Bijgewerkt: 5 oktober 2022

PIP over de brug over de Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel ter inzage

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
18-01-2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Provinciaal Inpassingsplan (pdf 4 pagina’s) (PIP) voor de nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel vrijgegeven voor de terinzagelegging. Hiermee is zicht op de start van de verbeteringen aan de 100 jaar oude brug tussen de gemeente Amstelveen en Ouder-Amstel. De nieuwe brug verbetert de doorstroming van het verkeer over de brug en de provinciale weg N522.

Verbetering doorstroming. De brug Ouderkerk aan de Amstel is onderdeel van de provinciale weg N522. Het verbindt de Oranjebaan in de gemeente Amstelveen met de Burgemeester Stramanweg in de gemeente Ouder-Amstel. Door het toenemende verkeer kan de brug de verkeersstroom niet langer goed verwerken. Bovendien zijn de huidige kruispunten niet optimaal ingericht voor het vele verkeer. Nu de brug aan het einde van de technische levensduur is, hebben de provincie Noord-Holland, gemeente Amstelveen, gemeente Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam in 2015 een voorkeur uitgesproken voor een nieuwe en bredere brug. Met de aanpassingen aan de brug kan de toenemende verkeersstroom in de toekomst weer vlot en veilig over de N522 rijden.


Aanpassingen kruispunten. Omdat ook de kruispunten aan zowel de oost- als westzijde van de brug overbelast zijn, gaat de provincie Noord-Holland eveneens de N522 aan beide kanten van de brug herinrichten. Zo verdwijnt het kruispunt van de N522 met Amsteldijk Noord/Amstelzijde op de huidige locatie en wordt deze meer naar het westen aangesloten op de nieuw aan te leggen verbindingsweg en de gemeentelijke weg naar Amstelslag.

Provinciaal inpassingsplan. Om de bouw van de nieuwe brug bij Ouderkerk mogelijk te maken, stelt de provincie een inpassingsplan (PIP) vast. Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. Het PIP beschrijft de invulling van het gebied op en rond de brug. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid (o.a. milieu) en ruimtelijke kwaliteit. Andere onderwerpen in het PIP zijn de locatie en de afmeting van de nieuwe brug. Belanghebbenden kunnen eventueel een zienswijze indienen op de PIP. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen en adviezen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het inpassingsplan. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in het najaar van 2017.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De brug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel (N522) in augustus 2016


Inloopbijeenkomst. Het PIP voor de brug Ouderkerk aan de Amstel ligt van 26 januari tot 8 maart 2017 ter inzage. Voor vragen over de nieuwe brug en het indienen van zienswijzen organiseert de provincie Noord-Holland op 15 februari 2017 van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis van Ouder-Amstel. Met vragen over het plan kan ook ge-e-maild worden naar: servicepunt@noord-holland.nl, of kijk op www.noord-holland.nl/brugouderkerk. Lees ook: Beeldkwaliteitsplan (pdf 49 pagina’s -let op 73,7 MB!)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.