Bijgewerkt: 3 maart 2024

Naturalisatie buitenlanders na 7 jaar legaal verblijf in Nederland

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
21-12-2013

Buitenlanders die Nederlander willen worden, komen hier voortaan voor in aanmerking na 7 jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Op dit moment geldt nog een termijn van 5 jaar. Met dit voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap - aangekondigd in het Regeerakkoord - heeft de Rijksministerraad ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Het kabinet vindt, dat met zeven jaar meer recht wordt gedaan aan het uitgangspunt, dat iemand een substantiële periode in Nederland moet hebben verbleven, voordat iemand het Nederlands paspoort kan krijgen. Uit onderzoek blijkt, dat de kans op betaald werk en het volgen van een opleiding toeneemt naarmate iemand langer in Nederland woont. Vaak blijkt op dit moment, dat buitenlanders - ook na het vervullen van hun inburgeringsplicht - nog steeds niet volledig participeren in de samenleving.

Naturalisatie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Genaturaliseerde buitenlanders op het terras van het raadhuis van Amstelveen op 21 maart 2012 met locoburgemeester wethouder John Levie


Nieuwe Nederlanders mogen stemmen bij nationale verkiezingen. Ook kunnen ze met een Nederlands paspoort eenvoudiger reizen. Op dit moment moet iemand die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen nog gedurende vijf jaar onafgebroken en rechtmatig in Nederland hebben verbleven.

Verder moet de identiteit van betrokkene aan de hand van documenten zijn vastgesteld, moet het inburgeringsexamen zijn behaald en mag hij, of zij geen gevaar voor de openbare orde zijn. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer. De zevenjaarstermijn treedt in werking nadat het voorstel door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.