Bijgewerkt: 2 december 2021

De digitale overheid

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
26-05-2013

Contact met overheid zoveel mogelijk digitaal

Zoveel mogelijk digitaal, zo weinig mogelijk papier meer. Wie iets met de overheid wil regelen, doet dat over vier jaar bij voorkeur elektronisch. De overheid schaft het contact met burgers en bedrijven via papieren formulieren en brieven zoveel mogelijk af. Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer.

Veilige berichtenbox

Niet alleen het Rijk, maar ook provincies, waterschappen, gemeenten en overheidsdiensten laten uiterlijk in 2017 hun schriftelijke contacten met inwoners bij voorkeur digitaal verlopen. Te denken valt aan aanvragen en beslissingen over vergunningen, bezwaarschriften tegen beslissingen, inspraak op overheidsplannen en het doorgeven van gegevens voor bijvoorbeeld uitkeringen, belastingen, toeslagen, studiefinanciering en pensioenen. Het gebruik van een persoonlijke, veilige berichtenbox op www.mijn.overheid.nl zal daarom fors gestimuleerd worden.

plasterk Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Ronald Plasterk (PvdA), Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Het vervangen van papieren formulieren door digitale formulieren kan 300 - 350 miljoen euro per jaar besparen. Maar ook levert het gemak op: iedereen kan zaken doen met de overheid op een tijdstip, dat het hem of haar uitkomt, ook buiten kantooruren. Minister Plasterk: "Het loonzakje met bankbiljetten en munten is ook al lang afgeschaft, iedereen krijgt z'n loon, pensioen, of uitkering op een bankrekeningnummer. Daar is iedereen aan gewend. Als betalingen bijna allemaal elektronisch gaan, wordt het nu hoog tijd om ook de post van de overheid niet meer op papier te doen."

Mensen die niet zelf digitaal zaken met de overheid kunnen doen moeten daarbij wel hulp krijgen, maar ook dan is papier niet de eerste oplossing. Mensen die niet over een computer beschikken, of daar niet mee uit de voeten kunnen, moeten hulp kunnen inroepen om hun zaken toch digitaal te regelen. Dat kan bijvoorbeeld op het gemeentehuis, in een buurtcentrum of in een bibliotheek.

Er komt een proef, waarin gemeenten samen met verschillende uitvoeringsorganisaties kijken hoe persoonlijk contact het beste vorm kan krijgen voor mensen die niet digitaal kunnen meedoen. De overheid gaat burgers verder actief betrekken bij de ontwikkeling van ICT-voorzieningen om ervoor te zorgen, dat burgers er goed mee kunnen werken.

Het uitgangspunt is, dat het contact met de overheid zoveel mogelijk digitaal wordt, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Wie een brief op papier naar een gemeente, of ministerie stuurt, moet wel antwoord krijgen. Ook blijft vanzelfsprekend persoonlijk contact mogelijk, via de telefoon, of de balie. Ook voor het aanvragen van een paspoort, of rijbewijs zal persoonlijk contact nodig blijven om de identiteit en de pasfoto van de aanvrager te kunnen contoleren.

at sign Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Het symbool @, uitgesproken als apenstaartje, of at is de afkorting van het Engelse 'at the cost' als 'at'. Tegenwoordig wordt het teken het meest gebruikt in e-mailadressen


Het elektronisch contact met de overheid moet wel veilig zijn, minstens zo veilig als communicatie op papier. Burgers en bedrijven moeten er zeker van zijn, dat ze echt met de overheid van doen hebben. Omgekeerd moet de overheid ook zeker zijn van de identiteit van de gebruiker. Daarom kijken het Rijk, de gemeenten en de verschillende diensten naar zwaarder beveiligde vormen van identificatie, als vervolg op het bestaande DigiD met wachtwoord en met een code per sms.

Bovendien moeten de computersystemen van de overheid goed beveiligd zijn. De DigiNotar-affaire en beveilingskwesties die onder de naam Lektober boven water kwamen, maken extra duidelijk, dat alle overheden de beveiliging van hun computersystemen op orde moeten hebben. Een taskforce helpt twee jaar lang ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging. Vooral de bestuurders van de verschillende overheidsorganisaties moeten zich bewust zijn van het belang van goede beveiliging van hun digitale dienstverlening.

Ze moeten zich ook voorbereiden op het herstellen van informatiesystemen na verstoringen, of schade. Voor de hele overheid gelden er al standaarden voor de informatiebeveiliging. Overheden mogen alleen van die standaarden afwijken als ze daar een goede reden voor hebben. Verder worden overheden en andere belangrijke sectoren verplicht om verstoringen van hun ict-systemen te melden bij hun toezichthouder, of bij het National Cyber Security Centrum (NCSC).

Juiste gegevens

Om digitaal zaken te kunnen doen met de overheid is het belangrijk, dat de overheid over de juiste gegevens beschikt. Nog dit jaar kan iedereen zijn gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op internet inzien en controleren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS