Bijgewerkt: 18 mei 2024

Provincie

Nieuws

Provincie NH maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk
In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden lees
08-05-2024, Bron: Provincie Noord-Holland

26 kandidaten voor burgemeesterschap Ouder-Amstel
Op 19 maart van 2024 is na de profielschetsvergadering de vacature voor de functie van burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel opengesteld. Naar de functie hebben 26 personen gesolliciteerd; 13 vrouwen en 13 mannen lees
18-04-2024, Bron: Provincie NH

Verdelingsfout in het provinciefonds
Door een fout in de verdeling van geld uit het provinciefonds lopen Noord-Holland en Zuid-Holland miljoenen mis lees
07-03-2024, Bron: Provincie NH

Subsidie aan kleinschalige activiteiten in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland biedt opnieuw subsidie aan kleinschalige activiteiten van de inwoners van Noord-Holland lees
22-02-2024, Bron: Provincie NH

Provincie Noord-Holland draagt bij aan verbeteren zwemwater
Winters worden natter en hebben minder vorstdagen, zomers worden droger met meer tropische dagen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van open zwemwater lees
05-02-2024, Bron: Provincie Noord-Holland

Waarnemend burgemeester van Ouder-Amstel is benoemd
In goed overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, Joke Geldhof met ingang van 1 februari 2024 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ouder-Ams lees
23-01-2024, Bron: Perovincie NH

Provincie Noord-Holland weer aanwezig tijdens de Grüne Woche
Ook dit jaar is de provincie Noord-Holland weer aanwezig tijdens de Grüne Woche in Berlijn lees
21-01-2024, Bron: Provincie NH

Provincie Noord-Holland wil sneller investeren in verkeersveiligheid
De provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid verbeteren lees
16-01-2024, Bron: Provincie NH

Slimme verkeerslichten voor fietsers in Provincie Noord-Holland
Om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden, wil de provincie het voor haar inwoners makkelijker maken om de fiets te pakken, ook voor langere afstanden lees
12-12-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

Kinderen tot 12 jaar gratis met de bus vanaf 2024 in Noord-Holland
Kinderen tot 12 jaar reizen vanaf 2024 gratis met de bus. De provincie Noord-Holland trekt hiervoor jaarlijks € 125.000 extra uit lees
06-12-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

Toenemende energiearmoede in Noord-Holland
Huishoudens met lage inkomens hebben veel last van stijgende energiekosten, zelfs wanneer hun woningen voldoende geïsoleerd zijn lees
30-11-2023, Bron: Provincie NH

De Brug Ouderkerk is volledig afgesloten
De provincie Noord-Holland heeft op 22 november 2023 bij de Brug Ouderkerk bij Ouder-Amstel een mankement ontdekt. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om de brug volledig af te sluiten lees
22-11-2023, Bron: Provincie NH

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten NH in Amstelveen
Alle colleges van Amstelland-Meerlanden maakten vandaag kennis met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. In Museum JAN in Amstelveen lees
16-11-2023, Bron: Gemeente Amstelveen

Tentoonstelling '100 jaar Provinciale Atlas Noord-Holland'
Dit jaar beheert het Noord-Hollands Archief (NHA) precies 100 jaar de Provinciale Atlas Noord-Holland voor de provincie Noord-Holland lees
16-10-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

Brede Basismonitor Noord-Holland 2023
Noord-Holland heeft de grootste economie van alle provincies. Inwoners van Noord-Holland zijn over het algemeen gezond, veel aan het werk en de afstand tot voorzieningen is gering lees
12-09-2023, Bron: Povincie NH

Afsluiting Fokkerweg en Bosrandweg 21 augustus - 10 september 2023
De provincie Noord-Holland van 21 augustus tot en met 10 september 2023 aan de Fokkerweg (N232D) en de Bosrandweg (N231). Verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd lees
22-08-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

De nieuwe Brug Ouderkerk is officieel geopend
Op zaterdag 15 juli 2023 is de nieuwe Brug Ouderkerk tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel officieel geopend lees
19-07-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

De coalitie van Noord-Holland wil sterke, schone en leefbare provincie
De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie. BBB, VVD, GroenLinks en PvdA presenteerden op donderdag 6 juli 2023 hun akkoord 'Verbindend vooruit! lees
06-07-2023, Bron: Provincie NH

De N522 bij Ouderkerk van 7 tot 12 juni 2023 is afgesloten
De N522 tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van woensdagavond 7 juni tot maandagochtend 12 juni 2023 lees
01-06-2023, Bron: Provincie NH

Provincie NH vraagt aan Rijk 1,2 miljard euro voor het landelijk gebied
Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden lees
24-05-2023, Bron: Provincie NH

Waterstof Vallei-status voor de provincie Noord-Holland
De ontwikkeling van waterstof in Noord-Holland heeft de Europese status van Hydrogen Valley (Waterstof Vallei) verkregen lees
11-05-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil geen datacenter in Uithoorn
De provincie Noord-Holland heeft een bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning van een datacenter in De Kwakel lees
02-05-2023, Bron: Provincie NH

Nieuwe secretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland
Miriam van Kuijk wordt de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland. Ze treedt op 1 juni 2023 bij de provincie in dienst lees
07-03-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

Provinciale Statenverkiezingen in Amstelveen 2023
Iedere inwoner van Noord-Holland die 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft, mag op woensdag 15 maart 2023 stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland lees
02-03-2023, Bron: Provincie Noord-Holland/Wikipedia

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie
De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid lees
22-02-2023, Bron: Provincie NH

Het Openbaar Vervoer in de toekomst in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe een goed OV-systeem er in de toekomst uit moet komen te zien lees
06-02-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

Het project 'Warme Kamers' in de provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld om 100 warme kamers in Noord-Holland te ondersteunen. Het project 'Warme Kamers' is een initiatief van het Leger des Heils voor mensen die door de hoge gas- en energieprijzen thuis in de kou lees
01-02-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwjaarsreceptie 2023 van de provincie Noord-Holland
In zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Noord-Holland ging op 12 januari 2023 in Paviljoen Welgelegen in Haarlem Arthur van Dijk de commissaris van de Koning onder meer in op maatschappelijke veto's lees
12-01-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

Het jaarverslag 2022 van cvdK Van Dijk is verschenen
Het jaarverslag van Arthur van Dijk commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland is op 2 januari 2023 verschenen. Het document schetst een beeld van zijn activiteiten in 2022 lees
02-01-2023, Bron: Provincie Noord-Holland

34 hectare aan nieuw bos wordt geplant in Noord-Holland
Provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten gekapt bos compenseren. Daarvoor stelt de provincie de subsidieregeling boscompensatie open lees
30-11-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

In 2021 meer dan 17.000 woningen gebouwd in Noord-Holland
In 2021 groeide het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan 17.000 woningen, waaronder 14.600 nieuwbouwwoningen - meldt de Provincie Noord-Holland. Dit is de hoogste groei sinds eind jaren 1980 lees
23-11-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Provinciale Staten NH namen de begroting voor 2023 aan
Provinciale Staten namen de begroting voor 2023 aan en stemden in met het meerjaren programma voor de infrastructuur van Noord-Holland lees
15-11-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Het stroomnet in Noord-Holland is verstopt
Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen. Zij kunnen daardoor niet verhuizen, uitbreiden en verduurzamen lees
08-11-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Natuurvergunning nodig voor duizenden bouwprojecten in Noord-Holland
De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling van 21 juli 2021 van het Rijk. Dit heeft ook gevolgen voor bouwprojecten in Noord-Holland. Nieuwe en lopende bouwprojecten hebben nu een natuurvergunning nodig lees
02-11-2022, Bron: Provincie NH

Tentoonstelling Doc.Werk bij het Noord-Hollands Archief is geopend
Gedeputeerde Rosan Kocken opende op vrijdag 28 oktober 2022 de tentoonstelling Doc.Werk bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem. De tentoonstelling belicht 3 decennia documentaire foto-opdrachten in Noord-Holland lees
30-10-2022, Bron: Provincie NH

De provincie Noord-Holland wil de Amstelscheg beleefbaar maken
De provincie Noord-Holland stelt 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die de natuur en het landschap van de Amstelscheg versterken lees
18-09-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Presentatie hulpmiddel om spookbewoning beter te signaleren
Op woensdag 14 september 2022 presenteerden de gemeenten Amstelveen en Diemen een gereedschap die gemeenten helpt spookbewoning beter en sneller te signaleren lees
14-09-2022, Bron: Gemeente Amstelveen/Provincie NH

Schonere lucht in Noord-Holland
In 2021 verbeterde de luchtkwaliteit van Noord-Holland, daalde de fosfaatuitstoot en is meer hernieuwbare energie opgewekt. Daarentegen ging de biodiversiteit in Noord-Holland achteruit en nam de betaalbaarheid van woningen in de provincie af lees
01-09-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal zijn
De provincie Noord-Holland wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050 klimaatneutraal zijn lees
27-07-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Werkzaamheden en afsluiting van de Bovenkerkerweg
De provincie Noord-Holland herstelt het wegdek van de Bovenkerkerweg (N521) tussen Amstelveen en Uithoorn lees
08-07-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Tientallen miljoenen euro subsidie voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam
Het Rijk stelt tientallen miljoenen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor investeringen in de infrastructuur, waarmee de woningbouwopgave kan worden versneld lees
28-06-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

De bodemdaling in de Noord-Hollandse veenweidegebieden
De bodem in de Noord-Hollandse veenweidegebieden daalt. Bodemdaling is niet alleen slecht voor het klimaat, maar zorgt ook voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen en wegen lees
07-06-2022, Bron: Provincie NH

Het Bloemencorso Bollenstreek bestaat 75 jaar
Tientallen praalwagens vol bloeiende en geurende hyacinten, tulpen en narcissen rijden op zaterdag 23 april 2022 door Zuid- en Noord-Holland lees
13-03-2022, Bron: Provincie NH

De provincie NH wil de waterkwaliteit verbeteren en de waterveiligheid versterken
De provincie Noord-Holland zet in op de verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en versterking van de bescherming tegen mogelijke overstromingen lees
01-02-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Ruim 100.000 euro beschikbaar voor groene initiatieven in Noord-Holland
Groene projecten die de biodiversiteit in Noord-Holland versterken en vrijwilligers bij elkaar brengen, kunnen vanaf 1 februari 2022s subsidie aanvragen uit het Betrekken bij Groen fonds. De provincie stelt hiervoor 101.500 euro beschikbaar lees
31-01-2022, Bron: Provincie Noord-Holland

Het elektriciteitsnetwerk raakt op steeds meer plekken in Nederland vol
Het elektriciteitsnetwerk raakt op steeds meer plekken 'vol'. Maar wat betekent die krapte op het elektriciteitsnetwerk? En wat is er nodig om het probleem op te lossen? lees
21-01-2022, Bron: Provincie Noord-Holland/Liander

Noord-Holland versnelt aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels
De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten gaan samen in een Taskforce aan de slag om transformatorstations en elektriciteitskabels zo snel mogelijk te verzwaren in Noord-Holland lees
27-12-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwjaarswens van Arthur van Dijk de commissaris van de Koning
Vanuit het provinciehuis in Haarlem wenst commissaris van de Koning Arthur van Dijk alle Noord-Hollanders het beste toe voor 2022 lees
22-12-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De Amstelscheg is het meest bijzondere landschap in Noord-Holland
Met ruim 14 procent van de stemmen is de Amstelscheg verkozen tot het meest bijzondere landschap van Noord-Holland lees
17-12-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De eerste datacenterstrategie van Nederland in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie een datacenterstrategie vastgesteld. Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden en stelt daarom hoge eisen aan de komst van nieuwe datacenters lees
16-12-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De N522 wordt van 26 tot 29 november 2021 afgesloten
De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel lees
19-11-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stimuleert bedrijven om energie besparen
De provincie Noord-Holland steekt 8 miljoen euro in het stimuleren van bedrijven om energie te besparen. Gemeenten kunnen dit bedrag gebruiken om het toezicht op bedrijven vorm te geven lees
28-10-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

150 Noord-Hollandse ondernemers krijgen training van de provincie Noord-Holland en Rabobank
In de komende 2 jaar krijgen 150 Noord-Hollandse ondernemers een trainingstraject van de provincie Noord-Holland en Rabobank aangeboden om ze klaar te stomen voor de toekomstige economie: de circulaire economie lees
26-10-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

46 culturele instellingen krijgen steun van de provincie NH en gemeenten
De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen 46 culturele instellingen in Noord-Holland met ruim 4,4 miljoen euro. De namen van de instellingen en de bedragen die zij ontvangen zijn bekend lees
07-10-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De N522 bij Ouder-Amstel in de nacht van 8 op 9 oktober is afgesloten
De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel lees
05-10-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Werkzaamheden op de N201 tussen het Aquaduct en de Waterwolftunnel
De provincie Noord-Holland voert tussen 17 september en 1 oktober 2021 meerdere werkzaamheden uit op de N201 tussen het Aquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer) lees
11-09-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Castricum moet de afspraken huisvesten statushouders nakomen
De gemeente Castricum realiseert te weinig woningen voor statushouders. De gemeente komt eigen toezeggingen aan de provincie daarover niet na lees
01-09-2021, Bron: Provincie Noord-Holland/Rijksoverheid

Het wandelnetwerk van Noord-Holland is helemaal klaar
Nog even en de routekaart van wandelnetwerk Noord-Holland is volledig ingekleurd. En dat is maar goed ook, want Noord-Hollanders gaan in coronatijd massaal aan de wandel lees
12-08-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Amsteldijk-Noord bij Ouderkerk aan de Amstel wordt afgesloten
Van 19 juli tot en met 26 juli 2021 is de Amsteldijk-Noord ter hoogte van Brug Ouderkerk afgesloten van al het verkeer. Verkeer van en naar de Amsteldijk-Noord wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd lees
12-07-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Woonakkoord van Amstelland-Meerlanden: 38.000 woningen bij
Hoe kunnen we intensiever samenwerken om de woningbouw te versnellen en de bestaande betaalbare woningvoorraad beter te benutten? Dat is een van de centrale vragen waar het woonakkoord Amstelland-Meerlanden (AM) antwoord op geeft lees
09-07-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Provinciaal plan asielopvang in Noord-Holland
Gemeenten zijn samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. In een eerste versie van het Provinciaal plan asielopvang wordt een verdeling van de opvang tussen de regio?s in Noord-Holland gegeven lees
02-07-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland publiceert jaarverslag 2020 beoordeling gemeenten
De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers lees
10-06-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De luchtkwaliteit in Noord-Holland was in 2020 binnen de norm
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer, is in 2020 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit lees
02-06-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Heel Noord-Holland moet kunnen profiteren van recreatie en toerisme
De provincie Noord-Holland wil dat heel Noord-Holland moet kunnen profiteren van recreatie en toerisme lees
16-05-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland introduceert een nieuwe scheg
Amsterdam krijgt er een 9de scheg bij. In het zuiden, doorlopend vanaf het Amsterdamse Bos, werkt de provincie Noord-Holland de komende jaren hard aan de Westeinderscheg lees
12-05-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland verduurzaamt de infrastructuur
40 maatregelen die de provincie Noord-Holland in 2021-2023 uitvoert om de duurzaamheid in projecten verder vorm te geven lees
07-04-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

