Bijgewerkt: 4 maart 2024

Provincie NH haalt zwerfjongeren van de lijst aandachtsgebieden

Nieuws -> Provincie

Bron: Lene Grooten, Statenlid GroenLinks Noord-Holland
23-01-2012

Op maandag 23 januari 2012 vergadert de commissie Zorg, Cultuur en Middelen van de provincie Noord-Holland over het thema zwerfjongeren. Op de agenda staat de eindrapportage van het programma ‘Zwerfjongeren 2007-2010’.

Bij het vaststellen van de sociale kaders voor de komende jaren heeft een meerderheid van Provinciale Staten tegen een motie van GroenLinks gestemd om zwerfjongeren onderdeel uit laten blijven maken van het provinciale beleid. GroenLinks betreurt dit zeer, omdat uit alarmerende berichten o.a. op Nu.nl en in De Volkskrant van december 2011 blijkt, dat er een recordaantal dakloze jongeren in de opvang zit.

De problemen van zwerfjongeren zijn enorm groot en naar de mening van GroenLinks moeten alle zeilen worden bijgezet om deze op te lossen. Des te wranger en onbegrijpelijker is het, dat de provincie de afgelopen jaren meer dan 5,5 ton heeft overgehouden die bestemd was voor deze groep. GroenLinks Noord-Holland zet alles op alles om te zorgen dat dit geld alsnog bij hen terecht zal komen.

zwerf Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Er zijn 9000 zwerfjongeren in Nederland


Zwerfjongeren en de provincie Noord-Holland

In 2006 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland om jaarlijks voor de jaren 2007-2010 eenmalig 750.000 euro en daarnaast jaarlijks 300.000 euro te bestemmen voor het programma zwerfjongeren (een totaalbedrag van bijna 2 miljoen). Dit geld was bedoeld om gemeenten te stimuleren en in staat te stellen om beleid te ontwikkelen rondom zwerfjongeren.

Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten als verantwoordelijke bestuurslaag de regie blijven houden bij de totstandkoming en de invulling. Met de komst van het nieuwe college van PvdA, VVD, D66 en CDA in 2011 zijn de zwerfjongeren definitief van het lijstje aandachtsgebieden van de provincie geschrapt. Het programma zwerfjongeren zal dus geen verdere doorgang vinden. GroenLinks heeft meermalen in de Staten expliciet aandacht gevraagd voor groei van het aantal en de problemen van zwerfjongeren.

Inzet GroenLinks

Op 12 december 2011 diende GroenLinks een motie in om de 5,5 ton resterende gelden uit het programma zwerfjongeren alsnog te bestemmen voor deze groep. De motie riep Gedeputeerde Staten op om aan tafel te gaan met instellingen op het gebied voor zwerfjongerenopvang om een goede bestemming voor dit geld te vinden. Op verzoek van de gedeputeerde is deze motie aangehouden tot de bespreking van het eindrapport zwerfjongeren dat op 22 januari in de commissie geagendeerd staat.

Gedeputeerde Staten stellen hierin, dat ‘op een later moment een voorstel volgt over de wijze, waarop deze middelen besteed zullen worden’. Aangezien zwerfjongeren geen onderdeel meer uitmaken van het beleid, zal dit geld volgens GS een andere bestemming krijgen. Dit terwijl navraag in het veld leert, dat er veel projecten zijn waar dit geld zeer goed gebruikt kan worden. Inzet van GroenLinks is dan ook deze gelden alsnog in te zetten voor zwerfjongeren.

Zwerfjongere?

In mei 2010 stelde de Tweede Kamer de definitie van de term ‘zwerfjongeren’ vast: Zwerfjongeren zijn feitelijk, of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen.

9000 zwerfjongeren in Nederland

De Stichting Zwerfjongeren Nederland meldt, dat uit een recente telling van het aantal zwerfjongeren in Nederland blijkt, dat er in 2011 ongeveer 3000 zwerfjongeren meer waren, dan tijdens de laatste schatting in 2007. Toen waren het er circa 6.000.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.