Bijgewerkt: 6 december 2023

Noord-Holland gaat retro

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
05-01-2007

Mr. H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, in zijn nieuwjaarstoespraak pleitte voor een duurzame toekomst –meldt de Provincie Noord-Holland. Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 2007 in Haarlem stelde de commissaris, dat iedere organisatie moet nu al binnen zijn eigen mogelijkheden werken aan een duurzame toekomst en de provincie gaat 10 miljoen euro per jaar investeren tot 2009 om dit te bereiken.

“Die impuls wordt voor verschillende dingen gebruikt. Bijvoorbeeld voor het stimuleren van de maakindustrie, en zo voor de werkgelegenheid binnen de cluster duurzame energie en energietechnologie”. Het rijk, de provincies, de gemeenten, het bedrijfsleven en de internationale gemeenschap moeten intensiever gebruik maken van schone omgeving en veiligheid ….” Voor de ruimtelijke ordening betekent dat bijvoorbeeld intensiever gebruik van de beschikbare ruimte en hergebruik van de al bebouwde ruimten”- voegde hij nog toe.

Amstelvogel windmolen  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

De retro windmolen Amstelvogel bij de Ouderkerkerplas


De doelstelling om 205 megawatt stroom uit windenergie halen is al in 2005 gehaald, in plaats van 2010. In de vorige maand opgerichte Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie zal de provincie 3.7 miljoen euro storten. In Wieringerwerf is het testlaboratorium WMC voor Windturbines gebouwd en de provincie veel geld geïnvesteerd in Stad van de Zon (het grootste zonne-energieproject van Europa) in Heerhugowaard.

“Alle woningen –nieuwbouw en renovatie- zouden energiearm moeten worden gebouwd. Provincie, gemeenten en bouwers zouden dit gezamenlijk kunnen aanpakken. Het gaat ook om een zo min mogelijk vervuilende landbouw en bollenteelt….

Wat is retro?

Retro staat voor een trend, geïnspireerd op een verschijnsel uit het verleden.

Externe link: Nieuwjaarstoespraak van Mr. H.C.J.L. Borghouts


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.