Bijgewerkt: 2 oktober 2022

De provincie Noord-Holland wil de Amstelscheg beleefbaar maken

Nieuws -> Provfincie

Bron: Provincie Noord-Holland
18-09-2022

De provincie Noord-Holland stelt 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die de natuur en het landschap van de Amstelscheg versterken. Ook projecten die het gebied beter toegankelijk en beleefbaar maken, kunnen vanaf 10 oktober 2022 een subsidie aanvragen. 

De Amstelscheg is een groengebied dat ligt ingeklemd tussen het stedelijke gebied van Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. Het historische polderlandschap is ontstaan rond de veenrivieren die door het gebied slingeren. De Amstel loopt door tot in de stad en vormt een gewaardeerde recreatieve uitvalsroute. Ook polder de Ronde Hoep met zijn unieke stervormige verkavelingspatroon is onderdeel van de Amstelscheg. Eind vorig jaar is de Amstelscheg door de inwoners van de provincie verkozen tot het meest bijzondere landschap van Noord-Holland.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes/Provincie NH - 2019)

Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap: 'De Amstelscheg is een veelzijdig gebied, een bijzonder historisch landschap, dat Noord-Hollanders een prachtige plek van relatieve rust biedt. Deze groene parel in het sterk verstedelijkte gebied rondom Amsterdam willen we koesteren en daar waar kan nog mooier maken. Daarvoor stelt de provincie € 1,9 miljoen beschikbaar.'

Landschapsontwikkeling. Niet alleen overheden en terreinbeheerders, ook lokale organisaties die zich inzetten voor natuur, recreatie of cultuurhistorie in de Amstelscheg kunnen tot 1 april 2023 voor hun project subsidie aanvragen. Het geld moet worden besteed aan fysieke maatregelen die natuur en landschap versterken of beter toegankelijk maken, bijvoorbeeld de aanleg van vaar-, fiets- of wandelverbindingen of andere recreatieve voorzieningen. De subsidie bedraagt tot 75% van de kosten met een maximum van € 150.000,-. De subsidieregeling ‘Landschapsontwikkeling Amstelscheg NH 2022’ wordt gepubliceerd in het subsidieloket op de website van de provincie (www.noord-holland.nl). De regeling is opengesteld vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

\


Samenwerking. De Amstelscheg is in de provinciale omgevingsverordening benoemd als Bijzonder Provinciaal Landschap. De komende jaren werkt de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gebiedspartijen om dit landschap ook voor de toekomst te behouden. Dat doet de provincie met een actualisatie van het gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 en een uitvoeringsprogramma. \

De Amstelscheg is een groene bufferzone gelegen ten zuiden van Amsterdam-Zuid, ten oosten van Amstelveen en ten westen van Amsterdam-Zuidoost. Al in de jaren 1930 werden door Cornelis van Eesteren in het Algemeen Uitbreidingsplan vijf groene buffers bedacht die als vijf vingers in de stad zouden steken en daardoor de inwoners een groengebied dicht bij huis zouden bieden.

De buffer ligt tussen de stadslob van Amstelveen en de stadslob van Amsterdam Zuidoost met in het midden de Amstel en Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied kenmerkt zich als een rivierenlandschap met aan de westkant van de Amstel statige buitenhuizen uit de 17de eeuw en een agrarisch veenweide polderlandschap aan beide zijden. Het gebied reikt bijna tot in het centrum van Amsterdam en brengt hiermee het landelijke gebied diep de stad in. Ook de polder de Ronde Hoep en de Bullewijk maken deel uit van de scheg die nabij de Stelling van Amsterdam overgaat in het Groene Hart.

Toch heerst er niet alleen rust. Dwars door het gebied loopt een autosnelweg (A9). Door de gunstige ligging is de stedelijk druk op het gebied echter groot en wordt het agrarisch karakter en de openheid van het landschap bedreigd. In de loop der jaren werd het gebied steeds iets kleiner door aanleg van recreatiebosjes en de bouw van villa's. Door de provincie wordt echter over de toekomst van het gebied nagedacht en er wordt met de agrariërs gepraat over hun toekomst in het zo dicht bij de stad gelegen gebied.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.