Bijgewerkt: 3 maart 2024

Digitale hoogtekaart van Nederland in het publiek domein

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
05-03-2014

Architecten die hun bouwwerk levensecht in 3D kunnen laten zien, zonnepanelen die efficiënter kunnen worden geplaatst, games die Nederland letterlijk op de kaart kunnen zetten. Het is slechts een greep uit de toepassingsmogelijkheden die burgers en bedrijven krijgen met de openstelling van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies en waterschappen maken de hoogtegegevens van Nederland vanaf 6 maart 2014 voor iedereen vrij toegankelijk via de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart.

Hergebruik

De gegevens uit het hoogtebestand vormen een digitale hoogtekaart. De kaart werd tot nu toe vooral door Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt bij het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Een van de weinige openbare toepassingen van de AHN was de mogelijkheid om de hoogte van een bepaald adres op te vragen via het invoeren van de postcode. Door het volledig en zonder enige voorwaarden openstellen van het bestand, willen overheden hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren.

kaart Amstelveen
(Bron PDOK - 2014)

Screenshot van de online viewer van de Publieke Dienstverlening op de Kaart website met ontelbare parameters


Vanuit de lucht

De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing. Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. Een eerste kaart is samengesteld tussen 1997 en 2003. De huidige kaart bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. Tussen 2014 en 2019 worden gegevens verzameld voor een  derde, geactualiseerde versie. De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat (namens het ministerie van IenM) financieren het programma.

Open data

Overheidsdata zijn voor bedrijven en burgers een waardevolle bron van informatie. Het kabinet streeft daarom naar open data: veel van deze (geografische) gegevens komen de komende jaren voor iedereen vrij beschikbaar. Ze kunnen daarmee ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De overheid zorgt, dat data die worden opengesteld continue, transparant en kwalitatief hoogwaardig beschikbaar zijn.

Praktische inzet

Op 6 maart 2014 vindt in het LEF Future centre te Utrecht de Open Data Estafette Water plaats Overheden en het bedrijfsleven gaan dan dieper in op de data en de mogelijkheden voor commercieel gebruik. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de kansen en het hergebruik van het AHN ten behoeve van waterkwaliteit en waterveiligheid. Meer informatie over de webservices en de data kunt u vinden in het Nationaal Georegister (NGR). U vindt daar bijvoorbeeld actualiteit en omschrijving van de data.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.