Bijgewerkt: 24 september 2022

Thema-avond planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijskwaterstaat / Amstelveenweb.com
04-03-2008

Op acht avonden in maart 2008 organiseert Rijkswaterstaat thema-avonden op verschillende locaties over lucht- en geluidvervuiling voor omwonenden en andere belangstellenden in de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.

Rijkswaterstaat Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Projectleider van Rijkswaterstaat Peter Hollaar wijst de veranderingen aan op een kaart


In de Schouwburg Amstelveen was ook een thema-avond georganiseerd op maandagavond 3 maart 2008. Ongeveer 70 mensen waren aanwezig om meer informatie te krijgen van de situatie in hun woonplaats. Naast het inzicht in de lucht- en geluidproblematiek in het algemeen, probeerden de medewerkers van Rijkswaterstaat onduidelijkheden over gezondheid in relatie tot lucht en geluid weg te nemen.

Rijkswaterstaat tunnel Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De tunnel van de rijksweg A9 ter hoogte van de afrit 5, op de kaart van Rijkswaterstaat


De avond startte met de uitleg door de regioadviseur milieu en gezondheid GGD Amsterdam, Nienke van Kuijeren, over de effecten op de gezondheid als je langs een snelweg woont. De uitgangspunten van het onderzoek in verband met de concentraties stikstofdioxide en fijn stof legde ze uitvoerig uit aan de aanwezigen. Van Kuijeren meldde dat de grenswaarde stikstofdioxide vanaf 2010 niet meer dan 40 µg/m³ mag zijn. (Gemeten tot 5 meter vanaf de zijkant van de weg).

De grenswaarde van de fijn stof is vanaf 2005 niet meer dan 40 µg/m³ tot 10 meter vanaf de zijkant van de weg. Met de uitbreiding van de A9 ter hoogte van Amstelveen worden diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarna kwam een presentatie van projectmanager Ben Viveen van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere over de voorlopige resultaten van de studies naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de geluidhinder door de geplande weguitbreiding op de A9.

Rijkswaterstaat tunnel Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De groep van deskundigen tijdens de discussiebijeenkomst van Rijkswaterstaat in de Schouwburg Amstelveen


Er kwamen verschillende gezondheidsrisico’s ter sprake zoals; hoe werkt vervuilde lucht in op ons lichaam, de gevolgen op lange termijn, wat betekent verbreding van de A9 voor de gezondheid, waarom luchtvervuiling is slecht, luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, luchtkwaliteit fijn stof plangebied. Het doel van deze thema-avond was waarschijnlijk om de toekomstige protestacties van omwonenden in verband met de uitbreiding van de A9 al vooraf te verzachten. Het is nu eenmaal zo dat als je een weg verbreedt, er ook meer voertuigen op de weg komen te rijden, met allerlei nare gevolgen.

Rijkswaterstaat tunnel Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Regioadviseur milieu en gezondheid van GGD Amsterdam, Nienke van Kuijeren


Het is nog maar afwachten (tot 2017), of de uitbreiding van de A9 inderdaad het beoogde resultaat zal opleveren, namelijk de files te verminderen. Tijdens de avond gestelde vragen aan de projectleiders werden helaas maar matig beantwoord. Het bleek dat Rijswaterstaat specialisten geen praktische ervaring hebben met bijvoorbeeld het aanpakken van knooppunten met fly-overs.

Ben Viveen Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Projectmanager planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, Ben Viveen


Denk in dit geval aan de knooppunten A9-A2 richting Utrecht en A9-A4 richting Schiphol/Amsterdam. Als de voorlichters weinig ervaring hebben met filerijden en het onderzoeken van fileknooppunten ter plekke, dan is het moeilijk om vanachter een bureau zorg te dragen voor het verlichten van de verkeerslasten.

Verbreding van een snelweg wil niet zeggen dat dan het probleem bij kruispunten, op en afritten ook opgelost is. De files zullen dus blijven, want net als nu zal iedereen gewoon weer in de fuik rijden, gezellig in de file wachten en de omgeving vervuilen met gassen en geluid.

Inspraak trajectnota

In april 2008 legt Rijkswaterstaat de trajectnota/MER ter visie op diverse locaties en start de formele inspraakprocedure. In deze nota presenteert Rijkswaterstaat de resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd naar de effecten van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.

In de nota staan de gevolgen voor verkeer, economie, ruimte, woon- en leefmilieu en natuur beschreven. Deze worden vergeleken met de situatie zonder uitbreiding van de weginfrastructuur op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere.

Meer informatie op www.schiphol-amsterdam-almere.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.