
Gemeenten delen de uitgangspunten van de wet Werken naar Vermogen (WNV), maar zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid lees
09-02-2012, Bron: VNG

AOW-leeftijd naar 66 jaar
De AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd naar 66 jaar lees
08-02-2012, Bron: Rijksoverheid

5 miljoen euro subsidie voor Uilenstede
9 miljoen euro voor beter leefklimaat omgeving Schiphol lees
06-02-2012, Bron: Rijksoverheid

2,3 procent huurverhoging per 1 juli 2012
De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3% in Nederland lees
02-02-2012, Bron: Rijksoverheid

Vereenvoudiging regels voor tijdelijke huizenverhuur
Elisabeth Spies (CDA) minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties versoepelt de regels voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet lees
19-01-2012, Bron: Rijksoverheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum is geopend
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie opende op 12 januari 2012 in Den Haag het Nationaal Cyber Security Centrum lees
15-01-2012, Bron: CCV

Toch overgangsregeling WWIK
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeenten die uitvoering gaven aan de per 1 januari afgeschafte Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) advies gevraagd over een overgangsregeling lees
15-01-2012, Bron: Rijksoverheid

Rijkswaterstaat mag wegennet Schiphol-Amsterdam-Almere uitbreiden
Rijkswaterstaat mag beginnen met de uitbreiding van het wegennet in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit project is een van de grootste wegprojecten van de afgelopen tien jaar in Nederland lees
04-01-2012, Bron: Raad van State

500 miljoen euro voor vernieuwende ondernemers
Om vernieuwende ondernemers sneller aan financiering te helpen is 1 januari 2012 het InnovatiefondsMKB+ van start gegaan lees
02-01-2012, Bron: Rijksoverheid

Veranderingen wetgeving vanaf 1 januari 2012
In 2012 worden verschillende veranderingen van kracht waar veel mensen mee te maken krijgen lees
30-12-2011, Bron: Rijksoverheid

WOZ-waarde wordt openbaar en duidelijker
Staatssecretaris Weekers van Financien wil, dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Bovendien gaan gemeentes vanaf 2012 de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen lees
27-12-2011, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe wetten in 2012
Per 1 januari 2012 treden een aantal nieuwe wetten in werking lees
23-12-2011, Bron: Rijksoverheid

NL-Alert wordt landelijk ingevoerd
Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd lees
23-12-2011, Bron: Rijksoverheid

Rijbewijs op creditcardformaat in de EU
Er komen nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn lees
22-12-2011, Bron: Rijksoverheid

Uitkeringen gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog lees
19-12-2011, Bron: Rijksoverheid

Belastingdienst waarschuwt voor DigiD fraude
Bij het fraudemeldpunt van de Belastingdienst zijn enkele meldingen binnengekomen over e-mails, waarin burgers wordt gevraagd om DigiD, wachtwoord en Burgerservicenummer te verstrekken voor een toeslagaanvraag lees
14-12-2011, Bron: Rijksoverheid

Burgernet werkt !
'Alle verwachtingen en prognoses rond de uitrol van Burgernet zijn overtroffen, Burgernet werkt!' Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie lees
13-12-2011, Bron: Rijksoverheid

52 miljoen euro extra voor sociale innovatie MKB
Staatssecretaris (Paul) De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 52 miljoen euro extra beschikbaar voor sociale innovatie in het midden en klein bedrijf (MKB) lees
08-12-2011, Bron: Rijksoverheid

E-books lenen uit de 'digibieb'
Er komt een landelijke, digitale bibliotheek, waar alle leden van openbare bibliotheken toegang toe hebben lees
07-12-2011, Bron: Rijksoverheid

Vanaf september 2012 met 130 km/u op de autosnelwegen
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verhoogt per 1 september 2012 de maximumsnelheid op de autosnelwegen naar 130 kilometer per uur lees
28-11-2011, Bron: Rijksoverheid

Zzp'er tevreden ondanks moeilijke economische situatie
De meeste zzp'ers kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap en hebben geen spijt van hun keuze; ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden zou slechts 12 procent kiezen voor een dienstverband als die mogelijkheid zich zou voordoen lees
28-11-2011, Bron: Rijksoverheid

