Bijgewerkt: 6 oktober 2022

De papieren bekeuring wordt afgeschaft in 2014

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
29-08-2012

Politieagenten hoeven straks geen papieren bonnen meer uit te schrijven. Zij gaan veelvoorkomende overtredingen op straat geheel digitaal handhaven. De handgeschreven bekeuring, het zogeheten 'geeltje' kan worden geschrapt. Alle benodigde gegevens worden direct ter plaatse verwerkt in een handcomputer en vervolgens digitaal aangeleverd bij het Centraal Justitieel Incassobureau, dat vervolgens de beschikking met acceptgiro verstuurt.

Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma 'Minder regels, meer op straat', waarmee de minister de toenemende regeldruk bij de politie tegengaat. In de periode 2011 tot en met 2014 moeten de administratieve lasten bij de politie met 25 procent worden verminderd. Dat is gelijk aan een productiviteitswinst van 5000 fte. Zo hebben agenten meer tijd voor het echte politiewerk: het bestrijden van criminaliteit en overlast op straat.

Opstelten Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie


Het afschaffen van de papieren bon leidt tot een forse afname van de administratieve lasten bij de politie en levert flinke tijdwinst op. Elk jaar schrijven agenten in ongeveer 720.000 zaken bij staandehoudingen op straat een bekeuring uit, bij parkeerovertredingen zijn dat ongeveer 180.000 zaken. Het wetsvoorstel om de papieren bon te schrappen wordt na consultatie naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregel zal naar verwachting op 1 januari 2014 ingaan.

In de brief kondigt minister Opstelten een reeks nieuwe maatregelen aan om de bureaucratie in het opsporingsapparaat verder terug te dringen. Zo wil Opstelten, dat de politie mobiele telefoons ook op naam van de gebruiker kan tappen - en niet alleen op nummer. Hierdoor kunnen criminelen die verschillende telefoons gebruiken, of regelmatig van telefoonnummer wisselen, sneller worden gevolgd.

Nu wordt nog voor elk nummer een apart bevel van de officier van justitie gevraagd. Ook wordt het eenvoudiger voor politiemensen om camerabeelden van banken en winkeliers te bekijken. De huidige procedure is voor de politie zeer bewerkelijk en tijdrovend. Voor het opsporingsonderzoek kan het van belang zijn snel en eenvoudig over de beelden te beschikken. Bijvoorbeeld als de vlucht van daders na een overval door aanwezige beveiligingscamera’s is vastgelegd.

Opstelten wil verder, dat politie en openbaar ministerie hun werkwijzen beter op elkaar afstemmen waardoor veel bureaucratische belemmeringen kunnen worden weggenomen. Zo komen er volgend jaar zogeheten BOB-kamers waarin medewerkers van politie en openbaar ministerie samenwerken bij de aanvraag, verwerking en toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Volgens minister Opstelten ligt de uitvoering van het actieprogramma 'Minder regels, meer op straat' goed op koers. De maatregelen die tot en met augustus 2012 zijn genomen, leveren nu al een productiviteitswinst op van ruim 500 fte. Daarnaast zijn verschillende maatregelen in gang gezet die vanaf volgend jaar de administratieve lastendruk in de opsporingsketen fors zullen terugdringen.

Dat leidt tot tijdwinst en meer werkplezier voor politiemensen. Het gaat daarbij onder andere om de invoering van een gebruiksvriendelijk opsporingssysteem, waardoor politiemensen veel minder tijd kwijt zijn met het verwerken van gegevens en de vereenvoudiging van veelvoorkomende formulieren voor bijvoorbeeld aanhoudingen, de registratie van gestolen reisdocumenten en processen-verbaal voor jongeren. Verder heeft de politie nieuwe, efficiëntere werkwijzen ingevoerd bij de afhandeling van rijden onder invloed, en rechtshulpverzoeken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.