Bijgewerkt: 28 september 2022

Afspraken om kwetsbare mensen te ondersteunen bij gemeenten

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
25-02-2014

Het ministerie van VWS, de VNG en MEE Nederland hebben afspraken gemaakt die een goede basis vormen om cliëntondersteuning van kwetsbare mensen per 1 januari 2015 bij gemeenten te regelen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

Van Rijn: ‘Juist tijdens de transitie is goede ondersteuning van de cliënt cruciaal. Samen met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning vormen deze afspraken een pakket waarmee cliëntondersteuning per 1 januari 2015 goed geregeld is.’ Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning. De colleges van B en W zijn daarbij verplicht de ondersteuning zo te organiseren, dat het belang van de cliënt het uitgangspunt is.

van Rijn Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG: ‘Goede cliëntondersteuning is erg belangrijk voor het slagen van de decentralisaties. Ik ben blij om te zien, dat alle betrokken partijen met deze afspraken hun verantwoordelijkheid nemen’.

Voor 1 mei afspraken

De VNG en MEE Nederland vinden, dat de continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap vanaf 2015 met deze afspraken gewaarborgd moet zijn. De drie partijen kwamen hiervoor onder meer de volgende afspraken overeen:

- Gemeenten en MEE-organisaties maken voor 1 mei 2014 afspraken over de continuïteit van de cliëntondersteuning.

- Gemeenten werken samen om tot langdurige, regionale afspraken te komen. Op die manier blijft expertise behouden en worden frictiekosten vermeden.

Jan de Vries, directeur MEE Nederland: ‘Wij zijn tevreden met het feit, dat kabinet en gemeenten overtuigd zijn van de noodzaak om de continuïteit van cliëntondersteuning te borgen. Met deze afspraken wordt de basis gelegd om daar lokaal en regionaal inhoud aan te geven.’

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarborgt, dat gemeenten zorg dragen voor professionele ondersteuning, wanneer de cliënt daar om vraagt. Bovenstaande afspraken geven een gevolg aan de wens van de Kamer - motie Van ’t Wout, Van Dijk, Voortman en Van der Staaij – om ‘professionele en informele, laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning wettelijk te borgen’. Het wetsvoorstel Wmo 2015 is in januari 2014 aan de Kamer gezonden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.