Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Benelux landen ondertekenen intentieverklaring Cyber Security

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
05-04-2011

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, de Belgische minister van Justitie De Clerck en de Luxemburgse minister van Justitie Biltgen hebben op 5 april 2011 in Maastricht een intentieverklaring voor samenwerking op het gebied van Cyber Security ondertekend.

Met de intentieverklaring benadrukken de drie landen het belang van nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Daarom worden binnen de Benelux initiatieven ontwikkeld om informatie en expertise uit te wisselen, best practices te delen en publiek-private samenwerking verder te verbeteren.

Ook spraken de ministers af in het vervolg regelmatig over Cyber Security te spreken. Op de conferentie zijn ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en wetenschap uit de Benelux aanwezig. Nederland zal samen met België en Luxemburg de mogelijkheden van het systeem Honey Spider Network verkennen en dit gezamenlijk uitwerken in de vorm van een pilot. Het Honey Spider Network is een systeem dat actief veel websites tegelijkertijd kan scannen op eventuele virussen.

Zo kan proactief worden ingespeeld op deze malware. Het systeem is door onder andere GOVCERT.nl ontwikkeld. Het unieke hieraan is dat je geautomatiseerd websites kan onderzoeken waardoor je malware in een heel vroeg stadium opspoort en misbruik en eventuele schade beperkt. Daarnaast werden ervaringen met elkaar gedeeld over bijvoorbeeld de aanpak van botnets, het beter zicht krijgen op aard en omvang van cyber incidenten en het stimuleren van informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen.

De intentieverklaring past binnen de nationale Cyber Security strategie die in februari door het kabinet is vastgesteld. Speerpunten hierin zijn ondermeer versterkte internationale en publiek-private samenwerking. ICT is van fundamenteel belang voor onze samenlevingen en economieën.

Tegelijkertijd leidt de kwetsbaarheid, afhankelijkheid en complexiteit van ICT tot nieuwe dreigingen. Daarbij valt te denken aan zaken als skimmen (illegaal kopiëren van bankpassen), platleggen van sites, phishing (stelen bankgegevens), cyberspionage en het aanvallen van vitale infrastructuren.

Benelux

De Benelux, een samentrekking van België, Nederland en Luxemburg, is in september 1944 in Londen opgericht door de gevluchte regeringen van deze drie landen als douane-unie: een samenwerkingsverband tussen deze drie landen om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux.

Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Vanaf 2010, met de ingang van het nieuwe verdrag, zal de Benelux niet meer alleen op economisch gebied optreden maar ook bij duurzame ontwikkeling, justitie en binnenlandse zaken. De officiële benaming is veranderd ook in Benelux Unie.

De Benelux kent geen supranationale instellingen. De samenwerking wordt geïnitieerd door de drie regeringen in het Comité van Ministers en door de zogenaamde ministeriële comités, waarin ook de gewestministers zitting hebben. Besluiten moeten unaniem genomen worden. Besluiten worden door de drie regeringen in nationale wetgeving omgezet.

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux, gevestigd te Brussel, is de centrale administratieve spil van de Benelux. Het omvat het secretariaat van het Comité van Ministers, de Raad van de Economische Unie en de diverse Commissies en Werkgroepen en doet de griffie van het Benelux-Gerechtshof.

Het Secretariaat-Generaal telt ongeveer 60 personeelsleden, die binnen de Economische Unie de enige permanente internationale ambtenaren zijn. Aan het hoofd van het Secretariaat-Generaal staat een Nederlandse Secretaris-Generaal: de heer J. P. R. M. van Laarhoven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.