Bijgewerkt: 5 maart 2024

Presentatie spelregels financiering van de banenplannen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
20-06-2013

Ambitieuze plannen die leiden tot meer werk, of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid. Het gaat om gezamenlijke plannen van werkgeversorganisaties  en betrokken vakbonden.

Invoering van de VUT en maatregelen om werknemers minder uren te laten werken, komen niet in aanmerking voor cofinanciering. Behalve als het in een specifiek plan op individuele basis duidelijk bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid en zorgt voor kansen voor jongeren.

asscher Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2012)

Lodewijk Asscher, (PvdA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Dit schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de voorwaarden stelt voor de zogenoemde sectorplannen. Het gaat hierbij om een concrete uitwerking van de afspraken in het sociaal akkoord, dat in april is afgesloten met sociale partners. De minister benoemt Marjan Oudeman tot de voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak.

Minister Asscher roept werkgevers en werknemers  op snel te komen met sectorplannen. ‘Plannen uit de sector zelf, zijn noodzakelijk om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ik wil mensen écht aan het werk krijgen, dat kan alleen samen met werkgevers en werknemers.’

Voorwaarden

De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste voorschotten worden uitgekeerd aan goedgekeurde sectorplannen. Plannen kunnen vooraf worden afgestemd met het ministerie van SZW. Het kabinet heeft voor de zogenoemde sectorplannen 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2014-2015. Asscher haalt een deel van het geld naar voren vanwege de hoge werkloosheid, zodat sectoren al in 2013 gericht aan de slag kunnen.

Werkgevers en werknemers kunnen maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen, of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer door middel van scholing, stages of leerwerkplekken. Oudere vakkrachten kunnen een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren. In het plan moet helder zijn hoe de eigen financiering eruitziet en waarom een bijdrage van de overheid noodzakelijk is.

Actieteam Crisisaanpak

Marjan Oudeman gaat als onafhankelijk voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak aan de slag. Dat is ingesteld om het opstellen van goede sectorplannen te stimuleren en hindernissen weg te nemen. Oudeman is nu lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel en  is per 1 juli 2013 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Naast vertegenwoordigers van de sociale partners, doen UWV, gemeenten, Forum, het ministerie van SZW en de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk mee in het Actieteam.

Werkloosheid in Nederland naar ruim 8 procent gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt, dat het aantal WW-uitkeringen in maart met 3 duizend toenam tot 380 duizend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.