De Stelling van Amsterdam staat 25 jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst
De Stelling van Amsterdam is erfgoed van wereldformaat: uitzonderlijk en onvervangbaar. De bijzondere verdedigingsring die bestaat uit van 46 forten, dijken en sluizen staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed lees
30-03-2021, Bron: Provincie NH

De bereikbaarheid van de Bosrandweg en Fokkerweg wordt verbeterd
Meer ruimte voor bussen, de aanleg van een voetpad, het verbinden van wegen en onderzoeken naar kruisingen en fietsverbindingen. Dit zijn enkele van vele maatregelen die de bereikbaarheid van de Bosrandweg lees
18-03-2021, Bron: Provincie NH

Ombouw lege winkels maakt meer dan 20.000 woningen mogelijk in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil dat leegstaande winkels in centrumgebieden vaker worden omgebouwd tot woningen lees
11-03-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Het wandelnetwerk van Amstelland is bijna klaar
Het nieuwe 300 kilometer lange wandelnetwerk langs de zuidkant van Noord-Holland is bijna klaar lees
25-02-2021, Bron: Provincie NH

Datacenters in Noord-Holland
Zowel de provincie Noord-Holland als gemeente Hollands Kroon onderkennen het belang van datacenters. Het vergunningsproces en de rol van bevoegd gezag zijn niet van invloed op de vraagstukken rondom de wenselijkheid, locatie of inpassing van datacenters lees
20-02-2021, Bron: Provincie NH/Gemeente Amstelveen/Wikipedia

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle leerlingen in Noord-Holland
Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie lees
17-02-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Besluiten van de Provinciale Staten van Noord-Holland 1 februari 2021
Tijdens de eerste Provinciale Statenvergadering van 2021 bespraken Provinciale Staten uitgebreid de voorstellen van Gedeputeerde Staten lees
02-02-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Bijzondere historische beeldcollectie in de Provinciale Atlas
De provincie Noord-Holland bezit een bijzondere historische beeldcollectie: de Provinciale Atlas lees
30-01-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

5 miljoen euro verdeeld tussen 45 rijksmonumenten in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 45 rijksmonumenten lees
04-12-2020, Bron: Provincie NH

100 culturele instellingen krijgen noodsteun in de provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen de culturele instellingen in Noord-Holland met ruim 11 miljoen euro lees
24-11-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

300 kilometer lang wandelnetwerk in Noord-Holland
Er komt een nieuw, 300 kilometer lang wandelnetwerk langs de zuidkant van Noord-Holland. De aanleg van Wandelnetwerk Amstelland duurt tot en met februari 2021 lees
15-11-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

Besluiten van de Provinciale Staten NH op 9 november 2020
Provinciale Staten namen de begroting voor 2021 aan tijdens de eerste Statenvergadering met online Algemene beschouwingen in Noord-Holland. Iedereen kon de online vergadering via internet volgen lees
10-11-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

Videoboodschap van Arthur van Dijk Commissaris van de Koning
Arthur van Dijk Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland gaat in deze videoboodschap aan alle Noord-Hollanders in op de maatregelen rondom het coronavirus lees
08-10-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

18 miljoen euro voor aanpak van bodemdaling in Noord-Holland
Voor Laag Holland en het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart komt 18 miljoen euro beschikbaar voor projecten om bodemdaling tegen te gaan. De Provincie Noord-Holland gaat in overleg met de lokaal betrokkenen over de besteding van dit bedrag lees
13-09-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

De maand van de stolpboerderijen in Noord-Holland
In het Noord-Hollandse landschap is de stolpboerderij een opvallende verschijning met haar vierkante vorm en piramidevormig dak lees
29-07-2020, Bron: Provincie NH/Wikipedia

De provincie NH steunt met 10 miljoen euro culturele en maatschappelijke instellingen
De Provincie Noord-Holland stelt 10 miljoen euro beschikbaar om samen met Noord-Hollandse gemeenten culturele en maatschappelijke instellingen overeind te houden lees
08-07-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

47 Noord-Hollandse gemeenten vragen steun bij minister voor regionale cultuur
Zita Pels (GroenLinks) gedeputeerde Cultuur doet samen met de wethouders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden lees
15-05-2020, Bron: Provincie NH/Gemeente Amstelveen

Arthur van Dijk is de nieuwe voorzitter Huis van de Nederlandse Provincies
Arthur van Dijk is benoemd als voorzitter van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. De Noord-Hollandse commissaris van de Koning is de opvolger van Wim van de Donk lees
08-04-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

Videoboodschap aan alle Noord-Hollanders door Arthur van Dijk
Arthur van Dijk de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland gaat in een videoboodschap aan alle Noord-Hollanders in op de maatregelen rondom het coronavirus lees
19-03-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Adnan Tekin is afgetreden
Op 10 december 2019 heeft gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend bij Arthur van Dijk de commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland lees
10-12-2019, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie NH start 'klikapp' proef in de Amstellandgemeenten
De provincie Noord-Holland draagt 23.000 euro bij aan een proef om de informatiepositie in de Amstellandgemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit lees
02-11-2019, Bron: Provincie NH

5 miljoen euro voor duurzame innovaties in de provincie Noord-Holland
Om duurzame innovaties te bevorderen, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar 5 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers die kansen pakken en willen uitblinken lees
08-08-2019, Bron: Provincie Noord-Holland

De beoogde start bouw nieuwe Amstelbrug is weer uitgesteld
De start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouder-Amstel is weer uitgesteld -meldt de provincie Noord-Holland lees
30-07-2019, Bron: Provincie NH

Inschrijving voor de 3de 'Startup in residence' Noord-Holland
Voor de derde keer op rij organiseert de provincie Noord-Holland Startup in residence. Startups kunnen zich tot en met eind mei 2019 inschrijven voor verschillende uitdagingen, waar de provincie voor staat lees
02-05-2019, Bron: Provincie NH

Scholenprogramma 'Belastingbazen' van provincie NH is gestart
Met een gastles in het Martinuscollege in Grootebroek in West-Friesland heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in de provincie op 13 maart 2019, het startsein gegeven aan het scholenprogramma van de provincie Noord-Holland lees
14-03-2019, Bron: Provincie NH

39 stiltegebieden in Noord-Holland
De Wijde Blik het grootste en diepste water in het gebied van de oostelijke Vechtplassen rondom Loosdrecht, de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen en Grootslag West in West-Friesland blijven een stiltegebied lees
18-02-2019, Bron: Provincie NH

Tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland in Haarlem
De tentoonstelling 'Stemt Hoopvol' is vanaf 25 januari tot 20 maart 2019 te zien in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen in Haarlem. De eerste vrouwelijke politici in Noord-Holland worden uitgelicht en gekoppeld aan vier politici van nu lees
16-01-2019, Bron: Provincie Noord-Holland

Arthur van Dijk aan het werk als commissaris van de Koning in NH
Noord-Holland heeft een nieuwe commissaris van de Koning. Arthur van Dijk is 7 januari 2019 geïnstalleerd als voorzitter van Provinciale Staten. Hij kreeg de officiële voorzittershamer overhandigd in de Statenzaal van paviljoen Welgelegen lees
07-01-2019, Bron: Provincie NH

Commissaris Johan Remkes nam afscheid
Provinciale Staten van Noord-Holland namen op maandag 17 december 2018 tijdens een buitengewone Statenvergadering afscheid van commissaris van de Koning Johan Remkes lees
18-12-2018, Bron: Provincie NH

Geitenstop in Noord-Holland van kracht
In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen lees
11-12-2018, Bron: Provincie NH

De nieuwe CvK in de provincie Noord-Holland is beëdigd
Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander heeft op 5 december 2018 op Paleis Noordeinde mr. Arthur Th. H. van Dijk, de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, beëdigd lees
05-12-2018, Bron: Provincie NH

14 sollicitanten naar het ambt van burgemeester Amstelveen
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amstelveen hebben 14 personen gesolliciteerd, 10 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten lees
03-12-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

