Bijgewerkt: 1 maart 2024

Ruim 2 miljoen mensen slachtoffer ID-fraude

Nieuws -> Overheid

Bron: RIjksoverheid
07-06-2013

Ruim 2 miljoen mensen zijn in het verleden ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude. In 2012 ging het naar schatting om ruim 600.000 gedupeerden. Hun schade lag vorig jaar op ruim 350 miljoen euro. Over de afgelopen jaren (vanaf 2007) opgeteld is hun schade 2,8 miljard. Er loopt een campagne via gemeenten om fraude met kopieën van paspoorten en rijbewijzen tegen te gaan. Dit najaar komt het kabinet met een bredere aanpak van identiteitsfraude.

De berekeningen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef, die minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal slachtoffers per jaar is de afgelopen jaren fors gestegen van ongeveer 75.000 in 2007 naar 612.000 in 2012. De geschatte schade was het hoogst in 2010 (735 miljoen euro) en daalde naar 355 miljoen in 2012. Daarnaast is er nog schade voor bedrijven en overheden.

rijbewijs Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd, waarom dit nodig is?


In bijna de helft van de gevallen gaat het om financiële identiteitsfraude, onder andere door het skimmen van een bankpas. Bijna 20 procent van de slachtoffers kreeg te maken met ID-fraude via het internet. Bij 10 procent was sprake van het gebruik van andermans identiteit om straffeloos een overtreding of misdrijf te begaan. Ook in zo’n 10 procent van de gevallen werd een vals burgerservicenummer gebruikt bij een huisarts, of in een ziekenhuis.

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude betekent, dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen, of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is, dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt, krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

Overige resultaten  • De meeste Nederlanders (75%) vinden het voorkomen van ID-fraude een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Ze nemen ook maatregelen: ze geven geen persoonlijke gegevens aan onbekenden, geven die niet telefonisch of via internet, zijn voorzichtig met wachtwoorden en pincodes en letten goed op hun bankpasjes, paspoort en rijbewijs. Het oplossen van gepleegde ID-fraude vinden de meeste mensen (68%) een taak voor de overheid.

  • Jongeren, mannen en hoog-opgeleiden zijn relatief vaker slachtoffer van identiteitsfraude.

  • Een kwart van de slachtoffers geeft aan, dat foute registraties door de identiteitsfraude niet zijn gecorrigeerd. Ruim 80 procent van de slachtoffers kreeg geen hulp bij het herstellen van foute registraties. Toch is 85 procent van de slachtoffers tevreden over de afhandeling van de fraude of de foute registratie.


Lees meer over identiteitsfraude op de website: Creditcard.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.