Bijgewerkt: 4 maart 2024

Geen afrekenbare doelstelling op renteresultaat provincie

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
03-04-2009

Het is een feitelijk onjuiste veronderstelling dat de provinciale treasurer kwantitatieve doelstellingen opgelegd zou hebben gekregen wat betreft het door hem te behalen renteresultaat- meldt de Provincie Noord-Holland.

Dit werd tijdens de openbare verhoren naar het kasgeld van de provincie Noord-Holland, op dinsdag 31 maart 2009 door de onderzoekscommissie verondersteld. Op geen enkele wijze legt de provincie de treasurer taakstellende en afrekenbare doelstellingen op wat betreft de hoogte van het renteresultaat op vermogensbeheer.

Wel is het zo dat het bedrag dat door Provinciale Staten als prognose van het renteresultaat is vastgesteld in de begroting als richtinggevend wordt opgevat. Daarbij is bijvoorbeeld over het jaar 2008 gerekend met een rentepercentage van 3,5%, welke aanmerkelijk onder de in 2008 actuele percentages ligt.

Treasurer?

Een treasurer, is een soort penningmeester de persoon, die verantwoordelijk is voor het draaien van de schatkamer van een organisatie. De penningmeester wordt ook wel thesaurier (schatbewaarder), fiscus, kassier of quaestor (vrouwelijk: quaestrix, Latijn voor hij/zij die vraagt) genoemd.

In bedrijven, de treasurer is het hoofd van de corporate treasury afdeling. Zij zijn meestal verantwoordelijk voor liquiditeitsrisico-management, cash management, de afgifte van schuld, wissel- en renterisico hedging, effectiseringen, toezicht op pensioen, investment management, en de kapitaalstructuur (met inbegrip van delen uitgifte en inkoop).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.