Bijgewerkt: 21 juli 2024

Kinderen tot 12 jaar gratis met de bus vanaf 2024 in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
06-12-2023

Kinderen tot 12 jaar reizen vanaf 2024 gratis met de bus. De provincie Noord-Holland trekt hiervoor jaarlijks €125.000 extra uit. De regeling geldt in de gebieden waar de provincie opdrachtgever is voor het busvervoer: Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond. Voor de regio Gooi en Vechtstreek loopt sinds 2020 al een vergelijkbare regeling. De regeling start al op zaterdag 23 december 2023, het begin van de kerstvakantie. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof: 'Goed nieuws voor de reizigers in het openbaar vervoer in Noord-Holland. Door kinderen gratis te laten meereizen, maken we het ov aantrekkelijker voor gezinnen. En als kinderen op jonge leeftijd al leren het ov te gebruiken, kiezen zij later ook vaker voor het ov. Dat is belangrijk als we onze provincie ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar willen houden.'

Foto Amstelveen
(Bron Provincie Noord-Holland - 2023)

Jeroen Olthof (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu (regionale) Luchtvaart, OV-knooppunten, Voorzieningen, Cultuur en Sport


In oktober werd al bekend dat het buskaartje in 2024 niet duurder wordt en dat er volgend jaar in Noord-Holland net zoveel bussen rijden als dit jaar.  De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld met deze extra investering waarmee de bus voor kinderen gratis wordt. Zij moeten wel reizen onder begeleiding van een volwassene. 

Daarnaast werkt de provincie, samen met de vervoerders, dagelijks aan een betrouwbaar en efficiënt lijnennet. Om te zorgen dat het netwerk ook op langere termijn op een goed niveau blijft, zijn er ieder jaar aanpassingen nodig. De vervoerplannen voor 2024 zijn te lezen op de website van de provincieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.