Bijgewerkt: 4 december 2021

Wetsvoorstel om kentekens langer bewaren naar de Tweede Kamer

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
12-02-2013

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waardoor alle kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt, vier weken mogen worden bewaard om misdrijven op te sporen en voortvluchtige verdachten en veroordeelden aan te houden.

Het vastleggen van kentekens helpt de politie efficiënt en doelgericht te werken bij de uitvoering van haar taken. De politie heeft al ervaring met kentekenherkenning, ook wel 'automatic numberplate recognition' (ANPR) genoemd.

De politie is op dit moment niet bevoegd alle kentekens te bewaren en achteraf te raadplegen. Toch kan dat belangrijk zijn voor de opsporing van misdrijven waarbij pas later blijkt, dat informatie over een voertuig een rol speelt. De minister stelt een periode van vier weken voor die ook geldt voor de opslag van beelden van gemeentelijke toezichtcamera's.Verder is in het wetsvoorstel opgenomen voor welke doelen de politie kentekengegevens mag bewaren. Nu mag dat alleen in het kader van uitvoerende politietaken, bijvoorbeeld als iemand wordt gezocht om zijn straf uit te zitten of nog een geldboete moet voldoen.

De op camerabeelden zichtbare kentekens worden dan direct vergeleken met een bestand van kentekens op naam van bekenden van de politie. Levert dit een 'hit' op dan komt de politie in actie. De overgebleven gegevens - 'no hits' - worden vernietigd.

Straks mag de politie de 'no hits' tijdelijk opslaan en gebruiken voor haar opsporingswerk. Na aangifte, of ontdekking van een strafbaar feit onderzoekt de politie dan bijvoorbeeld, of de auto van een verdachte op een bepaalde plaats is gesignaleerd. Denk bijvoorbeeld aan een overval, waarbij bekeken wordt, of de auto van de verdachte rond het tijdstip van het misdrijf in de buurt is geweest.

Ook geven kentekengegevens richting aan opsporingsonderzoeken, waar andere aanknopingspunten ontbreken. De opgeslagen gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de opsporing van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan en de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden.

Naast het kenteken en de foto van het voertuig, worden gegevens bewaard over de locatie, de datum en het tijdstip. De naam van de kentekenhouder wordt niet opgeslagen. Die wordt pas bekend, wanneer relevante kentekengegevens zijn gevonden en navraag wordt gedaan bij het kentekenregister. Met het oog op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers krijgen alleen bevoegde politieagenten toegang tot de opgeslagen kentekengegevens.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.