Bijgewerkt: 25 juli 2024

Veranderingen wetgeving vanaf 1 januari 2012

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
30-12-2011

In 2012 worden verschillende veranderingen van kracht waar veel mensen mee te maken krijgen. Zo verandert de bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag, wordt de basiszorgverzekering soberder en gaan boetes voor snelheidsovertredingen omhoog.

Financiën

Toeslagen

Mensen met een laag inkomen kunnen van de overheid een bijdrage krijgen in de kosten van de huur, de kinderen of de zorgverzekering. In 2012 zijn deze toeslagen als volgt veranderd.

Huurtoeslag

Bij een huur boven € 366,37, krijgt de huurder minder huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt lager. Vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren, dat ouders werken.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget voor mensen met 1 of 2 kinderen heeft, gaat iets omhoog. Voor het 1e kind maximaal € 1.017 per jaar. Voor het 2e kind maximaal € 461 per jaar. Hoeveel het precies is, hangt af van het gezinsinkomen.

Zorgtoeslag

De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd. Alleenstaanden krijgen geen zorgtoeslag meer als het inkomen hoger is dan € 35.059. Voor partners is dat € 51.691. De belastingdienst heeft een overzicht van externe link: alle veranderingen in de toeslagen in 2012.

Belastingtarieven

Per 1 januari 2012 wijzigen de belastingtarieven. De inflatiecorrectie voor 2012 leidt tot een bijstelling, van bedragen die daarvoor in aanmerking komen, met 1,7%. De fiscale wijzigingen en belastingtarieven betreffen onder andere de tarieven in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting, heffingskortingen, zorgkosten. Voor de loonbelasting onder meer spaarloon en levensloopregeling en bijtelling auto van de zaak. Het onderwerp Belastingtarieven geeft een volledig overzicht.

Kosten reisdocumenten

Het tarief voor een paspoort daalt iets in 2012. Het maximum tarief wordt € 48,73. Ook het maximum tarief van de Nederlandse identiteitskaart daalt voor aanvragers boven 14 jaar. In 2012 bedaagt het maximum tarief  € 40,05 gaan bedragen. Het jeugdtarief (tot en met 13 jaar) voor een identiteitskaart stijgt naar € 30. Volledig overzicht van de kosten voor paspoort en identiteitskaart in 2012.

Zorg

Veranderingen in de zorg

De externe link: vergoedingen uit de ziektekostenverzekering veranderen. Zo moeten verzekerden vanaf 18 jaar voortaan de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen zelf betalen. Ook gaan maagzuurremmers uit het basispakket, behalve voor patiënten die maagzuurremmers chronisch gebruiken en voor maagzuurremmers in injectievorm. Dit zijn enkele voorbeelden.

Sociale zekerheid

Minimumloon

Per 1 januari stijgen de minimumlonen met 0,79%. Het minimumloon stijgt in 2012 naar € 1446,60 bruto per maand. Bijstand en uitkeringen Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan omhoog. De verhogingen hangen samen met de stijging van het wettelijk minimumloon. Ook de bijstand en uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW) en oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) stijgen.

happy Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Everybody is happy!


Veranderingen in de bijstand

Mensen met een bijstandsuitkering krijgen meer verplichtingen om werk te zoeken. Vanaf 1 januari 2012 moeten bijvoorbeeld jongeren tot 27 jaar eerst 4 weken zelf actief op zoek gaan naar werk en een opleiding voordat zij een uitkering of ondersteuning kunnen aanvragen. Ouders en inwonende kinderen moeten voortaan gezamenlijk 1 uitkering, de gezinsuitkering, aanvragen.  Het onderwerp Bijstand geeft een overzicht van maatregelen.

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Op 1 januari 2012 houdt de inkomensregeling voor kunstenaars op te bestaan.

Veiligheid

Boetes voor verkeersovertredingen

De prijzen van boetes voor verkeersovertredingen gaan met 15% omhoog. De bekeuringen voor snelheidsovertredingen op wegen waar een maximumsnelheid van 30 kilometer geldt (bebouwde kom), worden extra verhoogd. Ook wordt de aanpak van asociale overtredingen en bovengemiddelde snelheidsovertredingen verscherpt. Stiletto's, valmessen en vlindermessen verboden. Vanaf 2012 geldt een volledig verbod op stiletto’s, vlinder- en valmessen. Het verbod geldt voor de productie, handel, bezit en het dragen van dergelijke messen.

Onderwijs

Boete onterechte uitwonendenbeurs studenten.

Studenten die een uitwonendenbeurs krijgen, maar nog thuis wonen, krijgen een boete. Ook moeten zij het te veel ontvangen geld terugbetalen. Maakt een student daarna nogmaals misbruik, kan studiefinanciering worden stopgezet. Een student die ten onrechte een uitwonendenbeurs ontvangt, moet het te veel ontvangen geld terugbetalen en krijgt een boete.

Cultuur

Minder vergunningen voor eigenaren rijksmonumenten.

Eigenaren van rijksmonumenten hoeven voor een kleinere werkzaamheden geen vergunning meer aan te vragen. Bovendien duurt de procedure voor minder ingrijpende werkzaamheden nog 8 weken. Kijk voor externe link: alle veranderingen die op 1 januari 2012 worden ingevoerd op Overheid.nl.


Update 20 mei 2015

Op de website van ZorgWijzer staat er een uitgebreide pagina, die de actuele veranderingen in de zorg en zorgverzekering uitgebreid in kaart brengt: http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.