Bijgewerkt: 21 juli 2024

114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
10-06-2014

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio's op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de Participatiewet. Deze gelden komen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en zijn beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s.

De belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk krijgen. Daarvoor kunnen ESF gelden worden ingezet: voor elke arbeidsmarktregio is een budget gereserveerd. Jetta Klijnsma roept arbeidsmarktregio’s dan ook op een beroep te doen op deze ESF gelden: “De gemeenten staan voor grote uitdagingen als gevolg van de Participatiewet die over enkele weken in de Eerste Kamer wordt behandeld. Ik roep de arbeidsmarktregio’s op deze middelen optimaal in te zetten”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jetta Klijnsma, (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verbetert de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Nederland helpt met het ESF gelden werklozen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Denk hierbij aan werkloze jongeren, oudere werkzoekenden, langdurig werklozen, of mensen met een arbeidsbeperking, of aan gedetineerden jongeren in een jeugdinrichting. Met ESF-geld volgen ze een opleiding en worden ze voorbereid op een baan.

Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor de (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Werkgevers kunnen later dit jaar ESF-subsidie krijgen voor duurzame inzetbaarheid van werkenden. Europa en Nederland geven geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan projecten om mensen aan het werk te helpen en te houden. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.