Bijgewerkt: 4 maart 2024

PvdA: 'Gevaarlijke kruispunten N201 in Aalsmeer aanpakken'

Nieuws -> Provincie

Bron: Gohdar Massom
26-01-2010

De gevaarlijke kruispunten van de N201 in Aalsmeer moeten worden aangepakt, om de veiligheid te verbeteren tot de omlegging van de N201 klaar is. Dat stellen de PvdA-statenleden Tjeerd Talsma en Gohdar Massom in reactie op een aantal recente ongelukken, waarbij dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

N201 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

De kruising N201 en Thamerlaan in Uithoorn, waar het laatste dodelijke ongeluk was gebeurd


Het gedeelte van de N201 door de bebouwde kom van Aalsmeer is 2x2 rijbanen. Het betreft een zeer drukke weg met veel vrachtverkeer onder anderen vanuit de Bloemenveiling. De maximum snelheid is op dit traject binnen de bebouwde kom 70 km per uur.

PvdA-statenlid Gohdar Massom: “Het is dan ook terecht, dat er hard gewerkt wordt aan de verlegging van deze weg. Echter tot de nieuwe N201 gereed is, is er een gevaarlijke situatie, die dus in korte termijn heeft geleid tot diverse ongevallen en bijna-aanrijdingen. De PvdA wil dat daar iets aan gedaan wordt”.

De PvdA wil onder meer van Gedeputeerde Staten weten, of zij bereid zijn maatregelen te nemen om, tot de omlegging van de N 201 klaar is, verdere ongelukken te voorkomen. De PvdA denkt daarbij bijvoorbeeld aan snelheidbeperking of onderbreking van de groene golf.

Geacht College,

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde verzoeken wij het College van Gedeputeerde Staten om schriftelijke beantwoording van onderstaande vragen.

Inleiding

De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van de ernstige ongelukken begin december 2009 en onlangs op 7 januari 2010 op een van de gelijkvloerse kruisingen binnen de bebouwde kom van Aalsmeer met de N 201. Tijdens deze ongelukken zijn dodelijke slachtoffers gevallen.

Het gedeelte van de N 201 door de bebouwde kom van Aalsmeer is 2x2 rijbanen. Het betreft een zeer drukke weg met veel vrachtverkeer onder anderen vanuit de Bloemenveiling. De maximum snelheid is op dit traject binnen de bebouwde kom 70 km per uur. Het is dan ook terecht dat er hard gewerkt wordt aan de verlegging van deze weg. Echter tot de nieuwe N 201 gereed is, is er een gevaarlijke situatie, die dus in korte termijn heeft geleid tot diverse ongevallen en bijna-aanrijdingen.

Door vertegenwoordigers van twee wijkraden is contact gezocht met de plaatselijke politie en met het bestuur van de Provincie Noord-Holland. Naar aanleiding van deze gevaarlijke verkeerssituatie wil de fractie van de PvdA u de volgende vragen voorleggen.

Vragen:  1. Is het college van Gedeputeerde Staten bekend met de gevaarlijke situatie in de bebouwde kom van Aalsmeer, waar er enkele gelijkvloerse kruisingen met de N201 zijn ?

  2. Hebben de Gedeputeerde Staten inzicht in de mate waarin de genoemde kruisingen een zeer groot risico vormen voor de verschillende weggebruikers ? Zo ja, hoeveel ongelukken en geregistreerde bijna-aanrijdingen hebben daar het laatste half jaar plaatsgevonden ?


      3a. Hebben de verantwoordelijke leden van de Gedeputeerde staten kennis genomen van  de klachten van de wijkraden na weer een ernstig ongeluk in december 2009 ?

        b. Wat was de reactie van het college van GS op die klachten ?  1.  Zijn er door GS in december 2009 maatregelen genomen ter voorkoming van de ernstige ongelukken op de kruisingen met de N201 ?

  2. Overwegen GS maatregelen te nemen (zoals snelheid beperking, onderbrekingen van de groene golf) om, tot de omlegging van de N201 klaar is, verdere ongelukken te voorkomen ?


Namens de PvdA-fractie, drs Tjeerd Talsma Lid provinciale staten, fractievoorzitter en Gohdar Massom Statenlid Wegen, Verkeer en Vervoer

N201?

De provinciale weg N201 is een provinciale weg in de provincies Noord-Holland en Utrecht en heeft een lengte van ruim 56 kilometer. De N201 loopt van Zandvoort via Heemstede, Hoofddorp, Aalsmeer en Vinkeveen  naar Hilversum, waar het de Ring Hilversum-zuid vormt. De zeer drukke weg loopt ook nog door Aalsmeer en Uithoorn  heen.

De provincie Noord-Holland realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. Hiermee investeert de provincie in de economische versterking van de regio.

In het N201+-programma wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Ook andere partijen, zoals het Rijk, de Stadsregio Amsterdam en Schiphol dragen direct financieel bij.

In oktober 2006 is de daadwerkelijke realisatie gestart met de uitvoering van twee deelprojecten. In 2010 start de uitvoering van de overige vijf deelprojecten, om in 2012 de vernieuwde weg op te leveren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.