Arthur van Dijk wordt de nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland
Provinciale Staten van NH (PS) dragen de heer Arthur Th. H. van Dijk (1963) voor als commissaris van de Koning van Noord-Holland lees
19-11-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

Welke vrouw krijgt in 2019 de Ribbius Peletier-penning?
Welke vrouw verdient een onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? De provincie zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning lees
16-11-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

20 kandidaten voor burgemeesterschap van Aalsmeer
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Aalsmeer hebben 20 personen gesolliciteerd, 11 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten lees
14-11-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

Verbouwing van de brug tussen Amstelveen en Ouderkerk start in mei 2019
De werkzaamheden aan de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, zijn vertraagd. Oorspronkelijk zou de aannemer in mei van dit jaar starten met het werk lees
31-10-2018, Bron: Provincie NH

De provincie Noord-Holland scoort goed op welvaart en welzijn
Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. Dit blijkt uit de jaarlijkse barometer die 28 indicatoren monitort binnen acht thema's lees
25-10-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie en gemeenten in NH onderzoeken ondersteuning van lokale pers
De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of het mogelijk is de regionale journalistiek in de provincie te versterken lees
11-10-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

De Waterwolftunnel is op 8 oktober 2018 vanaf 19 uur afgesloten
De Waterwolftunnel (tussen de gemeente Aalsmeer en Haarlemmermeer) is op maandag 8 oktober 2018 van 19.00 uur tot 00.00 uur afgesloten vanwege een oefening voor nood- en hulpdiensten lees
01-10-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

Monitor Detailhandel Noord-Holland 2018 gepubliceerd
Leegstand winkels neemt af, het aantal banen in de detailhandel neemt toe. Het aantal winkels neemt licht af en het aantal plannen voor nieuwe winkels is stabiel blijkt uit de monitor Detailhandel Noord-Holland augustus 2018 lees
06-09-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

Inwoners Noord-Holland willen een nieuwe cdK die eerlijk en duidelijk is
De inwoners van Noord-Holland willen liever een nieuwe commissaris van de Koning (cdK) die eerlijk en duidelijk is dan een die diplomatiek en bedachtzaam is lees
08-08-2018, Bron: Provincie NH

22 personen gesolliciteerd voor het burgemeesterschap van Uithoorn
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Uithoorn hebben 22 personen gesolliciteerd, onder wie 12 vrouwelijke kandidaten lees
17-07-2018, Bron: Provincie NH

Meepraten over de nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland
Alleen deze week kunnen Noord-Hollanders nog laten weten wat voor commissaris van de Koning zij willen voor Noord-Holland lees
26-06-2018, Bron: Provincie NH

De provincie NH is op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning
De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning (cdK). Wat voor persoon moet dat zijn? Welke eigenschappen zijn belangrijk voor de nieuwe commissaris? lees
04-06-2018, Bron: Provincie Noord-Holland

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 wordt door inwoners Noord-Holland ondersteund
Maar liefst 95% van de Noord-Hollanders is positief over de hoofdambitie van de provincie Noord-Holland voor 2050, 'Balans tussen economische groei en leefbaarheid' lees
17-05-2018, Bron: Provincie NH

Johan Remkes legt op 1 januari 2019 zijn functie neer
In een brief aan Provinciale Staten en aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft commissaris van de Koning Johan Remkes in de Provincie Noord-Holland op 10 april 2018 aangegeven dat hij op 1 januari 2019 zijn functie neerlegt lees
10-04-2018, Bron: Provincie NH

Topsportlocaties in NH krijgen bij elkaar ruim 2,1 miljoen euro van de provincie
Rugbyvelden in Purmerend, een nieuwe BMX-baan in Zwanenburg, een indoor atletiekbaan in Assendelft en toptennisbanen voor het nieuwe Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Dit is een greep uit 8 topsportprojecten die een bijdrage krijgen van de provincie lees
05-04-2018, Bron: Provincie NH

Provincie NH investeert 69 miljoen euro voor projecten in 2018
Een investering van 69 miljoen euro voor projecten die in 2018 nog starten. Dat is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van de Statenfracties van VVD, D66, PvdA en CDA lees
27-03-2018, Bron: Provincie NH

Aanpassingen rond de brug over de Amstel (N522)
De brug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel in de N522 stamt uit 1936 en is toe aan vervanging. De provincie Noord-Holland gaat vanaf half 2018 tot en met medio 2020 werken aan brug Ouderkerk lees
06-03-2018, Bron: Provincie NH

N201 omgeleid door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel
De provincie Noord-Holland voert van 8 tot en met 11 maart 2018 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen en aan de Waterwolftunnel tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer lees
27-02-2018, Bron: Provincie NH

Pieter Heiliegers wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Uithoorn
In goed overleg heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om de heer Pieter Heiliegers met ingang van 1 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Uithoorn lees
17-02-2018, Bron: Provincie NH

Provincie NH wil 69 miljoen euro extra investeren in economie en energietransitie
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen 69 miljoen euro extra investeren in energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur lees
24-01-2018, Bron: Provincie NH

Vijf miljoen euro voor 53 rijksmonumenten in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Het geld is onder andere toegekend aan 28 kerken en 9 molens lees
21-01-2018, Bron: Provincie NH

Onno Hoes is benoemd tot waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer
In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft de heer Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 28 november 2017 de heer Onno Hoes benoemd tot waarnemend burgemeester lees
18-11-2017, Bron: Provincie NH

Onderhoud aan het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel in november 2017
De provincie Noord-Holland voert van 2 tot en met 4 november 2017 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct onder de Amstel (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart lees
26-10-2017, Bron: Provincie NH

Provincie Noord-Holland investeert 194 miljoen euro in natuur
Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 lees
27-09-2017, Bron: Provincie NH

Bastiaan Eenhoorn wordt de waarnemend burgemeester van Amstelveen
De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten drs. H.B. (Bas) Eenhoorn met ingang van 1 oktober 2017 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amstelveen lees
25-09-2017, Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland zoekt Bedrijvig Groen
De provincie Noord-Holland zoekt uitvoerbare ideeën om meer groen op bedrijventerreinen te krijgen lees
03-09-2017, Bron: Provincie NH

1,5 miljoen banen in de provincie Noord-Holland
Het aantal banen in Noord-Holland is in 2016 voor het eerst sinds jaren weer gegroeid. De teller staat op 1.487.800. Dat neemt niet weg, dat Noord-Holland nog 82.000 werklozen heeft lees
31-08-2017, Bron: Provincie NH

Noord-Hollandse wegen en bruggen worden verbeterd
De provincie Noord-Holland investeert in 2018 297 miljoen euro in wegen en vaarwegen. Met dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd of uitgebreid lees
24-08-2017, Bron: Provincie NH

10 miljoen euro van Provincie Noord-Holland voor bedrijventerreinen
De provincie Noord-Holland stelt 10 miljoen euro beschikbaar om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Door bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van de wegen, meer groenvoorzieningen en maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid lees
08-08-2017, Bron: Provincie NH

61% van de Noord-Hollanders positief over zomervakantie in de provincie
Onderzoek onder ruim 1400 inwoners van de provincie (juni 2017) blijkt, dat voor een op de vier inwoners Noord-Holland de favoriete zomervakantiebestemming is lees
03-08-2017, Bron: Provincie NH

5 miljoen euro voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland
In 2017 is 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. De subsidieregeling is opengesteld vanaf maandag 7 augustus 2017 lees
26-07-2017, Bron: Provincie NH

Inloopavond over het groot onderhoud van de N231
De provincie Noord-Holland organiseert samen met de Antea Group op donderdag 6 juli 2017 van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst over het groot onderhoud aan de provinciale weg N231 lees
27-06-2017, Bron: Provincie Noord-Holland

