Bijgewerkt: 3 maart 2024

Nieuwe tarieven van de Nederlandse reisdocumenten

Nieuws -> Overheid

Bron: RIjksoverheid
04-11-2011

Met ingang van 1 januari 2012 daalt het tarief voor een paspoort bij een gemeente. Het maximum tarief wordt € 48,73. Dat tarief is nu € 52,12. Ook het maximum tarief van de Nederlandse identiteitskaart daalt, indien de aanvrager 14 jaar of ouder is. In 2012 zal het maximum tarief € 40,05 gaan bedragen. Nu is het maximum tarief € 43,89.

ID kaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het maximum tarief van de Nederlandse identiteitskaart wordt 40,05 euro in 2012


Het jeugdtarief, voor jongeren tot en met 13 jaar, voor een Nederlandse identiteitskaart gaat in 2012 stijgen. Nu is het (maximum) tarief voor een zogenaamde jeugd-NIK € 9,22. Vanaf 1 januari 2012 gaat het tarief omhoog naar € 30,00. Het jeugdtarief wordt verhoogd omdat veel meer jongeren de jeugd-NIK aanvragen dan bij de invoering was voorzien.

Omdat de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders met ingang van 26 juni 2012 niet meer geldig zijn, wordt verwacht dat veel ouders voor 1 januari 2012 een identiteitskaart voor hun kinderen zullen aanvragen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt dan ook rekening met een toeloop van extra aanvragen voor de identiteitskaart voor het jeugd-tarief in de maanden november en december 2011. Dit kan leiden tot (mogelijk) langere levertijden. Gemeenten hebben van het ministerie van BZK een instructie ontvangen om deze toeloop in goede banen te leiden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.