Beginselenwet AWBZ-zorg komt er aan
Mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg krijgen afdwingbare rechten en zullen beter in staat zijn heldere en hardere afspraken te maken met hun zorgverlener. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Beginselenwet AWBZ-zorg lees
26-11-2011, Bron: Rijksoverheid

Actieplan voor ouderenhuisvesting in Nederland
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil samen met betrokken partijen (o.a. gemeenten, corporaties, particuliere beleggers, ouderenbonden, projectontwikkelaars) aan tafel om te komen tot een actieplan voor ouderenhuisvesting lees
24-11-2011, Bron: Rijksoverheid

Rijden onder invloed na sportkantinebezoek terugdringen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en de georganiseerde sport gaan het rijden onder invloed na kantinebezoek terugdringen lees
21-11-2011, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe tarieven van de Nederlandse reisdocumenten
Met ingang van 1 januari 2012 daalt het tarief voor een paspoort bij een gemeente lees
04-11-2011, Bron: RIjksoverheid

41 Nederlandse gemeenten gaan toezicht op kinderopvang verbeteren
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 29 oktober 2011 een eerste overzicht naar de Tweede Kamer, waarin staat of gemeenten hun toezicht op de kinderopvang goed uitvoeren lees
30-10-2011, Bron: Rijksoverheid

Waardering voor de Veteranenwet
De Tweede Kamer heeft unaniem zijn waardering uitgesproken voor de Veteranenwet. Hiermee wordt de bijzondere zorgplicht voor veteranen wettelijk verankerd. Dinsdag 1 november 2011 wordt de wet in stemming gebracht lees
28-10-2011, Bron: Rijksoverheid

Uitbetaling AOW vanaf verjaardag
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de AOW in te laten gaan vanaf de dag waarop iemand 65 wordt lees
20-10-2011, Bron: Rijksoverheid

Kentekencard met chip vervangt papieren kentekenbewijs
Na het rijbewijs op creditcardformaat krijgt Nederland ook een kentekencard. De kentekencard met chip gaat het huidige tweedelige papieren kentekenbewijs vervangen lees
14-10-2011, Bron: Rijksoverheid

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt inkomensafhankelijk
De tegemoetkoming die chronisch zieken en gehandicapten krijgen voor de extra kosten die zij maken, wordt vanaf 2012 inkomensafhankelijk lees
08-10-2011, Bron: Rijksoverheid

Consumentenautoriteit beboet 5 elektronicaondernemingen
Consumentenautoriteit 5 elektronicaondernemingen heeft beboet voor misleiding consumenten over garantie lees
05-10-2011, Bron: Consumentenautoriteit

Data portaal van de Nederlandse overheid is online en open
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaf op 15 september 2011 de aftrap voor het open data portaal van de Nederlandse overheid lees
15-09-2011, Bron: Rijksoverheid

De gloeilamp in de ban in Nederland
Vanaf 1 september 2011 mogen er in Nederland geen heldere gloeilampen van 60 Watt, of meer op de markt gebracht worden lees
01-09-2011, Bron: Rijksoverheid

Ondernemers krijgen extra ondersteuning van de overheid
Ondernemers die moeilijk aan krediet kunnen komen, krijgen extra ondersteuning van de overheid. De garantieregelingen voor het bedrijfsleven worden uitgebreid en verlengd lees
28-08-2011, Bron: Rijksoverheid

Internetgegevens worden zes maanden lang bewaard
Vanaf 16 juli 2011 3 zijn van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, of -diensten verplicht om de verkeersgegevens met betrekking tot internet te bewaren voor een termijn van zes maanden te bewaren lees
16-07-2011, Bron: Rijksoverheid

Huurverhoging vanaf 43.000 euro inkomen toegestaan
Huishoudens met een inkomen vanaf 43.000 euro kunnen een extra huurverhoging van maximaal 5% bovenop de inflatie krijgen lees
08-07-2011, Bron: Rijksoverheid

Maatschappelijke stage voor scholieren
Na instemming van de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de invoering van maatschappelijke stage voor alle scholieren in het voorgezet onderwijs lees
05-07-2011, Bron: Rijksoverheid

Overeenstemming bereikt over uitwerking pensioenakkoord
Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken lees
10-06-2011, Bron: Rijksoverheid / CBS

Een vrij internet, een betere bescherming van de privacy op internet
Een vrij internet, een betere bescherming van de privacy op internet en meer concurrentie op de markt voor mobiel bellen en internetten lees
09-06-2011, Bron: Rijksoverheid

