Bijgewerkt: 3 maart 2024

Staatsecretaris Wilma Mansfeld is afgetreden

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
28-10-2015

Spreektekst persconferentie Wilma Mansveld (PvdA) Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 28 oktober 2015:

'Dames en heren,

Vanochtend heeft de Parlementaire enquête commissie Fyra haar rapport gepresenteerd. Het dossier "Hogesnelheidslijn" is in een lijvig en stevig rapport verwoord.  Daarvoor wil ik de commissie zeer danken. Binnen enkele weken na mijn aantreden als staatssecretaris ben ik geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis in dit dossier. Midden in januari 2013 verloor de trein een bodemplaat en is het besluit genomen de trein uit de dienst te nemen.

Daarna hebben de betrokken vervoerders besloten om niet door te gaan met deze treinen. Het kabinet heeft ze de kans geboden om met een alternatief te komen. Ik ben verantwoordelijk voor de besluiten omtrent het volwaardig alternatief, zoals dit nu rijdt en nog gaat rijden. Het was mijn besluit om niet alleen te kijken naar de oorspronkelijk ambitie voor de Hogesnelheidslijn uit de jaren negentig, maar naar de echte wereld, waarin de treinen op dat moment zouden gaan rijden; te luisteren naar de wensen van de reiziger, de wensen van het parlement, de gemeenten en de provincies.

Kortom: te kijken of de oorspronkelijke bakens verzet moesten worden met als uitgangspunt de publieke functie van openbaar vervoer. Sinds de problemen met de V250 treinen in 2013 is het steeds mijn doel geweest om de ontstane situatie zo snel als mogelijk op te lossen. Dat heb ik in september 2013 gedaan met brede steun in het parlement. Het rapport gaat ook over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Goede informatievoorziening is cruciaal in de politiek.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Wilma Mansveld (PvdA) Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Voor mij staat voorop, dat informatie in principe altijd openbaar moet zijn en gedeeld moet worden. Ik heb er steeds naar gestreefd de Tweede Kamer naar eer en geweten te informeren over elke stap die we de afgelopen jaren hebben gezet. Ik constateer, dat de enquêtecommissie van mening is, dat dit onvoldoende is gebeurd. Wat ik er ook van vind, dit betekent, dat ik dingen niet goed heb gedaan. Een bewindspersoon is echter niet alleen verantwoordelijk voor wat hij zelf beslist, maar ook voor datgene, dat hij aantreft.

Veel beslissingen in dit langlopende dossier zijn genomen in voorgaande kabinetsperioden. Zoals de aanleg van de lijn, de aanbesteding, het voorkomen van het faillissement van de HSA. Beslissingen die onomkeerbaar waren. Met het voorliggende rapport liggen fundamentele vragen op tafel. En als belangrijkste vraag welke lessen er voor de toekomst kunnen worden geleerd. En dit debat moet gevoerd worden.

Ik zou dit debat graag voeren. Een debat over een dossier, dat lang geleden is gestart, is echter niet mogelijk als het slechts in het teken staat van het al dan niet aanblijven van mij als verantwoordelijk staatssecretaris. Als bewindspersoon ben ik ook verantwoordelijk voor wat zich sinds de jaren negentig in dit dossier heeft afgespeeld. Het is mijn democratische plicht om met mijn aftreden ook verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele fouten van mijn voorgangers. Ik heb dan ook Zijne Majesteit de Koning verzocht mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.

De afgelopen drie jaar zijn er veel ontwikkelingen in mijn portefeuille geweest. En dat is denk ik een understatement. Mijn brede portefeuille is zeer dynamisch en afwisselend te noemen. Ik heb mijn werk met heel veel plezier, energie en toewijding gedaan. Ik heb veel, heel veel geweldige mensen ontmoet, die zich elke dag weer inzetten voor de goede zaak:

Ik dank alle ambtenaren, de spoormensen en luchtvaartsector en alle mensen die zich inzetten voor milieu en klimaat. Ik dank u allemaal voor uw betrokkenheid, uw gedrevenheid en uw collegialiteit. Ik wens u allen een goede toekomst, vooral in goede gezondheid.

Wilma Mansveld


Loopbaan

Wilma Mansveld begon haar loopbaan met diverse functies in ondersteuning/assistent van het management bij onder meer Creatief Vakantieverblijven, (psychiatrische) ziekenhuizen in Noord-Nederland en Utrecht, Jaguar Import Nederland en een reclamebureau. Van 1997 tot 2001 was Mansveld manager Personeelszaken bij Gran Dorado Beheer en Projecten B.V. te Groningen en hoofdkantoor Amsterdam. Van 2001 tot 2011 was Mansveld secretaris van de SER Noord-Nederland. Ook is ze vanaf 2003 voor de PvdA lid van de Provinciale Staten van Groningen; van mei 2009 tot april 2011 was zij tevens fractievoorzitter.

Vanaf 13 april 2011 tot haar benoeming als staatssecretaris was Wilma Mansveld gedeputeerde van de Provincie Groningen. In haar portefeuille had ze economische zaken, energie, jeugdzorg en facilitaire zaken. Mevrouw W.J. Mansveld was op 5 november 2012 benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte-Asscher.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties. Wilma Mansveld was (vice)fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Groningen en lid van het Centrum Lokaal Bestuur PvdA.


Update 20 uur 30

Volgens goed ingelichte bronnen wordt de plaats van mevrouw Mansveld overgenomen door Sharon Dijksma (PvdA) staatsecretaris van Economische Zaken. Van 1994 tot 2007 was Sharon Dijksma voor de PvdA lid van de Tweede Kamer. Daar hield zij zich onder meer bezig met onderwijs, verkeer en waterstaat en ontwikkelingssamenwerking. Op 22 februari 2007 werd zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het vierde kabinet-Balkenende.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Sharon Dijksma (PvdA), staatssecretaris van Economische Zaken


Van 17 juni 2010 tot 20 september 2012 was Dijksma Tweede Kamerlid voor de PvdA met als portefeuille algemeen economisch beleid en ruimtelijke ordening en infrastructuur. Mevrouw S.A.M. Dijksma was op 17 december 2012 benoemd tot staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte-Asscher.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.