Bijgewerkt: 29 november 2023

Provincie moet eenderde kosten A9 betalen

Nieuws -> Provincie

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
01-03-2007

Eenderde van de kosten voor het gemeentelijke plan van aanpak (PvA) voor de ontwikkeling van de rijksweg A9 zou door de provincie moeten worden betaald. Dit zei gedeputeerde T. Hooijmaijers (VVD) op donderdag 22 februari 2007 in de bibliotheek aan het Stadsplein tijdens een werkbezoek aan Amstelveen.

De liberaal zei een en ander voor te zullen stellen aan provinciale staten, waar hij weet dat het gevoelig ligt. Het gaat om een bedrag van enige tonnen euro's. De gemeente weet de provincie als warm voorstander van de door haar ontwikkelde zogenoemde 'cut & covervariant'. De A9 kan over een afstand van twee kilometer worden verdiept en het nieuwe 'dak' kan internationaal worden herontwikkeld. De door een keelontsteking gekwelde Hooijmaijers bevestigde die steun donderdag op alle fronten.

Hooijmaijers noemde Amstelveen „een schone slaapster die het steeds moeilijker krijgt." „Het huidige college is op tijd wakker," aldus de liberaal, die geen warme band had met het vorige progressief linkse college. „Het aantal uren dat we stilstaan, neemt toe. En het probleem oplossen wordt steeds moeilijker.

Het ondertunnelen van de A9 is een fraaie uitdaging." Volgens Hooijmaijers wordt Amstelveen „gesplitst door een Berlijnse muur, die moet worden afgebroken." Over de (internationale) ontwikkeling op het 'dak' van de verdiepte A9 zei de gedeputeerde, wiens kinderen in Amstelveen op school gaan.

„Daar kan de noodzakelijke woningbouw worden gerealiseerd. Amstelveen vergrijst en de voorzieningen staan onder druk." Hoewel de A9 een rijksweg is vindt Hooijmaijers dat de provincie ook bereid moet zijn de ondertunneling mee te financieren. „We moeten multimiljoenen bieden. U moet dan denken in de orde van grootte van 50 tot 100 miljoen euro."

Gisterenavond ging Hooijmaijers in P60 in levendig debat met de lijsttrekkers van PvdA Peter Visser en CDA Jaap Bond. Schiphol vroeg de meeste aandacht. Over de A9 werd 'buurman' Ouder-Amstel geadviseerd zich aan te sluiten bij het Amstelveense onderzoek om zo gezamenlijk een standpunt te bepalen.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.