Bijgewerkt: 27 september 2022

Tegemoetkoming erfgenamen die onverwachte schuld uit erfenis krijgen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
05-02-2014

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel, dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een wetsvoorstel, dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak. De bewindsman heeft de maatregel eerder per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Volgens het huidige recht kan door beneficiair (het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van boedelbeschrijving red.) te aanvaarden de erfgenaam voorkomen, dat hij met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Hij verkrijgt namelijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Je hoeft dus als erfgenaam nooit meer te betalen dan het vermogen, dat jou is nagelaten.

begrafenis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Na een begrafenis van een familielid kunnen erfgenamen met een onverwachte schuld uit de nalatenschap geconfronteerd worden


Toch kunnen mensen in de problemen komen. Het gaat om de situatie, dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald, dan moet hij deze met eigen geld betalen.

Dit kan tot onbillijke situaties leiden. De staatssecretaris vindt het redelijk, dat in dergelijke - uitzonderlijke - omstandigheden de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen. Bijvoorbeeld een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend (behoren te) zijn bij erfgenamen.

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om – geheel, of gedeeltelijke - ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geёrfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter, wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Om de kennis bij erfgenamen te vergroten, is de informatie op de website van de overheid www.rijksoverheid.nl  uitgebreid over het verkrijgen van een erfenis. Zo zijn meer gegevens beschikbaar over de gevolgen van zuivere aanvaarding en negatieve nalatenschappen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.