Bijgewerkt: 4 maart 2024

5 miljoen euro voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
26-07-2017

In 2017 is 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. De subsidieregeling is opengesteld vanaf maandag 7 augustus 2017. De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn. Gedeputeerde Jack van der Hoek: 'Er is een grote behoefte aan deze subsidie. De afgelopen jaren konden tientallen projecten dankzij deze bijdrage starten met een restauratie. De strenge criteria stimuleren de  eigenaren om snel met de  uitvoering te starten waardoor verder verval van het pand wordt voorkomen.'

Foto Amstelveen
(Foto Kenneth Stamp - 2016)

Jack van der Hoek (D66) gedeputeerde van de Provincie NH met de portefeuille Culturele infrastructuur


Jaarlijks ontvangt de provincie veel aanvragen voor subsidie. De komende jaren ligt de focus op religieus, industrieel en agrarisch erfgoed. De subsidies richten zich op de kosten van een sobere doch doelmatige restauratie. Daarnaast is het mogelijk 50% van de kosten van een leerwerkplek gesubsidieerd te krijgen tot € 15.000,- per leerwerkplek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De tuinkoepel in het park van buitenplaats Wester-Amstel is een rijksmonument. Het is omstreeks 1900 gebouwd. Vanaf de 17de eeuw werden tuin- of theekoepels vooral in Nederland door welgestelden gebouwd voor hun vrijetijdsbesteding


Subsidie aanvragen. De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2017” is opengesteld vanaf maandag  7 augustus 2017 tot uiterlijk donderdag 14 september 17:00 uur In die periode kunnen aanvragen worden ingediend.  Meer informatie staat in het subsidieloket op de website.

Meeste rijksmonumenten. Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.