Revalidatiezorg van ouderen gaat naar Zorgverzekeringswet
Het kabinet heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om per 1 januari 2013 de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet over te hevelen lees
13-05-2011, Bron: Rijksoverheid

Uitkeringen aan mensen buiten Europa wordt aangepast
Diverse uitkeringen aan mensen die buiten Europa wonen, worden aangepast aan het kostenniveau van het land, waar de ontvanger, of het kind woont. Het kabinet wil het woonlandbeginsel per 1 januari 2012 laten ingaan lees
21-04-2011, Bron: Rijksoverheid

Benelux landen ondertekenen intentieverklaring Cyber Security
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, de Belgische minister van Justitie De Clerck en de Luxemburgse minister van Justitie Biltgen hebben op 5 april 2011 in Maastricht een intentieverklaring voor samenwerking op het gebied van Cyber Security onde lees
05-04-2011, Bron: Rijksoverheid

Eerste AOW uitkering op verjaardag
De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt verplaatst lees
26-03-2011, Bron: Rijksoverheid

4,4 miljard euro voor het grootste wegproject in 10 jaar
Het vlaggenschip onder de wegprojecten, de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kan nog eind dit jaar beginnen lees
21-03-2011, Bron: Rijksoverheid

Brandweertaken naar veiligheidsregio's
Er komt een einde aan de mogelijkheid van gemeenten om een aantal brandweertaken in gemeentelijk verband uit te voeren lees
18-03-2011, Bron: Rijksoverheid

De regering wil de overheidsbemoeienis met kunst en cultuur beperken
Staatssecretaris De Krom heeft het wetsvoorstel dat de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) regelt aan de Tweede Kamer gestuurd lees
18-03-2011, Bron: Rijksoverheid

Sociaal leenstelsel voor masterstudenten
Studenten die een mastergraad willen halen kunnen straks gebruik maken van een sociaal leenstelsel lees
14-03-2011, Bron: Rijksoverheid

Minister wil lege kantoren andere bestemming geven
Leegstaande kantoorruimte een andere bestemming geven. Vraag en aanbod in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. Voorstellen om de kantorenmarkt weer gezond te maken. Dat zijn elementen in de aanpak van leegstaande kantoren in Nederland lees
08-03-2011, Bron: Rijksoverheid

Belastingaangifte in 2012 nog makkelijker
De Belastingaangifte wordt vanaf 2012 jaar nog makkelijker. De Belastingdienst en de banken vullen dan ook de betaalde hypotheekrente en ingehouden dividendbelasting vooraf in lees
02-03-2011, Bron: Rijksoverheid

Fiscale aftrek pensioenpremie ZZP'ers
Zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) kunnen binnenkort langer fiscaal gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf, waar ze het laatst in loondienst waren lees
25-02-2011, Bron: Rijksoverheid

De Cyber Security Raad wordt opgericht
Overheid en bedrijfsleven gaan nauw met elkaar samenwerken om de weerbaarheid tegen ICT-verstoringen en cyberaanvallen te vergroten lees
23-02-2011, Bron: Rijksoverheid

Kabinet wil strengere aanpak drinkende jeugd
Het kabinet wil het alcoholgebruik onder jongeren strenger aanpakken lees
13-02-2011, Bron: Rijksoverheid

1000 klokuren les per jaar in voortgezet onderwijs
Het kabinet wil, dat leerlingen minimaal 1000 klokuren les per jaar krijgen in het voortgezet onderwijs lees
04-02-2011, Bron: Rijksoverheid

Onverzekerd voertuig: drie keer per jaar een boete
Wie zijn auto niet verzekert, kan straks tot drie keer per jaar een boete van 380 euro krijgen lees
02-02-2011, Bron: Rijksoverheid

Meer ruimte voor scholen, passend onderwijs voor ieder kind
Meer ruimte voor scholen om passend onderwijs voor ieder kind vorm te geven. Dat is de kern van 'passend onderwijs' lees
01-02-2011, Bron: RIjksoverheid

Eigendom grafsteen blijft bij oorspronkelijke eigenaar
Wie als nabestaande een grafsteen laat plaatsen, blijft eigenaar van die grafsteen lees
31-01-2011, Bron: Rijksoverheid