42 burgemeester kandidaten gemeente Ouder-Amstel
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel hebben 42 personen gesolliciteerd, 16 vrouwen en 26 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel lees
09-06-2017, Bron: Provincie NH

Meer ruimte voor fietsers in de Bovenkerkerpolder
Het nieuwe fietspad 'Weidevogelpad' door de Bovenkerkerpolder is op 17 mei 2017 geopend. Dit fietspad is de laatste van 13 Mooi Amstelland projecten lees
18-05-2017, Bron: Provincie NH

Bewoners van Amstelland-Meerlanden willen gezonde leefomgeving
Onderzoek geeft aan: 40% inwoners vindt gezonde leefomgeving belangrijkste doel toekomst. De wereld om ons heen verandert continu. Provincie Noord-Holland wil, dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft lees
28-02-2017, Bron: Provincie NH

Noord-Holland investeert 9 miljoen euro in de Stelling van Amsterdam
De provincie Noord-Holland investeert de komende 4 jaar 9 miljoen euro in het behoud en de exploitatie van de Stelling van Amsterdam lees
15-02-2017, Bron: Provincie NH

PIP over de brug over de Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel ter inzage
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel vrijgegeven voor de terinzagelegging lees
18-01-2017, Bron: Provincie NH

De Nationale Viering Bevrijding begint in 2017 in Noord-Holland
In de provincie Noord-Holland begint de Nationale Viering Bevrijding van 2017. In januari start een campagne met allerlei activiteiten in heel Noord-Holland die uitmondt in de nationale viering op 5 mei in Haarlem lees
11-01-2017, Bron: Provincie NH

Rijksmonument Kruiskerk in Amstelveen krijgt bijna 30.000 euro subsidie
De provincie Noord-Holland verleent in totaal ruim 4,7 miljoen euro subsidie voor de restauratie van 46 rijksmonumenten. De subsidie wordt besteed aan restauraties van rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn, of dit worden lees
22-12-2016, Bron: Provincie Noord-Holland

PvdA gedeputeerde Tjeerd Talsma is overleden
Na een kort ziekbed is Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol overleden. Talsma is 66 jaar geworden lees
03-11-2016, Bron: Provincie NH

Mensen in Noord-Holland zijn iets welvarender
De provincie Noord-Holland heeft een 'dashboard Welvaart en Welzijn' ontwikkeld. Daaruit blijkt onder andere, dat de Noord-Hollander ten opzichte van de gemiddelde Nederlander een fractie rijker is lees
13-10-2016, Bron: Provincie NH

De Schipholdraaibrug is weer in gebruik genomen
De Schipholdraaibrug nabij Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer is weer open voor al het verkeer. Daardoor kan verkeer op de Schipholdijk (N232) ook weer gebruik maken van de verbinding met de A9 lees
07-10-2016, Bron: Provincie NH

Extra onderhoud aan de brug bij Ouderkerk aan de Amstel
De provincie Noord-Holland werkt van maandag 17 oktober tot en met woensdag 9 november 2016 aan de brug Ouderkerk (N522) in Ouderkerk aan de Amstel lees
28-09-2016, Bron: Provincie Noord-Holland

Gefaseerde bouw van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel
Tijdens de bouw van de nieuwe brug Ouderkerk in de N522 in 2018 komt ook een verbinding voor autoverkeer tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen lees
01-09-2016, Bron: Provincie Noord-Holland

De Schipholdraaibrug wordt op 10 augustus 2016 afgesloten voor verkeer
De provincie Noord-Holland sluit op woensdag 10 augustus 2016 van 06.00 tot 20.00 uur de Schipholdraaibrug in de gemeente Haarlemmermeer af voor fietsers en voetgangers lees
01-08-2016, Bron: Provincie NH

Tweede ambtstermijn CvdK van de heer Remkes
Provinciale Staten van Noord-Holland doen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) de aanbeveling J.W. (Johan) Remkes opnieuw te benoemen in zijn functie van commissaris van de Koning (CvdK) in Noord-Holland lees
07-03-2016, Bron: Provincie Noord-Holland

Twee nieuwe gemeenten in de provincie Noord-Holland
Per 1 januari 2016 heeft de provincie Noord-Holland twee nieuwe gemeenten: Gooise Meren en Edam-Volendam lees
02-01-2016, Bron: Provincie NH

Commissaris Johan Remkes informeert staatssecretaris Dijkhoff over vluchtelingenopvang
Johan Remkes, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland heeft op 6 november 2015 een zogenaamd ambtsbericht gestuurd naar staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie lees
08-11-2015, Bron: Provincie NH

Johan Remkes is beschikbaar ook voor de komende periode
Johan Remkes heeft op 27 oktober 2015 desgevraagd de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laten weten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als commissaris van de Koning lees
28-10-2015, Bron: Provincie Noord-Holland

15 politieke partijen bij de Provinciale Statenverkiezingen 2015
Noord-Hollanders kunnen bij de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 18 maart 2015 kiezen uit 15 politieke partijen. Tijdens de start van de verkiezingscampagne op maandag 2 februari 2015, waren alle lijsttrekkers aanwezig en vulden zij de Stemwijzer lees
04-02-2015, Bron: Provincie NH

Nieuwjaarstoespraak 2015 Commissaris van de Koning van NH, Johan Remkes
Nieuwjaarstoespraak van J.W. Remkes, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland, gehouden op vrijdag 9 januari 2015 te Haarlem lees
14-01-2015, Bron: Provincie NH

De provincie Noord-Holland steunt duurzame woningrenovaties
De provincie Noord-Holland wil de markt voor vergaande duurzame woningrenovaties in Noord-Holland bevorderen en heeft daarvoor een subsidieregeling geopend lees
12-01-2015, Bron: Provincie NH

500.000 euro beschikbaar voor openbare Wi-Fi -punten in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland stelt een aanvullend bedrag van € 500.000 beschikbaar voor de aanschaf en installatie van openbare Wi-Fi-punten in Noord-Holland. Het bedrag zal ook gebruikt worden voor de aanleg van breedbandnetwerken lees
23-10-2014, Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland viert 200 jaar Koninkrijk
Vrijdag 19 september 2014 viert de provincie 200 jaar Koninkrijk met een indrukwekkende voorstelling. De tuin van het provinciehuis in Haarlem wordt eenmalig omgetoverd tot een openluchttheater, waar een unieke show wordt vertoond lees
07-09-2014, Bron: Provincie Noord-Holland

De Noord-Hollandgroep is niet blij met verkoop IJslandvorderingen
De provincie Noord-Holland overweegt haar IJslandvorderingen (Landsbanki) te verkopen. Op korte termijn laat Noord-Holland hiervoor een marktverkenning uitvoeren lees
27-08-2014, Bron: Provincie NH

5,7 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten NH
In 2014 is ruim 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling vastgesteld, waarmee het beschikbare budget verdeeld kan worden lees
14-07-2014, Bron: Provincie NH

21 sollicitanten voor het burgemeesterschap van Amstelveen
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amstelveen hebben 21 personen gesolliciteerd, onder wie 8 vrouwen en 13 mannen lees
05-02-2014, Bron: Provincie NH

Gratis internet in 263 Connexxionbussen in Noord-Holland
Alle 263 Connexxionbussen in Noord-Holland zijn voorzien van gratis internet. Niet alleen in de bussen van R-net kan nu surfen op internet, maar in alle groene streekbussen van Connexxion die in opdracht van de provincie rijden lees
29-01-2014, Bron: Provincie Noord-Holland

Johan Remkes: 'Zorgen over de lokale democratie'
Nieuwjaarstoespraak Johan W. Remkes, commissaris van de koning in de provincie Noord-Holland, op 10 januari 2014 in Haarlem lees
13-01-2014, Bron: Provincie Noord-Holland

Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn tussen Haarlem - Amstelveen - Zuidas
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stemmen in met een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) van Haarlem via Schiphol-Noord naar Amstelveen en de Zuidas lees
19-12-2013, Bron: Provincie NH

Op- en afrit A9 bij Schipholweg wordt een weekend afgesloten
De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de Schipholweg (N232) bij Schiphol-Oost (Haarlemmermeer). Van vrijdag 8 tot en met maandag 11 november 2013 wordt er gewerkt aan de kruising bij de op- en afrit van de A9 op de N232 lees
05-11-2013, Bron: Provincie NH

De Provincie Noord-Holland is tegen winning van schaliegas
Op initiatief van GroenLinks verklaart de Provincie Noord-Holland zich tegen het winnen van schaliegas. De winning van schaliegas heeft desastreuze effecten op milieu, landschap en gezondheid lees
14-10-2013, Bron: Provincie Noord-Holland GroenLinks

GS van Noord-Holland zijn sceptisch over herindeling Noordvleugel
Er worden alleen maar de bestaande provinciegrenzen uitgegumd en gebeurt er niets aan vermindering van de bestuurlijke drukte. Dit zeggen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland lees
30-08-2013, Bron: Provincie NH

Blauwalg op vier zwemlocaties in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft een negatief zwemadvies ingesteld voor 4 zwemlocaties in Noord-Holland. Het gaat om Dorregeest (Uitgeest), De Fuut Watersnip en De Smient (beiden Jagersveld te Zaanstad), Groenstrand Ouderkerkerplas te Ouder Amstel lees
07-08-2013, Bron: Provincie NH

Viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
In november 2013 is het 200 jaar geleden, dat Nederland na de inlijving bij Frankrijk, zijn onafhankelijkheid terug kreeg lees
05-08-2013, Bron: Provincie NH

N201 wordt de N196 tussen Aalsmeer en Uithoorn
Op donderdag 18 april 2013 gaat het gedeelte van de huidige provinciale weg N201 tussen de Fokkerweg (Schiphol-Rijk) en de Amstel (Uithoorn) N196 heten lees
17-04-2013, Bron: Provincie Noord-Holland

Minister Plasterk overlegt met Provinciale Staten van NH
Op maandag 4 februari 2013 overlegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken met Provinciale Staten van Noord-Holland over de (procedure tot) samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht in een open overlegbijeenkomst lees
03-02-2013, Bron: Provincie Noord-Holland

Kritische toespraak van Johan Remkes commissaris van de Koningin
Kritische nieuwjaarstoespraak van Johan Remkes commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Holland lees
12-01-2013, Bron: Provincie Noord-Holland

Aansluiting van N201 op de rijksweg A4 is vertraagd
De nieuwe aansluitingen van de N201 op de A4 worden later dan gepland opgeleverd. Deze vertraging is te wijten aan technische aanpassingen in een deel van het werk lees
27-12-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie nieuwe stijl
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zien een begin van een basis voor een gesprek over het Kabinetsvoornemen tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland lees
13-12-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

De Schipholdraaibrug wordt drie weekenden afgesloten
Op zaterdag 24 november 2012 van 05.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag 15 december van 05.00 uur tot en met zondag 16 december 20.00 uur wordt de Schipholdraaibrug tussen gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amstelveen afgesloten voor al het verkeer lees
17-11-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

De Bosrandbrug gaat open voor fietsers en voetgangers
Op vrijdag 16 november 2012 is de Bosrandbrug over de Ringvaart (Schiphol-Oost) gaat open. Na ruim een jaar bouwen ligt er op de grens van de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen een nieuwe brug met een verdubbelde capaciteit voor het verkeer lees
11-11-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

Joss Tabak is waarnemend burgemeester van Heemskerk
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Heemskerk besloten mevrouw Joss Tabak te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Heemskerk lees
18-09-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

Groot onderhoud Oranjebaan-Burgemeester Stramanweg
De provincie Noord-Holland voert van 23 juli tot en met 17 augustus 2012 groot onderhoud uit aan de N522 (gemeente Amstelveen en gemeente Ouder-Amstel). Tijdens de werkzaamheden is de N522 tussen de brandweerkazerne in Amstelveen en de A2 in delen gestrem lees
16-07-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

De Noord-Hollandgroep krijgt meer geld terug uit IJsland
Alle overheden uit de Noord-Hollandgroep die een claim hebben bij het IJslandse Landsbanki krijgen meer geld terug lees
14-03-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

GroenLinks NH in de bres voor starters op de woningmarkt
Tijdens de Statenvergadering van 5 maart 2012 vraagt GroenLinks Noord-Holland aandacht voor starters op de woningmarkt. Samen met de PvdA dient de partij een motie in als stimulans om de positie van deze groep te verbeteren lees
05-03-2012, Bron: GroenLinks Noord-Holland

Provincie: Ontsluiting golfbaan Amstelveen via het voormalig A3 tracé
Zoals u bekend is, hebben wij na langdurige acties/procedures en onderhandelingen vastgesteld, dat de aanleg van de golfbaan een voldongen feit was lees
02-02-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie NH haalt zwerfjongeren van de lijst aandachtsgebieden
Op maandag 23 januari 2012 vergadert de commissie Zorg, Cultuur en Middelen van de provincie Noord-Holland over het thema zwerfjongeren lees
23-01-2012, Bron: Lene Grooten, Statenlid GroenLinks Noord-Holland

De Noord-Hollandgroep ontvangt de eerste Landsbanki-betaling
Alle overheden uit de Noord-Hollandgroep die een claim hebben bij het IJslandse Landsbanki krijgen op 5 januari 2012 een deel van hun geld terug lees
05-01-2012, Bron: Provincie Noord-Holland

Het 'Mooi Amstelland' programma is opgestart
Amstelscheg wordt toegankelijker en aantrekkelijker, start uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland lees
17-11-2011, Bron: Provincie Noord-Holland / Amstelveenweb

GroenLinks over begroting 2012 Provinciale Staten
GroenLinks heeft in de algemene beschouwingen in Provinciale Staten op maandag 7 november 2011 opnieuw gehamerd op belangrijke thema's als natuur, openbaar vervoer, cultuureducatie, bezuinigingen op RTVNH en duurzame energie lees
08-11-2011, Bron: GroenLinks Noord-Holland

'College Noord-Holland speelt mooi weer met 'investering' in OV'
Het Noord-Hollandse college (VVD/PvdA/D66/CDA) kondigde vorige week aan 19,5 miljoen te investeren in het openbaar vervoer. Deze groots aangekondigde investering lijkt echter niet meer, dan een wassen neus te zijn lees
04-11-2011, Bron: Servaz van Berkum

Nieuw beleid duurzame energie Noord-Holland is lege huls
Het eerder deze week door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland uitgebrachte 'koersdocument Duurzame Energie' is vooral een lege huls. De provincie pronkt vooral met andermans veren lees
28-10-2011, Bron: GroenLinks provinciale staten Noord-Holland

Toestemming om 30 woningen te bouwen op het Amsteleiland
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben besloten de gemeente Amstelveen toestemming te geven voor het realiseren van 30 woningen op het Amsteleiland op het terrein van de voormalige scheepswerf lees
31-08-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

De Bosrandbrug wordt een jaar lang afgesloten
De Bosrandbrug en naastgelegen fietsbrug over de Ringvaart sluit de provincie Noord-Holland geheel af voor (brom)fiets- en autoverkeer vanaf 5 september 2011. De afsluiting is noodzakelijk in verband met de vervanging van de Bosrandbrug lees
03-08-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

StellingTour 2011
Het Fort bij Aalsmeer is het podium voor de seizoensopening van de Stelling van Amsterdam op vrijdag 22 april 2011 lees
06-04-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

Voorkeurspositie Nederlandse overheden in faillissement Landsbanki
Rechtbank IJsland bevestigt voorkeurspositie Nederlandse overheden in faillissement Landsbanki lees
01-04-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

