Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Mobiele camera's voor gemeentelijke handhavers

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
21-12-2012

Gemeenten mogen straks ook mobiele camera's inzetten om de openbare orde in de publieke ruimte te handhaven. De maatregel ondersteunt de aanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers.

Gebleken is, dat gemeenten behoefte hebben aan een meer flexibele inzet van cameratoezicht om tegen ordeverstoringen in probleemgebieden effectiever en gerichter op te kunnen treden. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

video Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een mobiel videocamera. Door de zeer hoge resolutie met 1080 horizontale lijnen is goed bruikbaar voor allerlei doeleinden


Nu mogen gemeenten alleen nog vaste camera’s plaatsen. Ze worden gebruikt voor statisch en langdurig toezicht op plekken met een verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde, bijvoorbeeld winkelstraten, of uitgaansgebieden. De vaste camera’s, die aan gevels, of dakranden van gebouwen hangen, zijn nuttig, maar niet snel inzetbaar voor bestrijding van zich verplaatsende overlast.

Daarom heeft het kabinet besloten de huidige regeling uit te breiden en ook het gebruik van mobiele camera’s toe te staan. Gemeenten kunnen dan zelf bepalen welke vorm van cameratoezicht – vast, of mobiel - wenselijk is. Het ligt voor de hand, dat gemeenten op plaatsen, waar doorlopend toezicht nodig is, kiezen voor vaste camera’s. Als tijdelijke inzet volstaat, ligt mobiel cameratoezicht meer voor de hand. Op deze manier is maatwerk mogelijk en kan de veiligheid in de publieke ruimte verbeteren.

Flexibel cameratoezicht levert ook tijdswinst op, omdat niet meer voor elke verplaatsing een aparte procedure hoeft te worden gevolgd. De burgemeester wijst, nadat de gemeenteraad hem die bevoegdheid heeft verleend, een gebied aan waarbinnen mobiele camera’s kunnen worden geplaatst of verplaatst.

Dat gebied mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld een plein, of enkele straten. Borden moeten het publiek informeren over het toezicht met camera’s. De burgemeester trekt de gebiedsaanwijzing in als het cameragebruik niet meer nodig is.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het advies en van het wetsvoorstel worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.