Bijgewerkt: 4 december 2021

Geen wachtgeld meer voor aftredende gemeenteraadsleden

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
08-05-2013

Gemeenten en provincies mogen binnenkort geen regeling meer hebben voor een ('wachtgeld') uitkering aan aftredende gemeenteraadsleden en statenleden. Vanaf 1 juli 2013 kunnen er geen nieuwe regelingen meer komen.

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen (2014) en provinciale verkiezingen (2015) verdwijnen de bestaande regelingen. Alleen zittende raads- en statenleden kunnen nog een uitkering krijgen als zij na de komende verkiezingen niet terugkeren.

plasterk Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Ronald Plasterk, (PvdA) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het lidmaatschap van de gemeenteraad, of van provinciale staten is een nevenfunctie die in principe naast een hoofdberoep wordt uitgeoefend; voor hun inkomen zijn raads- en statenleden er dus niet van afhankelijk.

Overigens kennen lang niet alle gemeenten en provincies een uitkeringsregeling voor aftredende raads- en statenleden. De meeste gemeenten en provincies hebben dergelijke regelingen niet of niet meer.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het voorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het gaat hierbij niet om een wet, maar om een besluit over de rechtspositie van raads- en statenleden. De Tweede Kamer heeft hier geen rol. De tekst van het besluit en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij publicatie in de Staatscourant.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.