De draaibrug bij Schiphol wordt tijdelijk afgesloten
Om de aansluiting N201 richting de A9 te verbeteren, wordt de Burgemeester Colijnweg over de Ringvaart aangepast lees
16-03-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie: N201 blijft ook in de toekomst bereikbaar
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen, dat de doorstroming van het verkeer in Amstel- en Meerlanden in de toekomst gegarandeerd blijft lees
12-03-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie geeft subsidie voor 8 monumenten
Alle objecten, vijf kerken, een molen, een toegangspoort en een praalgraf zijn zeer waardevol voor het cultureel erfgoed van Noord-Holland lees
16-02-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

Het Kieskompas is weer actief
Op woensdagochtend 2 februari 2011 is de verkiezingcampagne opgestart voor de Provinciale Staten van Noord-Holland in Haarlem lees
02-02-2011, Bron: Provincie Noord-Holland

High-tech kassen in Noord-Holland
Binnen Greenport Aalsmeer wordt 237 hectare glastuinbouwgebied opgeknapt en 218 hectare krijgt een nieuwe functie lees
21-12-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Alle partijen akkoord met omlegging Schiphol Rijk
Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zijn definitief akkoord met het gestrekte trace van de Omlegging Schiphol Rijk lees
02-12-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie investeert in hoogwaardig openbaar vervoer
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland stellen voor, om te investeren in 10 hoogwaardig openbaar vervoerprojecten lees
11-11-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Lokaal klimaatbeleid, we kunnen niet zonder!
Drie Noord-Hollandse gemeenten onderscheiden met duurzaamheidaward lees
25-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Werkzaamheden aan de N522
Op donderdag 21 oktober 2010 vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 26 oktober 2010 20.00 uur voert de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit aan de N522 in Ouderkerk aan de Amstel lees
21-10-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Aansluiting A9 komt dichterbij
De provincie Noord-Holland en aannemer Dura Vermeer hebben op 24 juni 2010 het contract ondertekend voor het project 'Aansluiting A9', dat een onderdeel is van het Masterplan N201+ lees
25-06-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

GS hebben bezwaar tegen tankstation in de Ronde Hoep
De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen, om een tankstation te verplaatsen van de huidige locatie aan de A9 in Amstelveen naar de polder de Ronde Hoep lees
26-05-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Johan Remkes voorgedragen als commissaris van Noord-Holland
Provinciale Staten hebben op maandag 12 april 2010 in een besloten vergadering het besluit genomen de heer Johan W. Remkes aan te bevelen als nieuwe commissaris van de Koningin in Noord-Holland lees
12-04-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Zijdelweg eerste weekend van maart afgesloten
De provincie Noord-Holland legt een vrije busbaan voor de Zuidtangent aan. Een onderdeel van de busbaan is een bustunnel ter hoogte van de Zijdelweg in Uithoorn lees
23-02-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Informatiemarkt over de nieuwe N201
Op donderdag 4 maart 2010 organiseert de provincie Noord-Holland een informatiemarkt over de vernieuwing van de provinciale weg N201 door de Haarlemmermeer lees
17-02-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie NH gaat schatkistbankieren
De provincie Noord-Holland en het Ministerie van Financien hebben op maandag 8 februari 2010 een overeenkomst getekend, waarin staat dat de provincie gaat schatkistbankieren bij het Rijk lees
10-02-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Zoutvoorraad provincie NH niet meer toereikend
Op dit moment is de zoutvoorraad van de provincie Noord-Holland niet meer toereikend om nog op alle provinciale wegen te strooien lees
31-01-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

Een vrouw als commissaris van de Koningin in Noord-Holland?
Een vrouw als commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Holland, die voor de uitvoering van belangrijke Randstadprogramma's goed samenwerkt met collega-bestuurders in de Randstad lees
28-01-2010, Bron: Provincie Noord-Holland

PvdA: 'Gevaarlijke kruispunten N201 in Aalsmeer aanpakken'
De gevaarlijke kruispunten van de N201 in Aalsmeer moeten worden aangepakt, om de veiligheid te verbeteren tot de omlegging van de N201 klaar is lees
26-01-2010, Bron: Gohdar Massom

Commissaris Borghouts treedt af
De heer Harry Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, heeft Hare Majesteit de Koningin verzocht hem per 1 december 2009 ontslag te verlenen lees
12-09-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Subsidie voor vrijwilligers van cultuur
De provincie Noord-Holland verleent subsidie voor het werven en behouden van mensen voor vrijwilligerswerk op het gebied van cultuur, cultuurhistorie en lokale media lees
29-08-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Onderhoudswerkzaamheden aan de N201
De provincie Noord-Holland voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de N201 tussen de Thamerlaan in Uithoorn en de Legmeerdijk in Aalsmeer lees
29-08-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwe college GS van Noord-Holland
In een extra Statenvergadering kozen Provinciale Staten van Noord Holland (PS) op maandag 6 juli 2009 het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) lees
07-07-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

College GS van Noord-Holland is afgetreden
Op woensdag 10 juni 2009 is het voltallige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is afgetreden lees
10-06-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie wil Bureau Jeugdzorg op orde brengen
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) maken afspraken met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voor het op orde brengen van diens bedrijfsvoering lees
16-04-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Geen afrekenbare doelstelling op renteresultaat provincie
Het is een feitelijk onjuiste veronderstelling dat de provinciale treasurer kwantitatieve doelstellingen opgelegd zou hebben gekregen wat betreft het door hem te behalen renteresultaat lees
03-04-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Natuurcompensatie in verband met nieuwe N201
Eind 2009 begint het Projectbureau N201+ in opdracht van de provincie Noord-Holland en samen met de gemeente Amstelveen met een deel van de inrichting van de Bovenkerkerpolder als natuurgebied lees
02-04-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Deel Noorddammerweg wordt afgesloten
Van 6 tot en met 10 april is 2009 een deel van de Noorddammerweg in Amstelveen afgesloten lees
01-04-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Landschapsprijs Noord-Holland inzendtermijn verlengd
De provincie Noord-Holland heeft de inzendtermijn voor de Landschapsprijs verlengd van 11 maart tot 12 april 2009 lees
19-03-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie NH: sloop van woningen in Amstelveen mogelijk
De provincie hoopt, dat de gemeente Amstelveen slaagt in haar streven om, bij de voorgenomen verbreding en ondertunneling van de A9, de sloop van woningen te voorkomen lees
11-03-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Landschapsprijs Noord-Holland
Tot 11 maart 2009 kunnen landschapsliefhebbers nog meedoen aan de Landschapsprijs Noord-Holland lees
04-03-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Noord-Holland werkt aan centrale brugbediening
De provincie Noord-Holland werkt momenteel aan het Uitvoeringsprogramma Centrale Brugbediening lees
03-03-2009, Bron: Gohdar Massom

Nieuwe subsidieregeling voor weidevogels in Noord-Holland
Agrariers, agrarische natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties kunnen volgens een nieuwe regeling subsidie aanvragen lees
27-02-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie wil luchtkwaliteit verbeteren
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de uitvoeringsregeling 'Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2009' vastgesteld. Voor dit jaar is maximaal 1 miljoen euro subsidie beschikbaar lees
18-02-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Greenport Aalsmeer krijgt 10 miljoen euro van provincie
Om de internationaal sterke positie van Greenport Aalsmeer te behouden en verder uit te breiden, is vrijdag 13 februari 2009 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend lees
16-02-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Wegen in Noord-Holland worden stiller
De provinciale wegen van Noord-Holland worden de komende jaren stiller met fluisterasfalt- meldt de Provincie Noord-Holland lees
06-02-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

