Bijgewerkt: 22 september 2023

Uitkeringen aan mensen buiten Europa wordt aangepast

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
21-04-2011

Diverse uitkeringen aan mensen die buiten Europa wonen, worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar de ontvanger of het kind woont. Het kabinet wil het woonlandbeginsel per 1 januari 2012 laten ingaan.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW). De maatregel geldt voor de Algemene nabestaandenwet (ANW), deels voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA), de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Woonlandbeginsel

Bij het woonlandbeginsel wordt rekening gehouden met de vaak lagere kosten voor levensonderhoud in het land waar de ontvanger of het kind woont. De uitkering krijgt zo hetzelfde doel als in Nederland, namelijk het garanderen van een bestaansminimum of een tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

Daarnaast kan het woonlandbeginsel gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer prikkelen om te gaan werken. Een uitkering buiten Europa kan nooit hoger zijn dan in Nederland, ook niet als de kosten voor levensonderhoud hoger zijn dan in Nederland.

Overgangstermijn

Voor bestaande uitkeringen die worden verlaagd geldt een overgangstermijn van 6 maanden. Uitkeringsgerechtigden kunnen zich zo instellen op de nieuwe situatie. Het voorstel gaat voor advies naar de Raad van State.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.