OM gaat nog meer 'plukken' van criminelen
Crimineel vermogen vaker opgespoord en afgepakt lees
26-01-2011, Bron: Rijksoverheid

Proef met peuters in het basisonderwijs
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap start deze zomer met een landelijke proef, waarbij peuters met een leerachterstand zich binnen de rijke leeromgeving van de basisschool kunnen ontwikkelen lees
24-01-2011, Bron: Rijksoverheid

Sociale uitkeringen gaan per 1 januari 2011 omhoog
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog lees
22-12-2010, Bron: Rijksoverheid

Voorlopig geen verhoging btw theater- en concertkaarten
De verhoging van de btw op theater- en concertkaarten wordt met zes maanden uitgesteld lees
22-12-2010, Bron: Rijksoverheid

Nationale politie in Nederland
De huidige 26 politiekorpsen verdwijnen en er komt een landelijk korps onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie lees
15-12-2010, Bron: Rijksoverheid

De alcoholslot wordt in mei 2011 ingevoerd in Nederland
Automobilisten die bij een alcoholcontrole 1,3 promille of meer alcohol in het bloed hebben, krijgen vanaf mei 2011 een alcoholslot in de auto lees
12-11-2010, Bron: Rijksoverheid

Overzicht hervormingen en stelselwijzigingen van de regering
Minister-president Mark Rutte (VVD) heeft de Tweede Kamer een overzicht toegestuurd met hervormingen en stelselwijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit het regeerakkoord lees
06-11-2010, Bron: Rijksoverheid

Leerlingen van middelbaar onderwijs moeten vrijwilligerswerk doen
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft het wetsvoorstel Maatschappelijke Stage deze week naar de Tweede Kamer gestuurd lees
17-10-2010, Bron: Rijksoverheid

Publiekscampagne 'De pakkans vergroten' gestart
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam lanceerde op maandag 11 oktober 2010 samen met Jan Meerman van Detailhandel Nederland de publiekscampagne 'De pakkans vergroten' lees
12-10-2010, Bron: OM

Toch persoonsgebonden budget voor de palliatieve zorg
Minister Ab Klink (VWS) heeft op 14 september 2010 besloten om het toch mogelijk te maken om persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen voor palliatieve zorg lees
16-09-2010, Bron: Rijksoverheid

Scholen mogen langer hun lokalen te verbouwen
Scholen en gemeenten krijgen langer de tijd om hun lokalen te verbouwen lees
14-09-2010, Bron: Rijksoverheid

De Nederlandse taal straks in de Grondwet
De Nederlandse taal wordt in de Grondwet verankerd lees
03-09-2010, Bron: Rijksoverheid

Kabinet neemt maatregelen om woningmarkt te stimuleren
Minister De Jager (Financien) neemt een aantal maatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Zo gaat het btw-tarief voor bijvoorbeeld een verbouwing of herstelwerkzaamheden aan het dak tijdelijk omlaag lees
01-09-2010, Bron: Rijksoverheid

Gemeenten hebben steeds meer inburgeraars
Nederlandse gemeenten plaatsen steeds meer inburgeraars. In de eerste helft van 2010 plaatsten de gemeenten 24.000 nieuwe Nederlanders in een inburgeringstraject lees
13-08-2010, Bron: Rijksoverheid

Justitie versterkt aanpak computercriminaliteit
Technische ontwikkelingen maken het steeds eenvoudiger vertrouwelijke informatie uit een computer over te nemen en op het internet te zetten, waarmee die gegevens voor grote groepen toegankelijk worden lees
29-07-2010, Bron: Rijksoverheid

15 miljoen euro rijkspremie voor energiebesparing
Eigenaar-bewoners, die de energiezuinigheid van hun huis verbeteren, kunnen vanaf 17 juli 2010 weer een beroep doen op een premie lees
18-07-2010, Bron: Rijksoverheid

Rechters krijgen meer mogelijkheden bij aanpak overlast
Minister Hirsch Ballin van Justitie wil, dat rechters straks een gebiedsverbod, meldplicht of contactverbod als zelfstandige maatregel kunnen opleggen aan personen lees
19-11-2009, Bron: OM

De kilometerprijs wordt ingevoerd in Nederland
De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kilometerprijs lees
14-11-2009, Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuwe subsidieregeling scholing gemeenteraadsleden
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de vorming en scholing van gemeenteraadsleden en kandidaat-raadsleden lees
14-06-2009, Bron: Min BZK