GS steun voor Carmenlaan in Amstelveen
Het te verwachten positieve effect op de Zuidtangent van een halte aan de Carmenlaan in Amstelveen is voor Gedeputeerde Staten reden, om financieel te willen bijdragen lees
28-01-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Financiën bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgelijk
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de zorg aanzienlijk is verbeterd, maar dat de financiele positie bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgelijk is lees
22-01-2009, Bron: Provincie Noord-Holland

Beste onderneming van Noord-Holland 2008-2009
De eerste 24 aanmeldingen voor de verkiezing 'Beste onderneming van Noord-Holland 2008/2009' zijn binnen lees
12-12-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Lagere overheden mogen papieren archief digitaliseren
Gemeenten en andere lagere overheden, zoals waterschappen en politiekorpsen, mogen sinds kort hun papieren archieven onder voorwaarden vervangen door een digitaal archief lees
26-11-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Lagere overheden willen naar Raad van State
De meeste overheden die zich gezamenlijk inspannen om tegoeden uit IJsland terug te krijgen hebben in hun collegevergaderingen vandaag bekrachtigd het ingezette juridische traject te vervolgen lees
12-11-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie helpt Museum Jan van der Togt
Provincie Noord-Holland betaalt 150 duizend euro mee aan verbouwing en uitbreiding van Museum Jan van der Togt lees
12-11-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Aula begraafplaats Zorgvlied cultureel erfgoed
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 4 november 2008 besloten, dat onder ander de aula op de begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen, als cultureel erfgoed wordt erkend lees
07-11-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie en gemeenten zijn verbaasd
De lagere overheden zijn verbaasd, dat het Rijk hun het recht ontzegt, om de belastinggelden die de Nederlandse burgers hebben betaald, terug te halen lees
01-11-2008, Bron: Provincie Noord-Holland / Min Biza

Kredietcrisis raakt ook provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft circa 600 miljoen euro aan tijdelijk beschikbare middelen (zogenaamd kasgeld) uitstaan in kortlopende deposito's lees
15-10-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Noord-Holland is goed voorbereid op wateroverlast
De provincie Noord-Holland ligt goed op schema met het op orde krijgen van het watersysteem voor 2015 lees
09-10-2008, Bron: Provincie NH

Overstromingskans 623 huizen
Zeker 623 nieuwbouwwoningen die in Amstelveen worden gebouwd, lopen het risico om bij een dijkdoorbraak onder water te lopen lees
18-09-2008, Bron: Amstelveens Weekblad

Provinciale CDA: stop A'veen met golfbaan plan
De provincie moot de gemeente Amstelveen een halt toeroepen bij de (eventuele) plannen voor een golfbaan in de Bovenkerkerpolder lees
11-09-2008, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Geld voor schone Noord-Hollandse lucht
Een schonere lucht boven Noord-Holland? De provincie zet er sterk op in door 5.000.000 euro te reserveren voor verbetering van de luchtkwaliteit lees
21-07-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Provincie reserveert 5 miljoen voor verbetering luchtkwaliteit
De provincie Noord-Holland heeft 5.000.000 euro- gereserveerd voor verbetering van de luchtkwaliteit lees
27-06-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Stadsvernieuwing in Uilenstede
De Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland willen 700.00 miljoen euro extra investeren in de knelpunten van de provincie lees
20-05-2008, Bron: Provincie Noord-Holland / Wikipedia

Provinciaal Jeugdsportfonds NH
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben besloten tot de oprichting van een Provinciaal Jeugdsportfonds lees
18-05-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Loket voor projecten landelijk gebied Amstel, Gooi en Vechtstreek
De provincie Noord-Holland heeft sinds kort een speciaal loket geopend in de Amstel, Gooi en Vechtstreek voor projecten in het landelijk gebied van de regio lees
07-04-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

PS steunen Borghouts
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de aanbeveling gedaan om mr. H.C.J.L. Borghouts opnieuw te benoemen als de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland lees
12-02-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Milieuverordening NH ter inzage
vDe provincie Noord-Holland wil de Provinciale Milieuverordening herzien. De belangrijkste wijzingen betreffen bodemsanering, het zonebeheer industrielawaai en de regeling voor de milieueffectrapportage (mer) voor het Waddengebied lees
11-02-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Archieven Noord-Holland online
46 jaar provinciaal archief openbaar is geworden en via www.noord-hollandsarchief.nl gratis en toegankelijk is voor het publiek lees
05-02-2008, Bron: Provincie Noord-Holland

Valentijnsactie VVD Statenfractie NH
De VVD Statenfractie Noord-Holland gaat dit jaar weer een Valentijnsactie houden. Op vrijdag 1 februari 2008 gaat de actie van start lees
30-01-2008, Bron: VVD Statenfractie NH

PS is tegen golfbaan in Bovenkerkerpolder
Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk meldt op haar website, dat de Provinciale Staten van Noord-Holland tegen de golfbaan in de Bovenkerkerpolder gestemd lees
17-12-2007, Bron: SBN / CROG

Grondwaterproblemen bij 42.000 woningen in NH
Meer dan driekwart van de Noord-Hollandse gemeenten kampt met overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden lees
07-12-2007, Bron: Provincie Noord-Holland

Actie provincie tegen klimaatverandering
De provincie wil de uitstoot van broeikasgassen in Noord-Holland verminderen en zich beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering lees
07-11-2007, Bron: Provincie Noord-Holland

Bovenkerkerpolder is geen woningbouwlocatie
edeputeerde Staten van Noord-Holland meldt in haar laatste actuele bericht van 30 oktober 2007, dat ze een besluit heeft genomen ten aanzien van de Bovenkerkerpolder en de Legmeerpolder in Amstelveen lees
30-10-2007, Bron: Provincie NH / Bovenkerkerpolder Natuurlijk

Provincie wil 600 miljoen investeren
Gedeputeerde Staten willen volgend jaar 600 miljoen euro investeren in de Noord-Hollandse samenleving lees
12-09-2007, Bron: Provincie NH

Hoorzitting over Bovenkerkerpolder
Op donderdag 6 september 2006 organiseerde de Provincie Noord-Holland een hoorzitting in het Dorint Airport-Hotel op Schiphol-Oost lees
07-09-2007, Bron: Amstelveenweb.com

Kirch en Stevens in Provinciale Staten
De Amstelveners Petra Kirch-Voors (VVD) en Casper Stevens (CDA) zijn donderdag geinstalleerd als lid van Provinciale Staten lees
18-04-2007, Bron: Amstelveens Weekblad / Provincie NH

Woonschepen moeten het veld ruimen
Het college conform het Gedeputeerde Staten-besluit van 21 december 2004 besloten, dat de woonschepenlocatie in het Amsterdamse Bos wordt gesaneerd lees
12-04-2007, Bron: Provincie NH

Provinciale Statenverkiezingen vandaag
In Nederland worden op woensdag 7 maart 2007 de Provinciale Statenverkiezingen gehouden lees
07-03-2007, Bron: Provincie / Amstelveenweb.com

Provincie moet eenderde kosten A9 betalen
Eenderde van de kosten voor het gemeentelijke plan van aanpak (PvA) voor de ontwikkeling van de rijksweg A9 zou door de provincie moeten worden betaald lees
01-03-2007, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Provinciale Statenverkiezingen
Op woensdag 7 maart 2007 kunnen de inwoners van Noord-Holland 18 jaar en ouder op 10 politieke partijen stemmen lees
24-01-2007, Bron: Provincie Noord-Holland / Wikipedia

Noord-Holland gaat retro
Mr. H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, in zijn nieuwjaarstoespraak pleitte voor een duurzame toekomst lees
05-01-2007, Bron: Provincie Noord-Holland

Vier ton euro voor rotonde Legmeerdijk
De provinciale overheid draagt 400.000 euro bij aan de realisatie van een rotonde voor ontsluiting van de nieuwe woonwijk Nieuw-Oosteinde in Aalsmeer lees
12-10-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.