Bijgewerkt: 19 mei 2024

Johan Remkes voorgedragen als commissaris van Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
12-04-2010

Provinciale Staten hebben op maandag 12 april 2010 in een besloten vergadering het besluit genomen de heer Johan W. Remkes uit Groningen bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Bijleveld, aan te bevelen als nieuwe commissaris van de Koningin in Noord-Holland als opvolger van de heer H. C. J. L. Borghouts.

Remkes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Johan Remkes hier op een archief foto, als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tijdens zijn toespraak op 14 november 2006 tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de lokale VVD in het Congrescentrum Amstelveen


De heer Remkes (1951, Zuidbroek/Gr.) is sinds 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Daarvoor was hij minister van BZK in de kabinetten Balkenende I, II, III (2002-2007). De heer Remkes heeft verder ervaring als staatsecretaris en lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Groningen.

Provinciale Staten hebben op voordracht van de vertrouwenscommissie het vertrouwen in de heer Remkes uitgesproken. Zij verwachten in hem een uitstekende commissaris van de Koningin te hebben gevonden die de belangen van de provincie Noord-Holland en haar inwoners goed kan behartigen.

Met zijn brede ervaring op zowel politiek als bestuurlijk gebied denken Provinciale Staten met de heer Remkes een betrouwbare bruggenbouwer voorgedragen te hebben. Een persoon die weet wat er speelt en mensen weet te binden en te stimuleren. Bovendien zien Provinciale Staten in hem een daadkrachtige en alerte voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

Vervolgprocedure

De aanbeveling van Provinciale Staten wordt zo spoedig mogelijk aan de staatssecretaris verzonden. Zij zal de aanbeveling bespreken in de ministerraad, waarna deze naar Hare Majesteit de Koningin gaat voor een Koninklijk Besluit. Vervolgens vindt de installatie plaats tijdens een speciale vergadering van Provinciale Staten. Zolang de heer Remkes nog niet benoemd is door de ministerraad, zal hij geen interviews geven.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.