Bijgewerkt: 29 november 2023

Elektronisch stemmen opnieuw in het stemlokaal?

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
14-03-2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt, hoe elektronisch stemmen opnieuw in het stemlokaal kan worden ingevoerd. Daarnaast krijgen kiezers die buiten Nederland wonen, eerder en per e-mail, een nieuw model stembiljet toegestuurd. En kunnen gemeenten de stemmen op een centrale locatie tellen, in plaats van versnipperd in verschillende stemlokalen.

plasterk Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Ronald Plasterk, PvdA) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Dit staat in een wetsvoorstel, dat de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om tijdens de verkiezingen van 2014 voor de gemeenteraad en voor het Europees Parlement te experimenteren met een nieuw model stembiljet voor kiezers buiten Nederland en met centraal tellen. Experimenten met elektronisch stemmen worden niet in dit wetsvoorstel geregeld, omdat hiervoor eerst de eisen moeten worden bepaald. Het onderzoek hiernaar start binnenkort.

Stemmachine Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Een elektronische stemmachine tijdens de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november 2006


Het per e-mail eerder versturen van het nieuwe model stembiljet naar kiezers in het buitenland moet ervoor zorgen, dat kiezers meer tijd hebben om hun stembiljet terug te sturen. Het maakt stemmen in het buitenland gemakkelijker. Het centraal tellen moet ertoe leiden, dat dit uniformer en efficiënter gaat. Ook nemen de controleerbaarheid en transparantie van het telproces toe: op een centrale locatie is het voor kiezers, politici en media gemakkelijker om het tellen bij te wonen.

Eerder stuurde minister Plasterk een wetsvoorstel naar de Raad van State, dat de mogelijkheid regelde om te experimenteren met nieuwe stembiljetten in het stemlokaal en het elektronisch tellen daarvan. Deze mogelijkheid is geschrapt ten gunste van het onderzoek naar het herinvoeren van elektronisch stemmen in het stemlokaal. Daarom wordt in dit stadium niet geïnvesteerd in een nieuw stembiljet en in de technologie om stembiljetten elektronisch te tellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.