Bijgewerkt: 25 juli 2024

Het project 'Warme Kamers' in de provincie Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
01-02-2023

De provincie Noord-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld om 100 warme kamers in Noord-Holland te ondersteunen. Het project 'Warme Kamers' is een initiatief van het Leger des Heils voor mensen die door de hoge gas- en energieprijzen thuis in de kou zitten.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2022)

Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport, Cultuur en erfgoed

Het Leger des Heils opende in Noord-Holland 17 buurthuiskamers, waarna nog eens 83 kamers werden geopend door andere organisaties als kerken en bibliotheken. Mede dankzij de steun van de provincie kunnen de kamers nu tot maart open blijven. Daarnaast worden er 2.000 kledingbonnen uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. De bonnen kan men inruilen voor warme kleding in de tweedehands kledingwinkels van het Leger de Heils.

Gedeputeerde Rosan Kocken: 'Het is verschrikkelijk dat er mensen zijn die hun verwarming uitzetten omdat ze het niet meer kunnen betalen. Dat het Leger des Heils samen met andere organisaties een plek biedt, waar men warm een kop koffie kan drinken, een boek kan lezen, spelletjes kan spelen of studeren, is echt hartverwarmend.'

Foto Amstelveen
(Bron Leger des Heils - 2023)

Het Leger des Heils opende in Noord-Holland 17 buurthuiskamers, waarna nog eens 83 kamers werden geopend door andere organisaties als kerken en bibliotheken

Op 19 december 2022 werd tijdens Provinciale Staten de motie - Ondersteuning “warme kamers” in Noord-Holland - van CU, CDA, SP en NNH aangenomen. De motie riep Gedeputeerde Staten op met de initiatiefnemers van het project ‘Warme Kamers’ in gesprek te gaan om te zien of en hoe de provincie ondersteuning kon bieden aan het project. Zoek hier een Warme Kamer in jouw buurt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.