Bijgewerkt: 4 maart 2024

De provincie Noord-Holland verduurzaamt de infrastructuur

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
07-04-2021

Het toepassen van asfalt dat kan worden hergebruikt en het extra aanplanten van groen zijn 2 voorbeelden uit de lijst met zo’n 40 maatregelen die de provincie Noord-Holland in 2021-2023 uitvoert om de duurzaamheid in projecten verder vorm te geven.

De provincie verduurzaamt haar eigen infrastructuur om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. 'Daar zetten we in al onze uitvoeringsprojecten stevig op in. Met dit budget gaan we meerdere lopende projecten verder verduurzamen'- aldus gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof. De provincie laat er geen gras over groeien en wil ook voor 2021 zoveel mogelijk duurzame maatregelen uitvoeren in lopende projecten Voor infrastructuur- en groenprojecten die nu worden voorbereid zijn standaard al duurzaamheidstoepassingen van kracht.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes - 2020)

Jeroen Olthof (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol


Budget voor verduurzaming. In totaal gaat de provincie met zo’n 40 projecten (pdf) aan de slag om duurzaamheidsmaatregelen toe te voegen. Het gaat daarbij aan de ene kant om investeringsprojecten, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van wateroverlast, sedumdakbedekking van abri’s, toepassen van hergebruikt beton en het plaatsen van filters op machines om stikstof op te vangen. Aan de andere kant gaat het om onderhoudsprojecten, bijvoorbeeld de extra aanplant van groen en het stimuleren van meer inzet van elektrisch materieel. Het budget geeft de provincie een mooie kans om ook aan lopende projecten een duurzaamheidsimpuls te geven.

Van ontdekken naar toepassen. De ontwikkelingen voor de duurzame maatregelen bij het beheer en de aanleg van nieuwe infrastructuur gaan snel. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen circulair cement bij de N247 in Waterland, het duurzaam asfalt dat wordt gebruikt bij het onderhoud aan de N197 (Beverwijk/Heemskerk) en de N239 (Hollands Kroon) en het inzetten van elektrisch materieel bij het maaien van bermen. Een aantal jaar geleden bevond zich dat nog in een pilotfase. Als de provincie nu een project opstart is dit al steeds meer standaard.

Eigen bijdrage. Met het verduurzamen van aanleg en beheer van de infrastructuur levert de provincie haar eigen bijdrage aan de CO2-reductie, een energieneutrale infrastructuur, klimaatadaptatie, schonere lucht en versterking van de biodiversiteit. Het doel is een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Meer informatie. Kijk op de website duurzame infrastructuur of neem contact op met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.