Bijgewerkt: 27 mei 2024

Misbruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur is gestopt

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
12-07-2016

Het is niet langer mogelijk, dat mensen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) doen alleen om geld te krijgen, terwijl het ze niet om informatie van de overheid te doen is. Deze valse Wob-verzoeken kosten de overheid jaarlijks tussen de 8 en 14 miljoen aan afhandeling. Dit bedrag staat nog los van verbeurde dwangsommen. De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat een halt toeroept aan het misbruik van de Wob.

Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing op een aanvraag, of bezwaar neemt, heeft de burger recht op een geldbedrag (Wet dwangsom). Dit kan oplopen tot 1.260 euro. Er zijn echter mensen en zelfs kleine bedrijfjes die hier misbruik van maken, door bijvoorbeeld een Wob-verzoek te verbergen in een open sollicitatiebrief in de hoop, dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en geld geïnd kan worden.

Met de nieuwe wet worden Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom. Dat betekent niet, dat bestuursorganen niet meer op tijd hoeven te reageren op een aanvraag of bezwaar. Bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek. Gebeurt dat niet, dan blijft de mogelijkheid voor de burger bestaan om een rechtstreeks beroep te doen op de rechter. Inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 oktober 2016.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.