Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Kabinet wil strengere aanpak drinkende jeugd

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
13-02-2011

Het kabinet wil het alcoholgebruik onder jongeren strenger aanpakken en zet in op betere handhaving van de leeftijdsgrenzen. Dat staat in de nota van wijziging van het wetsvoorstel Drank- en Horecawet.

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met indiening van de wijziging bij de Tweede Kamer.

Het kabinet stelt voor om jongeren onder de 16 jaar die alcoholhoudende drank bij zich hebben op de openbare weg of in voor publiek toegankelijke plaatsen zoals bijvoorbeeld stationshallen, overdekte winkelcentra, warenhuizen en café's strafbaar te stellen. Dit is een uitbreiding van het oorspronkelijke voorstel, waarin jongeren alleen op de openbare weg een boete kunnen krijgen voor het bij zich hebben van drank. Het kabinet wil jongeren zelf meer verantwoordelijk maken voor het naleven van de leeftijdsgrens in onder meer het café en de supermarkt.

Het voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven te experimenteren met het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van zwak-alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar wordt geschrapt uit het wetsvoorstel. Het kabinet vindt dat de huidige leeftijdsgrenzen eerst beter gehandhaafd en nageleefd moeten worden. Volstrekte helderheid over de leeftijdsgrens is dan belangrijk.

Om dat te bewerkstelligen blijft een groot aantal eerder aangekondigde maatregelen in het wetsvoorstel gehandhaafd, waaronder:  • Decentralisatie van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Het is straks niet meer de Voedsel- en Warenautoriteit die controleert, maar de gemeenten. Het toezicht zal onderdeel worden van het lokale alcoholbeleid.

  • De mogelijkheid voor een burgemeester om maatregelen te nemen bij supermarkten die drie keer binnen één jaar het verbod overtreden om alcohol aan jongeren onder de 16 jaar te verkopen.Ook de vereenvoudiging van het vergunningstelsel blijft in het wetsvoorstel staan. Hierdoor hoeven vergunninghouders straks minder vaak een nieuwe vergunning aan te vragen. Ook kunnen leidinggevenden sneller en makkelijker aan het werk in horeca en slijterijen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.