Bijgewerkt: 4 maart 2024

Besluiten van de Provinciale Staten NH op 9 november 2020

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
10-11-2020

Provinciale Staten namen de begroting voor 2021 aan tijdens de eerste Statenvergadering met online Algemene beschouwingen in Noord-Holland. Iedereen kon de online vergadering via internet volgen. 'Het was een levendig debat'- aldus commissaris van de Koning Arthur van Dijk, die de vergadering voorzat. Provinciale Staten (PS) namen de begroting voor het jaar 2021 aan, die ongeveer 450 miljoen euro bedraagt. FVD, PvdD, PVV en 50Plus/PVDO stemden tegen.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2019)

Arthur van Dijk de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland


Algemene beschouwingen. Tijdens de eerste online Algemene beschouwingen stonden de fractievoorzitters van de politieke partijen stil bij de gevolgen van de coronacrisis voor de Noord-Hollanders. Ze vertelden over hun ambities en over hoe zij aankijken tegen de plannen en het voorstel voor de begroting voor het jaar 2021 van Gedeputeerde Staten (GS). Daarbij vonden diverse interrupties plaats. Een groot aantal provincieonderwerpen kwam aan bod, zoals: wonen, het klimaat, de economie, landbouw, natuur, openbaar vervoer, wegen, stikstof, een gezonde leefomgeving, ecologie en de energietransitie. Ook spraken de Statenleden over de inzet van de twee noodfondsen vanwege de coronacrisis: het noodfonds van € 10 miljoen voor steun aan culturele en maatschappelijke organisaties en het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van € 100 miljoen. Het college van GS ging uitgebreid in op de voorstellen en vragen van de Statenleden. Diverse moties werden daarna ingetrokken, aangehouden of gewijzigd.

Moties over de begroting 2021. Provinciale Staten namen acht moties aan over de begroting. Een voorstel van CDA, CU, PvdA, SP en GL over extra ondersteuning van vrijwilligers in coronatijden werd unaniem aangenomen. Daarnaast namen PS een voorstel aan van GL, D66, PvdA, PvdD over het opstellen van een toegankelijke versie van de begroting; een voorstel van GL over het snel openen en ondersteunen van bibliotheken; een voorstel van D66 en GL over instrumenten voor gemeenten voor democratische controle bij bestuursvormen die gemeentegrenzen overschrijden; een voorstel van D66 en PvdA over onderzoek naar de toepassing van gelijkstroom in het elektriciteitsnetwerk; een voorstel van D66 over het aanleggen van meer laadpalen op bedrijventerreinen; een voorstel van PVV en SP over ondersteuning voor voedselbanken en een voorstel van PvdA, D66, SP over het bevorderen stageplekken voor MBO-studentenAndere voorstellen. PS namen ook een voorstel aan van D66 en GL over de bescherming van (nieuwe) bedreigde diersoorten en een voorstel van de PvdA over spaarpalen om automobilisten te belonen als zij zich houden aan de maximum snelheid. Verder besloten PS over het verplaatsen van de onderwerpen circulaire economie en de metropoolregio Amsterdam naar de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Benoemingen. Miklos Lelkes werd geïnstalleerd als Statenlid voor FVD, als tijdelijke opvolger van Annabel Nanninga. Marcel Mokveld werden geïnstalleerd als duo-commissielid voor de VVD en Joke Hoogedoorn als duo-commissielid voor de CU.

Terugzien en meer informatie. Het voorstel voor de begroting voor het jaar 2021 en alle ingediende moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Staten van 9 november 2020. Daar zal ook de wijze, waarop de partijen stemden over de verschillende voorstellen terug te vinden zijn. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/698673/%2009-11-2020

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij namen zijn voorgenomen besluiten. Tijdens de vergadering gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zal stemmen. Daarna volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie op een ‘stembrief’ kunnen bevestigen. De uitslag van deze stemronde wordt vrijdag 13 november 2020 in de middag bekend.

Provinciale Staten? In Nederland vormen de Provinciale Staten (vaak kortweg Staten genoemd, vooral in samenstellingen) sinds 11 maart 2003 het collectief van volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau. Voor deze datum vormden de Provinciale Staten juist het bestuur van de provincie. De hoofdtaak van de Provinciale Staten is thans het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.