Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Politie op operationele sterkte in 2011

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
06-06-2012

De operationele sterkte van de politie is in 2011 gestegen van 49.745 naar 50.587 politiemensen (voltijdbanen). Dat is ruim boven de kabinetsdoelstelling van 49.500 fte's. Dit blijkt uit het Jaarverslag Nederlandse Politie 2011, dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Opstelten Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Ivo Opstelten, Minister Veiligheid en Justitie


Tegenover de stijging van de operationele sterkte staat een daling van de niet-operationele sterkte van de politie met 333 fte tot 12.649 fte’s. De totale sterkte van de Nederlandse politie bedroeg in 2011 62.727 fte’s. Uit het jaarverslag blijkt dat de doelstelling van 500 extra wijkagenten ruimschoots is gehaald: tot en met 2011 was sprake van een totale groei van het aantal wijkagenten met 639 fte’s.

Uit het jaarverslag blijkt, dat de voor 2011 gemaakte afspraken over de landelijke politieprioriteiten vrijwel over de gehele linie zijn gerealiseerd. Zo is de pakkans bij misdaden met een hoge impact op slachtoffers, zoals woninginbraken, straatroof, geweld en overvallen, in 2011 verder gestegen. Ook bij de aanpak van criminele jeugdgroepen zijn goede resultaten geboekt: in 2011 zijn in totaal 62 jeugdgroepen aangepakt.

De slagkracht van de politie is in 2011 verbeterd door een vermindering van de administratieve lasten voor politiemensen. Zo zijn de 16 meest gebruikte formulieren verregaand vereenvoudigd en is de ‘rittenadministratie’ afgeschaft. Verder is het vereenvoudigde proces-verbaal minderjarigen ingevoerd.

In 2011 is ook het Aanvalsplan Informatievoorziening Politie van start gegaan waarmee de ICT van de politie de komende jaren op orde moet worden gebracht. Gelet op de kosten van het aanvalsprogramma ICT is in 2011 een zeer restrictief uitgavenbeleid gevoerd. Lees verder: Jaarverslag Nederlandse Politie 2011 (pdf 25 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.