Bijgewerkt: 15 april 2024

Grondwaterproblemen bij 42.000 woningen in NH

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
07-12-2007

Meer dan driekwart van de Noord-Hollandse gemeenten kampt met overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden. Totaal gaat het hier om circa 42.000 woningen- meldt de Provincie Noord-Holland in een nieuwsbericht.

Volgens een recent onderzoek van de Grontmij in opdracht van de provincie Noord-Holland, 44 van de 61 Noord-Hollandse gemeenten aan het onderzoek hebben meegedaan.

Wat is grondwater?

Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op het oppervlakte belandt infiltreert het direct of indirect (na zich eerst in meren of rivieren te hebben bevonden).

Verzadiging

Regen- of oppervlaktewater dringt de grond in (infiltreert) tot het een niet-doorlatende laag bereikt. Boven deze laag raakt de grond verzadigd; de "verzadigde zone" De hoogte tot waar deze verzadiging optreedt is het grondwaterpeil of ook het freatisch vlak.

Grondwatermeter  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Grondwatermeter in Speelboerderij Elsenhove


Freatisch vlak

Het freatisch vlak is de grondwaterspiegel, die voorkomt in de verzadigde zone en waar alle grondporiën met water gevuld zijn. Het water beneden de grondwaterspiegel wordt freatisch grondwater genoemd, de grond eronder is volledig verzadigd.

Amstelveen

In Amstelveen bij woningen aan de Molenweg is sprake van paalrot. Onderzoek bij vier woningen (nummers 9 tot en met 15) heeft dit aan het licht gebracht. Met het herstel is een bedrag tussen 70.000 en 100.000 euro per woning gemoeid. Oorzaak is het niveau van het grondwater, dat tachtig centimeter lager staat dan ten tijde van de realisatie van de huizen, begin jaren twintig.

Molenweg Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Huizen aan de Molenweg


Enige jaren geleden waarschuwde hoogleraar funderingstechnieken van de Technische Universiteit Delft, de heer F. van Tol, al voor het snel oplopen van het aantal woningen dat zou lijden aan paalrot. Naar schatting hebben meer dan honderdduizend huizen in Nederland er al last van.

Door paalrot kan een woning gaan verzakken en kunnen funderingen en muren gaan scheuren. In het ergste geval kan instortingsgevaar ontstaan. De remedie is niet eenduidig. Het grondwaterpeil verhogen kan niet altijd, omdat daarmee elders in de gemeente kelders kunnen onderlopen. Soms kan de hardheid van de palen met behulp van injecties worden hersteld.

Bij woningen met een reeds aangetaste fundering moeten de rottende palen worden vervangen. Het vervangen van deze palen kan alleen per huizenblok en niet per individuele woning. In dat geval zouden de huizen in het blok met de oude palen blijven zakken, waardoor grote scheuren kunnen ontstaan met de huizen waarvan de fundering is hersteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.