Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Gemeenten hebben steeds meer inburgeraars

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
13-08-2010

Nederlandse gemeenten plaatsen steeds meer inburgeraars. In de eerste helft van 2010 plaatsten de gemeenten 24.000 nieuwe Nederlanders in een inburgeringstraject. Dat zijn er 7500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat schrijft minister Eimert van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) in een brief over de evaluatie van de Wet Inburgering, die hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De stijging van het aantal inburgeraars komt, doordat de uitvoering van de Wet Inburgering is verbeterd. Daardoor halen gemeenten de streefcijfers voor het aantal inburgeraars. Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat gemeenten dit jaar in totaal 56.000 inburgeraars moeten plaatsen.

Uit de nieuwste cijfers blijkt, dat gemeenten er beter in slagen om de groep van vrijwillige inburgeraars te bereiken en te motiveren. Van de mensen die in de eerste helft van dit jaar een inburgeringscursus volgde, was 27 procent vrijwillig inburgeraar. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar. Van deze cursussen was 64 procent ‘duaal’: de inburgering wordt dan gecombineerd met werk, een opleiding of opvoedingsondersteuning. De ambitie om tenminste 60 procent van de cursussen duaal aan te bieden, is daarmee in de eerste helft van 2010 gehaald. Tussen 2007 en 2009 was nog minder dan helft van de cursussen duaal.

Verder is er in vergelijking met de periode 2007 – 2009 een sterke stijging van het aantal inburgeraars dat examen doet. Deden in die jaren in totaal 33.000 mensen examen, in de eerste helft van dit jaar waren het er bijna 17.000. Van deze groep zijn ruim 12.000 geslaagd, ofwel 72 procent. De ambitie van 60 procent geslaagden is daarmee behaald. Het Rijk en gemeenten streven dit jaar naar in totaal ruim 25.000 geslaagden.

De Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) en 265 andere gemeenten krijgen een extra vergoeding, omdat zij de voor eind mei vastgestelde doelstelling hebben behaald. De 149 gemeenten die de tussentijds afgesproken doelstelling niet haalden, krijgen alsnog een rijksbijdrage als zij op 1 september 2010 tweederde van het afgesproken aantal inburgeraars hebben geplaatst. Het aantal inburgeraars per gemeente wordt maandelijks openbaar gemaakt op de website van het ministerie van VROM.

Naturalisatie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens een naturalisatieceremonie in het raadhuis van Amstelveen op 17 juni 2009


Inburgeren?

Inburgering wil zeggen, dat immigranten die langdurig in Nederland komen wonen de taal spreken, op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving en een aantal belangrijke normen en waarden kennen. De Nederlandse overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren. De eisen voor inburgering zijn vastgelegd in de Wet inburgering.

U moet inburgeren als u geen Nederlands paspoort heeft, tussen de 16 en 65 jaar bent en na 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen. U moet ook inburgeren als u al langer in Nederland woont en geen Nederlands paspoort heeft. Als u geen diploma’s heeft die aantonen, dat u de Nederlandse taal spreekt, en de Nederlandse samenleving goed kent, moet u ook het inburgeringsexamen doen.

U kunt zelf een inburgeringscursus uitzoeken. U kunt bij de gemeente om advies vragen. Mocht u de kosten van de cursus bij aanvang niet kunnen betalen, kunt u een lening aanvragen. Als u voor het examen slaagt, krijgt u een groot deel van de kosten vergoed.

Lees meer over inburgering het Engels: Civic Integration Course (Inburgeringscursus)

Naturalisatie?

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, moet u ingeburgerd zijn. Dat houdt in dat u voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal en samenleving. Lees meer over: Vragen over naturalisatieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.