Bijgewerkt: 27 november 2021

OM gaat nog meer 'plukken' van criminelen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
26-01-2011

Crimineel vermogen vaker opgespoord en afgepakt

Het Openbaar Ministerie gaat de komende jaren nog meer 'plukken' van criminelen. Het OM krijgt daarvoor extra budget oplopend van 10 miljoen euro dit jaar tot 20 miljoen euro vanaf 2013.

opstelten Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Ivo Opstelten op een archief foto


Vandaag laat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zich tijdens een besloten werkbezoek aan het Landelijk Parket in Rotterdam informeren over de aanpak van het OM. Twee speciale teams zullen zich bijvoorbeeld landelijk gaan richten op criminele financiële dienstverleners en het eerste team gaat dit voorjaar van start.

Het intensiveren van het ontnemen van crimineel vermogen is een afspraak uit het regeerakkoord. Dit kabinet wil dat de georganiseerde criminaliteit ook stevig bestreden wordt door de crimineel zijn opbrengsten af te nemen. Daarom investeert dit kabinet in meer financieel deskundigen bij OM, politie, bijzondere opsporingsdiensten en andere ketenpartners.

De financiële aanpak van criminaliteit moet duidelijk maken en vooral ook zichtbaar maken dat misdaad niet loont. De extra incasso komt niet alleen ten goede aan de Staat, maar ook aan slachtoffers van criminaliteit omdat zij uit de opbrengsten kunnen worden gecompenseerd.

De extra investering zal vanaf 2012 leiden tot een toename van afgenomen crimineel vermogen van uiteindelijk 65 miljoen euro per jaar. Daarmee loopt het totale bedrag dat van criminelen wordt afgenomen op tot ruim 100 miljoen euro vanaf 2018. De ervaring met het afnemen van crimineel vermogen heeft geleerd dat investeringen in het ontnemen van crimineel vermogen zich in drievoud 'terugverdienen' via het bedrag dat bij criminelen wordt geplukt.

Twee opsporingsteams

De extra capaciteit wordt ingezet om in de diverse geledingen van de criminaliteit meer crimineel vermogen af te nemen. Daarnaast wordt een deel van de extra capaciteit gericht ingezet op de aanpak van zogenaamde criminele financiële dienstverleners. Daartoe worden twee speciale teams ingericht in samenwerking tussen de Nationale Recherche en de FIOD onder aansturing van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Een eerste team zal begin dit jaar operationeel zijn.

Uit het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit uit 2008 blijkt namelijk dat financiële dienstverleners betrokken zijn bij het maskeren van de herkomst van criminele winsten. Dit vormt een bedreiging voor de integriteit van de financiële sector en moet worden aangepakt.

Het is bovendien de bedoeling dat vaker al in de beginfase van een strafrechtelijk onderzoek beslag wordt gelegd op door criminaliteit verkregen opbrengsten, zodat de te ontnemen bedragen makkelijker en sneller kunnen worden geïncasseerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS