Bijgewerkt: 4 maart 2024

Rijksmonument Kruiskerk in Amstelveen krijgt bijna 30.000 euro subsidie

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
22-12-2016

De provincie Noord-Holland verleent in totaal ruim 4,7 miljoen euro subsidie voor de restauratie van 46 rijksmonumenten. De subsidie wordt besteed aan restauraties van rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn, of dit worden. De subsidiebedragen variëren tussen 25.000 euro en 500.000 euro. De Kruiskerk in Amstelveen krijgt van de provincie € 27.786 subsidie.

Van de 46 gehonoreerde aanvragen gaat het in 15 gevallen om subsidie voor een restauratie van een kerk. Ook een aantal molens in Noord-Holland ontvangen een bijdrage om een restauratieproject uit te kunnen voeren. Er is ook een subsidie toegekend aan onder andere het Hembrugterrein, de Graanschuur Kaap Skil en Huis ter Kleef. Jack van der Hoek (D66) Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, heeft de 46 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd aan de eigenaren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De hervormde Kruiskerk (1950) aan de Van der Veerelaan werd ontworpen door architect Marius Frans Duintjer (1908-1983). De opening was op 11 mei 1951


Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie, zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

De provincie vindt het belangrijk, dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. In groter verband dragen de restauratie- en herbestemmingen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn van betekenis voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.