Meer ruimte bij het kwijtschelden van lokale belastingen
Provinciale Staten, de gemeenteraad en het algemeen bestuur van de waterschappen krijgen meer ruimte bij het kwijtschelden van lokale belastingen lees
21-05-2009, Bron: Regering

Gemeenten en sociale partners gaan intensief samenwerken
Gemeenten en sociale partners gaan intensief samenwerken om de negatieve gevolgen van de economische crisis op de arbeidsmarkt te verminderen lees
21-05-2009, Bron: VNG

Nieuwe gemeente: Vecht en Venen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen lees
12-12-2008, Bron: Regering

Overeenstemming weguitbreiding A1, A10 en A9
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland en de gemeenten langs de A1, A10 en A9 over aanvullende maatregelen bij de aanstaande weguitbreiding lees
27-10-2008, Bron: Min. Verkeer en Waterstaat

De belangrijkste belasting: Btw
In 1969 is de btw ingevoerd. De opbrengst bedroeg in dat eerste jaar ruim 2,5 miljard euro, bijna 40 jaar later was dat bijna 43 miljard euro lees
02-06-2008, Bron: CBS/Wikipedia

Stemmen met potlood en papier
Zolang er geen goed alternatief is, stemt Nederland met potlood en papier. Dit heeft de ministerraad besloten lees
18-05-2008, Bron: MinBizK

Inspraakavond trajectnota mer Schiphol-Amsterdam-Almere
De bijeenkomst over de trajectnota mer SAA in Amstelveen zal op dinsdag 27 mei 2008 vanaf 19 uur gehouden worden in de Schouwburg Amstelveen lees
17-05-2008, Bron: Rijkswaterstaat

Nieuwe verkeersregels in Nederland
Voor veel weggebruikers verandert met ingang van dinsdag 1 april 2008 een aantal verkeersregels lees
01-04-2008, Bron: Min. Verkeer en Waterstaat

Thema-avond planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
Op acht avonden in maart 2008 organiseert Rijkswaterstaat thema-avonden op verschillende locaties over lucht- en geluidvervuiling voor omwonenden en andere belangstellenden in de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere lees
04-03-2008, Bron: Rijskwaterstaat / Amstelveenweb.com

Sofi-nummer is BSN geworden
Niemand heeft het gemerkt, maar Nederlanders hebben sinds maandag 26 november 2007 geen sofi-nummer (sociaal-fiscaal nummer) meer, want het is automatisch BSN (Burgerservicenummer) geworden lees
27-11-2007, Bron: MinBiz / Wikipedia

Groot onderhoud aan A9
Rijkswaterstaat gaat komende zomer groot onderhoud uitvoeren aan het gedeelte van de A9 tussen Badhoevedorp, vanaf de Ringvaart, en Holendrecht lees
05-04-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

52 euro tegemoetkoming energiekosten
Eerder dit jaar is besloten dat afnemers van elektriciteit een eenmalige tegemoetkoming van 52 euro in de energiekosten krijgen lees
08-11-2006, Bron: Min. EZ

Sdu stemmachines niet veilig
De stemmachines van de Sdu kunnen het stemgeheim onvoldoende waarborgen lees
30-10-2006, Bron: Ministerie van BiZa

Basisbibliotheek Amstelland
Volgens de Uithoornse Courant gaan de bibliotheken in Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen met ingang van 1 januari 2007 fuseren lees
20-08-2006, Bron: Uithoornse Courant / Provincie Noord-Holland

In 2006 wordt het BurgerServiceNummer ingevoerd
In 2006 wordt het burgerservicenummer (BSN) ingevoerd lees
20-04-2006, Bron: Programma BSN

Verbreding A9
Marjan Nijssen van Rijkswaterstaat reageert op de foto van de verbreding van de A9 lees
23-02-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Gratis identiteitskaart voor 14-jarigen
Iedere 14-jarige krijgt vanaf 1 januari 2006 een gratis eerste identiteitskaart lees
10-01-2006, Bron: Postbus 51

2006- het jaar van het biometrisch paspoort
Nederlanders krijgen vanaf augustus 2006 een paspoort met een radiochip met een digitale foto lees
10-01-2006, Bron: Netkwesties


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.