Bijgewerkt: 4 maart 2024

Tweede ambtstermijn CvdK van de heer Remkes

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
07-03-2016

Provinciale Staten van Noord-Holland doen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) de aanbeveling J.W. (Johan) Remkes opnieuw te benoemen in zijn functie van commissaris van de Koning (CvdK) in Noord-Holland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Johan Remkes (1951) VVD commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland


Johan Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Zijn termijn loopt dus in juli 2016 af. De heer Remkes heeft in oktober 2015 te kennen gegeven, dat hij zich graag beschikbaar stelt voor een tweede ambtstermijn. Provinciale Staten hebben hierna een benoemingsprocedure gestart. Deze procedure is nu afgerond. In een besloten gedeelte van de vergadering van Provinciale Staten van maandag 7 maart 2016 hebben de Staten positief geadviseerd over de herbenoeming.

De aanbeveling van Provinciale Staten wordt gestuurd aan de minister van BZK die bij positief advies de commissaris van de Koning voordraagt voor herbenoeming bij de Koning. De tweede ambtstermijn van de heer Remkes als commissaris van de Koning gaat in per 1 juli 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissaris van de Koning?

De commissaris van de Koning is in Nederland de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten van de provincies en is als zodanig ook vaak het 'gezicht' van het bestuur van de provincie. De commissaris hoeft het echter niet met het beleid van de provincie eens te zijn. Ook vertegenwoordigt de commissaris het Rijk binnen de provincie. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering voor een periode van zes jaar. Alleen de regering kan de commissaris binnen deze periode ontslaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.