Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Duidelijk overzicht van de gehele 112 keten ontbrak

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
13-05-2013

Voor het goed functioneren van het landelijke alarmnummer is het noodzakelijk, dat er strakkere sturing en regie op de gehele 1-1-2 keten plaatsvindt. Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom in een gezamenlijk onderzoek naar de organisatie en opbouw van het landelijk alarmnummer 1-1-2. Het onderzoek is verricht op verzoek van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Aanleiding vormden de storingen in het 1-1-2 netwerk in 2012.

De inspecties concluderen, dat een duidelijk overzicht van de gehele 1-1-2 keten ontbreekt en dat de onderlinge samenwerking en afstemming onvoldoende is. Een lappendeken aan contracten bemoeilijkt de sturing en regie op 1-1-2. Hierdoor is het lastig een compleet beeld te krijgen van de afspraken die partijen onderling (het ministerie van Veiligheid en Justitie, KPN, de nationale politie en de regio’s) hebben gemaakt.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, KPN en de nationale politie zijn direct na de storingen begonnen met nemen van alle noodzakelijke maatregelen om de impact te bepreken en herhaling te voorkomen. De meeste noodzakelijke verbeteringen zijn inmiddels uitgevoerd.

112 Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)Aanleiding onderzoek Inspectie VenJ en Agentschap Telecom

Naar aanleiding van verstoringen van het alarmnummer 1-1-2 in de nacht van 27 op 28 en 31 maart 2012 is op mijn verzoek de Inspectie VenJ, in samenwerking met Agentschap Telecom (hierna de inspecties), een onderzoek gestart naar de continuïteit van de onderliggende infrastructuur van 1-1-2.

Daarnaast is de Inspectie VenJ in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg door mij verzocht onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden van de storing in de nacht van 20 op 21 juni 2012, (omdat er twee belangrijke glasvezelverbindingen niet werkten en daardoor ontstond een landelijke storing met het resultaat twee doden- red.). Ik heb uw Kamer hierover geïnformeerd op 29 juni 2012 (Kamerstukken II 29628 nr. 325). Lees verder: Reactie op het rapport 1-1-2 onder de loep (pdf).

112?

Het is het landelijke alarmnummer, dat gebeld kan worden in geval van nood. De beller van het nummer 112 op een vast toestel komt automatisch uit bij de 112-centrale van de regio, waaruit de beller belt. De bepaling van de regio wordt gedaan door de telecomprovider.

De code van de regio komt overeen met de code van de Veiligheidsregio, waarin de beller zich bevindt, op basis van het netnummer. Voor netnummers zonder geografische betekenis zoals 088, 085 en 06, zal worden doorgeschakeld naar regiocode 0: de landelijke meldkamer.

Er is ook een regiocode 26, welke staat voor het uitwijk-centrum van de landelijke centrale. De telecomprovider zet vervolgens het gesprek door naar nummer +311412<regiocode>112, waarbij <regiocode> een 2-cijferige notatie heeft.

Om misbruik te voorkomen schermen veel telecomproviders deze nummers af, zodat deze niet direct gebeld kunnen worden. De centralist van de 112-centrale vraagt welke hulpdienst de beller wil spreken, om deze vervolgens door te schakelen naar de meldkamer van politie, brandweer of ambulance. De 112-centrale is in de meeste regio's ondergebracht bij de meldkamer van de politie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.